Betrokken

Betrokken

donderdag 28 november 2013

Jankende wijk in GoudaOp 27 november stond de wijk Westergouwe weer eens op de agenda en het zag er niet naar uit dat de herziening van het bestemmingsplan veel vuurwerk zou opleveren.

De herziening is nodig om aanpassingen te kunnen doen in het stedenbouwkundig plan. De wooneilanden en het waterhuiskundig systeem worden namelijk in deze wijk aangepast.

Het werd toch een interessante avond omdat we twee insprekers hadden en er vanuit de raad ook nog de nodige (prikkelende) vragen waren.

Woongenot

Belangrijk punt is o.a. dat er is besloten om in de noordwesthoek de bouwhoogte te verminderen (maximale bouwhoogte van 40  naar 12 meter), maar dat de aangepaste bebouwing wel wat dichter naar de bestaande woningen komt. Dit wordt door een brede groenstrook en water acceptabel gemaakt, maar het is te begrijpen dat de bewoners daar niet gelijk enthousiast over werden, al is de verlaging van bouwhoogte volgens mij een sterke verbetering voor hun uitzicht en woongenot.
Op aangeven van de ChristenUnie heeft de wethouder toegezegd dat de bewoners inspraak krijgen bij de invulling van de groenstrook, zodat het woongenot nog verder kan worden verbeterd.
Verder zullen de bewoners ook actief betrokken worden bij verdere planontwikkeling als de andere bouwfase van start gaat.


Zonnepanelen

In de nieuwe wijk is meer ruimte voor bouwen op maat en dat juichen we toe! Wel vinden we het van belang er voldoende aandacht is voor de situering van de woningen, zodat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken kunnen worden geplaatst. Wethouder Marco Kastelein gaf aan zich daar geen zorgen over te maken, omdat situering op het zuiden de woningen alleen maar aantrekkelijker maakt.

Opvallend is overigens dat een ruim bouwpercentage van 70% mogelijk is, wat kan leiden tot wel heel kleine tuintjes als de kavels beperkt van omvang zijn.

Husky honden

Eén van de bestaande bewoners heeft een hondenkennel met Husky Sledehonden waarmee de betreffende bewoner professioneel bezig is. Nu is bekend dat deze honden vooral in de nachtelijke uren enorm kunnen janken en we vroegen ons daarom af of hier geen behoorlijk risico voor geluidsoverlast dreigt. Onze zorg daarvoor werd door de wethouder ongegrond verklaard omdat er 20 dagen 24 uur per dag is gemeten en toen is geconstateerd dat er maar weinig geluid waarneembaar is. Blijkbaar hebben deze honden het janken afgeleerd...
Verder is de buitenzijde van de toekomstige woningen een soort bebouwingswand die ook nog eens isolerend werkt.

Geluidsoverlast

Door de woningen die worden gebouwd zal de verkeersintensiteit toenemen en daarmee ook de geluidsoverlast. Dit is onderkend en daarom zal op bestaande wegen aangepast (geluiddempend) asfalt worden aangebracht. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dit synchroon gaat met het bouwen van de huizen. We hebben nu de toezegging gehad dat uiterlijk twee jaar na het gereedkomen van de woningen van bouwfase 1 het asfalt zal zijn aangepast.

Volgende week stond nog een debat over dit onderwerp op de agenda, maar daar had geen enkele fractie behoefte aan, zodat het nu als hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering gaat.

Geen opmerkingen: