Betrokken

Betrokken

zaterdag 28 mei 2016

Geen noodopvang in Gouda


Afgelopen woensdag heeft het college de bestuursovereenkomst met het het COA getekend en hiermee is een formele stap gezet om te komen tot een regulier AZC voor maximaal 500 bewoners in Gouda.
Op dezelfde dag diende SP, GBG, PvdA en GroenLinks een motie in om een locatie onderzoek te laten uitvoeren voor noodopvang van asielzoekers.

Motie

Vooral de timing van deze motie vond ik opmerkelijk. We hebben net als raad het proces afgerond om te komen tot een regulier AZC, waarbij actief is ingezet op het betrekken van de bewoners en het creëren van draagvlak. Ook is actief ingezet in het bedingen van goede randvoorwaarden bij het COA. 
De komende tijd moet er nog veel gebeuren om de randvoorwaarden van de bestuursovereenkomst goede invulling te geven en de wensen die de raad heeft geuit daarbij ook mee te nemen.
Gouda steekt haar nek met deze stap flink uit in de regio en toont duidelijk aan dat ze niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid.  

GBG

GBG steunde de komst van het AZC niet om procedurele redenen en omdat ze voor spreiding over de stad is. Daarbij geeft ze ook aan; "Maar het had het college gesierd wanneer zij met de inwoners en de gemeenteraad vorig jaar in het openbaar het debat was aangegaan en de gemeenteraad had gevraagd om een raadsbesluit." 
Vanuit dat oogpunt is het zeer opmerkelijk dat deze fractie nu wel komt met het voorstel voor locaties voor noodopvang, terwijl daarover in de raad geen debat is geweest en de bewoners ook niet zijn betrokken. 
Ook is van belang om te beseffen dat bij noodopvang door het COA wordt uitgegaan van minimaal 300 bewoners..

Terecht kwam er daarom vanuit de raad en de portefeuillehouder (burgemeester) verder geen enkele steun voor deze motie.


Pleidooi

GroenLinks deed nog een pleidooi voor steun omdat de nood heel groot is en het is waar dat die nood er inderdaad is. Maar laten we ook oog hebben voor draagvlak in onze stad en het ontbreken van noodzaak op dit moment.

Daarnaast wordt door de indieners de suggestie gewekt dat de tijdelijke noodopvang een mooi gebaar is omdat we nu langer moeten wachten op een regulier AZC.  
De indieners gaan eraan voorbij dat dit niet zomaar gerealiseerd is: er moet ook hiervoor een bestuursovereenkomst worden opgesteld. Daarnaast moeten gebouwen geschikt zijn of worden gemaakt, wat o.a. betekent dat er goede keuken faciliteiten moeten zijn. Ook zullen de buurten bij zo'n proces betrokken moeten worden. 
Het is dus maar de vraag of dat allemaal op korte termijn lukt.
Zo'n voornemen kost tijd en menskracht, terwijl we juist de vestiging van een regulier AZC goed willen voorbereiden.

Verzoek

Ook niet onbelangrijk is dat er op dit moment helemaal geen concreet verzoek vanuit het COA ligt. We gaan dus tijd en energie in zaken steken, terwijl we niet eens weten of het COA überhaupt noodopvang in Gouda zou willen gaan realiseren. Daarbij is het dan ook nog eens voor korte tijd bedoeld, want na de zomer van 2017 zal het AZC opengaan.

Voorbereiding

De indieners van deze motie hebben naar mijn mening weinig oog gehad voor de gevoeligheden in de stad, het feit dat er nog veel moet gebeuren op het gebied van draagvlak creëren, organiseren van vrijwilligerswerk en bouwactiviteiten om volgend jaar het AZC te kunnen openen.

Vrijwilligers

Wil de ChristenUnie onder geen enkele voorwaarde extra hulp bieden? Zeker niet! Als er echt sprake is van een crisis situatie zal Gouda wat ons betreft meewerken aan crisisopvang. Op zo'n moment moeten we gewoon handelen en vinden we ongetwijfeld één of meerdere geschikte locaties.

Tenslotte nog dit: laten we niet denken dat er op dit moment vrijwilligers staan te te trappelen om iets te kunnen gaan doen voor de vluchtelingen, maar nu met de armen over elkaar tot volgend jaar moeten wachten. Er lopen nu al volop activiteiten voor vluchtelingen die hier gevestigd zijn, zoals taalprojecten en maatjes projecten. Dus vrijwilligers die nu vast iets willen doen, kunnen nu al de armen uit de mouwen steken en daarvoor is een noodopvang in Gouda echt niet nodig.

