Betrokken

Betrokken

vrijdag 27 april 2012

Inbraakpreventie moet beter!

Deze week vond het uitgestelde debat plaats over het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid.
Het was een bijzonder moment, omdat de raad naar verwachting voor het laatst met onze burgemeester als portefeuillehouder in gesprek ging over één van zijn belangrijkste portefeuilles: openbare orde en veiligheid.

Vanuit verschillende hoeken is er kritiek (geweest) op het veiligheidsbeleid in Gouda, maar er is ook veel bereikt. Onze fractie heeft daarom ook de burgemeester bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaar voor dit dossier.

De ChristenUnie heeft tijdens het debat vooral aandacht gevraagd voor de Stadsmarinier en inbraakpreventie.

Continuïteit Stadsmarinier

Bij de veiligheidsaanpak is gebleken dat er behoefte is aan iemand die als een soort “oliemannetje” dwars door allerlei organisaties heen zaken voor elkaar kan krijgen, iemand die kan werken met een eigen mandaat. We zijn bezorgd over het feit dat deze functie tijdelijk wordt ingevuld, terwijl de ChristenUnie van mening is dat deze functie een vast onderdeel moet uitmaken van het veiligheidsbeleid. We hebben daarom de raad en het college opgeroepen om ook voor de langere termijn gelden vrij te maken voor deze functie.

Inbraakpreventie

Om pogingen voor de inbrekers minder succesvol te laten verlopen is er meer aandacht nodig voor Keurmerk Veilig Wonen. Op dit moment worden inwoners via bewonersavonden geïnformeerd over verschillende mogelijkheden van preventie, maar er is geen merkbare regie vanuit de gemeente.

Het zou goed zijn om – in overleg met politie en leveranciers – aan de inwoners van Gouda, zeker in overlast gebieden v.w.b. inbraken – een concreet voorstel te doen en dat ook te begeleiden. Dat voorstel zou dan niet afhankelijk moeten zijn van aanwezigheid op bewonersavonden, maar zal breder moeten worden ingezet, bijvoorbeeld ook i.c.m. het verspreiden van de “besmettingsbrief” door de politie, die wordt uitgereikt na een inbraak.

Het is aan de inwoners of ze er uiteindelijk in willen investeren, maar enige aanmoediging en regie is wel wenselijk, zeker als we ons realiseren dat het oplossen van inbraken heel lastig blijkt te zijn. De politie zet daarom zelf ook gericht in op het voorkomen van inbraken met o.a. “wittevoetjesacties”.
Laat de gemeente daar dan ook meer specifiek haar verantwoordelijk in nemen.

Naar aanleiding van onze oproep deelde de burgemeester mee dat later er dit jaar een actieplan bekend wordt gemaakt die gericht is op het voorkomen van inbraken.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Goede zaak, de Bewonersvereniging en Vereniging van Eigenaren Windrooskwartier-West heeft op haar laatste Algemene ledenvergadering dit punt ook onder de aandacht gebracht van haar leden. Goed hang en sluitwerk en met name Buurtpreventie waren de onderwerpen. dit laatste zullen wij ook van harte ondersteunen maar moet wel zelf vanuit de bewoners komen. Helaas is de samenhang tussen mensen in deze snelle tijd nog wel eens een probleem, vaak weten mensen nog niet eens wie hun buren zijn. Deze ontwikkeling moet ons aller aandacht hebben en houden zo kunnen we misschien iets doen aan een veiligere omgeving. En ja een actie vanuit de gemeente zelf zou welkom zijn. Verder ook een compliment in deze aan het Wijkteam Bloemendaal welke samen met anderen de info avonden met betrekking tot de inbraak problematiek georganiseerd heeft.

Cees Kooij

Anoniem zei

Helemaal mee eens, echter door dat de brandweer bepaalde eisen stelt wordt de inbraak in veel appartementen er weer gemakkelijker opgemaakt.
Afgesloten ruimten blijken nu weer een farce.
En zo blijven we aan de gang, men denkt nooit na over de gevolgen van als je iets doet.
Neen daar komen we pas weer achter, als er alweer van alles is gepasseerd.
Sommigen en zeker overheidsinstanties schijnen te denken dat we nog een paar eeuwen terug leven.

Anoniem zei

Helemaal eens met de vorige reactie. Immers we denken nog steeds niet in de termen van in één keer goed. Laten we (let op politiek) daar nu eens van leren. Dat kan ons veel geld schelen maar of dat door gaat dringen tot de politiek heb ik mijn vraagtekens voor! Denk eerst eens na over plussen en minnen en dan actie! Vaak zijn het politieke loze beloften en doelstellingen maar het echt doen, ho maar!!!

Cees Kooij

Ineke zei

Het lijkt voor mij als particulier een keuze:
of veilig tegen inbrekers
of snel en makkelijk eruit kunnen bij brand
Is het technisch mogelijk beide doelen te halen: Geen ongewenste binnenkomers, wel snel eruit?
Voor zover ik weet helpt alleen Buurtpreventie voor beide...

Anoniem zei

Waarom moet de goed willende bewoner opdraaien voor de kosten. Terwijl er mensen zijn die er een sport van maken om in te breken. Harder straffen en de pakkans flink vergroten. En wanneer gepakt niet het slachoffer met de kosten laten zitten maar de dader. Wanneer gebeurd dit eens.
Ben zelf al diverse malen getroffen en de daders komen er makkelijk mee weg.

Anoniem zei

De laatste schrijver heeft natuurlijk helemaal gelijk. Maar zover zijn we dus nog niet, of de politiek niet. Vaak is het zo als de politie ingrijpt de burger of politiek zich gaat keren tegen de politie. Zo werkt het dus, we maken met z'n allen de politie lam en dan maar kritiek hebben. Dus laten we achter onze diender staan. en inmiddels zelf actie ondernemen om buurtpreventie te gaan opzetten.

Anoniem zei

Beste Theo,

Mee eens, allen een puntje, onze helmendaad roept op het voor de boeven zo ongemakkelijk mogelijk te maken, zij kunnen het nl niet meer aan de boeven te pakken, 7% van de zaken lossen ze op, pakkan dramatisch vinden ze zelf ook.
Wil hen graag helpen maar dat "keurmerk kost mij als "beveliger van mijn woning" naast het nodig hang en slotenbeveiliging (omgerekend per raam/deur eur 100,00)ook nog meer dan Eur 100,00 omdat de helmendaad moet kontroleren en certificeren, dat gaat mij even te ver, heb jij hier ook een vreemd gevoel bij???

Mag het een onsje minder???

Groet,

Klaas