Betrokken

Betrokken

zaterdag 21 mei 2016

Gouda populair bij inbrekersOp 21 mei is de jaarlijkse AD Misdaadmeter weer gepubliceerd. Ik was erg benieuwd of Gouda wat zou dalen, omdat de 7e in 2015 wel erg slechts was. Helaas hebben we het afgelopen jaar te weinig resultaat kunnen boeken op het gebied van inbraakpreventie, waardoor Gouda in de nieuwe misdaadmeter op plek 9 staat. Een lichte verbetering, maar nog lang niet goed genoeg.
Woninginbraak

Begin 2015 leek het aantal inbraken de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk is het totaalresultaat maar 2 inbraken minder dan 2014. Als rond de kerstperiode de actie "Basta" niet was gehouden, waren we waarschijnlijk zelfs slechter geëindigd dan het jaar daarvoor.

De resultaten over het eerste kwartaal van 2016 zullen waarschijnlijk ook weinig bemoedigend zijn, aangezien er op heel wat plaatsen in Gouda frequent wordt ingebroken. Het is dus noodzakelijk dat er drastische stappen worden gezet om deze vervelende trend te keren.
De snelle opkomst van WhatsApp groepen zal ongetwijfeld bijdragen aan het stijgen van de veiligheidsbeleving en de onderlinge betrokkenheid van bewoners, maar er is absoluut meer nodig.

De beveiliging van veel woningen kan vaak beter en dat scheelt al direct een aantal inbraken. Het college is voornemens met een kortingsactie te komen en het is te hopen dat hier snel meer duidelijkheid over komt, want het beter beveiligen verdient een hoge prioriteit.

Daarnaast is het belangrijk dat de bewoners, gemeente en politie met elkaar gezamenlijk gaan werken aan de veiligheid in buurten. Dat gaat alleen goed als iedereen zich aan bepaalde afspraken committeert en alle betrokkenen een taak op zich nemen teneinde de veiligheid te bevorderen. 
Het is voor de politie ondoenlijk om alleen dit voor elkaar te krijgen!

Wat dat betreft ben ik blij dat op aangeven van collega Khaldi Tatou (PvdA) en mij er zeer waarschijnlijk gestart gaat worden met een pilot van Buurt Bestuurt.
In Gouda hebben we onlangs kennis kunnen maken met dit initiatief uit Rotterdam en deze opzet kan bijdragen aan minder inbraken in onze stad.

Zelf ben ik een bewonersgroep gestart en wij gaan met elkaar de beveiliging van onze woningen optimaliseren, regelmatig surveilleren en actief elkaar (en uiteraard de politie) informeren over verdachte zaken.

Diefstal en zakkenrollen

Er zijn gelukkig ook zaken die goed gaan in Gouda met betrekking tot de veiligheid: er worden minder auto's en motoren gestolen (-17,5%). Daarnaast wordt ook veel minder uit deze voertuigen gestolen (-27,4%). Dat zijn flinke percentages en dat geeft aan dat het veiligheidsbeleid in Gouda op deze punten goed functioneert.

Zakkenrollen is helemaal teruggelopen en is met maar liefst 38,2% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Mishandeling en bedreiging

Mishandeling en bedreiging is voor mensen die het overkomt heel ingrijpend en het is daarom belangrijk dat hier veel aandacht voor is bij het veiligheidsbeleid.
Gelukkig worden op deze terreinen goede vorderingen gemaakt: Bedreiging neemt sterk af (-23, 4%) en ook het zakkenrollen (-38,2%)


Overvallen

In Gouda zijn er gelukkig weinig overvallen, maar procentueel gezien is deze categorie het afgelopen jaar het sterkste gestegen: van 4 naar 6, wat een stijging van 50% betekent.