57 opmerkingen:

Anoniem zei

Nou, nou, bij kopje GBG sla je de plank op het eind van je verhaal toch wel mis Theo. Deze partij verwoord het goed en durft tegen een grootschalig AZC in te gaan met de wijze waarop niet eens is en oppert tenminste dat kleinschalige opvang een betere optie zal zijn voor alle partijen en zeker voor de vluchteling/asielzoeker die rust verdient.
Opmerkelijk is dat het hele traject AZC tot nu toe zeer ondemocratisch tot stand is gekomen. Een stadsbestuur dat een besluit neemt voordat de (het hoogste orgaan) Gemeenteraad zich er over kon buigen is bestuurlijk niet netjes.
Verbazingwekkend is de opstelling van de CU, naar de partijen die de motie indienden. AZC is een project van 10 jaar dat vertraagd is met de start.
Tijdelijke noodopvang, het woord zegt het al nood, waar behoefte aan is wordt genegeerd, is niet zo netjes en zou toch een kans moeten krijgen in Gouda.
De vraag aan COA of er al wat gerealiseerd kan worden in Gouda voor een zeer tijdelijke urgente opvang voor vluchtende / asielvragers zou hier op zijn plaats zijn. Tenslotte komen er nog steeds boten vol aan in Europa. Niets doen is geen optie,zeker niet sociaal en wachten tot er een start gemaakt word met AZC helpt de vluchteling/ asielzoeker nu niet. Het argument we moeten dan naar ruimte zoeken en realiseren kost ook weer tijd is hierin een dooddoener hoor. Eens of oneens deze motie is / was wel HUMAAN, die tegen deze motie zijn of waren moeten toch is bij zichzelf te raden gaan.

Ben van Bommel zei

geen commentaar Theo, CU heeft consequent beleid gevoerd en de zaak ik politiek gezien nu afgedaan, hoewel de rangschikking en inhoud van jouw blog nog een reactie krijgt. helaas anoniem. Ik reageer niet op anonieme reacties.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Gbg heeft wel gesproken met inwoners. En weet dat noodopvang voor Gouda heel anders wordt gezien. Dat is ook van kortdurende en tijdelijke aard. Vermoed dat er hier een reactie is op de toespraak van GBG toen veel raadsleden de onvolledige bestuursovereenkomst lieten passeren.

En verder, een debat aanvragen gaat moeilijk als de meeste partijen daar toch tegen zijn. Kunnen we tot de heldere slotsom komen dat de democratie op alle punten in dit dossier faalt? En dat ook de PvdD kennelijk niet gehoord is in haar oproep voor een debat over vluchtelingen?

Kan iemand misschien bitter - ballen halen?

Anoniem zei


Als men ziet wat juist is, en het nalaat, is dat een gebrek aan moed. - Confucius

Anoniem zei

Geachte heer Krins,


Het lijkt mij als CU-aanhanger allerminst opmerkelijk dat onze partij zich niet wil inzetten en niet wil nadenken om de vreemdeling in nood te helpen. Het gaat hier immers om vluchtelingen. Dat is heel wat anders dan asielzoekers.
Ook met uw Bijbelkennis zou dat een logische en verantwoorde stap zijn.


Waarschijnlijk staat u er niet voor open, maar wellicht zou u deze locatie in ogenschouw willen nemen.


Dan kunt u dit complex aan de toetssteen onderwerpen.


http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/gouda/object-49753609-nieuwehaven-308-312


Hoogachtend,

Anoniem zei

Theo,
Grotendeels ben ik het met je eens. Wat is dit nu voor een onzin (weer) in de gemeenteraad, we zijn niet een spelletje aan het doen wie het meest "humaan" is en de meeste asielzoekers naar Gouda wil halen. Typisch GroenLinks, maling aan wat gewone mensen ervan denken.

Maar laten we niet doen alsof de inwoners zo intens betrokken zijn bij de komst van het reguliere AZC maar Gouda. Het besluit was al lang genomen door BenW en daar is geen ene jota aan veranderd. Sterker, het college en coalitiepartijen hebben een tamelijk onfatsoenlijk spel gespeeld met bewoners door ze met 40 in een kamer te stoppen en met elkaar eindeloos te laten vergaderen. Zonder verdere ondersteuning (meneer Lars is er voor het college!) moesten bewoners zwoegen, maar het mocht alleen over het "hoe" gaan, niet over waar of hoeveel.

