maandag 30 december 2013

Stop met particulier vuurwerk!Al jaren wordt er discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van vuurwerk door particulieren.

Veiligheid

Het meest gehoorde argument hiervoor is - terecht - de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast. De politie in Gouda onderkent dit en houdt streng toezicht en controleert extra op onveilige situaties met vuurwerk.

Milieu 

De vraag is alleen of dit het enige is wat van belang is. Ik vraag me af hoeveel mensen zich realiseren hoe ontzettend slecht voor het milieu het is als tijdens oud en nieuw in Nederland al dat vuurwerk de lucht in gaat.
Ooit las ik ergens dat 1 nacht vuurwerk voor wat betreft milieuvervuiling gelijk staat aan 3 maanden file rijden in de spits...

In Gouda zetten we ons terecht in voor het milieu en willen we op termijn zelfs CO2 neutrale stad zijn, maar het onderwerp vuurwerk wordt niet vaak genoemd.
Het afsteken van vuurwerk vervuilt de lucht, vooral met fijnstof. De eerste twee uur van het nieuwe jaar is de concentratie fijnstof wel 40x (!!) zo hoog als normaal.
Ook zorgt vuurwerk voor bodem- en watervervuiling, vooral door de zware metalen die in vuurwerk zitten.

Meerderheid wil vuurwerk verbod

Een meerderheid in Nederland (64%) is voor een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren.
Dit is een groeiend aandeel en mede door het gevaarlijke illegale vuurwerk zal deze roep de komende tijd alleen nog maar toenemen.

Het lastige is alleen dat de lokale overheid daar niet over gaat. Een formeel verbod zal uit Den-Haag moeten komen en daar lijkt men niet zo happig. Men wil daar liever over de dit onderwerp de handen (of vingers?) niet aan branden...
Een burgerinitiatief in 2009 werd destijds - ondanks 60.000 handtekeningen - niet in behandeling genomen om procedurele redenen...

In België hebben de steden nu wel de mogelijkheid om in de hele stad het afsteken van vuurwerk te verbieden. Dat geldt bijvoorbeeld op dit moment in Antwerpen en Gent en men doet het daar om overlast te bestrijden en de veiligheid te verhogen.Gedeeltelijke verboden

De lokale overheid heeft in Nederland echter wel de mogelijkheid om in overlast gebieden specifieke verboden door te voeren en dat is een goede overweging als er sprake is van overlast. In Gouda lijkt alles tot nu mee te vallen en zal waarschijnlijk hiervan (nu) geen gebruik van worden gemaakt.

Centraal vuurwerk

Wat - zeker op korte termijn - wel haalbaar is, is het centraal afsteken van vuurwerk. Dat zou dan - zeker ook vanuit financieel oogpunt - door verschillende partijen moeten worden georganiseerd, maar het ontmoedigt wel het zelf afsteken van vuurwerk. 
Als dit gepaard gaat met een verbod in de meest "rumoerige" buurten kan het bijdragen aan meer veiligheid, minder overlast en minder vuurwerk en daardoor is het ook beter voor het milieu!

Wat mij betreft zet Gouda - samen met andere gemeenten in het Groene Hart - een duidelijke stap en gaan ze voor de jaarwisseling 2014-2015 hier serieus werk van maken.
Dit moet dan een positieve campagne worden met de volgende elementen:
1. Groot vuurwerk op een centrale locatie met een oproep om te overwegen zelf dan geen vuurwerk af te steken
2. Oproep aan bewoners als ze toch kiezen voor zelf afsteken van vuurwerk, om dan samen met de buren vuurwerk af te steken (verlaagt de totale hoeveelheid en is dus beter voor het milieu en het is ook goed voor de saamhorigheid)
3. Stimuleer dat mensen het afval dat overblijft na het afsteken van het vuurwerk zo snel mogelijk opruimen (beter voor het milieu en een schone straat verhoogt leefbaarheid).

Ik wens iedereen een voorspoedig en veilig 2014!Spelregels voor Oud en Nieuw 2013

Vuurwerk mag alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december en worden afgestoken op 31 december van 10.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari.
Buiten deze tijden is het afsteken van vuurwerk verboden. De politie treedt direct op tegen mensen die dan toch vuurwerk afsteken of meer dan de toegestane tien kilo vuurwerk bij zich hebben.
Vuurwerkvandalen krijgen geen bekeuring als ze worden aangehouden, maar komen direct bij bureau HALT terecht. HALT kan een taakstraf opleggen, een zware boete opleggen én de schade op de dader verhalen.

