Betrokken

Betrokken

zaterdag 22 mei 2010

Rumoer in de raad


Deze week - volop campagnetijd voor de 2e Kamer Verkiezingen - is er voor mij ook nog het reguliere raadswerk. Het valt niet mee om alles te combineren, maar het is ook wel een dynamische tijd.

Doordat de oppositiepartijen Gouda Positief, Gouda's 50+ Partij, Trots en GBG hun krachten aan het bundelen zijn en insteken op een stevige, confronterende aanpak ontstaat er in de raadsvergaderingen een heel andere dynamiek.

Dat was vooral merkbaar bij de verkennende bijeenkomst over de bezuinigingen, die op verzoek van Gouda Positief, op de agenda stond. Doel van deze verkenning was om met elkaar vast te stellen op welke wijze we die bezuinigingen gaan bespreken, dus met elkaar het proces te bespreken.
De genoemde partijen willen met experts aan de slag en een workshop voor de raad, waarbij o.a. over de doelstellingen en uitwerking van de bezuinigingen wordt gesproken.
De taak van de raad is echter: kaders stellen en controleren en de uitvoering hoort toch echt thuis bij het college.
Innovatie is op zichzelf prima, maar het moet wel een verbetering zijn en passen bij de taakstelling van de raad. We moeten van de raad geen bedrijf gaan maken!

Jammer was ook dat GBG, als woordvoerder van het viertal, in deze sessie een frontale aanval koos op allerlei zaken, terwijl het toch echt om een verkenning over het proces ging.
De sfeer werd er niet beter op en er werden over en weer de nodige snerende en cynische opmerkingen geuit. Hier moeten we niet mee doorgaan, want dat komt het werk in de raad niet ten goede.

Uiteindelijk waren we het met elkaar eens dat het Presidium met een voorstel voor het proces komt, zoals dat ook altijd al gebruikelijk is geweest en kunnen we constateren dat alle tam tam en het extra agendapunt niet nodig waren geweest. Gouda Positief had simpel kunnen volstaan met het verzoek aan het presidium.
Saillant detail is overigens dat Jan de Laat van Gouda Positief zelf in dat Presidium zit...

Geen opmerkingen: