Betrokken

Betrokken

dinsdag 3 december 2013

Stadhuis in Gouda wordt dure trouwlocatie

Onlangs ontving ik een mailtje over de wel erg hoge tarieven voor het Stadhuis op Markt als trouwlocatie.  Na een wat moeizame communicatie kreeg het aanstaand bruidspaar te horen dat ze in 2014 maar liefst € 850,- moeten betalen om daar te kunnen trouwen en dat er minimaal 1,5 uur voor de trouwplechtigheid wordt gerekend. Daar komen dan nog eens de gemeenlijke kosten bij!
Dit was voor hen een nogal onaangename verrassing, temeer daar een bevriend stel dit jaar maar € 420,- hoefde te betalen.


"Toekomstige huurders moeten er wel rekening mee houden dat het Goudse stadhuis een populaire trouwlocatie blijft"

Het was inmiddels niet de eerste keer dat wij signalen ontvingen over de hoge(re) tarieven in 2014.

Anke Huisman had namens onze fractie zich begin dit jaar juist ingespannen voor het betaalbaar houden van het Stadhuis als trouwlocatie en had destijds bij de besluitvorming over het verhuren van deze locatie aan TeKa Holding haar zorgen daarover geuit. Deze zorg werd ondersteund door de SGP en SP via een motie.
Wethouder Bergman heeft dat gevoelen meegenomen in haar besprekingen met de huurder en de uitkomst daarvan was dat trouwen mogelijk zou zijn voor € 375,- all-in.

In 2014 is een bruidspaar in de ochtenduren incl. gemeentelijke kosten echter bijna € 600,- kwijt en in de middag zelfs bijna € 1.100,-! Het goedkope tarief heeft dus niet lang standgehouden...

Artikel 38-vragen

Deze recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de fractie van de ChristenUnie een aantal vragen aan het college heeft gesteld:
  1. Is het college op de hoogte van deze prijsontwikkeling?
  2. Hoe beschouwt het college deze tarieven in het licht van het gevoerde gesprek naar aanleiding van bovengenoemde motie?
  3. Klopt onze informatie dat TeKa Holding tweemaal zoveel tijd voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking in rekening brengt als eerder de gemeente? Hoe beoordeelt het college de noodzaak daarvan?
  4. Hoe beoordeelt het college genoemde ontwikkelingen in het licht van de afspraken die zijn gemaakt? Wij doelen daarbij in het bijzonder op de afspraken zoals verwoord in uw memo dd. 4-3-2013 (bruidsparen worden niet gedwongen om dure arrangementen te boeken) en in de toelichting Raadsvoorstel 13-3-2013 (de trouwzaal blijft ook beschikbaar voor enkel een ‘gewone’ huwelijksvoltrekking).

7 opmerkingen:

martin zei

Sterke zaak, Martin

Henk zei

Theo, ik vind het niet zo erg dat het stadhuis een dure lokatie wordt. Trouwen mag wat kosten.
Als exploitatie een alternatief kan zijn voor afstoting (zoals plan 2008) dan moet je het benutten, ook voor andere exquise representatieve partijen. Maak - als compensatie- het trouwen buiten het stadhuis, ook voor min-vermogenden, goedkoper.

Wat mij trouwens wat opvalt is de wat kale sfeer op het stadhuisplein, gedurende het grootste deel van het jaar. Natuurlijk niet op Marktdag maar wel door de week. Het zicht op het stadhuis moet natuurlijk blijven bestaan, maar de lege vlakte mag wel wat gebroken worden.

Ook voor toeristen zou het iets gezelliger kunnen worden . Misschien toch rondom op ruime afstand wat lage bomen, b.v. bol-accacia's of bolcatalpa's op kleine verhogingen, die het verkeer nauwelijks hoeven te belemmeren.

Ik zie er ook wel wat in om de kelderruimte onder het stadhuis als restaurant te gaan benutten voor zowel party's als gewone uitbating met een mogelijkheid om buiten de marktdagen ook bediening buiten met parasols mogelijk te maken. Zulke zaken breken de kale sfeer en brengen meer gezelligheid. Zet er eens een stylist /architect op.
Als het een beschermd stadsgezicht is, moet je wel met iets goeds komen vóór het aanvaardbaar kan zijn.

Anoniem zei

Kermis houden is een beeldslag waard. Trouwen ook, kennelijk.
De trouwlocatie en de Gemeentelijke leiding is ontkoppeld bij de 'verkoop' van het stadhuis. Als de Raad dan de verwachting uitspreekt dat de kosten binnen de perken moeten blijven, moet de Raad ook de perkpaaltjes goed neerzetten.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Henk, ben jij op de hoogte van het feit dat de markt 'kaal ' is gehouden om van alle kanten een goed zicht op het stadhuis te houden?
Ben van Bommel

Esther zei

Goede zaak

Nicol zei

Ach ja mensen blijven toch trouwen. En ik vind zelf dat zodra de grote dag voor je is aangekomen dat je er dan ook wel erg goed van mag genieten!

Bibi zei

Belachelijk die hoge prijzen tegenwoordig! ALsof trouwen al niet genoeg geld kost..