Illegaal vuurwerk
Opslag van verboden vuurwerk is zeer gevaarlijk. Daarom worden illegale handel, illegaal vervoer én illegale opslag van verboden vuurwerk hard aangepakt door politie en justitie. Daarbij kunnen we altijd hulp gebruiken. Als u weet waar illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt doorverkocht, geef dit door aan de politie via 0900-8844 of anoniem via de tiplijn0800-7000.
Uw veiligheid en die van familieleden en buren kunnen op het spel staan!
Bij veel ongevallen met vuurwerk is er sprake van verboden vuurwerk. Dit vuurwerk heeft meestal een veel zwaardere lading dan is toegestaan en ook ontbreekt vaak de gebruiksaanwijzing.

Overlast van vuurwerk in Gouda
Heeft u overlast van knallend vuurwerk, bel dan met de politie via nummer 0900-8844. Onthoud de kenmerken van de dader(s), zoals kleding en vervoermiddel en geef dit door. Met deze informatie kan de politie de dader(s) op heterdaad aanhouden.

Vernielingen door vuurwerk
Het komt regelmatig voor dat er met (zwaar) vuurwerk vernielingen worden gepleegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om afvalcontainers, brievenbussen en speeltoestellen.
Als uw eigendommen worden vernield, doe dan hiervan direct aangifte bij de politie. Dit kan via internet of op het politiebureau. Om een beeld te krijgen van de schade wordt u geadviseerd om foto´s te maken die eventueel bij de aangifte kunnen worden gevoegd.

Tips van de politie
 • Bel 112 bij verdachte en onveilige situaties. Bel 0900-8844 bij overlast
 • Bestel en koop alleen legaal vuurwerk bij erkende vuurwerkhandelaren
 • Steek vuurwerk alleen af op 31 december van 10.00 uur ´s ochtends tot 02.00 uur ´s nachts
 • Ruim vuurwerkresten direct op. Zorg dat kinderen er niet mee kunnen spelen.
 • Zorg samen voor een veilig en feestelijk verloop van Oud en Nieuw!
Veiligheidstips voor het afsteken van vuurwerk
 • Let op omstanders. Meer dan de helft van de ongelukken gebeurt met mensen die staan te kijken
 • Houd goed afstand en let op aangestoken vuurpijlen
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont
 • Draag geen kunststof kleding of een capuchon
 • Lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die je stevig in de grond slaat
 • Kleinere vuurpijlen steek je af vanuit een met zand verzwaarde fles
 • Steek vuurwerk niet vanuit de hand af
 • Steek weigeraars nooit opnieuw aan

27 opmerkingen:

Gert zei

Ze zouden al kunnen beginnen met de afsteektijden te beperken.

Jolanda zei

Beste Theo en Goudse CU fractie en meelezers.(zoals Goudse SGP fractie)

Inderdaad, zijn de nadelige (milieu)effecten en veiligheidsrisico's TE GROOT.
En inderdaad in bepaalde wijken (weer) veel overlast en extra politie inzet.
Waarom doen we het eigenlijk? Tot Gods eer?
Kunnen we als gemeente Gouda hier niet anders mee omgaan? Liefst landelijk?
Of zijn de financiële belangen doorslaggevend op dit dossier?

Rustige en Gezegende jaarwisseling toegewenst.

Hartelijke groet Jan Hafkamp

Anoniem zei

Volledig met Gert eens, beperk de afsteek tijden. Maar ja hoe en wie gaat dit dan naleven. We zijn nog geen eens in staat om andere zaken na te leven. Één middel, stop met particulier vuurwerk en steek het centraal af. Maar daar is wel politieke moed voor nodig en is die er??
Cees
En Theo, een fijn jaaruiteinde en een gelukkig en gezond 2014

. zei

Eens!

Ken je deze ook ? http://ow.ly/i/44zn7/original

Pim zei

In de jaren '60 werd jaarlijks op koninginnedag op het grasveld aan de Thorbeckelaan een groot (gemeentelijk ?) vuurwerk ontstoken.
Heel Gouda liep uit om hier te komen kijken.
Lijkt me een goed idee voor nieuwjaarsnacht.
Ik ben bijna jaarlijks toeschouwer op de Markt waar door particulieren veel wordt afgestoken.
Het blijft wonderlijk dat tussen de meest kwetsbare monumenten (Sint Jan ,waag en stadhuis)lukraak de zwaarste explosieven worden afgestoken.

Theo Krins zei

Vuurwerk mag maar beperkt worden afgestoken: 31 december van 10.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari

Hans du Pré zei

Beste Theo,
De Hollandsche IJssel ter hoogte van de binnenstad zou een geweldig mooie plek zijn om zo'n centraal vuurwerk af te steken. Het vuurwerk wordt dan opgebouwd op een ponton wat in het Veergat afgemeerd wordt op ruim 100 meter afstand van plekken waar het publiek kan staan rondom aan beide zijden langs de rivier. Gouda sterk aan de IJssel op zijn best!
Met vriendelijke groet, Hans du Pré werkgroep Gouda<-->Krimpenerwaard

Pim zei

Ha Hans,

Zou Croda hier geen problemen mee hebben i.v.m. brandgevaar ?
Zou misschien wel erg spectaculair kunnen worden :)

Anoniem zei

Goed idee! Er zijn momenten dat ik ook denk was het maar afgeschaft.

