Betrokken

Betrokken

donderdag 14 april 2011

Bijstandsmoeder is de beste econoom


Woensdagavond was een belangrijke politieke avond, omdat we zowel actief met organisaties in gesprek gingen over de bezuinigingen, als ook omdat we een besluit moesten nemen over het Zuidelijk Stationsgebied, uitbreiding Klein Amerika en het gunnen van de onderzoeksopdracht naar het huis van de burgemeester in Elmina aan KPMG.

BEZUINIGINGEN

Diverse organisaties verzorgden een korte inleiding, waarna we in blokken van een half uur met organisaties in gesprek gingen.

Een korte terugblik op mijn gesprekken:

De Wijkteams moeten 26% bezuinigen. Ze zijn hiertoe bereid, maar willen wel zeggenschap houden over (een deel van) het budget en ze waarschuwen dat ze op onderdelen zullen gaan bezuinigen en niet allerlei taken van andere instanties kunnen gaan overnemen in de wijk, als daar ook bezuinigd gaat worden.

Om effectief te bezuinigen met behoud van kwaliteit en leefbaarheid voor de wijk is een integrale aanpak per wijk nodig!

Factor-G raakt in totaal 25% van haar subsidie kwijt, maar dat kan nog wat mee gaan vallen als ze extra projecten gaan binnenhalen, zoals wellicht de straatcoaches.....
Om de bezuining mogelijk te maken word er bezuinigd op personeel en locaties (o.a. De Toren in Goverwelle gaat dicht) en er komt meer focus op kwaliteit [hopelijk niet nu pas... :) ].

Focus blijft o.a. op professionele ondersteuning van de wijkteams door wijkconsulenten. Factor-G vindt het onverstandig als de wijkteams daar op gaan bezuinigen.
Als de wijkconsulent namelijk wegvalt, valt het bindende element uit de wijk weg met een goed integraal beeld en er ontstaan dan allemaal losse activiteiten zonder goede coördinatie.
De wijkconsulent kent zowel de formele als informele netwerken goed.
Als de wijkteam incidenteel zouden inkopen belemmert dat - volgens Factor-G - goede en professionele invulling.
Probleem is natuurlijk hierbij dat de wijkteams worden gekort en wellicht onvoldoende middelen hebben om hen te kunnen blijven betalen.

De laatste organisatie waar ik aanschoof was Kwadraad, die aangaf dat Gouda geconfronteerd wordt met crisis en krapte.
De bezuiniging bij Kwadraad raakt direct de zwakke groepen, maar ze gaan niet bij de pakken neerzitten, maar kiezen voor een effectievere dienstverlening en bieden de hulp meer kostenefficiënt aan.
Ze hebben goede ideeën door te streven naar één loket functie met andere organisaties, 24-uur hulpverlening via internet en meer inzet van vrijwilligers.

Kwadraad gaf aan dat de bezuinigingen hen creatief heeft gemaakt en dat ze hebben geleerd van de bijstandsmoeders; zij zijn immers de beste economen!

SLACHTOFFERS IN ALPHEN AAN DEN RIJN HERDACHT

Na de genoemde gesprekken begon om 22.00 uur (!!) de raadsvergadering en herdachten we de slachtoffers van het vreselijke schietincident in Alphen aan den Rijn.

Daarna kwam het Zuidelijk Stationsgebied aan de orde met talrijke amendementen,zelfs subamendementen en stemverklaringen. De ChristenUnie heeft erg geworsteld met dit voorstel, maar er uiteindelijk wel mee ingestemd. Collega Gerard Schotanus zal op zijn weblog hier meer over schrijven.

Na ook nog te hebben ingestemd met uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen op Klein Amerika en het gunnen van het onderzoek naar het huis van de burgemeester in Elmina aan KPMG konden we om 00.30 uur aan de bitterballen.

Het was een veelbewogen avond met actief twitterverkeer over met name het soms heel vreemde (stem)gedrag van Gouda Positief. Maar goed, dat hoort allemaal bij het mooie ambacht, dat politiek heet.

1 opmerking:

JanPieter Janse zei

Beste Fractie,

De uitslag van het raadsdebat over de zogenaamde, zo genoemde qua marketing Zuidelijke Spoorzone, in gewone termen Stationsbuurt van Gouda heeft me verbijsterd.
Was het eerst onwetendheid en onkunde waardoor het oude station en omringende gebouwing gesloopt werden en te rigoreuze nieuwbouw door de Goudse Verzekeringen en een niet adequaat en haperend NS station gbouwd werd.Nu maakt men, althans nu deze raad incl. CU een zelfde fout, maar nu niet gebaseerd op onwetendheid en onkunde, maar wetende hoe het gebied rond het station is gaan functioneren.De verpaupering zo aan de orde is gevolg van beleid en het niet nemen van tijdige maatregelen van gemeente en NS en een aantal particuliere beleggers in de Vredebest.Nu ontstaat als gevolg van de raadssteun een plan dat het gehele gebied moet en kan transformeren in een Goudse koopgoot .Goed bewoonbare woningen worden gesloopt zonder passend alternatief in huur en goedkope koop.Kantoor-en winkelruimten met ruime branchevervagende m2 en bko,s komen er voor in de plaats.
In de stad, de binnenstad komen enkele duizenden m2(juiste aantal m2= vrij door verhuizing van het stadskantoor naar de Noordelijke""Spoorzone"'en is er langdurige feitelijke leegstand in winkels en bedrijfsgebouwen.Ik verwacht uit de gevolgen van dit te grote plan: Tekorten voor de gemeente en de inwoners in verder gaande bezuinigen op lopende programma,s.Zie ook uw eigen blog tav water en de stad en het onderhoud aan de waterwegen en het watergebonden erfgoed en.. de bibliotheek,zorg .
Het is teleurstellend dat de CU na debat heeft ingestemd met dit plan van dit College en van de meerderheid van de Raad.
Hoe het zit met de bomen en de bomenridders en alle bomen in dit gebied is een verhaal apart.Bomen zijn als water en behoren tot levensbronnen.Eerdere acties ten behoeve van de platanen zullen naar verwacht een vervolg krijgen, nu steeds helderder wordt dat de gemeente al kapvergunningen heeft afgegeven(niet nog bevestigd) en sloop van hele biotopen plaats gaat vinden.Geld voor het tijdelijk uitplaatsen en herplaatsen van bomen en struiken is er niet en als je niet tijdig maatregelen neemt en bomen worden te laatingepland,weggepoets in dit plan:""Ze gaan dood.ook al omdat ze zich niet op hun plaats voelen""

JanPieter Janse