Betrokken

Betrokken

zaterdag 9 augustus 2014

Verzet tegen lastenverhoging voor huishoudens in Gouda


Onlangs kwam er een bericht binnen dat zowel Oasen als ook netwerkbedrijf Alliander zich verzetten tegen de precariobelasting. Genoemde bedrijven willen niet dat gemeenten (zoals Gouda) belasting int op kabels en waterleidingen onder de grond.
Die extra belastingheffing rekenen de bedrijven door aan de huishoudens, die daardoor meer gaan betalen.

Algemene belastingsoort
De zogeheten precariobelasting is een belastingsoort die gemeenten kunnen heffen op voorwerpen en materialen boven, op en onder de openbare grond. Bijvoorbeeld op uithangborden en terrassen, maar ook op waterleidingen, kabels en buizen. Het is een algemene belastingsoort waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is voor de gemeenten die dit heffen. Nu gemeenten moeten bezuinigen, voeren steeds meer gemeenten de precario in.

Hoe werkt precario bij waterleidingen? 
Wanneer een gemeente in het voorzieningsgebied van Oasen besluit om precario op drinkwaterleidingen te heffen, berekent Oasen dat door aan de huishoudens in die gemeente. Dat zijn op dit moment twaalf van de 28 gemeenten. In 2014 betaalt Oasen 1,9 miljoen euro precariobelasting aan deze gemeenten. Huishoudens zijn hierdoor tussen de acht en veertig euro per jaar meer kwijt.

Omstreden belastingmaatregel 
Vanaf het moment dat gemeenten zijn begonnen met de precario, is er verzet gerezen van nutsbedrijven zoals Oasen. Ook de landelijke politiek vond de maatregel op zijn minst omstreden. Toenmalig minister Donner van Binnenlandse Zaken had in 2011 zelfs een wetsvoorstel in voorbereiding om de belasting af te schaffen. Maar onlangs Kamervragen en ‘nader onderzoek’ is er tot op heden nog niets veranderd.
De belastingdruk in een glas drinkwater.
De belastingdruk in een glas drinkwater.

Betaalbaarheid drinkwater
Oasen vindt dat drinkwater een eerste levensbehoefte is die voor iedereen betaalbaar moet zijn. Daar passen geen hoge belastingen bij. Onlangs is ook al de Belasting op Leidingwater verhoogd. De prijs van een kubieke meter drinkwater bestaat inmiddels voor ruim een derde uit belastingen. Vooral de belasting op leidingwater (32 eurocent per kubieke meter) tikt behoorlijk aan.

Vragen
De ChristenUnie is - evenals de meeste fracties - niet tegen de precariobelasting, omdat je relatief veel geld kunt innen, terwijl de "schade" per huishouden beperkt blijft. Bij de bezuinigingsvoorstellen voor de komende jaren hadden we deze mogelijkheden ook in tact gelaten.

Er zijn echter wel vraagtekens te zetten bij de huidige ontwikkelingen - o.a. omdat de woonlasten in Gouda fors zijn - en op initiatief van het CDA hebben we samen met diverse fracties een aantal kritische vragen aan het college gesteld:


      1.  Deelt het college de mening van drinkwater bedrijf Oasen dat huishoudens in Gouda meer gaan betalen en dat drinkwater kosten voor 1/3 uit belastingen bestaan? Heeft het college contact gehad met Oasen over de drinkwaterbelasting?

2. Wat zijn de gevolgen voor de Gouwenaars qua woonlasten als alle gemeenten in het verzorgingsgebied van Oasen de leiding en kabelbelasting gaan invoeren? In hoeverre heeft het college hier rekening mee gehouden?

3. Voert het college overleg in regionaal verband over het invoeren van de leiding en kabelbelasting?  Zo niet wat is daarvan de reden. Indien wel wat heeft dit opgeleverd?

4. Op welke manier zorgt het college dat de gemeentelijke (woon)lasten voor huishoudens bekeken worden in samenhang met rijks en provinciale belastingen?

5 opmerkingen:

J. te G. zei

Interessante vraagstelling:voorafgaande aan de heffing van al jaren bestaande precario belasting mogelijkheden van overheden en derhalve ook van de Gemeente Gouda. De verordening bestaat al tientallen jaren.Heffing is niet beperkt tot uithangborden voor reclame ,verkoopborden van makelaars en steigers in het water of ander beslag op en in de openbare ruimte.
Essentieel is: wat is de heffingsgrond en motivering van het opleggen van precario op al jaren lin de grond aanwezige kabels en leidingen, die eerder niet belast werden.De Gemeente(een)kan bij besluiten door de Raad hierin sturen, jaarlijks bij de te nemen belastingbesluiten/begroting. CU/CDA moet dat wel melden dat politiek aan deze knoppen van de aard, hoogte en onderdelen van de precario heffing in Gouda zelf zit.
U te G.

Anoniem zei

Beste Theo,

Ik begin met een gezegde: "wie het pistool heeft heeft de macht".

Ook ik heb van de leverancier het dictaat ontvangen te moeten betalen voor de leidingen die door gemeente grond lopen??.
Dat dit zo maar kan is onbegrijpelijk/onrechtvaardig.

Ontwapenen die GGG (grote graaiende geldwolf)!!.

Ik ben benieuwd wat het resultaat is van jouw inspanning, ik geef je op een briefje (ik kom uit het tijd perk "kwartje van Kok"), dit hou je niet tegen, de kiezer slikt al deze poppenkast.

Heb je een tip om als burger hier een vuist tegen te maken??

Ik wil afsluiten met nog twee gezegden.

"de zon gaat voor niets op".

"de zon gaat niet voor niets onder" (mijn toekomst visie)

De GGG zit al jaren te broeden hoe je de belastingbetaler laat betalen voor de "gratis" energie uit zonnepanelen.

Waar heb ik het over.

Fijn weekend

Klaas

Anoniem zei

Beste J te G.
Even voor alle duidelijkheid. De door de gemeente Gouda opgelegde precariobelasting op leidingen onder de grond is pas in 2013 ingevoerd.
Marianka Peters

J te G. zei

Geachte M.Peeters,
Ik volg gelukkig niet elke financiele move van de gemeente.
Staat dat: precario of de eerder omstreden baatbelasting met de aanleg van de Steve Biko brug geintroduceerd een langere traditie laat zien van gelden binnen krijgen(en zien te krijgen)over gebruik van openbare of in openbare grond.Artikel 12 Trauma.Precario is een lang bestaande heffingsgrond.Mogelijk in de Gemeentewet.
Interessant aan de heffing op kabels, leidingen(en riolering dan en oude leidingen) is dat ze een algemene voorziening zijn in het publieke domein.Het de grote vraag is welke feitelijke kosten de Gemeente maakt of slechts opvoert om precario in een pseudo argumentatie,die onderuitgehaald moet worden in rechtzaken.
j te g

Johan de Jong zei

Theo,
ga er voor, Gouda wordt steeds duurder en wij als bewoners krijgen er niets voor terug. Er worden steeds loze beloften gedaan.

De burgers moeten steeds weer de beurs trekken, de gemeente moet bezuinigen krijgt ook nieuwe taken van het rijk, waar gaan we naar toe.