Betrokken

Betrokken

zaterdag 29 mei 2010

Gouda weer onveiliger?Deze week stond weer bol van de activiteiten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dinsdag had ik een debat bij Politiek Online in Den-Haag over het gebruik van moderne media in de politiek, waarbij vooral ook het Twitteren aan de orde kwam. Er wordt verschillend gedacht over de effectiviteit daarvan, maar wel werd duidelijk dat het een fenomeen is, waar niemand meer onderuit kan.
Verder ben ik druk aan het campagne voeren via LinkedIn, Hyves en mail, waarbij ik nadrukkelijk verwijs naar mijn eigen website: www.christenunie.nl/theokrins
Sommigen vragen zich af of het wel juist is om een campagne voor jezelf te voeren in plaats van gewoon de (volgorde van de) landelijke lijst te respecteren.
Het zelf campagne voeren wordt echter door de partij gestimuleerd, omdat de top-20 van de lijst zich heeft gekwalificeerd als mogelijk lid van de Tweede Kamer en de partij op zoek is naar zoveel mogelijk kiezers. Mocht dat leiden tot een verkiezing op basis van voorkeurstemmen, dan is dat prima. Je bent dan blijkbaar in het land breed gedragen als kandidaat.
Voor mezelf is de motivatie gelegen in het feit dat ik met mijn brede ervaring in de financiële branche me wil inzetten voor het herstel van het vertrouwen tussen die branche en de politiek. Dat is echt heel hard nodig om de huidige economische crisis te kunnen oplossen.
Ook het onderwerp veiligheid heeft mijn bijzondere aandacht.

We zijn trots dat op 8 juni de campagnetour van de ChristenUnie naar Gouda komt. Enkele kopstukken, o.a. Arie Slob, zullen dan een bezoek brengen aan het Veiligheidshuis en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Is er verder niets te melden over de activiteiten van de gemeenteraad in Gouda? Jawel, we zijn bezig met de jaarrekening over 2009 en ik ben herbenoemd als voorzitter van de Auditcommissie.
Financiën zullen de agenda de komende weken domineren, zowel voor wat betreft die jaarrekening als de komende bezuinigingen die we moeten gaan doorvoeren. Een pijnlijk, maar noodzakelijk proces.

Tenslotte vandaag de AD Misdaadmeter
De uitslag levert een wat dubbel gevoel op. We zijn gestegen van plaats 35 naar plaats 15 en dat is supervervelend! Het komt vooral door enorme toename van het aantal overvallen (van 3 naar 23, een stijging van 650%!), dat ook nog eens gerelateerd wordt aan het aantal inwoners.
In het AD meldt districtschef Paul van Musschert ook de andere kant van het verhaal:
- mishandelingen gedaald met 19% naar 404
- diefstal uit auto's gedaald met 28% naar 633
- diefstal van auto's gedaald met 22% naar 49
- diefstal uit bedrijven en gebouwen gedaald met 48% naar 209
- woninginbraken gedaald met 20% naar 388
Inzet van de politie is: 'We pikken het niet meer en een persoonsgerichte aanpak.'

Bedreigingen is een extra punt van zorg, omdat we hiermee landelijk nota bene op de 5e plaats staan. Deze bedreigingen hangen samen met een verruwing in de samenleving en gebrek aan respect.
Hier kunnen de opvoeders, ouders, jeugdhulp, gezinsmanagers nog wel wat inzet tonen!

Is Gouda nu onveiliger geworden? Op basis van een aantal uitgangspunten wel degelijk, maar we moeten ook kijken naar zaken die wel goed gaan en vooral ons keihard blijven inzetten op de ingeslagen weg en op sommige terreinen een tandje erbij zetten!

Geen opmerkingen: