Betrokken

Betrokken

zaterdag 16 april 2011

250e blog - Mijlpaal voor "pseudo-journalist"


Het is zover, hierbij mijn 250e blog!
Na een aarzelend begin in september 2008 is er een snel groeiende lezerskring opgebouwd en besteedt de media regelmatig aandacht aan mijn bijdragen, al werd ik daar ooit wat kritisch als "pseudo-journalist" neergezet.
Minimaal eenmaal per week schrijf ik een blog over een actuele situatie en het blijkt dat u dat waardeert. Sinds de eerste blog heeft mijn blog meer dan 50.000 “hits”!
De meest geruchtmakende blog is “Spugen spuugzat” geweest, waarbij zelfs het radiojournaal aandacht besteedde aan dit onderwerp.
De best gelezen blog is het verhaal over de jongens die begin dit jaar een meisje belaagde in Gouda: Walgelijk: “Dit kan er nou gebeuren”. Op één dag waren er maar liefst 1.670 lezers en er werden 21 reacties geplaatst.
Het verhaal over een strippenkaart voor artikel 38 vragen haalde onlangs voor het eerst Binnenlands Bestuur.
Met veel plezier schrijf ik steeds mijn bijdrage en ik waardeer het, dat u iedere keer weer de moeite neemt om mijn verhaal te lezen en er soms ook (kritisch of positief) op te reageren.
Ik hoop dat mijn blogs bijdragen aan het vergroten van uw betrokkenheid bij de (lokale) politiek en uw waardering voor de inzet van de fractie van de ChristenUnie in Gouda, want dat is uiteindelijk het doel van deze weblog.
Zoals beloofd, hierbij de bijdragen als reactie op mijn 250e blog. Veel dank aan degenen die een bijdrage hebben gemaild!
Vaste plek in de Goudse politiek
Proficiat met dit lustrum. Je blogs hebben een vast plekje verworven in de Goudse politieke wereld. Mijn complimenten voor je doorzettingsvermogen want zeker in het begin heb je flink tegen de stroom in moeten roeien. In de loop der jaren is de kwaliteit van je blogs ook gestegen naar mijn mening En je hebt vaak mooie foto's. Tenslotte ook een kritische opmerking: zoals bij iedere kwaliteit dreigt ook hier de valkuil van overdrijving. Soms lijkt het erop dat je in je gedrevenheid bij je digitale berichtgeving vergeet dat je als raadslid ook andere middelen ter beschikking hebt om je te uiten, te controleren of in debat te gaan.
Mijn wens voor de volgende 3 jaar: meer debat in de raad en niet alleen op de digitale plaat