Alleen wat kost het om het te handhaven? De regel dat alleen tussen 10.00 en 02.00 uur mag worden afgestoken wordt ook niet altijd nageleefd. Veel dingen worden gedoogd en de avond voor oudejaarsavond lijkt al een tweede oudejaarsavond te worden en daar is geen politieagent tegen opgewassen. Daarnaast werkt het denk ik effectiever als het landelijk wordt ingesteld. Want tja je weet zelf, het Goudse Hout ligt deels ook in Reeuwijk en Vlist en dan zou je net over de gemeentegrens vuurwerk kunnen afsteken?
En wie gaat dat betalen dat vuurwerk. Moet je als overheid dan zeggen dat we wat we gezamenlijk afsteken dan gaan subsidiëren? Want ondernemers zullen niet snel staan te springen om deze maatregel; minder afzet.
Lijkt me moeilijk te verkopen in deze tijd door aan de ene kant te bezuinigen en aan de andere kant het geld te besteden aan vuurwerk.

Wat het opruimen van vuurwerk betreft. Wat je vuil maakt, ruim jezelf op! Daar zou als signaal wat harder tegen op kunnen worden getreden! Chris

G. zei

Mooie blog! Zelfs notoire tegenstanders van verboden moeten hier content mee zijn. Je hebt de vuurwerk afstekers niet in een hoekje gezet

Anoniem zei

Een groot vuurwerk werd vroeger op een ponton in de Hollandse IJssel afgestoken op Koninginnedag. Waarom niet met oud en nieuw? De dieren hebben er nu al weken last van. Trouwens zijn de afsteektijden de afgelopen jaren verruimt, en nog is het schijnbaar niet genoeg.

Anoniem zei

Vuurwerk verbieden Zorg als gemeente Gouda voor een georganiseerd vuurwerk
En de troep die je terug vindt op Nieuwjaarsdag Als de burgers nu ook eens hun eigen vuurwerk afval gaan opruimen
Kleine kinderen vinden de volgende dag allerlei gevaarlijke dingen op straat
En ga eens kijken op een Eerste Hulppost bij een ziekenhuis. Om 00.05 komen de eerste slachtoffers al binnen Met dank aan het afgestoken vuurwerk!

Unknown zei

Ik zal iedere actie ondersteunen die er toe leidt dat het afsteken van vuurwerk door particulieren lokaal en landelijk wettelijk wordt verboden. Om redenen van veiligheid, milieuschade, (huis)dieren-welzijn. Er zijn landen en steden die een totaal-verbod hanteren. Van hen kunnen we veel leren op het gebied van controle, handhaving, rechtsvervolging en strafoplegging. Maar ook een cultuuromslag is dringend nodig.
Hoe zo: tradities hooghouden?
Start vandaag een nieuwe traditie: 'Vuurwerkloos Oud en Nieuw!'
Gelukkig nieuwjaar allemaal, Riet Uileman

Hans zei

Helemaal eens met je blog!

Bert zei

Inderdaad het milieu wordt enorm belast met die rotzooi!
Waar zijn de milieu freaken in de politiek?
Veiligheid is ook belangrijk echter meer voor de niet vuurwerk afstekers dan de degenen die het doen, zij nemen het risico, hoe het afloopt, oog, hand , dood of weet ik wat is gewoon eigenschuld.

Maar dat gezeur over een verbod gaat al jaren, als de landelijke politiek het niet doet dan toch zeker de Goudse wel? En de politie? Ze kan er gewoon
niets aan doen, want bij klachten komen ze altijd als mosterd na de maaltijd.

P.s en wat denk je van de dieren? Beesten zijn doodsbang!!!!!!

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties! We nemen het mee als onderwerp in de verkiezingscampagne!

Martine zei

Ik heb hier uitkijk op de ingang spoedeisende hulp en zag net een jongetje met hand in verband naar binnen rennen. Is dat leuk? Wat mij betreft afschaffen hoor!

Anoniem zei

Onze burgervader wil geen verbod instellen? Nee dan moet hij echt gaan handhaven en dat wil hij natuurlijk niet doen. Stel je voor. Ze lopen liever achter hondenbezitters aan, dat is lekker makkelijk. Weinig vertrouwen in onze politiek. Oja Politiek presenteer eens de cijfers van de inzet van Politie en de vernielingen! En ga daar dan eens echt over beslissen. Nou daar is wel een uitdaging voor je Theo!