Tijdens de raadsvergadering deden partijen zoals PvdA net alsof bewoners voor waren, maar die vraag is ze helemaal niet gesteld! Ze mochten ideeën aanleveren voor een convenant van iets wat er moest komen. Het convenant zelf is vaag, maar de raad beet niet door, inclusief CU. Geen goed woord over voor deze praktijken.

Anoniem zei


De komst van een AZC naar Gouda heeft niks met democratie te maken. Het moest en zou er komen, dat was al lang geregeld. GBG heeft gelijk, een debat over "willen we een AZC in Gouda en zo ja waar en hoe" mocht niet. De raadsleden wilden alleen een debat over een convenant, de principe vragen mochten niet aan de orde komen.

Bewoners hadden hier niets wezenlijks over te zeggen. De VVD zei nog: veel twijfels over een AZC zijn gebaseerd op angst, en is is zijn minachting van bewoners hetzelfde als PvdA, GroenLinks, GoPo en D66.

Dan ook nog noodopvang willen, terwijl andere gemeenten niks doen, wat een kolder. Ga eens de Goudse financiën op orde brengen en Gouda veiliger maken (geen idee hierover gehoord, we staan in de misdaad top 10).

Anoniem zei

Het blijft een cirkelredenering en doelverdediger de hele serie blogs over het AZC. Daar helpt nu toch niks meer aan. Het wanbestuur wordt nu, anders dan in het vorige dossier; ook nog eens becomplimenteerd door meer raadsleden; en met wat kritische noten. De handtekening is gezet, en bewoners mogen langskomen met vragen die de hebben. Manipulatie heet het allemaal in vaktermen als ik het wel heb. Dat senioren (en niet alleen zij) de toekomst met vrees en beven tegemoet zien in Gouda Noord dat maakt allemaal niet uit. Op Europees niveau lijkt men nu eenmaal te hebben besloten tot een replacement van de eigen bevolking. Dan moeten we ook maar zien wat er van komt.

Anoniem zei

Mijn vertouwen in de politek is nu echt weg. GBG wilde "zorgvuldig overleg" met bewoners, is niet gelukt, ze hadden zelf ook nog een referendum kenne doen met hun website of dat zogenaamde Epanel. Netjes ingevuld, Nooit meer iets van gehoord en nu wille ze gouda volplempen met noodopvangplekken nog voordat het asielcentrum opengaat.... schrijven ze ook nog in de krant dat ze niks hebben kenne bereike...

Gouda Voort zoals het Hoort!

Henri zei

GBG worstelt. Of ze in 2018 nog boven komen is de vraag. Omdat ze afgelopen keer samen met GOPO de verkiezingen in zijn gegaan, zijn er geen afzonderlijke stemscores bekend van deze partijen. Mijn inschatting is dat GBG zo rond de 1000 stemmen heeft gekregen; iets meer dan de kiesdeler voor een zetel.

Deze actie van GBG, pleiten voor noodopvang, is uiterst opmerkelijk. Wellicht was het de bedoeling om de salonfahigkeit wat op te poetsen.

Mede naar aanleiding van de lancering van Gouda Voort had ik de laatste weken het idee dat voor 2018 twee lokale partijen, GoPo met als tegenhanger de verzamelde overige lokale partijen, tot de mogelijkheden zou behoren.

GBG, 50+ en de stemmen voor Gouda Voort zou een partij met drie zetels, wellicht 4, kunnen opleveren. Dan kan je wat doen.

Helaas. Net zoals bij het bewonersplatform gaat het hier waarschijnlijk ook om persoonlijke belangen.De 1000 tot 1400 euro bruto vergoeding voor het raadslidmaatschap is de enigste reden die ik kan bedenken. Andere motieven kan ik niet bedenken. Voor zover die er wel zijn; electoraal zal het niet veel opleveren.

Als Gouda Voort, met name bij negatieve ontwikkelingen in Noord, de wind in de zeilen krijgt kan dat het einde betekenen van GBG. 4 lokale partijen lijkt me wat veel.(Ook in Woerden is er momenteel weer een lokale-partijen-soap aan de gang).Zelf heb ik wat reclame gemaakt voor Gouda Voort omdat ik vind dat deze groep mensen simpelweg een echte stem zou moeten krijgen. Dat lijkt me gewoon verstandiger dan de manier waarop het bewonersplatform nu .... ( vul zelf in)

Groet,

HenriAnoniem zei

Henri, wat jij bedenkt hoeft niet te kloppen met de waarheid natuurlijk... suggereren blijft een vak.