Marokkaans-Nederlandse inbrekers

Duidelijk is dat Gouda nog meer zal moeten inzetten op het voorkomen van inbraken en daarvoor zal iedereen een steentje moeten bijdragen.
Daarnaast is het van belang dat binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap men beter in staat is om de jongeren te weerhouden om te gaan inbreken. In veel gevallen zijn jongeren uit deze gemeenschap namelijk bij inbraak de dader...!
We moeten voorkomen dat we steeds meer energie en tijd in repressie gaan steken. 
Investeren in de bron zal op termijn hopelijk meer effectief zijn.

Kortom, er is nog veel werk te doen op het gebied van veiligheid en vanuit mijn rol als raadslid en buurtbewoner zal ik ook mijn steentje bijdragen. 
Want samen maken we de stad veiliger!

31 opmerkingen:

Anoniem zei

Fijn dat nu al bekend is dat er dit jaar minder inbraken zullen plaatsvinden dan vorig jaar! Dat leid ik af uit de zin "Begin 2015 leek het aantal inbraken de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk is het totaalresultaat maar 2 inbraken minder dan 2016."

Anoniem zei

Het is goed om op een gezonde manier confronterend te durven zijn, ook als het om gedrag van "bepaalde bevolkingsgroepen" gaat. Natuurlijk is het niet goed om te stigmatiseren en dat bepleit ik dan ook niet.

Ik denk dat je mensen serieuzer neemt als je confronterend durft te zijn en iemand op zijn gedrag durft aan te spreken, dan als je alleen maar alles goed praat. Alles op zijn tijd zeg ik dan: soms "soft" en soms confronterend en zelfs hard !

Anoniem zei

Inderdaad nog geen cijfers om vrolijk van te worden. Een teruggang zegt in die zin weinig, omdat Gouda nog steeds in de top 10 staat en een een beetje minder inbraken nog steeds veel inbraken is.

Het verband met Marokkaans Nederlandse stadsgenoten is er en moet benoemd worden. Helaas werkt het bij hen niet altijd in een "gemeenschap", het zelfcorrigerend vermogen is helaas beperkt (of sterker, er worden zaken afgedekt, weet ik uit ervaring).
Ik vind het op dit vlak ook erg stil; de burgemeester hoor je er niet over en ook gemeenteraadsleden met netwerken in Marokkaanse hoek zwijgen, terwijl zij juist gezag zouden kunnen hebben.

De komst van een AZC zal zorgen voor meer politie inzet. Niet omdat de criminaliteit per se toeneemt, maar omdat er openbare orde vraagstukken zijn bij de komst van zoveel nieuwe mensen en het inzet van de wijkagent kost. Per saldo krijgt Gouda ook niets extra aan politie-inzet. Natuurlijk kunnen we als burgers veel zelf, maar de sterke arm moet er wel zijn als je ze nodig hebt. Ook een punt van zorg.
Burgemeester zal moeten leveren.

Theo Krins zei

Tikfoutje in de tekst: 2016 moest 2014 zijn.

WH Kolkman zei

Theo,

Alerte buurten en burgers en betere samenwerking tussen alle betroken partijen. En zo is statistiek altijd een goed begin. Maar voor oplossingen lijkt het me ook nuttig om er dieper in te duiken (bijv verdeling / kaartjes per wijk), naar onderliggende oorzaken en de hele keten te kijken, anders wordt het lastig om goede oplosssingen te bedenken.

Enkele vragen/suggesties mbt de hoge inbraak score:
1) Zijn de inbrekers lokaal actief, of komen ze van buiten (Gouda ligt nogal dicht bij snelwegen, Alphen heeft blijkbaar een zeflde probleem).
2) Stelen heeft alleen zin, als er ook heling en verkoop en vraag is. Zou je daar ook niet op moeten rechercheren / onderzoek doen, zodat je dat moeilijker kan maken of een hogere pakkans kan creeeren?

Anoniem zei

Beste WH Kolkman,


U kunt inbreken ook zien als een vorm van integratie van de 'Marokkaans-Nederlandse gemeenschap' zodat de inbrekers kennis maken met o.a. interieur van de lokale Goudse bevolking.

Anoniem zei

En we zien met lede ogen dat de verloedering meer en meer plaats grijpt.

