Betrokken

Betrokken

donderdag 28 september 2017

Theo Krins lijsttrekker voor ChristenUnie Gouda

Foto's: Lucas Nijenhuis

Theo Krins is op 28 september jl. in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ChristenUnie Gouda gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Hij vindt het een eer om opnieuw lijsttrekker te mogen zijn en wil zich graag blijven inzetten voor de stad Gouda.

Theo Krins (1964) is getrouwd, vader en opa en woont in de wijk Goverwelle. In het dagelijks leven is Krins manager bij Scildon (voorheen Legal & General). Vanaf 2007 is hij raadslid en sinds 2014 is hij tevens fractievoorzitter.  Hij heeft zich in de afgelopen jaren vooral ingezet voor de veiligheid van de stad, het openbaar bestuur, de monumenten in de binnenstad en het financiële beleid. Krins: ‘Samen met de andere kandidaten van de lijst wil ik mij ook de komende jaren weer inzetten voor een veilig, duurzaam en sociaal Gouda’. 

Over zijn  ambities voor de komende periode merkt Theo Krins op: “In 2022 vieren we 750 jaar stadsrechten in Gouda. Het is belangrijk dat de panden in de binnenstad er dan prachtig uitzien. Om dit mogelijk te maken willen we particulieren stimuleren onderhoud te plegen. We pleiten daarom voor het onder voorwaarden verstrekken van leningen door de gemeente.” 
“Het aantal inbraken baart ons zorgen”, vervolgt Krins, “We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Theo Krins geeft verder aan dat de gemeente Gouda zich moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk Gouda voor bewoners en toeristen. Daarom vindt hij een initiatief als de Cheese Experience een goede ontwikkeling. De ChristenUnie is voorstander van een eenmalige bijdrage vanuit de gemeente Gouda om dit mogelijk te maken.

Op het gebied van duurzaamheid is de ChristenUnie ambitieus. Theo Krins noemt enkele speerpunten: “Bij nieuwbouwprojecten worden woningen  wat ons betreft niet meer aangesloten op het gasnet . Verder wil de ChristenUnie dat met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn. Ook willen we meer groen in Gouda.”

In het sociaal domein is de ChristenUnie mede door haar wethouder Corine Dijkstra bijzonder actief. Er is veel aandacht geweest voor de organisatie door de verschuiving van zorgtaken naar de gemeente. De komende periode wil de ChristenUnie de cultuuromslag verder stimuleren; meer sturen op kwaliteit, cliënt tevredenheid en het samenhangend benaderen van vraagstukken op gebied van werk, activering en inkomen. Minder bureaucratie en minder administratieve lasten door regionale samenwerking en integrale inkoop van zorg.


Daarnaast wil de ChristenUnie de omslag maken naar meer preventie en maatwerk door een gezondheidsprofiel voor alle Goudse wijken. Ook wordt ingezet op preventief beleid ter voorkoming van negatieve gevolgen voor kinderen bij  echtscheidingen en bij schuldenproblematiek.


Persbericht ChristenUnie Gouda

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Gefeliciteerd, Theo.

Ik hoop dat naast vernieuwing en diversiteit, de traditionele (Europese) waarden veel aandacht zullen hebben.

Projecten zoals Cheese Experience zijn erg mooi, en het promoten van de stad is natuurlijk een goede zaak. Ik maak de kanttekening, niet met de bedoeling onnodig kritisch te zijn, dat de stad geen "circus" mag worden. Soms kom ik op woensdag of donderdag in de zomer de stad in, en bekruipt me dat gevoel wel eens. Daarom vraag ik aandacht voor de juiste verhouding: cultuur&traditie vs commercie. Ik besef dat het een voortdurend zoekproces is, en steeds nieuwe afwegingen nodig zijn.

Veel succes!

Hans Suijs zei

Theo ik zie niets terug over het probleem dat de binnenstad heeft met bodemdaling gecombineerd met klimaatverandering (hevige regenval). Moet het kalf echt eerst verdrinken? Verder heb je overigens ambitieuze klimaatadaptatie-doelstellingen. compliment daarvoor.

Hans Suijs

Theo Krins zei

Beste Hans, in een persbericht kan je niet alles noemen wat onze aandacht heeft.

Anoniem zei

Gefeliciteerd Theo. In het kader van een aantrekkelijke stad: die kermis mag van mij verdwijnen van de Markt, wat een achenebbis bende is dat. Veel oude attracties, lawaai, een gevaarlijk wild draaiend ding vlak naast het historische stadhuis... nog duur ook trouwens en bot naar klanten toe. Laat ze lekker naar GoudAsfalt gaan.

Anoniem zei

Vindt de PvdA Gouda trouwens nog steeds dat Tarik Ibn Ali van harte welkom is in Gouda?
Hij is inmiddels opeens geen lid meer begrijp ik vandaag, uit het AD.

https://www.ad.nl/gouda/enlsquo-als-hij-vrijkomt-is-hij-welkom-in-goudaenrsquo~a0c62d67/

Anoniem zei

Toch maar even opgezocht:
- Achenebbisj = armoedig, rommelig; niets, mis; zielig, pover; schamel

Politiemollen? Ook welkom?

Anoniem zei

Waarom is de arrestatie van jullie PvdA collega raadslid een "drama voor de Marokkaanse gemeenschap" en een "drama voor het aanzien van de politiek", Theo? Zouden jullie als Goudse fractievoorzitters niet eerder een persverklaring laten uitgaan dat dit een drama is voor het vermeende 13-jarige slachtoffer?

Ik vind het een belediging voor de Marokkaanse gemeenschap (voor zover die bestaat) dat ze hierbij gesleept worden. Voor zover er vrees zou zijn over een slecht imago van Marokkanen: dat hadden ze al. Eerder zou de PvdA eens kunnen nagaan hoe ze de selectie doet voor haar kandidatenlijst. Er was al langer kritiek. Of mag dat niet gezegd worden?

Anoniem zei

@ Anoniem 1 oktober 2017; 20.39 uur

Hoe kunt u vragen of dat niet gezegd mag worden? De taboes moeten van de discussies af, want dat kunnen "we" als maatschappij ons al lang niet meer permitteren!!! Ja, dat mag gezegd worden. De tijd van dromen is niet nu!!!

Anoniem zei

De PvdA trekt nu snel haar handen af van Khalid en haalt haar website met zijn profiel offline, maar heeft hem ondanks eerdere kritiek (vriendjespolitiek, dubbele pet, innige banden met Tarik Ibn Ali) altijd de hand boven het hoofd gehouden. Het is een partij geworden die ver van de gewone man staat en vooral deelbelangen en cliëntelisme najaagt. Ja, dat moet gezegd worden.

Anoniem zei

@ 2/10, 22.08 u

Op landelijk niveau neemt Mw. Hennis in ieder geval de politieke verantwoordelijkheid. Dat is al vast wat. Ik respecteer haar er om. Iets om over na te denken.