Beatrijs Lubbers, Raadsgriffier Gouda

Grote vasthoudendheid
Met veel enthousiasme maak jij je blogs en je weet er veel mensen mee te bereiken. Als je een nieuw stukje hebt gepubliceerd kan dit niemand ontgaan, want je brengt dat met grote vasthoudendheid onder de aandacht van ieder die je maar enigszins kent of ooit hebt ontmoet.
Je blogs variëren van inhoud: meestal gaat het over de politiek, maar mooie vakantiefoto's deel je ook graag met anderen. Je politieke stukjes krijgen regelmatig aandacht. Ze provoceren soms, vertolken niet altijd de mening van de fractie (dat staat trouwens ook bovenaan je blog), maar leiden in elk geval regelmatig tot commentaar. En volgens mij geniet jij daar nog het meest van!
Anke Huisman, fractievoorzitter ChristenUnie Gouda
Uiting van persoonlijke waardering
Voor het eerst in mijn leven reageer ik op een blog, zij het op een blog die een persoonlijke uitnodiging tot reageren bevatte. Beschouw dit bericht dan ook als een uiting van persoonlijke waardering voor jouw werk. En al besef ik dat mijn reactie kan worden meegelezen door een mij onbekend aantal volgers van jouw blog, ik zal proberen mij daar zo min mogelijk door te laten beïnvloeden.
Allereerst wil ik je complimenteren met je voorbeeldige ijver en toewijding, eigenschappen die jou in algemene zin kenmerken, maar die in je blog wel erg duidelijk tot uitdrukking komen. Je berichten lezende, realiseer ik me dat die veelal zijn opgesteld en verzonden na lange werk- en vergaderdagen en/of korte nachten. Om dat te doen en vol te houden is fysieke kracht nodig. Die is je kennelijk gegeven Maar met fysieke kracht alleen kom je niet tot jouw vorm van activiteit. Daarvoor zin betrokkenheid en bevlogenheid nodig, eigenschappen die jij alweer in hoge mate bezit.
Wat betreft de inhoud van je berichten geldt voor mij in de eerste plaats de nieuwswaarde ervan. Bijna altijd lees ik in jouw blogs het eerst over zaken die in de Goudse gemeentepolitiek aan de orde zijn of zullen komen. Hoewel het wellicht niet je eerste bedoeling is, beschouw ik je weblog als een nuttig journalistiek produkt, sneller en meestal informatiever dan de krant. De vlotte, toegankelijke stijl van je stukken maakt het voor mij tot een genoegen ze te lezen. Als je het niet zo goed deed als amateur, zou ik zeggen dat aan jou een goede professionele journalist verloren is gegaan.
Dan tenslotte wat je waarschijnlijk als het belangrijkste beschouwt: je weblog als politiek instrument en communicatiemiddel naar de burgerij en meer in het bijzonder naar je kiezers. In je berichten leg je op voorbeeldige wijze verantwoording af over wat jij en je fractie in de Gemeenteraad doen. Ook in dat opzicht, een voorbeeld ter navolging, waarvoor hulde. Ik betwijfel of je er voldoende in slaagt het tweerichtingsverkeer tot stand te brengen, dat communicatie toch in essentie behoort te zijn,. De spaarzame reacties op je blog wekken de indruk dat de interactiviteit die je ongetwijfeld beoogt, slechts in beperkte mate tot stand komt. Maar vooruit, er moet iets te wensen overblijven. Laat je door het gebrek aan respons op je ontboezemingen niet ontmoedigen en ga vooral door met je weblog. Ik en ongetwijfeld velen met mij zullen je met belangstelling blijven volgen.
Dirk Barth, voormalig raadslid CDA
Gemeentepolitiek concreet handen en voeten gegeven
Gefeliciteerd met je 250e blog Theo. Ik vraag me regelmatig af waar je de tijd en energie vandaan haalt voor je gezin, werk en gemeenteraadswerk.
Je weet de christelijke gemeentepolitiek heel concreet handen en voeten te geven. Door je blogs geef je de lezers gelegenheid om te reageren waardoor een goede interactie ontstaat. Hierdoor wordt het reilen en zeilen binnen de Goudse gemeente absoluut transparanter.
Je stelt onrecht aan de kaak en springt met wijsheid op de bres voor diegenen die zelf niet kunnen of durven handelen. Wat ik zelf ook heel belangrijk vind is dat je in dit alles de mensen in hun waarde laat. Je integriteit is een groot goed Theo!
Veel van bovengenoemde komt voort vanuit je christelijke geloofsovertuiging. Je kunt mensen niet altijd overtuigen, maar wel getuigen en dat doe je op deze bijzondere manier. Geweldig!
Joke Baas

Discipline
Ik volg je inderdaad met veel interesse jouw als persoon en ook je weblogs
Ik vind het knap wat je doet en de discipline die je op kunt brengen om dit iedere keer weer te doen.
En ik ben ervan overtuigd dat diverse zaken die je hebt aangedragen via je weblog ook ruime aandacht hebben gekregen in de media en politiek en dat dit ook zijn vruchten heeft afgeworpen.
(…)
Zoals jij de blogs schrijft en heel professioneel doet met foto’s erbij etc. vind ik er perfect uitzien. Misschien kom ik ook nog eens zover.
Ik wens je in ieder geval heel veel succes en zie je 250ste Weblog met veel belangstelling tegemoet
Arjan Vink (Sportclub Partner)


Kort en krachtig
Jouw blogs lees ik altijd met veel plezier, vooral natuurlijk als het Oost betreft.
Soms stuur ik die door opdat het wijkteam ook mee kan genieten.
(Vaak krijg ik die blogs ook van vrienden doorgezonden.)
De onderwerpen nodigen uit om te lezen. Kort en krachtig.
Bedankt! Op naar de volgende 250!
Henriette Heuvelman