Anoniem zei

Kijk maar eens naar het van Hogendorpplein in Gouda Noord. Manoeuvreren tussen de blikjes, kipresten, schillen van zonnebloempitten, viezigheid op de kerktrap, en ga maar door. waarschijnlijk maken we straks als de reizigers er zijn ook kennis met andere internationale heerlijkheden op straat!

Anoniem zei

Waarom zou Gouda verloederen ?

Het soort problemen waar Gouda mee te maken heeft is al lang geleden (2001) benoemd door Pim Fortuyn. Er zijn al zo veel onderzoeken gedaan, en er zijn al zo veel rapporten onder in de la verdwenen. Iedere Gouwenaar met een beetje ervaring weet al lang waar het om gaat !

Zou het niet de tijd zijn om direct conclusies te trekken, beslissingen te nemen, en tot daden over te gaan ?

Voor het komende AZC geldt precies hetzelfde. We kunnen vage convenanten gaan tekenen en straks in de problemen komen, of we kunnen de zaken scherp formuleren met goede definities (zie: speech in Huis van de Stad, 9 mei j.l., door de heer Fundter), en de zaken goed gaan regelen.

Gouda hoeft dus NIET te verloederen !!! Het is maar net waar Gouda voor gaat kiezen !!! We hebben zo 'n mooi historische stad, we moeten gewoon voor het goede gaan, met daadkracht !

Henk van Blitterswijk zei

Ik had pas geleden een gesprek met iemand, die vlakbij mij woont waar regelmatig wordt ingebroken. De woningbouw vereniging heeft de huizen mooi maar niet veilig opgeknapt. Inbreken in deze huizen is een fluitje van een cent. Misschien dat de gemeente Gouda hier iets aan kan doen.

De landelijke politiek zou iets kunnen doen aan wetgeving waardoor de verdachten wat minder rechter en wat zwaardere straffen zouden krijgen.

En misschien wat geld voor voldoende politie inzet en misschien mede door de betere wetgeving wat extra motivatie om hun werk te doen.

Ik ben het met mijn voorgaande reagant eens. Gouda hoeft dit niet te laten gebeuren. De meeste bestuurders hebben, net als ik, een goed beveiligde woning en hebben nergens last van. Het gaat eerder om bewogenheid met onze minder gefortuneerde medemens.

Beste overheid doe er eens wat aan en doe niet alsof het om een natuurverschijnsel gaat!

Henk van Blitterswijk

Anoniem zei

Eens met de voorgaande reacties. Landelijk gezien is onacceptabel dat de politie en recherche zo weinig misdaden oplost. Er gaat teveel niet goed, hoewel ik veel respect heb voor de individuele agent op straat.

Lokaal gezien mis ik in Gouda een duidelijke ambitie. De misdaad moet naar beneden en dat vraagt een integrale aanpak, waarbij alle verantwoordelijken hun steentje bijdragen, en strakke regie bij de burgemeester. Die vindt dat Gouda ook wel een AZC van 500 man erbij kan hebben, gesteund door de raad, maar dat legt extra verantwoordelijkheid neer bij degenen die daartoe besloten hebben. Gouda moet veiliger worden, ook met een AZC erbij. Bewoners moeten doen wat zij kunnen, maar de stadsbestuurders hebben hierin een belangrijke taak.

Anoniem zei

De heer Fundter had gelijk, er staan allerlei vage en ondefinieerbare termen in dat AZC convenant, zoals over de veiligheid en leefbaarheid.
BenW komen daar blijkbaar mee weg, want de raad vond het desondanks best. Het is te hopen dat de raad zijn taak hier alsnog uitvoert en streng toeziet dat aan het borgen van veiligheid en leefbaarheid alsnog duidelijke en toetsbare criteria worden gekoppeld.

Gouda moet niet de kant van de mindere wijken van de grote steden opgaan. Als je als stadsbestuur niets doet, gebeurt dat wel. Ik heb er vooralsnog weinig vertrouwen in dat met het hoge geitewollen sokken gehalte en jaren zeventig socialisme in de zeer linkse Goudse gemeenteraad daarmee vanzelf goed komt. Veel gepraat over allerlei zielige groepen, weinig daadkracht op het gebied van veiligheid.

