Betrokken

Betrokken

donderdag 25 juni 2009

Gouda werkt hard aan veiligheid


Woensdagavond hebben we uitvoerig stilgestaan bij de Veiligheidsmonitor 2009 en het Actieplan integraal veiligheidsbeleid.

We kunnen met elkaar tevreden zijn dat op veel fronten de situatie in Gouda verbeterd is al moeten we onze ogen niet sluiten voor de realiteit op diverse plaatsen in onze stad. Overlast en geweld komt nog teveel voor. Door gebiedsgerichte aanpak, gezinsmanagers, Halt, Jeugdzorg, politie enz. wordt getracht de komende jaren flinke stappen te maken. Het is daarbij goed dat er een Veiligheidshuis is gekomen, waarbij diverse disciplines dicht bij elkaar zitten.

De ChristenUnie heeft gepleit voor een zgn. "0-meting" bij het Veiligheidshuis om zo goed te kunnen nagaan hoe efficiƫnt dit middel is.

Daarnaast ergeren velen zich in Gouda aan zwerfvuil en hondenpoep (horen ook bij overlast) en het is de bedoeling dat Stadstoezicht hier meer aandacht aan gaat besteden.

Op dit moment is het Integraal Veiligheidsbeleid 2005-2009 van kracht en komt er in het najaar een nieuw plan voor de periode 2010-2013.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we dan als Raad niet pas hierover aan het woord komen als er een concept ligt, maar dat we eerst een kaderstellende bijeenkomst beleggen, waarbij we de kaders kunnen meegeven voor dit nieuwe beleidsplan. Dit gaat nu ook gebeuren.

Waarom willen we nu zo'n bijeenkomst?
De redenen hiervoor zijn:

o Het veiligheidsgevoel is een belangrijk item. Er zal een grondige analyse rond dit punt moeten worden uitgevoerd, omdat het gevoel van onveiligheid beter moet en nog altijd achterblijft bij de doelstellingen.
o Wat is de specifieke rol van gemeente, politie en justitie en uiteraard het Veiligheidshuis?
o Communicatie moet meer prominente aandacht krijgen
o De individuele verantwoordelijkheid en houding van de burger is van grote invloed is op de oplossing van de problematiek. We moeten nagaan hoe we dit bij de burgers op een positieve wijze onder de aandacht gaan brengen en integreren in de totaal aanpak. Wellicht kan “Gouda ontmoet” hierin nog een rol spelen.
o Veel activiteiten in de wijk zijn versnipperd en missen samenhang. Er zal meer zicht moeten komen welk effect de activiteiten beogen en of ze elkaar aanvullen. Een jaarkalender is eigenlijk noodzakelijk.
o AD Misdaadmeter is nog steeds buiten beeld, terwijl deze wel veel landelijke (media)aandacht krijgt. Wat ons betreft wordt de AD Misdaadmeter voortaan meegenomen in de rapportages.

We hebben ook gepleit voor een registratieloket.

Delicten worden daar dan geregistreerd en vastgelegd en wat ons betreft dan via Google Earth op een kaart zichtbaar gemaakt . Zo maak je goed zichtbaar hoe het staat met je veiligheid in de stad. Dit kan je goed combineren met publicatie door de politie vanaf 1 oktober a.s. van de door geregistreerde gegevens.

Rond dit thema wordt vaak gesproken over het keihard aanpakken van overlastjongeren. Dat is heel goed te begrijpen en daarom komt er binnenkort ook de mogelijkheid om individuen te verbieden op bepaalde plekken zich in groepsverband op te houden.
Ik vraag me overigens wel af of je dit kunt handhaven. Dat zal voor de (wijk)agenten nog een stevige uitdaging worden.

Er wordt vanuit de Tweede Kamer een nog veel drastischer aanpak voorgesteld om wijkbendes uit de wijk te halen en in een opvoedkamp te plaatsen. Zover zijn we wat mij betreft (nog?) niet in Gouda, aangezien het nog altijd om individuen gaat en ik hoop dat we dat met alle inzet ook zo kunnen houden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4277886/__Buschauffeur_Gouda_opgepakt__.html?p=16,1

Geen opmerkingen: