Betrokken

Betrokken

dinsdag 21 juni 2011

Bewoners zijn het zat!


Al enige tijd is er onrust bij de bewoners in de omgeving van de koffieshop “de Vriendschap” op de hoek van de Rozendaal en Cappenersteeg. Het gaat daarbij vooral om overlast van auto’s die volgens de bewoners regelmatig de doorgang beletten (fout parkeerders) en anderzijds doordat ze door bezoekers van de koffieshop bedreigd worden.

Onlangs heeft het CDA hier vragen over gesteld en de teneur uit de mondelinge reactie was dat er geen toename van meldingen was en als de situatie verslechtert, moeten de bewoners dat gewoon melden. Dit is nu juist het probleem, daar er volgens de bewoners vaak geen of te laat opvolging aan die meldingen wordt gegeven. Er wordt daarom vaak maar niet meer gemeld.

In hoeverre dit allemaal exact klopt laat ik in het midden, daar ik me moet baseren op gegevens van derden, maar er is in ieder geval sprake van een hinderlijke situatie en dat wordt nu blijkbaar ook door het college en de politie erkend, daar er op 23 juni een bewonersavond wordt georganiseerd.

Op 18 juni heeft het AD inmiddels ook de nodige aandacht aan de overlast situatie besteed en het is duidelijk dat er nu echt actie worden ondernomen om in ieder geval het foutparkeren aan te pakken.

Interessant is daarbij om een onlangs gehouden bewoners enquête te analyseren:
Er zijn 34 bewoners en ondernemers die eraan hebben meegewerkt (24 bewoners, 6 mensen die in de straat werken en 4 zijn zowel ondernemer als bewoner).
Drie personen ervaren zelf geen overlast en de andere 31 hebben de afgelopen zes maanden overlast ervaren!

De overlast is bij al deze mensen terug te voeren op de hoeveelheid auto’s en bezoekers, waarbij vooral rond de koffieshop overlast wordt ervaren, maar ook op enkele andere locaties.

Opvallend is daarnaast het overlast gevend gedrag door de bezoekers van de koffieshop, waarbij toch 19 mensen aangeven dat ze die personen aanspreken op hun gedrag. Van die 19 mensen ervaren er 15 dat er als gevolg daarvan een onaangename situatie ontstaat.
Citaten:
“Ik spreek wel aan, maar het effect was gescheld en bedreiging.”
“Het heeft geen effect, je krijgt eerst een grote mond en daarna word je beledigd.”
“Zodra je iets zegt krijg je een grote mond terug. Altijd latente dreiging voor agressie.”


Als de koffieshop op deze locatie mag blijven is het m.i. zaak dat enkele zaken beter worden geregeld:
- Actieve controle op parkeerverbod en foutparkeren direct verbaliseren
- Eigenaar mede verantwoordelijk stellen voor gedrag in en direct buiten zijn koffieshop, waarbij
- de camerabeelden actief moeten worden benut, daar er nu bijvoorbeeld ook moeders met kinderen daar naar binnen schijnen te gaan en overlast gevend gedrag op basis van beelden goed kan worden aangepakt.
- Bij melding van overlast dient er adequaat en snel te worden opgetreden door de politie of stadstoezicht.
- Met de bewoners moet er regelmatig overleg worden gevoerd om de situatie te bespreken en de aanpak met elkaar te evalueren.

Op 23 juni horen we meer over deze locatie en het gevoerde beleid rond de koffieshop. Laat het een startmoment zijn voor een verbetering van de situatie, waarbij de leefbaarheid een duwtje in de goede richting krijgt.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik ben een bewoner van de Conventstraat en heb ook last van deze bezoekers. Het rijgedrag door de Conventstraat naar de coffeeshop is behoorlijk associaal. Ze rijden te hard, laten de muziek uit hun boxen knallen ed. Als je de bestuurders hierop aanspreekt dan schelden ze en spugen tegen je aan. Wel gemeld bij de politie, maar die doet niets met de melding. Ook de gemeente op de hoogte gesteld.

Anoniem zei

Ook ik ben een inwoner van Gouda en woonachtig binnen een cirkel van 200m van beide coffeeshops.

Het feit dat mensen anoniem een reactie geven op dit bericht en niet exact kunnen aangeven waar zij wonen, is al een teken aan de wand.

Laat duidelijk zijn dat niet alleen de Cappenersteeg last ondervindt, maar alle inwoners tussen de Zeugstraat en de Houtmansgracht.

Er is maar 1 goede oplossing voor dit probleem; doe een onderzoek naar de bezoekers (uit welke wijk zij afkomstig zijn, de Polen rekenen we hier dan niet bij) en verplaats de coffeeshopSS ( er zijn er namelijk 2 in de wijk) naar de klant.

Zo voorkomen we onnodig verplaatsende auto's in de stad, werken we aan de gewenste autoarme binnenstad en creëren we een leefbare binnenstad waarin bewoners zich veilig voelen.