Betrokken

Betrokken

vrijdag 6 oktober 2017

ChristenUnie kiest voor Gouwestad

Na de presentatie door Gouwestad en GoudaFM op 6 september jl. heeft het college aan de hand van de vooraf gestelde criteria besloten om de licentie voor de lokale omroep aan Gouwestad te gunnen. 

Deze week was er een raadsdebat en was het aan de raadsfracties om een keuze te maken.

Op 25 oktober neemt de gemeenteraad formeel een besluit en dat zal dan als advies naar het Commissariaat voor de Media gaan die het definitieve besluit neemt. De zendmachtiging geldt dan voor een periode van 5 jaar.


Brede doelgroep

De belangrijkste reden voor het college om voor Gouwestad te kiezen is dat deze omroep een meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan (BPO) heeft en de zekerheid heeft van een brede doelgroepen programmering, aangezien dat nu al realiteit is.

Voor de ChristenUnie is het voorstel van het college belangrijk, omdat het college goed in staat is geweest om op basis van aanwezige expertise een inhoudelijke afweging te maken. Als raad moeten we ons vooral baseren op gesprekken met betrokkenen, de presentaties inclusief de beleidsvoornemens en zoals gezegd, het besluit met toelichting van het college.

Vrijwilligers van Gouwestad in de Raadszaal

Ambitieus

Het staat buiten kijf dat beide omroepen ambitieus zijn en een geheel eigen plek hebben in Gouda. 
GoudaFM heeft veel plannen en wil ook heel bewust inzetten op verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast hebben ze dan uiteraard het hoofdkanaal. Wat in hun nadeel is, is dat dit allemaal nog plannen zijn en de realisatie ook nog eens een grote investering vraagt, zowel in menskracht als financieel. Dat maakt dat Gouwestad, die al een brede doelgroepen programmering kent en een grote groep vrijwilligers heeft, op dit punt duidelijk in het voordeel is.


Andere criteria zijn - naast de wettelijke criteria waaraan beide omroepen voldoen - niet meegewogen of leverde geen duidelijke winnaar op, zodat we - uitgaande van de aanvullende criteria, vooral iets moeten vinden van het doelgroepenbeleid en de meer diverse samenstelling van het BPO.

Het feit dat Gouwestad een bestaande organisatie heeft die aan de vereiste criteria voldoet, waaronder de vereiste diversiteit aan doelgroepen, en dat niet op basis van ambities nog moet gaan realiseren weegt voor ons zwaar. 

Uitdagingen

Gouwestad heeft echter nog wel de nodige uitdagingen, aangezien GoudaFM absoluut verder is als het gaat om toepassing van moderne media en algehele presentatie. Wat dat betreft blijft het jammer dat het niet gelukt is om beide omroepen om te vormen tot één nieuwe omroep. 

Keuze voor Gouwestad 

Maar goed, we moeten als raad tot een keuze komen en de fractie van de ChristenUnie heeft besloten het voorstel van het college te steunen en dus voor Gouwestad te kiezen.

Onze argumenten hiervoor zijn:


  • bestaande brede doelgroepen beleid, waarbij in het bijzonder de sportprogramma’s en Kerk in de Buurt in Gouda bijzonder worden gewaardeerd;
  • een bestaande grote vrijwilligersorganisatie die dat beleid mogelijk maakt en 
  • door deze vele vrijwilligers kan Gouwestad ook extra / nieuwe initiatieven eenvoudiger implementeren;
  • GoudaFM heeft aangegeven haar ambities ook zonder een licentie voor lokale omroep te gaan verwezenlijken, alleen minder snel;
  • De keuze voor Gouwestad betekent daarmee dat beide omroepen blijven bestaan en elkaar scherp kunnen houden. Wat ons betreft een prima situatie;
  • Als de licentie naar GoudaFM gaat, zal Gouwestad stoppen. Daarmee gooien we veel “lokale omroep kapitaal” weg en kunnen vele vrijwilligers hun talenten niet meer inzetten voor de lokale omroep, temeer daar ze niet bereid zijn om in dat geval over te stappen naar GoudaFM.