Alleen met heel veel geld van het Rijk is Oosterwei opgeknapt, maar dat krijg je niet nog een keer. Nu ook daadkracht bij de burgemeester en ervoor zorgen dat er genoeg politie is. Ondanks de komst van een AZC komt er geen extra politie naar Gouda. Goed onderhandeld hoor, Hilde Niezen en Milo Schoenmaker.

Anoniem zei

Gelukkig krijgen we een audiotoer langs de meest criminele plekken van Gouda! Staat online bij AD

Anoniem zei

@Anoniem, 24 mei 2016, 12.14 uur

U zegt te hopen dat de raad zijn taak alsnog uitvoert inzake het AZC convenant. Ik verwacht dat het toch afgedwongen zal moeten worden, bijvoorbeeld door de mensen uit Gouda Noord.

Dat geldt m.i. ook voor daadkracht op het gebied van veiligheid. Uw twijfels begrijp ik, maar het is niet anders...

Anoniem zei

Jammergenoeg is burgemeester slechts een trede op de carrièreladder en Gouda van Noord het slachtoffer van politieke baantjes jagers. Bah! Stem goed!

Anoniem zei

Tijd voor Zero Tolerance ? Nu doorpakken !


nieuw.ad.nl/gouda/gemeenteraad-gouda-schrikt-van-uitkomst-misdaadmeter~a1bfb5f3/

nieuw.ad.nl/gouda/groene-hartgemeenten-stijgen-op-lijst-van-onveilige-plaatsen~a307e1aa/

Anoniem zei

Mooi afleidingsartikel Theo. Niks meer over het AZC. De burgers hebben we even op hun plaats gezet! Maar ja het Christendom is nu eenmaal geen democratisch systeem.

Anoniem zei

Het christendom is gebaseerd op het Romeinse Staatsbestel. Weet niet of dat democratie was.

Anoniem zei

We weten allemaal hoe het met de Romeinen is afgelopen.

Anoniem zei

Gisteren Vara gezien Theo. Gouda beste ronselstad met straks beste ronselplek!

Anoniem zei

De eerste islamitische stad van Nederland moet toch ergens een feit worden?

Hoe heette dat programma? Voor uitzending gemist..

Henri zei

Terug naar de basis en de feiten.

In alle politieke stromingen wordt de overheid tenminste een taak toegedicht, namelijk het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Wat betreft onze centrale overheden kunnen we kort zijn. De aanslagen van de laatste jaren maken duidelijk dat onze centrale overheden falen.

Op lokaal niveau zien we exact hetzelfde. Dat ligt natuurlijk niet aan de intenties van onze medeburgers in overheidsdiensten; natuurlijk is er geen sprake van 'schuld'.

Wat je echter ook heel duidelijk hebt kunnen horen is dat er door verantwoordelijke organen steeds minder verantwoording wordt genomen. Het bedenken van de oplossing wordt meer en meer neergelegd bij de inwoners.Natuurlijk is het nuttig en noodzakelijk dat ook burgers meedoen aan bestrijding van inbraken door bijvoorbeeld whats-app groepen.

Vanuit de driehoek ( burgemeester, politie, OVK) klinkt echter steeds duidelijker de handelingsverlegenheid en de onmacht; Het lukt de verantwoordelijken niet om de uitwassen te beteugelen en de prestaties zijn ontegenzeggelijk onvoldoende.

Zie hier onze hedendaagse maatschappij. Een overheid die steeds meer van zijn onderdanen vraagt en zelf steeds minder levert.Het feit dat de driehoek geen enkel idee heeft welke aanpak mogelijk wel resultaat kan opleveren is een teken aan de wand.

Misschien is het nuttig om nog even het standpunt van de plaatselijke VVD te memoreren. Laten we dit standpunt politiek en positief uitleggen: het is duidelijk dat de burgemeester wel degelijk boven de politieke partijen staat en hij de schijn van belangenverstrengeling met zijn liefste partij feilloos weet te vermijden.

