Betrokken

Betrokken

vrijdag 13 april 2012

Betaald parkeren bij Reeuwijkse Hout?


Deze week waren er in de raad diverse interessante onderwerpen aan de orde:
Aan het begin van de vergadering werden we door wethouder Kastelein kort bijgepraat over de situatie rond het Bolwerk. De bouwwerkzaamheden liggen daar nu stil, omdat Nobema Holding, het moederbedrijf van Bontenbal Bouw surseance van betaling heeft aangevraagd.
De gemeente heeft frequent contact met de curator om het belang van dit project te onderstrepen. We lopen als gemeente weinig financiële risico’s, maar we willen natuurlijk dat dit mooie project wordt afgebouwd. Volgende week wordt er meer duidelijkheid verwacht.
Daarna konden we aan de hand van een memo over de stand van zaken van de financiën in Gouda vragen stellen. Op verzoek van de Raad worden we vaker geïnformeerd en er is nu op één A4 inzicht gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Deze memo was voor de ChristenUnie geen aanleiding om allerlei aanvullende vragen te gaan stellen, aangezien het algemeen financieel beleid aan de orde komt bij de Jaarrekening en de Voorjaarsnota. Daarnaast komt het onderwerp grondexploitaties (één van risico's) later apart nog aan de orde.
Een aantal fracties namen geen genoegen met deze afgesproken wijze van verantwoording en wilden veel meer weten over de (algemene) financiële situatie. Daar was deze avond echter niet voor bedoeld, waardoor er wat wrevel ontstond. Op deze wijze je als (oppositie) partijen profileren kan mij maar matig bekoren…


Het laatste onderwerp : Natuur- en Recreactieschap Reeuwijkse Plassen e.o. was heel interessant.
We nemen daarin deel, maar hebben als Raad weinig directe invloed, Dit dilemma geldt overigens voor alle verbonden partijen. Extra vervelend is het dat er geen goed beleid is gevoerd, waardoor Gouda nu extra moet betalen.
Namens de fractie van de ChristenUnie heb ik een aantal kritische vragen gesteld over het voorgenomen beleid van dit Natuur- en Recreatieschap. We maken ons vooral zorgen over het feit in hoeverre ze in staat zal zijn om meer inkomsten te gaan genereren, temeer daar hier geen concreet beleid aan ten grondslag ligt. Men overweegt in ieder geval om bij Reeuwijkse Hout betaald parkeren te gaan invoeren, wat op zich niet onredelijk is, omdat het recreëren daar verder gratis is.
We maken ons wel zorgen over de versobering van het onderhoud en het voornemen om in de toekomst een deel van de wandelpaden en bruggen te gaan opheffen.
Met ons waren diverse fracties behoorlijk kritisch op dit dossier. We moeten in ieder geval zoveel mogelijk voorkomen dat we hier steeds meer aan gaan bijdragen, terwijl we juist moeten bezuinigen en liever investeren in armoedebeleid e.d.
De toon is in ieder geval gezet en het worden nog interessante debatten bij de Voorjaarsnota….!

13 opmerkingen:

Anoniem zei

Hoe haal je het in je hoofd, het wordt in dit regel zieke land steeds gekker. Natuurlijk gebruikt de gemeente dit als natuur bescherming, want zo kunnen we de kas via de rug van de bewoners nog meer spekken. Er is geen land in de wereld wat zo regel ziek is!!!!! Ga eens gewoon aan het werk.

Anoniem zei

Nog even van anoniem. Misschien is het nu onze burgemeester met een aardig pensioen vertrokken is tijd voor verkiezingen! Kunnen de echte burgers opstaan.

Anoniem zei

Mensen met tijdelijke contracten worden als vee aan de kant gezet met het advies ga maar in de WW. Politiek ga je daar nu eens druk om maken i.p.v. dit soort onzinnige zaken want juist deze mensen kunnen nog geen eens op vakantie en als ze dan even naar het Reeuwijkse Hout willen met hun kinderen dan moeten ze gaan betalen. politiek neem eens stelling tegen zaken welke echt van belang zijn!!!

Anoniem zei

Weer een pijnlijke maatregel!

Anoniem zei

beste Theo,

Ondanks je moeite vraag ik me toch af of dit iets is waar de mensen van wakker liggen of te wel een onderwerp wat onze samenleving raakt? Probeer het eens op meer maatschappelijke onderwerpen dan kunnen we je weer volgen!

Theo Krins zei

Op maatschappelijk terrein (o.a. WMO, Wet Werken naar Vermogen, Armoedebeleid) en ook op het terrein van milieu en duurzaamheid is de ChristenUnie ook erg actief. Lees maar eens op de algemene website van ChristenUnie Gouda en de weblog van collega Gerard Schotanus.
Waar ik nu over schreef is echter eveneens van belang. Het gaat namelijk om het verantwoord omgaan met beperkte (financiële) middelen.

Anoniem zei

Ondanks je eerlijke reactie blijf ik het onzin vinden immers de gewone mensen moeten ook verantwoord omgaan met hun beperkte (financiele) middelen. Dus geen nieuwe inkomsten via de burger, het moet niet gekker worden.

Anoniem zei

BELACHELIJK!!!!!!!!!!!

PARKEERGELD BIJ EEN RECREATIETERREIN, DIT GAAT DE GEWONE BURGER WEER GELD KOSTEN.

EN DAN LATER WEER JAMMEREN DAT ER TE WEINIG BEZOEKERS KOMEN>

Anoniem zei

Even op de laatste reagerend, is deze man of vrouw wel eens op strand Horst geweest??? daar gaat de slagboom alleen open als je betaald, er zijn meer van deze plekken in nederland, een efteling b.v. hoeveel zal ik er meer op noemen, strand bij scheveningen, ouddorp, vluchtenburg, allemaal betaald parkeren,allemaal recreatie.

Xander - CarParks Parkeersystemen zei

Dit is toch geen schokkend nieuws? Er zijn zeer veel openbare gelegenheden waar gewoon betaald moet worden voor parkeren.

Gert Mallegrom zei

Het is inderdaad zo dat je bijv bij het strand ook moet betalen. Alleen wanneer ze betaald parkeren in willen voeren moet je er ook wel wat voor terugkrijgen.
De Reeuwijkse Hout is nou niet een natuurgebied waarvoor je zou willen betalen....

Gert Mallegrom zei

Nog een aanvulling, bij het strand betalen is meestal alleen in het hoogseizoen.

Anoniem zei

Laatste reagerende kan ik gelijk geven, kosten wegen alleen in hoog seizoen op tegen de baten, dus Theo maak je daar sterk voor als dat in jouw vermogen ligt.
groet,
KR