Betrokken

Betrokken

donderdag 7 september 2017

Strijd om licentie voor lokale omroepDe licentie van Stichting Regionale Omroep Gouwestad als lokale omroep eindigde op 6 mei 2017. Zowel Gouwestad als Stichting Gouda Media (GoudaFM) een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Volgens de Mediawet kan er maar één lokale omroep worden aangewezen. De gemeenteraad adviseert het CvdM. Omdat de besluitvorming enige tijd duurt is de bestaande licentie met enige maanden verlengd.

Samenwerking mislukt

De Mediawet schrijft voor dat wanneer er sprake is van meerdere kandidaten voor de licentie, het college van BenW moet proberen om samenwerking tussen de partijen te realiseren. ,,Onder begeleiding van onafhankelijk procesbegeleider Jan Löwik is daarom door beide omroepen overleg gevoerd over de mogelijkheden om Gouwestad en Gouda Media samen te voegen.

Helaas is gebleken dat er geen overeenstemming bereikt kon worden over een gemeenschappelijke visie op de inrichting van de lokale omroep, en de weg daar naar toe”, aldus de toelichting van de gemeente Gouda. Gouwestad wilde een nieuwe constructie waarin beide omroepen zouden opgaan, terwijl GoudaFM haar eigen format niet wilde opgeven.

Presentaties

Op 6 september mochten zowel Gouwestad als GoudaFM een presentatie verzorgen voor de Goudse gemeenteraad en beide omroepen hadden hun best gedaan en kwamen met mooie en aansprekende plannen voor de toekomst.

Verschillen waren ook goed waarneembaar: 


Veel vrijwilligers van Gouwestad op de publieke tribune 
Gouwestad

Gouwestad was met een grote groep vrijwilligers duidelijk zichtbaar en hoorbaar aanwezig en uit de presentatie bleek ook de de ruim 100 vrijwilligers het fundament van deze omroep vormen. Ze zijn echt een team en kiezen bewust voor het werken bij Gouwestad. Ze hebben al aangegeven niet naar GoudaFM over te stappen als Gouwestad haar licentie zou verliezen. De omroep houdt dan wel op te bestaan, want ze willen niet commercieel gaan.

Op dit moment produceert Gouwestad jaarlijks een indrukwekkend aantal producties:
1.000 Radio live geproduceerde programma's
5.000 Actuele nieuwsberichten op de radio
   365 dagen de kabelkrant
   200 TV items (4 per week)
    24  Locatie uitzendingen (live)

Speerpunten voor de komende 5 jaar zijn:
- inzetten op nieuwe media
- intensiveren uitzendingen via internet en social media
- open platform voor Gouwenaars om eigen nieuwsberichten te plaatsen
- meer programma's in samenwerking met Goudse instellingen
- kabelkrant doorontwikkelen
- meer locatie uitzendingen
- uitbouwen samenwerking met lokale omroepen in de regio
- kwalitatief versterken en uitbouwen van doelgroep programma's
- verhogen van de kwaliteit van de medewerkers
- vergroten van het aantal vrijwilligers van 118 naar 150

Cijfers van GoudaFM

GoudaFM

Er waren - voor zover ik heb kunnen waarnemen - slechts enkele vrijwilligers in de raadzaal en deze omroep werkt zonder meer maar met een relatief kleine groep van 30 vrijwilligers. Toch is dat blijkbaar voldoende, want Garro Wiersema hanteert naar eigen zeggen een wachtlijst. Toch wel een opmerkelijke uitspraak.
GoudaFM wil graag de licentie bemachtigen om ook op het FM kanaal de komende 5 jaar te kunnen gaan uitzenden en ziet de licentie als een erkenning voor haar prestaties als omroep. Uiteraard is de vergoeding van ruim €40.000,- per jaar, die je als lokale omroep ontvangt, ook meer dan welkom bij GoudaFM. Mocht ze de licentie niet verkrijgen, dan gaat deze omroep haar plannen toch verwezenlijken, maar minder snel.

