Betrokken

Betrokken

dinsdag 22 augustus 2017

Nieuwe kans voor Victory Sports

Onlangs zijn in diverse media berichten verschenen over de sluiting van Victory Sports (VS) in Gouda Goverwelle. Via Facebook werd onze fractie benaderd of we de sluiting wellicht konden tegenhouden. VS doet immers goed werk voor o.a. jongeren die in aanraking waren geweest met justitie.
Bij diverse fracties, waaronder de ChristenUnie, was behoefte aan helderheid, temeer daar er een beeld ontstond dat de ondernemer in de kou was gezet.

Onlangs ontvingen we daarom een memo vanuit het college waardoor er de gewenste duidelijkheid kwam over de situatie rondom Victory Sport:Huiskamer van de wijk

Victory Sports was tot 22 augustus gehuisvest aan het Middenmolenplein in Goverwelle en had nagenoeg alle vertrekken op de benedenverdieping van de Goverwelletoren in gebruik. Eigenaar van die ruimten is woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland (WP). Victory Sports is, naast een commerciële sportschool met leden, een organisatie die op eigen initiatief vrijetijdsbestedingen ontplooit ten behoeve van moeilijk bedienbare doelgroepen, zoals Top-60 kandidaten, drop outs, vroegtijdig schoolverlaters etc. Victory Sports wordt ook wel beschouwd als een huiskamer van de wijk.

Geen subsidie relatie

Vanaf 2014 heeft de gemeente enkele opdrachten verstrekt aan Victory Sports.  Tussen de gemeente Gouda en VS bestaat geen subsidierelatie. Gemeente Gouda heeft in het verleden met VS samengewerkt vanuit de afdeling Veiligheid en Wijken (onder meer ook via het Veiligheidshuis) en meer recent (in 2016) vanuit de afdeling Werk en Participatie (voor dagbestedingstrajecten voor jongeren). Op dit moment verricht Victory Sports alleen nog in opdracht vanuit de afdeling Werk en Participatie werkzaamheden voor het Werk- en Ontwikkelcentrum (Life-style trajecten).

Financiën punt van zorg

De financiële situatie van Victory Sports is al langere tijd een punt van zorg. De gemeente Gouda heeft op verzoek van betrokken partijen een aantal overleggen gefaciliteerd. De gemeente Gouda en Woonpartners zijn met Victory Sports in overleg geweest over eventuele oplossingen voor wat betreft de huurschulden. Helaas hebben deze overleggen niet tot het gewenste resultaat geleid. 

Onvoldoende organisatiekracht

Het is niet primair aan het college om een oordeel te hebben over de oorzaak van de huurachterstand van VS. In algemene zin heeft de gemeente Gouda op grond van haar ervaringen met Victory Sports econstateerd dat interne processen onduidelijk zijn en er onvoldoende organisatiekracht aanwezig is voor een rendabel ondernemerschap.
Financiële relatie gemeente Gouda en Victory Sports

Vanaf 2014 t/m heden heeft de gemeente Gouda vanuit de afdelingen Veiligheid en Wijken en Werk en Participatie diensten afgenomen bij Victory Sports. Dit betreft Fysieke mentale trainingen, Dagbestedingsprogramma’s + begeleiding en zogenaamde Life Style trajecten.

Jaar
Fact.bedrag
Aantal facturen
2014
€ 11.080
8
2015
€ 6.492
5
2016
€ 72.012
54
2017 (t/m begin aug)
€ 11.537
32
Totaal
€ 101.120
99


Vonnis in kort geding

Na het mislukken van de overleggen heeft Woonpartners Victory Sports gedagvaard in kort geding. 
De voorzieningenrechter heeft – kort samengevat – VS veroordeeld tot het ontruimen van alle vertrekken die het in gebruik heeft en heeft Victory Sports veroordeeld tot betaling van alle proceskosten. De veroordeling is uitvoerbaar bij voorraad, dat wil zeggen dat er geen opschorting van het vonnis mogelijk is en VS over moet gaan tot ontruiming van het pand. Het pand moest op dinsdag 22 augustus a.s. leeg zijn. Woonpartners had namelijk aangegeven dat het vonnis moest worden uitgevoerd.

Gevolgen vonnis

Voorop staat dat het spijtig is dat door dit vonnis Goverwelle op deze locatie een voorziening kwijtraakt. De lopende opdracht van de gemeente voor life-style trajecten worden uitgevoerd op de locatie Goverwelle en zullen daar niet kunnen worden gecontinueerd. 

De Goudse Post berichtte echter dat Victory Sports inmiddels een alternatieve locatie heeft gevonden aan de Voorwillenseweg. Bestaande activiteiten kunnen hierdoor - in afgeslankte vorm - gewoon doorgaan.
Hopelijk krijgt de eigenaar nu meer grip op de organisatie van zijn bedrijf en ontstaan er geen nieuwe problemen rondom het niet kunnen betalen van schulden.

De eigenaar van Victory Sports is in ieder geval blij met de nieuwe locatie. Ik wens hem veel succes toe!

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Beste Theo,

Opnieuw een mooie bijdrage, die ik zeer waardeer.

Echter, wat ik toch mis is een bijdrage over de grote issues van deze tijd, want er is wel wat aan de hand in de wereld, dacht ik zo. Ook op landelijk niveau is dat beeld te zien (zie kabinetsformatie). De wereld staat in brand en de formatie gaat over:
- transgender
- klaar met het leven pil van Pechthold
- multi-ouderschap
En dat terwijl op straat iedereen zich zorgen maakt: over zichzelf, zijn kinderen en kleinkinderen, want elke dag, op elke plaats kunnen we getroffen worden. Je kunt dan wel zeggen "het gebeurt weer", maar het gaat niet om ongrijpbare natuurrampen of ufo 's die ons treffen, maar om concrete misdaden, waartegen we op moeten treden, en dan meer dan tot nu toe.

Wat mij betreft komt er aan het begin van de Kleiweg een betonpaaltje te staan: vandaag nog!!!! Bewapende politie/militairen mag wat mij betreft ook.

Het is niet mijn bedoeling om alleen maar kritiek te hebben Theo, want ik waardeer je zeer. Ik uit slechts een noodkreet, recht uit mijn hart!!!

Veel wijsheid en succes gewenst.

Marinus Ferdinand Vermeulen

Theo Krins zei

Beste Marinus Ferdinand, dank voor je hartekreet!

Ik ben het met je eens dat er heel wat in de hand is in deze wereld. Mijn blog leent zich echter niet voor mondiale en nationale problematiek. Ik beperk me tot zaken die in Gouda spelen.
Daarbij schrijf ik regelmatig over veiligheid in Gouda, maar ik wil ook andere zaken aan de orde stellen.

We leven in een verwarrende tijd met veel onzekerheid en bizarre gebeurtenissen. We moeten waakzaam zijn en iedereen die een verantwoordelijkheid heeft op het gebied van veiligheid heeft een uitdagende taak. Aan de andere kant: als we naar een meer veilige omgeving streven, heeft iedereen een verantwoordelijkheid. We kunnen veiligheid niet afwentelen op de politie.

Anoniem zei

Dank Theo Krins, voor uw reactie.

Ik begrijp inderdaad de bedoeling van uw blogs: duidelijk!

Tot slot kan ik niet nalaten om er op te wijzen dat het een primaire taak van de staat is om de veiligheid van haar burgers te garanderen, en dat van "afwentelen" geen sprake is. Het geweldsmonopolie ligt bij de overheid en eigenrichting (wat u ook niet propageert, uiteraard) is niet de bedoeling in een democratische rechtsstaat.

Met vriendelijke groeten,

Marinus Ferdinand.

Anoniem zei

Links Nederland: activistisch, niet-tolerant, niet democratisch. Ook in Gouda?

www.dagelijksestandaard.nl/2017/09/dit-zijn-ze-dan-de-stoere-dames-die-het-huis-van-vrouwenhater-thierry-baudet-bekladden/