Betrokken

Betrokken

zaterdag 23 september 2017

College kiest voor GouwestadHet college van burgemeester en wethouders stelt de raad van de gemeente Gouda voor te besluiten tot het adviseren aan het Commissariaat voor de Media om de zendmachtiging voor de komende vijf jaar aan Stichting Regionale Omroep Gouwestad te gunnen, vanwege de meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan en de zekerheid van een brede doelgroepenprogrammering. 

De gemeenteraad van Gouda  heeft op 5 juli jl. vastgesteld dat zowel Gouwestad als GoudaFM in aanmerking komen voor aanwijzing als lokale omroep.

Programma bepalend orgaan

De advisering aan het CvdM (Commissariaat voor de Media) richt zich vooral op de representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan (pbo). Beide pbo’s zijn op 5 juli jl. als voldoende representatief voor Gouda beoordeeld. Beide organen hebben 10 leden, maar hebben verschillende accenten in de samenstelling; in het pbo van Gouda Media zijn met name cultuur en minderheden uitgebreider vertegenwoordigd, in dat van Gouwestad zijn iets meer verschillende partijen vertegenwoordigd (waaronder kerken en sportorganisaties).

Aanvullende criteria

Omdat beide omroepen voldoen aan de wettelijke criteria, heeft de raad met aanvullende criteria een eerlijke kans aan beide omroepen willen bieden evenals een gelegenheid om zich te presenteren. Zodat de raad ten slotte een gemotiveerd advies aan het CvdM kan uitbrengen. De gemeenteraad heeft het advies van de VNG en OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) overgenomen om bij meer gegadigden voor de licentie het volgende mee te laten wegen in het aanvullende advies van de raad:
  1. Brede gerichtheid, ook onder jongeren
  2. Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek
  3. Samenwerking met lokale partners/organisaties
  4. Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 

Brede gerichtheid, ook voor jongeren
Uit de gepresenteerde plannen blijkt dat beide omroepen zich richten op een verscheidenheid van bevolkingsgroepen, waaronder jongeren. De aanpak en invulling van de programmering verschilt. Gouwestad heeft een gevarieerd programma-aanbod, met in het weekend en ’s avonds doelgroepenprogrammering. GoudaFM ambieert verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, naast het hoofdkanaal. Dit is echter nog niet gerealiseerd. De plannen vragen grote investeringen, zowel financieel als in menskracht. Bij gelijke geschiktheid adviseert het college de raad om te kiezen voor de zekerheid van de huidige brede doelgroepen programmering door Gouwestad. 

Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek 
Cijfers over het bereik van Gouwestad en GoudaFM via kabel en/of ether zijn niet beschikbaar. Beide omroepen meten wel zelf het aantal bezoekers via internet en sociale media, en peilen hun bekendheid. Voor het college is dit punt "onbeslist".


Samenwerking met lokale partners/organisaties 
Voor beide omroepen geldt dat zij met vele en diverse partijen in Gouda samenwerken, elk op een eigen manier; zij onderscheiden zich volgens het college echter niet doorslaggevend van elkaar in de mate van samenwerking binnen de Goudse samenleving. (conclusie: onbeslist). 


Afstemming met andere omroepen en media-initiatieven 
Op mediagebied zoeken beide omroepen de samenwerking met collega omroepen en andere media- initiatieven. Gouwestad heeft omdat ze nu de zendvergunning heeft kunnen aanhaken bij de ontwikkeling rond regionale samenwerking van lokale omroepen. Daarom wordt dit niet meegewogen. Voor het college is ook dit punt "onbeslist".

Onderbouwing besluit college

Het programmabeleid bepalend orgaan van een lokale publieke omroep geldt als dé vertegenwoordiging van de stad. Het college merkt op dat het pbo van Gouwestad meer divers is samengesteld. Daarnaast kan er gekozen worden tussen de ambities van Gouda Media met betrekking tot verschillende mediakanalen voor verschillende doelgroepen, en de zekerheid van de huidige brede doelgroepenprogrammering door Gouwestad.

Gemeenteraad aan zet

De komende weken is de gemeenteraad aan zet en naar verwachting zal het besluit van het college voor een belangrijk deel meewegen in de besluitvorming. 
Naast de genoemde criteria zijn er meer zaken waar (in ieder geval een deel van) de raad zich zorgen over maakt, zoals bijvoorbeeld de financiële continuïteit van GoudaFM, maar dit mag niet meewegen in de besluitvorming. 

Wat naar verwachting wel zwaarwegend zal zijn - naast het oordeel van het college - is het gegeven dat Gouwestad bij verlies van de zendmachtiging ophoudt te bestaan en GoudaFM gewoon door zal gaan (althans volgens eigen zeggen), maar haar ambities dan minder snel zal verwezenlijken.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Lijkt vooralsnog een goede uitkomst. Gouwestad is veel meer geworteld in de Goudse samenleving.
Maar toch, voor beide geldt: vreemd dat niet eens bekend is hoeveel luisteraars er zijn c.q. wat het bereik is van de zenders.
Daar zou toch onafhankelijk onderzoek naar moeten zijn gedaan.

Anoniem zei

Dit zijn goede ontwikkelingen, Theo. Een divers aanbod voor alle bevolkingsgroepen, heel mooi. En daarbij ook nog genoeg ruimte voor typisch Nederlandse zaken en eigen tradities, voor het juiste evenwicht, verwacht ik. Echt veelbelovend! Chapeau...