Betrokken

Betrokken

woensdag 15 juni 2011

Wethouder Ruwhof reageert op blog


Op deze vreugdevolle dag, waarop we zojuist hoorden dat onze dochter Eveline is geslaagd voor haar VMBO examen, toch ook nog even een blog.

Onlangs schreef ik een blog over een rondje door de Goudse binnenstad met het wijkteam.
Daarbij kwamen we o.a. bij een speelplek aan de Lafeberhof.
Ik merkte daarover op:
"Op de hoek van de Lange Dwarsstraat en Lafeberhof hebben bewoners onlangs een fraaie speelplaats laten aanleggen met een bijdrage vanuit het € 3,- budget. Ook de beplanting is aangepakt. Het geheel ziet er goed uit.
Helaas heeft de gemeente kort geleden bekend gemaakt dat deze speelplek niet (meer) in het speelplekkenplan past en dus niet onderhouden zal worden. Erg teleurstellend voor de bewoners die zoveel energie hebben gestoken in het opknappen van hun buurt."

Wethouder Ruwhof is e.e.a. nog eens nagegaan en reageert nu als volgt:

"Op één punt wil ik alsnog reageren: de speelplek Lafeberhof. Ter plekke vertelde men dat deze speelplek niet door de gemeente onderhouden zou worden, omdat ie van het drie euro budget was aangelegd.
Dit verbaasde mij, maar wilde het eerst checken voor ik eventueel toezeggingen zou doen.

De info die de bewoners gaven klopt niet. De speelplek zit gewoon in het onderhoudsschema.
Wel zijn er afspraken met de bewoners gemaakt over het onderhoud van de plantenbakken. Gezien het enthousiasme waarmee ze daarmee bezig waren zit daar geen probleem. Maar misschien is daardoor het misverstand ontstaan.
Zowel aan de buurt als aan het wijkteam is inmiddels de juiste info doorgegeven.

Plekken die in overleg met of door de gemeente zijn aangelegd worden altijd door de gemeente onderhouden, alleen al voor de veiligheid."

De reactie van de wethouder is belangrijk en een opsteker voor de bewoners van de Lafeberhof e.o.

1 opmerking:

Léon van der Meij zei

Het is toch iets genuanceerder.

Het bericht van de gemeente in maart luidde als volgt:

"Met deze mail wil ik het wijkteam informeren over het afbouwbeleid bij speelplekken.

Goudse speelnorm
In het Goudse speelbeleid dat in 2006 door de raad is vastgesteld, is vastgelegd dat er per 70 kinderen in een buurt een speelplek moet zijn voor de leeftijdsgroep van 0 t/m 12 jaar. Om aan deze speelnorm te kunnen voldoen willen we in de ene buurt het aantal speelplekken uitbreiden en in de andere buurt het aantal verminderen. Tot nu toe zijn er nog nauwelijks speelplekken opgeheven. Wel zijn er een aantal nieuwe speelplekken aangelegd (eind januari 2011 stond de teller op 24 stuks).

Afbouwbeleid
In een aantal buurten zijn er dus meer speelplekken dan er op basis van de 70 norm noodzakelijk zijn. Om deze overschotten aan te pakken is er gekozen voor een ‘afbouwbeleid’ en niet voor het klakkeloos opheffen van speelplekken in buurten waar (te) weinig kinderen wonen.

Dit afbouwbeleid houdt in: als speeltoestellen versleten of gevaarlijk zijn geworden, dan worden deze niet meer vervangen . Op het moment dat onvoldoende speelwaarde op de speelplek overblijft (bijv. alleen een veerelement of een duikelrek) worden ook de resterende speeltoestellen verwijderd. Deze speelelementen worden indien mogelijk dan elders hergebruikt.

Alle speelbuurten met boventallige speelplekken zijn in beeld gebracht. Per speelbuurt is daarna bepaald welke speelplekken op termijn wel/niet gehandhaafd blijven. De keuze is gebaseerd op de ligging in de wijk (spreiding en bereikbaarheid), speelfuncties (zo veel mogelijk speelfuncties handhaven) en -in mindere mate- de kwaliteit van de speeltoestellen (leeftijd, conditie/staat).

Af te bouwen speelplekken
Op basis van bovengenoemde afweging zijn een aantal speelplekken als af te bouwen aangemerkt. Niet alle boventallige speelplekken staan op deze lijst: als er in een naburige speelbuurt een tekort aan speelplekken is mag een boventallige speelplek blijven, ter compensatie van dit tekort.

De volgende speelplekken zijn als af te bouwen aangemerkt:
Binnenstad: Lange Dwarsstraat
Nieuwe park: Crabethstraat
Kort Haarlem: Klein Amerika
Bloemendaal: Olivier van Noorthof, Geraniumstraat
Plaswijck: Albrechtsveld t.h.v. nr. 56, Weerestein, Loevestein, Cronestein, Hulkestein, Solingenstraat
Goverwelle: Pepermolenerf

Het is dus niet zo dat op de genoemde speelplekken de speeltoestellen direct worden weggehaald. Zolang de speeltoestellen nog voldoende veilig zijn blijven deze gehandhaafd. Maar op termijn zullen deze speelplekken wel verdwijnen. De direct omwonenden worden geïnformeerd op het moment dat er daadwerkelijk toestellen worden verwijderd.

Geen bezuinigingen
Het afbouwbeleid heeft niets te maken met bezuinigingen. Het afbouwen is rechtstreeks gevolg van het vaststellen van de speelnorm. Op basis van het aantal kinderen in een buurt wordt bekeken of er speelplekken bij moeten komen of dat er speelplekken afvallen."


Op dit moment wordt, n.a.v. het Rondje voor Raadsleden, uitgezocht hoe regulier onderhoud zich verhoudt tot de genoemde afbouw en wat er concreet onder onderhoud verstaan wordt.
Ook wordt gekeken wat de vermoedelijke datum is waarop de speelplek aan de Lafeberhof/Lange Dwarsstraat (met gewoon onderhoud) zodanig is afgeschreven dat speeltoestellen verwijderd moeten worden.

Wordt vervolgd.