Betrokken

Betrokken

donderdag 10 juli 2014

Valse start voor college in Gouda


Op woensdag 9 juli was er een raadsdebat over de kadernota van het nieuwe college. In deze kadernota wordt aangegeven waar het college op wil gaan bezuinigen en geven ze ook aan voor welke zaken ze extra geld willen vrijmaken (investeringen).

De ChristenUnie vond het geen goede start van het college om direct alle bezuinigingen op tafel te leggen en achteraf per brief instellingen te informeren en gesprekken aan te gaan.
Wat ons betreft had de titel van het bestuursakkoord ("Gouda daagt uit"), beter: "College daagt Gouda uit" kunnen heten...

We hadden meer verwacht van de nieuwe bestuursstijl en missen ook een aansprekende en duidelijke visie en bezieling. Alles ademt nu vooral een financiƫle ambitie uit..

Ten aanzien van de wijkteams is het college echt de bocht uit gevlogen en we hebben daarom tijdens het debat hierover dan ook in felle bewoordingen onze verontwaardiging geuit.

Wijkteams

"Voorzitter, hoe is het mogelijk om zonder een evaluatie rond het functioneren van wijkteams te besluiten per 1 januari 2015 de subsidiekraan dicht te draaien? Het college doet het besluit simpel af als een „politiek besluit”. Is het college vergeten dat ze zelf hoog op heeft gegeven van de participatie samenleving? De wijkteams hebben een breed draagvlak in de Goudse samenleving en bevorderen de sociale samenhang. Door nu rucksichtslos te gaan bezuinigen op de wijkteams wordt deze samenhang aangetast. Het is namelijk maar de vraag wat er van de inzet van wijkteams  en vrijwilligers overblijft als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid.  
Realiseert het college zich wel dat de wijkteams een geheel andere, specifieke, rol vervullen, anders dan de sociale teams?
Wat ons betreft moet het huiswerk over. Bezuiniging op deze manier is niet geloofwaardig en niet in het belang van de stad." 

Verkiezingsprogramma's

Het besluit komt overigens ook niet overeen met  de verkiezingsprogramma’s van de college partijen. Op 2 juli heeft een wijkteam lid keurig alle citaten uit de verkiezingsprogramma's geciteerd en dat waren louter positieve verhalen over het belang van wijkteams.

Dolk in de rug

De ChristenUnie heeft het college uitgedaagd om te gaan voor vernieuwing, maar dan wel samen met de wijkteams, niet door ze nu eerst een dolk in de rug te steken en financieel de nek om te draaien, maar met uitgestoken hand, een blanco agenda en vanuit de erkenning dat we ze nodig hebben voor het bevorderen van de sociale samenhang. 
Deze oproep zullen we op 16 juli onderstrepen door een motie in te dienen

Applaus en stilte....


Tijdens onze bijdrage kregen we een spontaan applaus van de aanwezige vertegenwoordigers vanuit de wijkteams. Zie: http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20140709_1/nl/Player (vanaf 0.25.00)
Normaal gesproken is het niet toegestaan dat dit gebeurd, maar het was wel een mooi moment.
Minder mooi was dat geen enkele coalitie partij de moeite nam om op onze bijdrage mondeling te reageren. De enige reactie waren wat zure tweets op twitter....

Handreiking

Wethouder Hilde Niezen deed een geste aan de wijkteams om de pijn voor 2015 financieel wat te verzachten, maar houdt wel vast aan de bezuinigingen in de kadernota. De vraag is nu hoeveel geld er voor de korte termijn exact beschikbaar komt en op welke wijze de wijkteams recht worden gedaan. Voor de ChristenUnie is het een uitgemaakte zaak dat de wijkteams een specifieke en belangrijke rol in de wijken hebben en dat dit werk financieel gesteund moet worden!


2 opmerkingen:

MZ zei

Het blijft interessant om je blog te lezen:)

H. te G. zei

Heel goed dat jij namens de CU een genuanceerd geluid laat horen. Zonder tegendruk komen wijkteams in de kou te staan.

Als bewoner van de Korte Akkeren bespeur ik een actief wijkteam dat zeker een sociale functie heeft.
Die mensen moeten zich door de afgekondigde beperkingen geschoffeerd voelen en worden er zeker niet door gemotiveerd.
Ook de manier waarop e.e.a bekend is geworden verdient geen schoonheidsprijs.

Ik hoop dat de 'tegenpartij' mogelijkheden ziet om het college op andere gedachten te brengen.