Financien

Opvallend was dat tijdens het debat door GBG en Gouda Positief de financiën aan de orde werd gesteld en daarbij steun kregen van VVD en Partij voor de Dieren.
Gouwestad werd verweten niet transparant te zijn over de financiën, terwijl de jaarrekeningen (mits daarom was verzocht) in het Huis van de Stad gewoon in te zien waren. Daarbij is het ook van belang te realiseren dat de financiën ieder jaar grondig worden gecontroleerd door het Commissariaat van de Media en ook de gemeente Gouda jaarlijks een controle uitvoert.

Bijzonder was dat ze de financiën van GoudaFM geen reden voor een debat vonden, terwijl daar best vraagtekens bij te zetten zijn.

Het meest storende aan deze discussie was echter dat - op basis van een raadsbesluit (!) -  de financiën geen criterium voor de toetsing is. Al met al vond ik het niet getuigen van professioneel gedrag.

Hoe nu verder?

De komende weken gaan de de vier genoemde fracties zich verder verdiepen in de financiën... 
Duidelijk is in ieder geval dat een raadsmeerderheid voor Gouwestad gaat kiezen op 25 oktober!
22 opmerkingen:

Anoniem zei

http://degouda.nl/gouwestad-bestaat-wirwar-stichtingen/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Theo Krins zei

Jammer dat u zich anoniem beweegt op mijn blog? Ik moet nu raden wie u bent en dat is niet professioneel...

Het gaat om deze link blijkbaar:
http://degouda.nl/gouwestad-bestaat-wirwar-stichtingen/

Simpel navraag doen bij Gouwestad had veel opgehelderd:

Naast de stichting RTV Gouwestad zijn er (nog) 3 stichtingen die een relatie met Gouwestad hebben:
 
1            Stichting Markt 71;  is de eigenaresse van de beide studio's (vroeger de huurster van de gebouwen van de gemeente) en heeft als statutaire verplichting die tegen kostprijs beschikbaar te stellen aan Gouwestad. De Stichting bestaat al sinds 1994 toen de studio aan de Markt uitgebreid werd en heeft hetzelfde bestuur als RTV Gouwestad.  De stichting verhuurd ook ruimtes aan derden (bijvoorbeeld het Toverlint) en beoogd daarmee de huisvestingslasten van Gouwestad zo laag mogelijk te houden.
 
2            Stichting SIKOG, bestaat al sinds 1984. Het is een steun stichting die schenkingen en donaties voor Gouwestad verwerft om zoals statutair voorgeschreven de lokale omroep te steunen. Het is een gebruikelijke "Vriend van stichting" met het statutaire verbod zelf actief te zijn op omroep gebied. Deze stichting staat op afstand van Gouwestad en heeft een eigen bestuur. Bij grote investeringen in apparatuur kan Gouwestad een beroep op deze stichting doen.
 
3             Stichting Kabelkrant Midden Holland. Een al sinds 1985 actieve stichting. Opgericht omdat toen de Mediawet eiste dat kabelkranten (stilstaande teksten) niet binnen een lokale omroep verzorgd werden. Na de wetswijziging van enkele jaren geleden -waardoor de lokale omroepen wel de teksten mocht verzorgen- verzorgt Gouwestad de redactionele inhoud en de laatste activiteiten van deze Stichting zijn/worden thans ook formeel in Gouwestad ingebracht. Deze stichting zal daarna haar activiteiten beëindigen. Dit heeft geen financiële consequenties.

Anoniem zei

Zag dit verhaal over wirwar van stichtingen ook. Leek me erg vreemd verhaal
Heb niet bij Gouwestad geinformeerd maar bij de inschrijvingen gekeken bij de kamer
van koophandel en dan klopt het wel dat er veel meer zijn dan drie.

Anoniem zei

Vreemde ondoorzichtig woud van stichtingen met steeds 1 bestuurder....nog vreemder dat maar paar raadsleden daar kritisch over zijn...
Dat eigen vermogen kan natuurlijk ook niet waar zijn...hupsskee toch weer subsidie erheen...

Anoniem zei

Heel fijn dat een meerderheid van de raad voor Gouwestad kiest Iets wat goed is moet je niet weg doen En heel goed dat de CU hierin meegaat

Anoniem zei

Theo die stichting SIKOG met vrienden van Gouwestad heeft hetzelfde bestuur.... hoe kun je nu zeggen dat die op afstand staat? Zie de analyse in De Gouda.

Anoniem zei

@ 6 oktober, 23.38 uur

Gebrek aan kritisch vermogen of des-interesse?

Anoniem zei

Zeer toevallig dat het propaganda blaadje van de heer Wiersema nu spontaan met zo'n stuk over Gouwestad komt. Voor de presentaties van beide omroepen in de gemeenteraadsvergadering een aantal weken terug was beide omroepen gevraagd een financiële begroting te laten zien, Gouwestad was de enige omroep die aan deze vraag heeft voldaan en in de presentatie een duidelijke begroting naar voren bracht, terwijl de heer Wiersema later zelfs niet inging op de vraag van een van de fracties of hij ook nog met een begroting kon komen.
Daarnaast is het de Gouda Media groep die in mei 2017 failliet is gegaan, maar waar GoudaFM nog los door kon gaan en 'De krant van gouda' ineens als een nieuw propaganda blad van de heer Wiersema een doorstart kon maken onder de naam 'De Gouda'. Laten we hopen dat de gemeenteraad zich niet laat afleiden door deze GoudaFM propaganda en zich houdt aan de vooraf bepaalde toetsingscriteria.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik denk dat het een goede keus is van de CU. Het belangrijkste blijft dat er "gewoon" vrijheid van meningsuiting is / blijft. En dat politiek-correcte types zoals Marcia Luyten (NPO)geen front gaan vormen om bepaalde meningen (bijv. Baudet) uit te sluiten als zijnde "fout"....

Gr. Marinus Ferdinand V.

Anoniem zei

Als toehoorder van het debat op 4 oktober wil ik graag benadrukken hoezeer jouw inbreng, Theo, in het debat met kop en schouders boven die van alle andere raadsleden uitstak (met burgerraadslid Van der Wind (CDA) als goede tweede). Hulde! Jouw bijdrage was zakelijk, to-the-point en oprecht, en vooral dat laatste kan van sommige raadsleden helaas niet worden gezegd. De hierboven aangehaalde tekst uit DeGouda - dat zeer nauwe persoonlijke banden met GoudaFM heeft - is suggestief en incorrect en past helemaal in het plaatje dat bepaalde raadsleden op 4 oktober probeerden te schetsen. Natuurlijk moet Gouwestad zich aanpassen op nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals ze ook hebben aangegeven te gaan doen), maar dat is altijd nog verre te verkiezen boven een omroep van een fantast die alleen maar mooie plannen presenteert die hij niet waar kan maken.

Anoniem zei

Geachte mijnheer Krins, CU

Bij deze wil ik u en de CU verzoeken niet mee te doen met het legaliseren/kweken van staatswiet en met de genderneutrale overheid. Dit kunt u als Christelijke partij gewoon niet doen.

Waarom niet?
1. Wij als mens hebben een identiteit en die mag niet worden weggevaagd.
2. Het verschaffen van wiet namens de overheid zal vooral de weerlozen en zwakkeren de afgrond in helpen.
Ik doe dus een moreel appel op u. Doe niet mee aan die onzin van Rutte3!

Hoewel ik besef dat mijn opmerkingen "off topic" zijn, voel ik het als mijn dure plicht deze opmerkingen te maken.

Veel sterkte Theo.

Gr. Marinus Ferdinand

Anoniem zei

Rondom Gouda FM/De Gouda hangen ook meerdere BV's en stichtingen met Dhr Wiersema aan het roer en vertrouwelingen aan boord! En daar zijn geen financiële gegevens over bekend!

Thx Google!

Anoniem zei

Even terug naar een artikel dat werd gepubliceerd op 19 april dit jaar (http://degouda.nl/keuze-gunningscriteria-lokale-omroeplicentie-discutabel/), de website van deGouda, waar Wiersema de directeur van is:
“De antwoorden op deze selectiecriteria zijn moeilijk objectief te toetsen. Dus voor je het weet is er sprake van vriendjespolitiek”, zegt Garro Wiersema.

