Betrokken

Betrokken

maandag 23 oktober 2017

Particulier cameratoezicht is nuttig hulpmiddel !


Onlangs ontstond er op twitter wat ophef over mijn uitspraak over camera toezicht: “Het aantal inbraken baart ons zorgen. We willen de kans om inbrekers op heterdaad te betrappen vergroten en willen daarom dat de gemeente in buurten waar veel wordt ingebroken tijdelijk camera’s ter beschikking stelt aan particulieren tegen een geringe vergoeding.”   

Onder andere D66 reageerde fel door op te merken:Mede daarom hierbij extra informatie om mijn oproep nader te onderbouwen:

Databank politie

Particulieren en bedrijven zijn steeds meer bereid hun bewakingscamera’s bij de politie aan te melden. In oktober vorig jaar telde de politie-databank nog 100.000 camera’s. Dat aantal is ondertussen snel gestegen tot 160.000 en inmiddels is er sprake van een landelijke dekking. Per dag komen er 60 aanmeldingen binnen van particulieren en bedrijven die hun camerabeelden ter beschikking willen stellen voor opsporing bij delicten.

Camera richten op openbare weg
Het is niet verboden om een camera op te hangen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens.
·       Zorg dat de camera zo min mogelijk op de openbare weg gericht is, of op eigendommen van anderen
·       Cameratoezicht door personen valt niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), behalve als de camera gericht is op de openbare weg of op de tuin van de buurman.
·       Voor bedrijven of organisaties die een camera ophangen, geldt de Wbp wel.


Opsporing

Camerabeelden van particulieren en bedrijven vormen een welkome aanvulling op meer gebruikelijke opsporingsmethoden zoals het oproepen en horen van getuigen. De laatste tijd wordt serieus werk gemaakt van het opbouwen van een database met daarin de plekken waar in Nederland camera’s hangen. Niet de camera’s waarmee gemeenten plekken in het uitgaansleven monitoren (in het kader van camera toezicht, waarbij bordjes hangen om aan te geven dat er sprake is toezicht in het publiek domein), maar camera’s van particulieren die de voordeur of de tuin in de gaten houden en daardoor vaak ook en passant een deel van de openbare weg bestrijken.Heterdaad

De politie maakt al langer tijd gebruik van bewakingsbeelden, maar dan vaak op basis van een vordering door de politie. Hiervoor was veel papierwerk nodig waardoor kostbare tijd verloren ging en mogelijk de beelden al weer waren gewist.

Nu de trend wordt dat camera’s vrijwillig worden aangemeld kan onmiddellijk gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal Het grote voordeel van de aangemelde camera’s is dat direct na een melding in de database naar de betreffende kan worden geschakeld en beelden kunnen worden bekeken.
Afhankelijk van de snelheid waarop de melding komt en kan worden gereageerd neemt de kans op een heterdaad toe.

Politie kijkt niet “live” mee  
Het gebruik van de particuliere camera is wel aan regels gebonden. Zo moet op het huis zichtbaar zijn dat er een camera is geïnstalleerd. De camerabeelden mogen niet gedeeld worden met derden en het cameratoezicht moet de persoonlijke eigendommen beschermen en niet de privacy van anderen schenden. De politie kan niet “live” meekijken. De politie weet wel waar een camera hangt en neemt contact op als er een incident in de omgeving is geweest. Ook kan de eigenaar als hij een koppeling heeft aan zijn smartphone een melding doen bij de politie, zodat deze direct in actie kan komen.

Aanschaf

Een goed camera beveiligingssysteem (die diverse ruimtes bestrijkt) in de eigen woning kost als snel zo’n € 1.000,-  – € 1.500,-. Zo’n bedrag is voor menigeen een flinke drempel, ook na eventueel een bijdrage uit de subsidiepot van de gemeente (maximaal € 250,-). In de praktijk is zo’n camera ook niet blijvend nodig. We zien in Gouda vaak dat inbraken zich voor een bepaalde periode concentreren in bepaalde buurten en soms zelf straten. In zo’n geval zou het mooi zijn als tijdelijk camera’s beschikbaar worden gesteld, al dan niet tegen een bepaalde vergoeding, zodat meer mensen van deze faciliteit gebruik gaan maken en vaker een inbreker op heterdaad kan worden betrapt.

Samen met (structureel!) meer politie capaciteit, beveiliging van deuren en ramen hebben we dan een mooi pakket aan maatregelen om het aantal inbraken definitief af te laten nemen.


Bron:


5 opmerkingen:

Anoniem zei

Een van de primaire taken van de overheid is het garanderen van de veiligheid van haar burgers en het beschermen van eigendommen. Dat moet de Saat dan ook doen.

En... niet de verantwoordelijkheid afschuiven op particulieren. De politie doet uitstekend werk, daar heb ik echt bewondering voor. En de politici moeten hen dan ook steunen !!!!!

Theo Krins zei

Beste "anoniem", het gaat hier zeker niet om het afschuiven op particulieren, maar het is aanvullend.
De politie is enthousiast over dit idee en ziet het als waardevolle aanvulling om de kans op een heterdaad te vergroten.

Anoniem zei

Er moet dan wel iets gebeuren door Justitie en politie met de camerabeelden. Die zijn nu vaak al overbelast of weigerachtig.
Bovendien vraagt dit goede kwaliteit beelden.

Maar a propos: wat zijn eigenlijk de voorstellen voor een veiliger Gouda van D66 sterspeler Thierry van Vught ?

Anoniem zei

Geachte Theo Krins,

N.a.v. mijn eerdere opmerking over de primaire taken van de Staat.

Het is niet zo dat ik dacht dat het de intentie zou zijn om taken "af te schuiven" op particulieren. Dus ik begrijp uw reactie. Maar ik ben wel eens bang dat het er wel op neer kan komen.

Met vriendelijke groeten,

Martinus Ferdinand V.

Anoniem zei

@ 11.41 uur

gecorrigeerd:
Met vriendelijke groeten, Marinus Ferdinand Vermeulen.