Cees

Anoniem zei

Stop nu maar Theo, we doen er toch niets aan of er nu 50.000 of meer protesteren. We zijn politiek een stel slapjanussen. Voor je deur zie je kinderen vuurwerk naar eenden gooien etc etc. dit vinden we allemaal normaal. Politie heb ik vandaag nog niet gezien, ze kijken wel uit want ze worden niet ondersteund door de politiek.

Unknown zei

Wij zouden het ook wel willen om het vuurwerk op een plek te laten gebeuren.Hier zijn de harde knallen soms erg heftig.Net waren ze nog met een melkbus bezig langs de vijver.Gelukkig was het snel over.Wij denken wel eens,hoe zouden die mensen in zorg centrum de hanepray zich voelen met die harde knallen.En vooral de huisdieren niet te vergeten.Wij hebben buren die ook vuurwerk afsteken,maar opruimen ho maar.Daar moet ook veel strenger opgelet worden.Van ons mag er een landelijk verbod komen.Doe zoals in Rotterdam.Daar hebben ze mooi vuurwerk op de Erasmusbrug.Hier hebben we het inderdaad een aantal jaren met koninginnedag op de ijssel gehad.Doe een mooi vuurwerk scheelt een hoop ellende en minder vervuiling.Nu kost het ieder jaar een vermogen om de boel weer op te ruimen en aan zorg kosten.Wij houden ons hart vast.
Theo, wij wensen jou een fijne jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2014.
Groetjes van Ton en Wil

Anoniem zei

Onze stem bij de volgende verkiezingen heb je. Ik heb van geen enkele politieke partij iets zinnigs vernomen. De huidige politiek verantwoordelijke mensen hoor je nu niet. deze knippen liever de bekende linten door of slaan een paaltje. Worden ook nooit aangesproken op hun missers!

Anoniem zei

Post NL brievenbus wordt opgeblazen. Ervaring. Bel 112, nee moet u ander nummer bellen. Ik bel anaoniem, nee daar zijn we niet voor, bel dan het geen spoed nummer van de politie. O dat weten we al, naam adres etc weten we ook. Wij zien niets Blazen maar met de brievenbus. Het lijkt wel een dag waar je alles mag?

autodidact zei

Of ik het ermee eens ben of niet leg ik maar even terzijde, waar het mij om gaat is het volgende:
De handhaving in Gouda is nu al naadje, qonsequent te hard rijden in de 30! km zone van de binnenstad wordt niets tegen ondernomen. De nog steeds aanwezige overlast van de koffieshops denkt men op te lossen door de sluitingstijd terug te brengen naar 21.00 uur met waarschijnlijk als gevolg een meer geconcentreerd bezoek en dus meer overlast.
Wanneer we dus een vuurwerkverbod gaan invoeren dan zal ook dat een fiasco worden omdat we weten dat de handhaving hiervan gelijk de nu al falende handhaving een lachertje zal blijken te zijn.

Anoniem zei

autodidact, je hebt volkomen gelijk. Het ontbreekt hier aan een duidelijk beleid. We verbieden het nodige, nu en in de toekomst, knippen het lint, vullen onze zakken en zijn zeer tevreden. Dat is onze politiek. Maar er is een nieuwe politieke lichting welke samenspanning van machten niet accepteerd.

Anoniem zei

@ Theo Krins. Sympathieke actie en ook goed signaal maar ga je in je campagne ook vertellen waar je de financiering gaat zoeken? Want een verbod op vuurwerk betekent ook een consequente handhaving ervan en zoals de voorgaande sprekers ook al meldde, ligt het daar aan in Gouda. Handhaving kost geld. Zoals ik al eerder meldde wordt de avond voor oudejaarsavond al gezien als voorpret. Geen politie die dan nog uitrukt. Te weinig mensen, te weinig geld of prioriteit. Chris.

Anoniem zei

Begrijplijk dat de politie niet op mijn melding van de brievenbus kwam. Een welgemeend sorry naar de politie is op z'n plaats, als de politiek wat schagvaardiger was had dit nimmer plaatsgevonden. Ze hadden het erg druk met het beschermen van de brandweer. Onbegrijpelijk maar waar. Helaas zo gaat onze samenleving langzaam naar nul. Zwaar straffen is de enige oplossing, niet meer praten.

Jasper Janssen zei

Hoi Theo,

Een mooi blog, vooral ook omdat dit eigenlijk de eerste oplossing is die ik lees waarin niet alle mensen die particulier vuurwerk afsteken moeten leiden onder het belachelijke gedrag van een klein groepje mensen.

Zelf ben ik tegen een totaal verbod op particulier vuurwerk. Wel vind ik dat de mensen die zich keren tegen hulpverleners op oud & nieuw zwaar aangepakt moeten worden, want dat is gewoon onacceptabel. Ik zou dit daarom een goede tussenweg vinden waarin veel mensen zich zouden moeten vinden.