Betrokken

Betrokken

zaterdag 28 juni 2014

Wijkteams in Gouda bedreigd

Verslag van Rondje Binnenstad 2014Oren en ogen van de wijk

Deze week ontvingen wij van diverse kanten informatie dat het nieuwe college voornemens is flink te gaan bezuinigen op de wijkteams. Bij de wijkteams is terecht flink wat beroering ontstaan over dit voornemen, omdat zij een belangrijke rol vervullen in de wijken. Ze zijn de oren en de ogen van de wijk, besteden veel tijd aan de leefbaarheid en maken vaak net het verschil waardoor de bewoners zich prettiger voelen in hun eigen omgeving.
Collega raadslid Wout Schonewille is gelijk hiermee aan de slag gegaan en bereidt nu artikel-38 vragen voor. Hij zal namens de ChristenUnie dit dossier heel kritisch gaan volgen.

Rondje Binnenstad

Op 13 juni was er weer het jaarlijkse “rondje binnenstad”, dat door wijkteam binnenstad wordt georganiseerd. Ook dit jaar slaagde het wijkteam er weer in om de gemeenteraadsleden interessante zaken in en rond de binnenstad te laten zien waar aandacht voor nodig is.


Regentesseplantsoen

Een aantal bewoners (Bewonersgroep Singelpark Regentes) heeft het initiatief genomen om van de groenstrook langs de Kattensingel een mooi park te maken, waarvan zowel de bewoners als de bezoekers kunnen genieten. De bedoeling is dat er een doorgaande wandelroute komt van de Kleiwegbrug tot aan de Gouwe.
De bewoners zijn bereid zelf een bijdrage te leveren aan het onderhoud, maar vragen wel om een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken.
Om dit te kunnen realiseren zullen een aantal parkeerplekken moeten verdwijnen.
Ze willen overigens ook gelijk de ligplaatsen voor de boten aanpakken, aangezien de voorzieningen op dit moment nogal gammel zijn.

Op 17 september wordt er een bewonersavond georganiseerd en als er voldoende draagvlak is wil men in oktober met de uitvoering starten.


Looierspoort

Vervolgens gingen we naar de smalste steeg van Gouda, de Looierspoort. In deze poort is veel wateroverlast omdat door de zeer lage ligging van de steeg  de afwatering  via het riool niet goed verloopt. Al enige tijd is er een flinke discussie met de gemeente wie voor het onderhoud van de bestrating moet zorgdragen. De fractie van de ChristenUnie probeert al enige tijd hier een oplossing voor te bewerkstelligen, maar dat is nog niet gelukt.Aan het einde van de poort ligt de Arie Kerssensteegje en daar bevindt zich heel verrassend een stukje groen. In het kader van “Groen moet je doen” wordt dit door een aantal bewoners aangepakt, waarbij ze alert op zijn dat het geen hangplek gaat worden. Direct daarnaast bevindt zich achter een afsluitbare deur een leuk buurt speelterrein voor kinderen. Ik dacht dat ik onze binnenstad wel zo’n beetje kende, maar iedere keer ontdek je weer wat nieuws.


Pauzelandschap

Na het ontdekken van een nieuw stukje Gouda gingen we naar het Pauzelandschap op het Bolwerk. Met dank aan een aantal enthousiaste Gouwenaars die via crowdfunding de benodigde gelden hebben ingezameld en door veel materiële steun van bedrijven is er op een verwaarloosd stukje grond bij het Best Western Hotel een fraai landschap ontstaan.


Tijdens ons rondje werd net van beton een koe geplaatst. Inmiddels is dit stuk grond verkocht, dus het is nog even de vraag hoelang dit prachtige landschap zal blijven bestaan.


Kleischuur

Vanaf het Bolwerk fietsten we vervolgens richting de Turfsingel.
Langs de Turfsingelgracht ligt de KLEISCHUUR. Deze dateert uit circa 1900 en is opgetrokken in ambachtelijk-traditionele stijl. De kleischuur aan de Vest is in baksteen opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond. Het zadeldak is bedekt met Hollandse pannen. De zuidelijke langsgevel ligt direkt aan het water en was oorspronkelijk open. De kleischuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een kleischuur bij een plateelfabriek.
 