Nou, en dat wil je natuurlijk niet, vriendjespolitiek!
Dat staat objectiviteit in de weg, zo kan er nooit een eerlijk debat plaatsvinden. Schande!
Vriendjespolitiek, dat is een corrupte overheid, het lijkt Rusland wel. Als je maar de juiste mensen kent, of er financiële belangen in het spel zijn, dan regel je het wel even. Gevaar roept Garro, oneerlijk!

Wat dan wel raar is dat er binnen de twee politieke partijen in de raad die tijdens het debat kritisch waren over de organisatie en de financiële boekhouding van RTV Gouwestad, sterke banden bestaan met de Goude Media Groep / GoudaFM.
Jan de Laat, wethouder namens Gouda Positief, is voormalig eigenaar en zakenpartner van de Gouda Media Groep.
Theo Lucas, Burgerraadslid GBG, en is ook mede-initiatiefnemer van GoudaFM.

Maar dat kan natuurlijk geen vriendjespolitiek zijn, want daar heeft Wiersema een heel erge hekel aan.

Anoniem zei

Drie partijen, waaronder mijj partij de VVD, hebben extra raadsvragen gesteld over het woud aan stichtingen van Gouwestad. Te beantwoorden voor de 25e. Ik hoop dat de andere partijen nog tot inkeer komen, maar ik vrees het ergste.

Anoniem zei

En die BV’s van GoudaFM hebben gewoon netjes al hun cijfers gedeponeerd bij de KvK, voor eenieder ter inzage zoals dat hoort. In tegenstelling tot de stichtingen van GoudaFM.

Anoniem zei

Ehh...
"En die BV’s van GoudaFM hebben gewoon netjes al hun cijfers gedeponeerd bij de KvK, voor eenieder ter inzage zoals dat hoort. In tegenstelling tot de stichtingen van GoudaFM."

Wie is hier nu de weg kwijt?

Anoniem zei

Kunnen we ons niet beter druk maken over onze ouderen en zieken die worden kapot bezuinigd? Over de weg kwijt...

MF. V.

Anoniem zei

Er zijn belangrijkere problemen in Gouda, waarover de Goudse politiek stil is:
https://www.goudsepost.nl/nieuws/column/260093/column-ff-tussendoor-

Marianka Peters ziet goed dat het college, en dus ook CDA en CU, zich voor het karretje van een eenzijdige moskeelobby laat plaatsen. Het erge is dat iedereen zo schouderophalend doet in het stadhuis over de wijziging bestemmingsplan Spoorzone. Geef dan gewoon toe dat je een (selectief en ongekozen) deel van de moslims wilt faciliteren, dat is tenminste eerlijk. Heel veel moslims willen niet eens een moskee op deze locatie; laat je er dan als gemeente ook niet mee in.

Gouwestad is leuk, maar jammer nogmaals dat over dit thema gezwegen wordt.

Anoniem zei

Boukayouh maakt blijkbaar nog steeds de dienst uit in de Goudse gemeenteraad. Intussen staat hij nog steeds achter de benoeming als schooldirecteur van "Khalid T". Hoe geloofwaardig is dit nog?

Anoniem zei

@ 19.46

Volgens mij weten de Christelijke partijen niet goed raad met hun Christelijke wortels.Onder het mom van, en met weliswaar goede intenties, beroepen ze zich op vrijheid, gelijkheid en tolerantie, en daarom durven ze geen stelling te nemen. Er is m.i. niets intolerants of discriminerends aan "stelling nemen".

Anoniem zei

Ach, de pvv christenen zijn terug op dit blog....

Anoniem zei

Heldere uitleg op de Gouwestad site.

Als De Gouda en Gouda FM hun stukje beschouwen als 'diepgaande journalistiek', geeft dat wel aan dat College en Gemeenteraad de juiste keuze hebben gemaakt, door voor Gouwestad te gaan.

Want op een Goudse versie van een mislukte Story of Privé zitten we niet bepaald te wachten. En wees eerlijk: hoe vaak hebt u Gouda FM op diepgaande berichtgeving kunnen betrappen? Ik nooit nl.