Betrokken

Betrokken

maandag 2 augustus 2010

Onderhoud openbaar gebied (deel 2)


De zomer actie voor beter onderhoud van het openbaar gebied/groen maakt veel los bij de inwoners in Gouda en ik heb al heel wat (positieve) reacties gehad.

Voordat ik over de diverse situaties schrijf probeer ik eerst een zo goed mogelijk beeld te vormen van de situatie en na te gaan wie er de betrokken partijen zijn.
Het zal niemand verbazen dat bijna altijd Cyclus wordt genoemd als de partij die bepaalde afspraken niet nakomt en/of onderhoud niet of slecht uitvoert.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Cyclus rond het openbaar gebied/ groen met veel mooie woorden probeert verwaarlozing en achterstallig onderhoud uit te leggen als "het werken volgens beeldkwaliteit om het integraal beheer van de openbare ruimte verder te professionaliseren".

Toen Cyclus jaren geleden (met Promen als onderaannemer voor het groenonderhoud) de taken overnam garandeerde men de staat van onderhoud op basis van een nulmeting te hanteren. We kunnen nu constateren dat op veel plaatsen het onderhoud alleen maar slechter is geworden, dus dat men niet is nagekomen wat men destijds heeft beloofd.

Een concreet voorbeeld is een betonnen bak voor straatzout aan de Voorwillenseweg. Al jaren wordt deze niet meer gebruikt en het depot brokkelt steeds verder af. Ieder jaar werd bij Cyclus gevraagd (en vanaf 2010 ook bij Meldpunt Openbaar Gebied, die de meldingen keurig doorgaf aan Cyclus) om de restanten van de bak weg te halen. Tot in 2009 gebeurde er niets. In 20o9 kwam er een auto van Cyclus om de bak mee te nemen in de veronderstelling dat het om een plastic bak ging. Dat was niet het geval en men beloofde de bak alsnog te komen weghalen. Weer diverse meldingen verder, waarvan de laatste vorige week (...) , heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bak door Cyclus nu is weggehaald.3 opmerkingen:

Johan Weeber zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Johan Weeber zei

Beste Theo,
Goed dat jij dit nu ook ontdekt en actie onderneemt !
Wij pleiten zoals je weet al sinds de verkiezingen voor het doorlichten van Cyclus, het openbreken van de contracten wegens crisis en/of wanprestatie en/of het uitschrijven van een aandeelhoudersvergadering met alle gemeenten die eigenaar zijn om het huidige bestuur naar huis te sturen. Jarenlange klachten hebben niets geholpen of helpen slechts tijdelijk. Degene die het hardst klaagt wordt uiteindelijk geholpen ten koste van anderen. Daarnaast heeft Cyclus ook nog eens in Ghana, Elmina een miljoenenverlies geleden, zoals je in hun jaarverslag kunt lezen.

De bezem erdoor dus, doe ik trouwens graag samen met de andere oppositiepartijen zoals jullie !

groet

Johan Weeber
Fractievoorzitter Gouda Positief

M. Klijmij zei

Beste Johan,

Goed dat jullie het beleid van onze wethouder (en de vorige) zo steunen :) Het doorlichten van Cyclus is al aangekondigd, en onder Marco Kastelein is al begonnen met boetes bij slechte prestaties.

Michel