Mooi uitzicht op het Cultuurhuis
Particulieren hebben onlangs de vervallen Kleischuur gekocht en zijn dit monument helemaal aan het restaureren en gaan er een horeca voorziening aan het water van maken. Het ligt op een prachtige plek, dus dat moet een succes worden! Het perceel biedt de mogelijkheid om ook een aantal parkeerplaatsen aan te leggen en dat zal de aantrekkingskracht absoluut versterken.
Naast de horeca willen de initiatiefneemsters ook fluisterboten en kano’s gaan verhuren en bieden ze aan watertoeristen wc en douche faciliteiten.
Bij de horeca is er veel aandacht voor duurzaamheid en originaliteit. Zo krijgen kinderen geen kleurplaat, maar een stukje klei.
Het is de bedoeling dat deze faciliteit uiterlijk op 1 september opengaat.


De Raam

Vanaf de Kleischuur vervolgen we onze fietstocht naar de Raam. Hier gaan we in gesprek met bewoners die klagen over geluidsoverlast bij de moskee Nour.
De moskee kan het aantal bezoekers nauwelijks aan en daardoor staan er op gezette tijden heel veel fietsen op het Raam en is er ook wat geluidsoverlast. Dit probleem wordt echter redelijk goed aangepakt door de moskee, maar er is wel behoorlijke overlast aan de achterzijde, waar de vrouwen ingang is.
De meeste overlast wordt echter veroorzaakt door een andere geluidsinstallatie in de moskee, waardoor de bijeenkomst buiten de moskee bijna integraal te volgen zijn aan de achterzijde.
De bewoners hebben herhaaldelijk verzocht hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door de ramen te sluiten, maar tot op heden heeft het allemaal weinig geholpen.
Het bestuur heeft meermalen aangegeven er iets aan te gaan doen, maar volgens de bewoners is het vooral bij woorden gebleven.
Rachid Karkache van Gouda Positief heeft beloofd dit op te pakken en met de moskee in gesprek te gaan om iets aan de overlast te doen.

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden en lijken de problemen opgelost.


Oost- en Westhaven

Op weg naar het Houtmansplantsoen staan we even stil bij een gerestaureerde brug tussen de Oost- en Westhaven die wordt ontsierd doordat er regelmatig fietsen worden geparkeerd, net als voor de restauratie van de brug. Het wijkteam is blij met dit soort restauraties maar zou ook graag zien dat te gelijker tijd de gelegenheid wordt aangegrepen om zaken in de nabijheid ook mee te nemen. Zoals in dit geval het creëren van fietsenstallingen waardoor de brug fietsvrij kan zijn en dus beter tot zijn recht komt en langer mooi blijft.  .


Houtmansplantsoen

Als laatste bezochten we het prachtige Houtmansplantsoen. Het plantsoen is door Gouda Culinair helaas wel aangetast, waardoor er soms flinke plassen op het gras staan, maar het ziet er verder fraai uit en er is veel historie verbonden aan  dit rijksmonument. Een aantal bewoners zijn bezig om dit park zelfs nog mooier te maken.

Wijkteam maakt het verschil....

De houten speeltoestellen in het park worden dit najaar vervangen door stalen toestellen. Het oorspronkelijke ontwerp kon de bewoners maar weinig bekoren en op initiatief van het wijkteam is er een nieuw ontwerp gekomen, dat met de wensen van de gebruikers en omwonenden (overlast) rekening houdt, maar ook veel duurder is.
Met een behoorlijke financiële bijdrage vanuit het wijkteam kan dit verbeterde plan toch worden gerealiseerd.

Vanuit het Houtmansplantsoen loopt het Houtmanpad langs de singel waar de bomenbordjes vervangen gaan worden op initiatief van de Bomenstichting in samenwerking met het wijkteam. Dan wordt er meteen een bomenroute van gemaakt. Deze route leidt langs allerlei interessante bomen vanaf het Houtmanplantsoen tot in  het Van Bergen IJzendoornpark. Naast de Bomenstichting en het wijkteam Binnenstad is ook het wijkteam Nieuwe Park betrokken bij dit project

We zijn als raadsleden ook dit jaar weer veel dank verschuldigd aan wijkteam Binnenstad en andere vrijwilligers die de moeite hebben genomen om ons te attenderen op het vele moois in onze binnenstad en de aandachtspunten die er zijn. We hebben in ieder geval weer huiswerk.