Het probleem is inmiddels bijna onoplosbaar gebleken. Als er geen oplossing is, is er ook geen probleem. Het geharrewar in de raad was te verwachten, maar zet geen zoden aan de dijk. De 'eigen verantwoordelijkheid' van onze lokale overheid wordt vakkundig neergelegd bij de burgerij. Dus kom maar met suggesties. Het is uw probleem.

Anoniem zei

@Anoniem, 27 mei 2016, 9.44 uur

Dank voor uw uitstekende betoog.

De burgemeester zegt dat hij open staat voor discussie. Ja, dat is wel het minste wat je van hem mag verwachten. Daarnaast dient hij het voortouw te nemen,
LEIDNG TE GEVEN !

Er zal een CONCREET plan moeten komen, niet een nieuwe oneindige discussie, die al veertig jaar lang wordt gevoerd.

Eerder op dit blog is zeer terecht opgemerkt dat de "gewone" politieman op straat, respect verdient. Daarom ben ik er voor dat die "gewone" politieman goed gesteund wordt vanuit de leiding, ook openlijk !!! De plannen zullen moeten komen van de beleidsbepalers, bestuurders.

P.S. Ik vind dat de mensen op de werkvloer in het onderwijs en in de zorg ook respect verdienen en meer(openlijk) gesteund moeten worden.

Anoniem zei

Oh, nee Henri, natuurlijk niet anoniem ! (9.44 uur)

Anoniem zei

Misschien zou een avondklok werken, erg vervelend zo tegen de zomermaanden, maar als het nodig is? Wat moeten die jonge donderstenen laat op straat?

Anoniem zei

Het is wel duidelijk uit artikel AD dat zowel gemeenteraad als burgemeester geen idee hebben, hoe het beter moet.
We gaan nog eens in gesprek met politie en justitie, gaap... Wat een daadkracht van Milo Schoenmaker, de urgentie spat er niet bepaald vanaf. En hij verwacht dit jaar niet minder inbraken, wat een ambitie!

Intussen is recent een steen door een politieauto ruit gegaan:
http://www.omroepwest.nl/nieuws/3162494/Stenengooier-verwondt-agenten-in-Gouda

Daders zijn natuurlijk spoorloos. Heeft de burgemeester al aangekondigd dat hij er alles aan gaat doen dit tuig alsnog op te pakken?
We gaan toch niet Parijs achterna?

Tip, er moet meer politie zichtbaar aanwezig zijn in Gouda. Dat werkt. De rest is pappen en nathouden.

Anoniem zei

@Anoniem, 26 mei 2016, 22.29 uur

U zegt dat het Christendom geen democratisch systeem is. Tsja...

Het Christendom is een godsdienst en is niet in de eerste plaats een systeem dat gaat over staatsorganisatie of politiek ! Bovendien is het Christendom wel degelijk door de Verlichting gegaan, en erkent dus de scheiding tussen Kerk en staat.

U mag natuurlijk kritiek hebben op het Christendom, want dat mag in dit land, maar het zou wel goed zijn als u uw kritiek een beetje redelijk fundeert!

Anoniem zei

Constantijn van Rome heeft op last van moeder Helena het christendom verplicht gesteld. Dat lijkt me redelijk zo vast te stellen. Dat is geen kritiek op het christendom, dat heeft met feiten uit de geschiedenis te maken.

Anoniem zei

Stenen gooien is een bizarre realiteit bij onlusten in het Midden Oosten. Wen er maar aan. Onlangs in Ede ook. Politie die weg reed. Nederland gaat toch geen leger inzetten ter verdediging.

Anoniem zei

Westerse landen met een Christelijke culturele en religieuze achtergrond functioneren in ieder geval in een democratische omgeving en streven geen theocratie na !

Wen er maar aan dat de politie weg rijdt ? Nee, daar wil ik nooit aan wennen...

Anoniem zei

Hoe lang laten we ons nog kisten ?