Wat betreft de uitgangspunten in deze blog; het is natuurlijk appels met peren vergelijken - permanente opvang of noodopvang. GBG is altijd voor noodopvang geweest en is daarin niet gewijzigd; trouwens. Naar mijn smaak wordt deze blog gebruikt om te maskeren dat er geen fundamentele discussie wordt gevoerd:

- hoe gaan we mensensmokkelaars terugdringen; - wie is vluchteling, wie is gelukzoeker, wie is migrant; een kwestie van definities!!! - welke mogelijkheden en beperkingen heeft Gouda om hier iets aan te doen etc. - welke mogelijkheid heeft Gouda daadwerkelijk om mensen op te vangen.

Anoniem zei

@ 30 mei 10:52
Het klinkt een beetje alsof Henri iets 'lekkers' heeft gerookt.

Henri zei

Eindelijk weer eens een inhoudelijke reactie :-) Helaas, volledig nuchter.

Anoniem zei

Gouda buigt voor de sultan van Turkije. Dat is geen goed nieuws.

http://www.elsevier.nl/opinie/opinie/2016/05/deal-met-turkije-is-een-zelfmoordpact-met-een-tiran-310776/

Anoniem zei

Je kunt beter ten onder gaan met je eigen visie dan met de visie van een ander.

Anoniem zei

Zoals Annabel het zegt, sluit ik me toch graag aan bij haar visie:
http://www.volkskrant.nl/opinie/-laten-we-stoppen-met-het-wangetjesknijpen~a4309205/

Tsja interessant die Goudse gemeenteraad. Linkser dan links, zelfs de VVD, die zorgt voor een AZC. Voor een onversneden rechtse partij, die Gouda vooropstelt, ligt het veld open. GBG kan zich beter daarop toeleggen. Maar als dat niet bij ze past, dan staan er wel anderen op.

Anoniem zei

Volgens GroenLinks is het stigmatiserend om te denken dat asielzoekers voor overlast zouden zorgen...
En die agenten maar hun leven riskeren.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25899844/__Politie_lost_schot_in_azc__.html

Anoniem zei

Drinken en juichen op kosten van de belastingbetaler en lachen om de burgerpesterij dat is pas stoer!

Anoniem zei

Een noodopvang in de achtertuin van de GoPo bestuurders is een kansloze missie!

Anoniem zei

Ebru Umar geeft in haar column terecht aan dat dit land, dat door onze eigen ouders en voorouders is opgebouwd, veel kansen biedt aan "vreemdelingen". Daarom is onze cultuur, met haar waarden, het ook waard om te verdedigen ! We moeten dan ook een verantwoord asielzoekers/vluchtelingenbeleid voeren.

www.metronieuws.nl/columns/2016/05/braaksels

Anoniem zei

En wat is precies "verantwoord"?

Anoniem zei

Goeie vraag. Turkije stuurt de analfabete en zieke asielzoekers door naar Europa en de hoogopgeleiden houden ze zelf. Intussen zitten hoge percentages voormalig vluchtelingen (o.a. Somaliërs) in de bijstand. Nee komt wel goed met dat "kansen pakken"!

Misschien dat de Goudse raadsleden, van GoPo ofzo, daar een antwoord op hebben, wat verantwoord is. Er moest een aanvalsplan komen tegen criminaliteit met "onorthodoxe maatregelen", maar niemand schijnt te weten in de raad wat er dan concreet moet gebeuren. Burgemeester zegt "raad zegt u het maar", en de raad zei niks. Ja, dat er een plan moet komen. Lieve help. In vage termen wordt wel gegrossierd hier in Gouda. Beetje peper en daadkracht erin!

Anoniem zei

Dus de burgemeester heeft een Johan Weeber nodig om aangespoord te worden om eens iets te doen. OMG.

Anoniem zei

@Anoniem, 1 juni 2016, 21.53 uur

OK, ik zal u zeggen wat ik bedoel met "verantwoord". Verantwoord is:

1. Het helpen van echte vluchtelingen in nood. Dat is m.i. onze dure, morele plicht.

2. Mensen die uit andere motieven, bijvoorbeeld economische, hier naartoe komen, terugsturen.

3. Dat we ons niet laten chanteren door ons koloniale verleden waarin we zgn. alles fout hebben gedaan.

P.S. In een bijeenkomst in de St. Jan (28 januari j.l.) bracht iemand naar voren dat we de ellende zelf over ons hebben afgeroepen door die mensen uit te buiten in ons koloniale verleden, en dat ze "het" daarom nu komen halen. Ik vind dit een nogal eenzijdige benadering, die bovendien alle verantwoordelijkheid bij ons legt. Ik wil overigens niet ontkennen dat er veel fout is gegaan.

4. We zullen ons niet moeten laten leiden door sentimentele en oneigenlijke “sociale” motieven, en we moeten niet de sluizen wagenwijd open zetten.

5. Dat we in onze gemeentelijke benadering ook kunnen steunen op een goed landelijk beleid vanuit Den Haag.

Betrokken bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

@ anoniem 2 juni 2016 08:29 uur.
U slaat de spijker op de kop.

@ Dhr. Weeber / GoPo
Als het niet waar is, zeg het dan niet. Als het niet juist is, doe het dan niet.

@ Dhr. Krins,
Gelukkig bent u wel in staat om open te staan en te luisteren.

Anoniem zei

Amen broeder !

Anoniem zei

@vvd: op jullie stemmen, nou nee!
Dank voor het in zadel houden van dit college dat het liefst burgers hard uitlacht.

Anoniem zei

Gaat Gouda ervoor of niet, dat is de vraag !

To be or not to be, that 's the question...

Anoniem zei

Alleen als er een zak geld klaarstaat
http://www.nrc.nl/next/2016/06/04/het-coa-voor-uw-incourante-vastgoed-1625719

http://www.nrc.nl/next/2016/06/04/coa-betaalde-te-veel-voor-opvang-1624220
Het antwoord is dus: ...

Anoniem zei

Noodopvang is veel duurder dan gewone opvang lees ik hier. Nu snap ik het GBG en SP wilden hun zakken vullen met hun voorstel.

Gouda ErVoort

Anoniem zei

Terroristen Dusseldorf kwamen binnen als asielzoeker...
http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/03/nog-zes-terroristen-moesten-aanslag-dusseldorf-pl-1623859

Anoniem zei

@Anoniem, 4 juni 2016, 11.56 uur

Het antwoord is dus.... NEE

Want:
. De Rijksoverheid kan een gebouw plaatsen (PWA)
. COA en "de vreemdeling" hebben een groot opvangcentrum
. COA betaalt goed geld aan de gemeente Gouda: van onze belastingcenten
. Gemeente Gouda toont zijn "sociale gezicht" en maakt begroting op orde
. de Nederlandse burger, de Goudse burger en de burger uit GN betalen het gelag

De gewone burgers zijn dus de verliezers !

Anoniem zei

COA betaalt de asielopvang, maar los zeker niet de begrotingstekorten in Gouda op.
(@Jan de Laat: hoe staat het daarmee? GoPo had daar dacht ik grootse plannen mee... In plaats daarvan is GoPo vooral druk met moskeeën en AZC's)

Anoniem zei

Hoop serieuze discussie hier. Op de twitter account van VVD wethouder Werger te zien dat college vooral druk is met feesten, partijen, schoolreisjes, en nog meer feestjes en partijtjes. Wordt hard gewerkt.

Anoniem zei

Zijn wij niet bezet geweest door Romeinen Fransen Duitsers? Wat kunnen we daar halen?

Anoniem zei

Niks bezetting of overheersing door vreemde mogendheden !!!

Onze ouders hebben in 1940-1945 gevochten voor onafhankelijkheid. Ik heb nog steeds diep respect voor die mensen. Daarom moeten we onafhankelijk blijven denken, ook in deze vluchtelingencrisis.

Anoniem zei

Gouda heeft ruim 13 mln over in 2015, leningen worden hard afgelost ipv bijlenen en het eigen vermogen is weer op orde....verdienste van GoPo en De Laat.
Laat dat AZC dus maar zitten,

Anoniem zei

GoPo had ook helemaal geen AZC gewild. Maar wel een kleine moskee en twee scholen. Raad besliste echter anders en dat zorgde voor een AZC. Zie de bijdrage van Weber op facebook twitter etc. Begin toch wel een beetje te geloven dat dit een van de betere partijen is in de raad, kunnen tenminste een beetje verder kijken dan de rest. Maar voor de zekerheid stem ik volgend jaar weer PVV.

Anoniem zei

@ Anoniem 7 juni 09:45 en 09:52


Geachte heer/mevrouw,


De schuldpositie van de Gemeente Gouda is gestegen tot ca. 300 miljoen euro.

Zie het rapport “Leren van het verleden” (masterscriptie). Een onderzoek naar de schuldpositie van Gouda - Juli 2015

Een citaat van pagina 2 "Vanaf 1967 tot 2002 is Gouda een artikel-12 gemeente geweest. Vanaf 2002 kon Gouda zelf financiële keuzes gaan maken en beslissingen over investeringen nemen. De financiële positie van de gemeente Gouda is vanaf 2002 verslechterd en de schulden zijn toegenomen. Met behulp van normen vanuit VNG kan de schuldpositie van Gouda beoordeeld worden. Gouda voldoet niet aan de normen:Norm (VNG,2013) ;Landelijk gemiddelde (VNG, 2014); Gouda
Schuldratio <70% ; 61% ; 87% (VNG, 2014)
Solvabiliteitsratio > 30% ; 39% ; 13% (VNG, 2014)
Netto schuldquote < 100% ; 79% ; 175% (PwC, 2015)
Netto schuld per inwoner < €2.828 ; €2.390 ; €5.170 (PwC, 2015)
"


Het opmerkelijke is dat dat niet door het stadsbestuur zelf aan het licht is gekomen, maar door een masterstudent.

Anoniem zei

Was in opdracht van GoPo wethouder De Laat, die er ook meteen werk van heeft gemaakt. EV is weer op peil, leningen worden
afgelost, zie jaarstukken 2015.

Anoniem zei

Je kunt als wethouder zo'n belangrijke zaak toch niet aan een student overlaten?
Dan moet je maar hopen dat een student maar een goede scriptie schrijft.

Anoniem zei

In Gouda wordt het werk van een student vaak serieuzer genomen dan dat van een wethouder...

Anoniem zei

Gemeente Gouda heeft grote risico's op zich genomen met Huis van de Stad, bolwerk project, bioscoop etc. Veel moois verrijst in Gouda, maar veelal de gemeente (in casu belastingbetaler) die garant mag staan.

Jan de Laat doet op zijn manier zijn best. Het is een slimme man. Wel wat vreemd misschien met de politieke mores en met al die nevenfuncties, tsja... Anyhow. Wel meer een "macher" dan zo'n Laura Werger (die zich een slag in de rondte netwerkt en borrelt bij het VNG congres, dat wel). De VVD laat zich in dit college compleet door de linkse kerk overvleugelen, omdat Mw. Werger hecht aan haar o zo leuke wethoudersbaantje.

Anoniem zei

En Hilde Niezen (groenlinks) namens het college het woord laten doen over het AZC, ook zo'n meesterzet van Jan de Laat... Zelf de architect van het plan en de brekebeen van het college mag in de raad de lastige vragen "beantwoorden"...

Anoniem zei

Het is voor mij moeilijk te begrijpen waarom de gemeente Gouda zulke grote financiele risico 's heeft genomen. Zeker als je je realiseert dat Gouda vele jaren lang een zgn. artikel-12 gemeente is geweest.

Bovendien is er, neem ik aan, een jaarlijkse (interne/externe) accountantscontrole geweest. De risico 's zijn dus door bestuur en gemeenteraad met volle bewustzijn genomen...

Anoniem zei

Hoe zit het eigenlijk met de atoombunker in de PWA-kazerne en potentiele ISIS-strijders?

ISIS-terroristen zaten in vluchtelingenkamp Nijmegen
http://nieuws.tpo.nl/2016/06/06/isis-terroristen-zaten-vluchtelingenkamp-nijmegen/


Van der Steur zwijgt over ISIS-terroristen in vluchtelingenkamp Nijmegen
http://politiek.tpo.nl/2016/06/07/steur-zwijgt-isis-terroristen-vluchtelingenkamp-nijmegen/

Anoniem zei

@Anoniem, 7 juni 2016, 14.12 uur

Volgens de jaarstukken 2015 is de financiele positie van gemeente Gouda inderdaad verbeterd. Dat is gebeurd dankzij een overschot van 13,7 miljoen in 2015.

Dat overschot is echter wel te danken aan incidentele meevallers (o.a. van de grondexploitatie). Dat is op zich niet verkeerd, maar incidentele meevallers kunnen niet de basis zijn van een structureel goed financieel beleid.

Het beleid van de heer De Laat (wethouder Financien) zal zich dus echt nog moeten bewijzen !

Anoniem zei

U heeft ook gelezen dat het Rijk notoir onbetrouwbaar is als het gaat om de stabiliteit van rijksuitkeringen, niet alleen aan Gouda maar ook aan andere steden. Het Rijk doet rustig halverwege een boekjaar een greep in de gemeentekas. Of besluit opeens een jarenlang bestaande uitgavenregel te veranderen. Haagse ambtenaren bepalen dat......zo kun je natuurlijk als Gouda nooit structureel aan de slag. De Laat is daarvoor op de barricaden gegaan samen met honderden andere wethouders financien. Nog nooit vertoond. Wat mij betreft heeft de man zich meer dan bewezen. Wat niet wil zeggen dat het Rijk nu gaat luisteren, hoewel er wel Kamervragen zijn gesteld. Laten de andere partijen nu vooral geen extra geld willen uitgeven, gezien deze onzekerheid en laat de Laat de hand net zo op de knip houden als de afgelopen twee jaar.

Een boekhouder uit Gouda.

Anoniem zei

Waarde boekhouder,


U heeft een goed punt mbt de hand op de knip houden. Dat behoort ook onder het zorgvuldigheidsbeginsel van de Awb en is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur bij het nemen van besluiten.

Het is leuk dat wethouder De Laat op de barricaden is gegaan, maar daar gaat het in wezen niet om.

Het gaat om de structurele lastenverlichting. Dat zult u met mij eens zijn. De manier waarop De Laat dat presentert heeft wat weg van simple boekhouden. Een voorziening te gelde maken is natuurlijk wel een goedkope manier van het verbeteren van de balans.

Deze wethouder financien heeft vooralsnog geluk met de incidentele meevallers.

Anoniem zei

Oei, de burgemeester heeft het nog niet helemaal in de hand in Goverwelle:

http://www.powned.tv/overpowned/aankondiging_studio_powned/2016/06/ramadan_in_gouda_deel_1.html

Marokkaanse jongeren bedreigen verslaggever, beetje zuinige reactie daarop van BGM. De "k****r" vliegt je om de oren en een oudere Marokkaanse meneer zegt dat het "een probleem van de politie is, niet van ons".

Is dit de mentaliteit die we in Gouda willen? De gemeenteraad debatteert over actieplannen tegen racisme (??), maar misschien is een werkbezoek aan dit deel van Goverwelle, waar ook een politieauto is bekogeld met stenen, een beter idee. Om even te ervaren wat er misgaat in de samenleving. Politie-inzet in Gouda is straks ook nodig voor AZC, dus ik houd mijn hart vast of dat allemaal nog genoeg zal zijn...

Anoniem zei

Tis maar wat je geluk noemt met dit rijksbeleid van landelijke partijen. Het kan morgen weer anders zijn. Chapeau voor de lokalen zoals GoPo die dit proberen te weerstaan.

De Boekhouder.

Anoniem zei

Een boekhouder zou van vd pwa geen azc maken maar woontorens neerzetten. Nu zit je tien jaar aan coa vast. Slechte deal.

Belegger.

Anoniem zei

Goed te horen dat GoPo tenminste nog 1 fan heeft in Gouda.

Heeft inmiddels de burgemeester al opdracht gegeven om zsm bedreigers van journalisten in Goverwelle op te pakken? En stenengooiers naar politieauto? Welke concrete acties gaan we zien?

De meeste Goudse partijen in de gemeenteraad zwijgen hierover; Jan de Koning van GBG gelukkig niet.

Anoniem zei

Burgemeester heeft het te druk met Azc buurtplagerij. Uiteindelijk krijgt de realiteit gelijk!

Anoniem zei

@ anoniem/belegger 10 juni 17.06

You are spot on!

Een jurist

Anoniem zei

Goed verhaal van Jan de Koning van GBG op PowNews!

Anoniem zei

Het gaat om de ECHTE politieke wil om de problemen eindelijk aan te pakken en op te lossen. We hebben dus concrete maatregelen nodig en moeten nu doorpakken.
Het woord is aan de burgemeester !