Betrokken

Betrokken

maandag 13 juni 2011

Gouda moet nu doorpakken op veiligheid!Dit weekend verscheen voor de 10e keer de AD Misdaadmeter.
Conclusie is dat Nederland steeds veiliger wordt, maar dat het gevoel van onveiligheid overheerst.
Deze conclusie is zeer herkenbaar en ook Gouda worstelt al jaren met deze schijnbare tegenstrijdigheid.
Ofschoon het college in Gouda lange tijd de waarde van de AD Misdaadmeter in twijfel trok is er geen ontkomen aan: talloze raden en colleges in Nederland volgen "angstvallig" de jaarlijkse uitslagen en passen hun beleid erop aan.
In mijn ogen ook terecht! Al jaren pleit ik namens onze fractie voor het serieus nemen van deze monitor, omdat deze monitor helder de misdaadcijfers met elkaar vergelijkt en de burger die uitslagen als een belangrijke maatstaf ziet om zich een oordeel te vormen over de veiligheid van zijn of haar stad.
Maar er is meer: de monitor is een positief voorbeeld van hoe de media veiligheid op de agenda kan plaatsen. Maar het veelvuldig uitvergroten van voorvallen leidt er anderzijds weer toe dat bij burgers het gevoel van onveiligheid wordt versterkt en daarmee worden de feitelijke resultaten deels of geheel te niet gedaan en dat is jammer. Het zou mooi zijn als de media t.a.v. dit onderwerp ook meer haar verantwoordelijkheid zou nemen, maar ik vermoed dat dit een illusie is....
Maar goed, belangrijk is dat er gewoon hard gewerkt blijft worden om de veiligheid objectief te bevorderen.
Gouda is daar in 2010 goed in geslaagd en is van plek 15 naar 41 gegaan! Een prima prestatie en boven mijn verwachting.


*Wanneer iemand zich bedreigd voelt, is per persoon verschillend. Vaak gaat het om mondelinge bedreigingen.
**Het gaat hier om geweld dat is gepleegd door een groep. Gevallen waarbij sprake is met één dader vallen onder 'mishandeling'


Met name bij "bedreigingen" ,"woninginbraak" en "overvallen" laat Gouda (relatief) behoorlijke verbeteringen zien. Wel is er reden tot zorg over "openlijk geweld (personen)". Hoewel het hier in absolute aantallen (63) nog enigszins meevalt (het gaat bijvoorbeeld bij bedreigingen om 204 gevallen), heeft deze vorm van gedrag - samen met bedreigingen - wel veel impact.
Bij drugshandel staat Gouda op plek 392 en het lijkt erop dat we de overlast goed onder de knie hebben. Toch horen we van omwonenden veel klachten, maar ze melden nauwelijks meer, dus in die zin zijn cijfers van zo'n Misdaadmeter soms wat geflatteerd. Wel geven ze een trend aan en die is voor Gouda hoopvol.
Het is nu zaak de komende jaren te blijven doorpakken om deze opgaande lijn vast te houden.
Laat het de inzet zijn om ieder jaar minstens 10 plekken te dalen op de ranglijst en dus volgend jaar op plek 51 of lager te staan.
Dat betekent concreet dat er met name veel effort moet (blijven) worden gestoken in het aanpakken van bedreiging en geweld. Initiatieven met jongerenwerkers, benoeming van de Stadsmarinier en oprichting van stichting Imago zijn daarbij nuttig en nodig.

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik denk dat je op dit moment de meest actieve blogger bent. Michel is sinds de kleine wat rustiger geworden, Marjan Arenoe heeft al een maandje of vier niet meer geschreven en ook anderen houden de regelmaat er maar moeilijk in.
En jij houd het keer op keer vol, week in week uit. Hulde! Samen met je drukke baan en je raadslidmaatschap en je familie ben je ongekend productief. Bewonderenswaardig!