De plannen van deze omroep voor de komende 5 jaar zijn:
- als omroep bereikbaar via alle mediakanalen die bewoners gebruiken
- uitzenden via FM, DAB+, internet, Facebook, YouTube, Twitter etc.
- niet één programma voor iedereen, maar kanalen per doelgroep naast een hoofdkanaal
- verschillende kanalen zijn: 
--Oudere kanaal (die mag eventueel Gouwestad gaan invullen als ze de licentie verliezen geeft GoudaFM aan)
-- Religieplein
-- Sportplein (opvallend is dat Gouwestad niet expliciet werd genoemd om dit kanaal eventueel te mogen gaan invullen, terwijl ze op dit gebied veel ervaring heeft)

College en raad moeten keuze maken

De gemeenteraad zal nu in haar advies aan het CvdM een voorkeur voor één van de twee partijen moeten uitspreken. Om een objectieve keuze mogelijk te maken zijn er criteria door de gemeenteraad vastgesteld. De VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) adviseren bij meer gegadigden de volgende criteria:

  Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  Samenwerking met lokale partners/organisaties
  Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven

De gemeenteraad heeft aangegeven dat ze een keuze wil maken op basis van concreet voorstel (besluit) door het college. Het college neemt uiterlijk 20 september een besluit en de gemeenteraad op 25 oktober. De raad zal een gemotiveerd advies aan het CvdM uitbrengen.

16 opmerkingen:

Anoniem zei

Laat Gouwestad blijven Deze omroep heeft bewezen dat ze een goed medium zijn voor Gouda Ze hebben hun deskundigheid wel bewezen Ze verdienen de steun van Gouwenaars en hun bestuurders!

Els Quispel zei

Gouwestad hoort bij Gouda. Er wordt gewerkt met meer dan 100 vrijwilligers. Zij dragen Gouwestad. Misschien soms wat minder professioneel maar heel herkenbaar voor de Gouwenaar. Daar gaat het om.
Els Scholten

Anoniem zei

Beste Theo,

Heb je wel kritisch naar de cijfers van Gouwestad gekeken?. Als men 24x per jaar op locatie uitzendt dan is dat dus bijna om de week ergens op locatie. Noem mij even de locatie uitzendingen van de afgelopen 8 maanden van Gouwestad. Volgens mij zijn die er niet.

Die 5000 nieuwsberichten waren gebaseerd op 40 nieuwsberichten per dag op de radio. Vermoedelijk telt men het aantal keren dat (eenzelfde) bericht wordt voorgelezen op zender (herhalingen) want er zijn echt niet 40 gebeurtenissen per dag in Gouda.

Wellicht is het een idee om ook de cijfers van GoudaFM er naast te zetten dan kun je appels met appels vergelijken. Of is het niet de bedoeling objectiviteit te betrachten?

Theo Krins zei

Om het beeld wat beter vergelijkbaar te maken heb ik ook wat cijfers van GoudaFM toegevoegd.

Jan Smit zei

Wij hebben een alles in één abonnement via KPN en krijgen Gouwestad of Gouda FM helemaal niet door. laten ze beginnen om daar iets aan te doen en scoren dan misschien veel meer belangstellenden. KPN is toch niet de eerste de beste.
vriendelijke groet,
Jan Smit

Anoniem zei

Anoniem Anoniem zei...
Beste Theo,

Heb je wel kritisch naar de cijfers van Gouwestad gekeken?. Als men 24x per jaar op locatie uitzendt dan is dat dus bijna om de week ergens op locatie. Noem mij even de locatie uitzendingen van de afgelopen 8 maanden van Gouwestad. Volgens mij zijn die er niet."


Beste anoniem, of moet ik maar gewoon Garro zeggen (Stijl verraad veel nl).
Geen idee onder welke steen jij zit, maar er zijn afgelopen 8 maanden diverse locatie-uitzendingen geweest, waaronder Sportcafé, Cool talent en recentelijk Gouds SKAasfestival. Gouda FM was toen nergens te bekennen. Ws bij een Businessclubmeeting, wat zéér doorsnee Gouwenaar is natuurlijk!