Ga zo door
Beseffende dat ik nog maar een beginneling ben , moet ik erkennen dat het schrijven van een weblog erg inspirerend is.
Jij geeft met je weblogs belangrijke informatie door, maar weet ook lezers door je onderwerpen te prikkelen . Dat levert weer spannende reacties op.
Ga door met je eigen wijze van schrijven.
G(Gerard) Schotanus, fractie ChristenUnie Gouda
Helder, gevarieerd, oprecht, betrokken, interessant.
Ben van Bommel

Leuk om te lezen
Ik vind het om een aantal redenen erg leuk om je blogberichten te lezen. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik niet alle blogberichten helemaal van A tot Z lees, sommige onderwerpen vind ik interessanter dan andere.
Met name de onderwerpen die de directe woonomgeving of het woon- en leefgenot in Gouda aangaan lees ik altijd met interesse.
In de eerste plaats vind ik het leuk om je blogs te lezen omdat ze me een inkijkje geven in het doen en laten van de gemeenteraad. En juist niet als onafhankelijk verslaggever, maar vanuit een bepaalde achtergrond en mening. Het geeft een beeld van hoe jij aan de ene kant politiek bezig bent, maar aan de andere kant ook hoe het reilen en zeilen in de gemeenteraad door jou als mens/raadslid beleefd wordt. Dat maakt het interessant.
De tweede reden waarom ik de berichten interessant vind is omdat het me op de hoogte houdt van zaken die in Gouda spelen. De blog is dan niet alleen informatief, maar biedt ook de mogelijkheid om reactie te geven. Met andere woorden, je kunt laten weten hoe e.e.a. op je overkomt.
De derde reden voor het volgen van je blog is het feit dat er meer volgers zijn. Doordat een aantal van deze volgers ook reageert is het mogelijk om een mini-discussie te krijgen. Dat is prettig omdat je dan ook andere meningen kunt lezen. (ook al is niet altijd alles even goed beargumenteerd, bij de blog over de Marokkaanse jongetjes).
Gert Mallegrom

Op naar de 1.000e editie
De blog van jou is bijna altijd de moeite waard. Ik lees hem met plezier want je hebt een mening. Daardoor stel je je kwetsbaar op en oogst reacties. Voor een politicus is dit een mooi medium om beter aan te voelen wat er in de samenleving speelt. Theo, ga zo door en op naar de 1.000e editie!”
Hans van der Spek

BijbelLaatOnsGeniet (BLOG)
Voor jou waarschijnlijk 250 keer BijbelLaatOnsGenieten(BLOG);
voor ons soms een BLOG aan het been.
Je bent er beBLOGen mee bezig,
Maar, waar moet je anders met je verBLOGgen talenten heen.
Jan de Laat, Gouda Positief
Het voegt echt iets toe
Een blog volgen doe je niet zomaar. Er zijn 10.000den bloggers en de meeste informatie is of teveel of overbodig.
De blog van jou lees ik bijna altijd. Je bent actueel, laat zien waar je mee bezig bent in onze mooie stad Gouda en doet dat altijd op een pakkende wijze.
Zo blijf ik op de hoogte wat er maatschappelijk zich zoal afspeelt in de stad en krijg je een kijkje in de keuken van de plaatselijke politiek.
Een enkele keer reageer ik ook en ik zie dat er ook wat met reacties gebeurd. (zoals bijvoorbeeld het witboek)
Theo: Een hartelijke felicitatie met je 250e weblog! Ik lees het graag en het voegt echt iets toe.
Arie Davidse, predikant CAMA Gemeente Gouda
Hoed je voor politieke zelfkieteling
Met genoegen lees ik zeer regelmatig je weblogs. Ze kenmerken zich door een vlotte, kernachtige stijl met regelmatig een duidelijk positief-christelijke mening er in verweven.
Je slaagt er in om telkens vanuit de actualiteit een onderwerp te benaderen.
Wat ik daarbij knap vind, is je talent om er vaak een prikkelende kop boven te plaatsen die je als het ware naar de weblog toe lokt.
De mooiste vond ik nog wel die over de tanks die Oosterwei zouden binnenrollen. Daarnaast heb je er vaak aansprekende foto’s bij. Ook sterk vind ik de weblogs die heel bewust positief Gouda-nieuws bevatten, dwars tegen de trend van Gouda-negativisme in. Waarvan acte!!
Verder moet je je hoeden voor het gevaar van politieke zelfkieteling: laat een ander je prijzen, maar ga niet jezelf lopen complimenteren met zoveel weblogs of zoveel tweets.
Tenslotte, ga door met je prikkelende weblogs, maar één per week vind ik wel genoeg.
Bert Wiltink

Intelligente blogs
Als dank voor je intelligente en immer constructieve blogs geef ik je een gedicht van Rutger Kopland.
Oneindig veel problemen
Men zou het woord probleem moeten vermijden
om twee simpele redenen:
er zijn oneindig veel voorbeelden van problemen
die er niet zijn - ik kom hier op terug
er zijn even oneindig veel voorbeelden van problemen
die er wel zijn, maar niet zo worden genoemd -
ook hierop kom ik terug.
Alle gebeurtenissen bijvoorbeeld, ja alle,
om ons heen en in ons, ze zijn gebeurd
en men vraagt waarom.
Vergeef mij mijn enige antwoord: waarom niet?
Want alle gebeurtenissen zijn uitzonderingen op
al die regels volgens welke ze niet gebeuren.
Het is dus beter het woord probleem niet te gebruiken
want de problemen die er zijn en er niet zijn
zijn dezelfde.
Zo zou ik kunnen doorgaan tot ik ophoud.
Daar is veel voor te zeggen, niets daarna.
(Rutger Kopland - uit : Tot het ons loslaat, G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1997)
Nan van Schendel, directeur Bibliotheek Gouda
Van Knabbel & Babbel naar Donald en Kwik, Kwek en Kwak
Ergens voel ik me een beetje de geestelijk vader van je. Na jarenlang het enige bloggende raadslid te zijn geweest was je de eerste die zich ook op het Web 2.0 terrein begaf. En zoals het dan gaat: eerst heb je nog een voorsprong, en kan je af en toe nog een tip of advies geven. Dan ben je samen het Digitale Gezicht van de gemeente, of zoals een griffiemedewerker opmerkte tijdens een sessie over e-participatie: Knabbel en Babbel. En vervolgens word je ingehaald in hoeveelheid blogs en hoeveelheid media-aandacht. Als een Donald Duck die verdwaasd staat te kijken naar die drie neefjes die om hem heen rennen, ingehaald door de jeugd.
Behalve dat je in de Raad een fijne concullega bent, ben je dat ook op je blog en Twitter. Soms mag het van mij wel wat scherper, want met een stevige mening zijn de blogjes het leukst. Maar zodra het mailtje over een nieuwe blog binnenkomt kijk ik zo snel mogelijk. Een goed verhaal of een met een knipoog, het voegt zeker iets toe aan het politieke landschap. De kloof was nog nooit zo klein tussen politiek en burger.
Blijven bloggen dus, Theo. Op naar de 2.500!
Michel Klijmij-van der Laan, raadslid GroenLinks


Blijf ons informeren
Gefeliciteerd met het verschijnen van je 250e blog.
Ik ben een trouw lezer van je blog en het geeft een goed inzicht wat in politiek Gouda actueel is. Als lezer krijg je zo enig inzicht in het werk van een raadslid.
En Theo je bent een enthousiast en betrokken raadslid en dat ervaar je ook als lezer van jouw blogs. Theo blijf ons informeren!
Roelie Struijk

Ga nu voor de verdieping
Van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal!
Wie schrijft, die blijft, luidt een gezegde. Je blijft op deze manier goed aan de weg timmeren met je goed toegankelijke en leesbare blogs.
Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik ze vaker niet dan wel lees. De veelheid aan blogs, de breedte van je onderwerpen en ook nog eens de lengte van je teksten doen mij nog wel eens besluiten om ze niet te lezen.
Je zou kunnen overwegen de volgende 250 blogs niet in 2,5 jaar tijd maar in 5 jaar tijd te schrijven over onderwerpen die ons in de plaatselijke politiek raken.
Het ‘merk’ Theo Krins is nu voldoende bekend.
Nu gaan voor de verdieping! Voor die volgende blogs wens ik je veel inspiratie toe!
Sjaak den Heijer
Spannende titel
Altijd een spannende titel, waardoor je nieuwsgierig wordt en verder gaat lezen.
En dan blijkt de inhoud echt Theo!
Rob Schröder, voormalig raadslid GroenLinks
Transparante blogs
Vooropgesteld:, jouw ‘’BLOG-koppen’’ prikkelen mij veelal om gelijk verder te lezen. Waar jij naast je verplichtingen binnen het gezin, je reguliere werkzaamheden en raadsbijeenkomsten de tijd voor het schrijven van al die BLOGS vandaan haal, is voor mij nog steeds een raadsel.
Maar toch . . . . . . daar waar de lokale kranten de berichtgeving nog wel eens dermate ‘’gekleurd’’ verdraaien en zodanig van de werkelijkheid afwijken, ervaar ik vanaf jouw eerste BLOG weer transparantie. Eerst vanaf dat moment is de plaatselijke politiek voor mij overigens weer gaan leven. Via de door jou geplaatste BLOGS kan ik er op vertrouwen dat de werkelijkheid geen onrecht wordt aangedaan, en wordt het reilen en zeilen rond de lokale politiek(e) (gevoelige) items door jou (veelal met een knipoog!) aan de kaak gesteld.
Bijzonder interessant, resultaatgericht en productief waren je scherpzinnige bijdragen over ‘’Gouda – GROEN’’ waar de gele of zelfs rode kaarten bij lokale instellingen om de oren vlogen. Om over het Goudse WITBOEK maar niet te spreken . . . . . . .
Ik zie uit naar de volgende winterse omstandigheden; dan kunnen we opnieuw het effect van deze WITBOEK-blogs toetsen. (en ben ik opnieuw in de gelegenheid om mijn noodzakelijkerwijs aangeschafte winterbanden te testen ! )
Ga vooral door met je BLOGS Theo, dat houdt verantwoordelijken scherp en zo blijven de raadsbijeenkomsten levendig; slapen doen we immers s’ nachts !
Arjen Voogt
Evangelische golflengte
Ik voel me zeer gezegend dat er iemand in de gemeenteraad zit die mij zo vertegenwoordigt. Wat een luxe !
Ik vind het echt uniek dat Theo op dezelfde evangelische golflengte zit als ik.
Ik lever hiermee een zeer korte bijdrage aan zijn 250e blog, proficiat, maar daar is wel alles mee gezegd !
Maurits Tompot, koster St.-Janskerk
Supersnel en levendig
Met veel genoegen en met meer dan gemiddelde interesse, volg ik(wij) (meestal) jouw weblog en tweets.
Ik vind het heel knap dat je als volksvertegenwoordiger de juist thema’s kiest, die goed aansluiten bij de beleving en actualiteit van de Goudse burger.
Je brengt hiermee de (Goudse)politiek echt dichter bij de burger, op een aansprekende en herkenbare manier.
In voorkomende gevallen reageer ik (interactief) op de inhoud van de thema’s. Daardoor kan ik dus ook mijn “ei” kwijt en delen.
Wat ik echt heel goed van je vind dat je thema’s supersnel en levendig over het voetlicht brengt, met meestal een herkenbare Christelijke identiteit.
De landelijke CU politici kunnen nog veel van jou leren om de CU helder en duidelijk op de kaart te zetten, met een duidelijk Bijbelse focus.
Ik spreek de hoop en wens uit, dat je ook in de toekomst, in wat voor politieke (bestuurs)functies, je laagdrempeligheid en eenvoud blijft houden.
Mede dankzij jouw weblog, als middel, weet de Goudse burger zich serieus genomen.
Jan Hafkamp
Kijkje in de keuken
Het leuke van jouw blog is dat je een kijkje gunt in de keuken van de politieke arena maar dat ook doet met een persoonlijke boodschap.
Die zit ook verder niet verborgen. Het is gewoon jouw mening over bepaalde zaken.
Ik vind het een hele leuke combinatie.
We stelden al eerder vast dat dit ook een leuke manier is om buiten de gebaande paden om informatie te verstrekken en uiteindelijk mensen in beweging te krijgen.
Op naar de volgende 250
Rolph Klijn, collega
Bijdrage aan bereikbaarheid en transparantheid gemeenteraad
Beste Theo, gefeliciteerd met je 250e blog. Als ik enigszins de tijd heb, lees ik hem altijd even door. Met jouw visie op en inkleuring van het (politieke) Goudse nieuws voeg je jouw steentje toe aan de bereikbaarheid en transparantheid van de gemeenteraad. En dat is een goede zaak.
Ansgar Bosman-Smit
Informatieve inhoud
Ik lees deze blogs altijd met veel belangstelling omdat:

- de meeste blogs wel een informatieve inhoud hebben (tussen de regels door merk je dat het altijd een beetje schipperen is wat wel en niet geschreven kan worden)
- qua inhoud deze meestal echt iets toevoegen aan de algemene beeldvorming
- ik een landelijk dagblad lees zonder Gouds nieuws en zo nog enigszins op de hoogte kan blijven van de politiek in het Goudse.
- je in staat bent om zaken echt op te schudden
- ik je bewonder om je gedrevenheid.
- ik de dag zie naderen dat Gouda te klein voor je zal zijn
- ik de principes van de CU in principe ondersteun (overigens kan ik me vinden in de kritiek van dit moment over de misschien wel te linkse koers die mogelijke lijstverbindingen met de SGP ook nog eens verder onder druk zet) Ik heb het nu over de landelijke politiek. Regeren is compromissen sluiten dat begrijp ik. Maar nu de CU niet meer in het kabinet zit zou een herijking van kernwaarden bij de CU wellicht een goede optie zijn. Waar is de CU nog radicaal in? Dat moet m.i. meer door de CU uitgedragen c.q. beleden worden. Profileren heet dat! Ik heb niet alle blogs nog op mijn netvlies staan, maar in je blogs doe je dit denk ik niet onaardig
André Janssen
Compliment voor de opmaak
Als niet inwoner van Gouda, ik woon er ongeveer 150 km vandaan, ligt het lezen van een blog over de Goudse gemeentepolitiek niet voor de hand. Maar 'gelukkig' is Gouda vaak landelijk in het nieuws, wat de blog toch wel erg leuk maakt om af en toe te lezen.
Groot compliment voor de opmaak en jouw kwalitatief erg goede foto's.
Op naar de 500ste!

Roy Revet
Positieve inbreng
Als import-Gouwenaar, inmiddels ruim veertig jaar, heb ik mij in verschillende bestuurlijke functies o.a. mogen bezig houden met "de leefbaarheid" in onze mooie stad Gouda.
Daarbij heb ik diverse malen steun ondervonden van Theo Krins die als Raadslid van de ChristenUnie en als zodanig ook met zijn weblogs regelmatig o.a. aandacht geeft aan "alledaagse" zaken die juist die "leefbaarheid" vaak hinderen. Weblogs waarmee de vinger op de wonde wordt gelegd en aandacht wordt besteed aan zaken die voor ons, inwoners van Gouda, in ons dagelijks leven, van belang zijn.
Het verschijnen van een "Groenboek" en een "Witboek" zijn duidelijke voorbeelden van een positieve inbreng als het gaat om het leefbaar houden van onze stad. Daarvoor veel respect en dank Theo.
Martin Pols
Informatief en actueel
De blogs van Theo zijn voor mij Gouds, informatief, actueel, prettig leesbaar, ondersteund door mooie beelden, vanuit een standpunt beschreven en verassend.
Een enkele keer gaat het ‘nergens’ over, kan gebeuren.
Gewoon mee doorgaan Theo!
Sjaak Verbree
Leuk om op de hoogte te blijven
Ik lees altijd met genoegen je weblog. Politiek interesseert me. Maar ook hoe jij als collega tegen de landelijke en lokale politiek aan kijkt vind ik leuk.
Ik heb zelf een aantal jaar gewerkt in jouw “mooie” Gouda, en ken de stad een klein beetje. Leuk om middels jouw weblog op te hoogte te blijven van Gouda. Zelf ben ik blij dat ik er niet woon :-)
Theo, gefeliciteerd met je 250e weblog ! Ga zo door, ik blijf ze lezen.
Anne-Dirk Hulsman, collega
1 opmerking:

Anoniem zei

Theo,

De oproepen om door te gaan zijn terecht. Mijn gelukwensen bij deze mijlpaal en vooral gelukgewenst met de kwaliteit van je berichten. Ik blijf ze met belangstelling lezen.
groet vanuit Farmington (USA)
Hans Suijs