Betrokken

Betrokken

vrijdag 3 juni 2011

Marokkaanse vaders moeten zich niet verstoppen!


Onlangs belegde IMAGO een bijeenkomst met een een interessant panel:
Farid Azerkan (voorzitter Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland) , mevr. Naima Zefzafi (directeur Inburgering A’dam) , Said Bouddouft (directeur Meander) en Chahid El Haddouti (voorzitter Imago)
Vandaag deel 3 (slot) over deze bijeenkomst:
DNA
Er ontstaat ene levendige discussie over de DNA van de Marokkaanse gemeenschap
Daarbij werden een aantal interessante opmerkingen geplaatst:
- waardeer de diversiteit
- streef niet naar een eenheidsworst, maar concurreer ook niet met elkaar
- huidige generatie mengt veel makkelijker, heeft minder moeite met diversiteit en huwt ook 'gemengd'
- wat je wel ziet is dat jongeren die het gemaakt hebben zich terugtrekken, ze zijn het zat en willen gewoon een gelukkig leven lijden.
- Je merkt ook dat het organiseren niet sterk ontwikkeld is. Gaat veel energie en geld verloren door diversiteit, van winkel, tot stichting, tot moskee (3 verschillende stromingen in 3 moskees).

Het valt al met al niet mee om een eenduidig beeld neer te zetten en er zal moeten worden gehandeld vanuit de diversiteit die er is, waarbij er veel ondersteuning nodig zal zijn om een initiatief als IMAGO kansrijk t te laten zijn, juist door die diversiteit en het niet goed ontwikkelde vermogen om zich te organiseren.Concentratie in wijken

Op een vraag wie van de aanwezigen vrijwillig in Oosterwei zou blijven wonen als het niet nodig was, blijft het opvallend stil in de zaal.
Farid Azerkan zet dan stevig in: “Spreid de Marokkanen netjes over heel Nederland. Nu zijn er teveel problemen in een klein woongebied met allerlei spanningen tot gevolg.
Deze opmerking valt niet bij iedereen in goede aarde, want je hebt tot recht om zelf te mogen kiezen waar je wilt wonen.
Problemen aanpakken

Naima Zefzafi concentreert zich liever op het oplossen van de problemen en het zoeken naar de oorzaken, zodat je het oplossen effectief kunt doen.
Probleemgezinnen zijn bij de politie, jeugdzorg etc. bekend. Begin met deze groepen te helpen en pak dat goed aan.
Oorzaak van de meeste problemen ligt voor een deel in de opvoeding, maar ook de school en de kring vrienden spelen een rol.
Vanuit de “vrienden” komt nogal eens negatieve input (“Waarom ga je naar school? “). Je moet dan sterk in je schoenen staan.
Goed opvoeden betekent dat dat als kinderen zomaar met heel dure kleding thuiskomen, dat je daar dat wat van zegt en optreedt en zeker niet zwijgt….!

Opvoedingsondersteuning
De ouders van probleemjongeren hebben hulp en begeleiding nodig, ze kunnen namelijk hun kinderen vaak niet aan. Sommige ouders weten echter niet waar ze die hulp moeten vinden en roepen daarom maar tegen de politie, dat ze hun kind maar moeten meenemen.
De vaders verstoppen zichzelf teveel in koffiehuis en moskee en als de jongeren dan 12 jaar zijn, is het te laat.
Probleem is dus dat ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen.
Kleur bekennen
Naima Zefzafi merkt op: “Heb respect voor iedere invalshoek. Als mensen geen gebruik maken van de geboden hulp, dan heb je het recht om in te grijpen.”
Ook zegt ze: “Laten we het meer hebben over zaken waar we het over eens zijn en focus je niet op verschilpunten. Pel de problemen af en start met de meest urgente, zoals bij IMAGO die kiest voor het onderwerp: beeldvorming. Focus je daar dan ook op en draag het uit. ”
Als je het dan een keer niet met die 'stem' eens bent, accepteer dat dan vanuit de gedachte dat hun intenties goed zijn.
Iemand in de zaal vult haar aan en merkt terecht op: ”Focus je vooral op gedrag van die bepaalde groep jongeren. Het is positief dat ouders erkennen dat ze de eerst verantwoordelijke zijn, dat dit expliciet wordt gezegd en niet jeugdzorg, Halt etc. die verantwoordelijkheid heeft. Ouders beken kleur!
Chahid El Haddouti doet ook een duit in het zakje en zegt: ”Er zijn tonnen uitgegeven om de problemen op te lossen, en dat is niet gelukt. Hulpaanbod wordt niet altijd begrepen en dat leidt tot (schijnbare) tegenwerking. Je moet de mensen goed wegwijs maken en begeleiden. ”
Farid Azerkan vult aan: ”Dwing de ouders Nederlands te lezen, dan hoef je niet elke brief uit te leggen. ”
De zaal komt steeds meer los en er worden rake opmerkingen gemaakt door de Marokkanen zelf, waar ze echt wat mee moet gaan doen:
”Laat een virus ons vanavond besmetten en laten we allemaal een bijdrage gaan leveren aan een positief imago.”
”Ik zie graag dat één stem de Marokkanen vertegenwoordigt. Maar wat als je het een keer oneens bent. Ga je dan naar notaris voor een nieuwe stichting?”
Er komt zelfs een opmerking, die weinigen tot voor kort in het openbaar zouden durven uiten, waarbij ik het heel frappant vond dat een Marokkaan het zelf uitte:
”Er is 33 miljoen euro uitgegeven aan Marokkaanse problematiek. Als ze helft hadden genomen en uitgedeeld om te vertrekken dan waren alle problemen opgelost. ”
Hamid El Yaakoubi (adviseur van de gemeente Gouda) geeft de zaal ook nog iets mee: ”Taal is heel belangrijk. De eerste generatie heeft zich kapot gewerkt en geen kansen gekregen om de Nederlandse taal te leren. Maar de huidige generatie – die alle kans heeft om te kunnen leren - heeft een leer achterstand van 2 jaar. Dat is onacceptabel en het is ook niet acceptabel als iemand van de 2e of 3e generatie niet een brief kan lezen.
Tenslotte
Aan IMAGO is het nu de taak om vanuit een sterke focus zoveel mogelijk draagvlak te gaan creëren, mensen te gaan verbinden en een spreekbuis te worden die als gezaghebbend wordt beschouwd. Al met al geen geringe opgave, maar niet onmogelijk.

1 opmerking:

Anoniem zei

Goede serie over Imago. Vraagt om structurele aandacht vanuit de politiek voor Imago.

Groet Johan Veld