Die 5000 nieuwsberichten waren gebaseerd op 40 nieuwsberichten per dag op de radio. Vermoedelijk telt men het aantal keren dat (eenzelfde) bericht wordt voorgelezen op zender (herhalingen) want er zijn echt niet 40 gebeurtenissen per dag in Gouda.

Er gebeurt genoeg, maar blijkbaar ontbeer je de tentakels!

Wellicht is het een idee om ook de cijfers van GoudaFM er naast te zetten dan kun je appels met appels vergelijken. Of is het niet de bedoeling objectiviteit te betrachten?

Gezien GoudaFM's toeschietelijkheid qua cijferoverlegging, kan Theo nu slechts appels met bloesem vergelijken! Kom op met die financiële jaarcijfers!

Anoniem zei

@Anoniem, 17 september 2017 om 00.17 uur

Denkt u dat de gemeenteraadsleden financieel gezien goed genoeg onderlegd zijn om de eventueel te overleggen financiele cijfers goed te kunnen beoordelen?

Anoniem zei

Twijfel aan hun capaciteiten?

Anoniem zei

Wat mij bevreemdt is dat het college en de raadsleden moeten beslissen tussen een bestaande lokale omroep die al meer dan 35 jaar is geworteld in onze stad en een nieuwkomer die op 9 mei 2017 failliet is gegaan. Bovendien is het lastig om binnen onze gemeentegrenzen voldoende financiën te genereren om een professionele omroep te hebben. Wel zijn er vanuit RTV Gouwestad veel mensen doorgestroomd naar landelijke omroepen. Dus zo beroerd doet RTV Gouwestad het ook niet ook al is het voor onze omroep vervelend als er iemand vertrekt. Het blijkt dus een broedplaats waardoor men kan groeien en doorstromen naar landelijke omroepen. Laten we dat koesteren. RTV Gouwestad wordt echt ondergewaardeerd. Wel valt er nog veel te verbeteren en daar wordt hard aan gewerkt.

Anoniem zei

@18.22 uur

Ik twijfel inderdaad aan de "harde" financiele kennis van sommige raadsleden.

P.S. Jammer van die lek gestoken banden in Korte Akkeren.... Is daar ook "harde" kennis en inzicht over aanwezig?!

Anoniem zei

Stel dat GoudaFM de licentie krijgt en dat Gouwestad op hun aanbod ingaat themakanalen te gaan vullen. Zorgt Gouwestad er dan eigenlijk niet voor, dat er aan de normen van het CvdM voldaan wordt? Wie geeft de garantie dat GoudaFM daar zelf ook voor gaat en niet profiteert van de input van Gouwestad?

Anoniem zei

Is dit onderdeel van de open bestuursstijl van het college, dat 2 omroepen op deze manier publiekelijk worden uitgespeeld?
Ik luister eerlijk gezegd niet naar de lokale radio, weet niet eens waar ik ze moet vinden, daar lijkt me de eerste prioriteit te liggen, je wilt toch luisteraars?
Maar sinds mijn jeugd ken ik Gouwestad, en ze hebben dus zeer veel vrijwilligers. Zou pure kapitaavernietig zijn als je dat aan de kant zet.
Het moet natuurlijk wel duidelijk zijn wat de lokale omroep (mede voor dat geld) gaat leveren.

Trouwens: zijn er geen partij politieke banden met GoPo meer (De Laat)? En, doet Gouwestad ook iets aan het kritisch volgen van de Goudse politiek, of doet Marianka Peters dat allemaal in haar eentje?

Anoniem zei

Ik doel op de media onderneming waarbij De Laat betrokken was, dat is niet Gouwestad dus. Belangrijk m.i. dat lokale omroep volstrekt onafhankelijk is.

Anoniem zei

Uit Gouda:

https://www.ad.nl/binnenland/na-pringles-in-het-kalifaat-wil-nederland-ilham-uit-gouda-niet-helpen~a7ce3a1c/

Anoniem zei

Ja, dus?
Ook uit Gouda!
https://ea24cb.cdn.tuxis.nl/images/com_hikashop/upload/Stroopwafels_4f97ab27e0978.png

Laten we ff on tpoic blijven hier, thanks!

Anoniem zei

@ 14.39 uur

U heeft gelijk. Excusez moi.