9 opmerkingen:

B. te G. zei

Dat de gemeente wil gaan bezuinigen op de wijkteams lijkt mij geen enkel probleem.
De mensen die er inzitten zijn idealisten en
hebben vaak meer hun eigen doel voor ogen, dan het algemeen belang.
Ik heb het dan over Gouda Oost, de andere teams weet ik niets van.
Prima gewoon aanpakken, of ze op het goede spoor zetten.

Anne-Marie zei

Goed stukje met mooie foto's!

Ton Snoei zei

Theo, het zou zonde zijn als de wijkteams verdwijnen. Zij zijn het kanaal voor de burger naar de gemeentelijke overheid en terug.

Daarnaast worden zaken als huttendorp, hofstededagen, buurtgroenprojecten en andere projecten die de sociale cohesie bevorderen gesubsidieerd. Zeker omdat straks met de invoering van de WMO meer wordt verwacht van de burger zelf is een goede sociale cohesie van groot belang voor de gemeente.

Als we het over kostenbesparen hebben is het 'de nek omdraaien' van deze teams volgens mij een kortzichtige en inefficiente maatregel.

En meneer B. te G. het wijkteam Bloemendaal waar ik voor kan spreken is erg goed bezig.

Rachid zei

Mooi verslag !!!

H zei

b te g waarom ben je blij als er niets meer gebeurt?
Er is de afgelopen jaren keihard gewerkt door het wijkteam in Oost. Er zijn nu contacten met de organisaties in Oost en ook op straatniveau zijn er contactpersoon zodat de lijnen naar de bewoners kort zijn. Bovendien is het aantal wijkteamleden gegroeid en een betere afspiegeling van de wijk, er zijn rolmodellen die een goed voorbeeld geven en een positieve invloed hebben op andere jongeren en er zijn veel activiteiten georganiseerd. Ondertussen zorgt de huiswerkbegeleiding ervoor dat onze jongeren op school beter resultaat halen en niet stranden bij de overgang naar het vervolgonderwijs.
Bovendien is het rustig in de wijk. Kortom het wijkteam dat zijn de bewoners in de wijk. Er is veel geïnvesteerd om het draagvlak zo groot mogelijk te maken.
kijk maar op de website wijkteamoost.nl en volg de agenda.
Na bezuinigingen dreigt nu een andere weg te worden gekozen.
Als dit college haar zin krijgt, is er geen sprake van bezuinigen meer maar van "de nek om draaien" van de wijkteams.

Anoniem zei

Beste Theo,

BEDREIGD!! toen ik jouw verhaal las was ik opgelucht, gelukkig geen in elkaar geslagen of geïntimideerd vrijwilligers, wel zorgelijk dat de GGG (grotegraaiendegeldwolf)hier bezuinigd op iets waar Gouda mee op de goede weg was.

Je hebt hier overigens een prachtig stuk gepresenteerd, je bent meer dan betrokken bij Gouda en wat de burgers aangaat.

Klaas

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties!!

Ik blijf onderstrepen dat we moeten opkomen voor de wijkteams in onze stad!!

Theo Krins zei

Lees ook de blog van Marianka Peters
"Wijkteams op zwart zaad"

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2014/juni/29/wijkteams_op_zwart_zaad_191

Anoniem zei

Op wijkteams mag niet worden bezuinigt! Juist zij functioneren als een oor en oog in de wijk en zorgen ervoor dat de wijk leefbaar blijft Zij staan dicht bij de burger en kennen de wijk
Het is onbegrijpelijk dat een college wil bezuinigen juist op dit onderdeel van beleid Zij gaan hier voorbij aan wat belangrijk is voor de Goudse burger namelijk een leefbare wijk en daar zorgen o.a de wijkteams voor Hardwerkende vrijwilligers en die moet je ondersteunen met voldoende middelen!