Betrokken

Betrokken

donderdag 14 november 2013

Nieuw dieptepunt in Goudse politiek


Deze week (woensdag en donderdag) staan de Algemene Beschouwingen op de agenda en we kunnen dan als fracties onze reactie geven op de begroting voor 2014 en er is ook ruimte voor politieke beschouwingen in relatie tot die begroting.

Daar het de laatste begrotingsbehandeling is voor de gemeenteraadsverkiezingen is het altijd extra leuk om naar de bijdragen te luisteren, omdat er altijd wel wat onderwerpen voorbij komen die partijen gaan inzetten voor de komende verkiezingen.


Het leek aanvankelijk een "onschuldige" avond te worden, maar dat veranderde heel snel toen Gouda Positief het woord kreeg.
Na een korte inhoudelijke reactie op de begroting trok Johan Weeber fel van leer naar aanleiding van informatie die hij toevallig in handen had gekregen.


Aanvankelijk begreep ik absoluut niet waar hij het over had, maar naar later bleek heeft hij na de vergadering in september waar een motie van wantrouwen tegen wethouder Hans van den Akker aan de orde kwam, diens iPad en papieren meegenomen in de veronderstelling dat het zijn spullen waren.

Vervolgens heeft hij kennis genomen van de inhoud van de papieren en is toen op een notitie gestuit met inhoudelijke informatie van de wethouder ten behoeve van zijn reactie op die motie van wantrouwen die o.a. door Gouda Positief was ingediend.

Gouda Positief heeft zo haar eigen interpretatie hieraan gegeven en vindt dat door topambtenaren en wethouder informatie is aangereikt aan raadsleden van de coalitie om de oppositie neer te sabelen... Verder is volgens deze partij sprake van handelen in strijd met de ambtenarenwet en wet dualisering.
Je moet maar durven...

Johan Weeber wilde op basis van die informatie een gesprek met de burgemeester, wat ook is gebeurd, maar wilde ook dat er actie zou worden ondernomen op basis van die informatie.
Dat laatste is m.i. terecht geweigerd omdat de aanleiding niet deugt en het is hem ook te verstaan gegeven niets met die informatie te doen.
Hij heeft immers zich informatie toegeëigend die hem niet toekomt en die ook nog eens met derden gedeeld.

Wethouder van den Akker heeft aangifte van diefstal gedaan bij het Openbaar Ministerie en het is nu afwachten hoe dat verder verloopt.

Het is Gouda Positief echter opnieuw gelukt om de Goudse politiek en Gouda in het landelijke nieuws te krijgen op een manier die we met elkaar niet moeten willen.

Of dit allemaal nog niet genoeg was besloot Trots op Gouda na haar bijdrage onmiddellijk op te stappen omdat ze geen behoefte had om aan de "poppenkast in Gouda"  verder nog deel te nemen.
Ze wachten zelfs niet eens de vragen af die enkele fracties wilden stellen....

Door dit alles zouden we bijna vergeten dat we bezig zijn met de Algemene Beschouwingen en het met elkaar verantwoordelijkheid dragen voor het (financieel) beleid van onze stad. De inwoners mogen verwachten dat politieke partijen daarbij constructief een bijdrage leveren...

Anke Huisman-Mak (ChristenUnie)
Gelukkig herpakten de andere fracties zich na een schorsing en hebben we politieke bijdragen met elkaar gedeeld en gaan we vanavond daarover debatteren.

Duidelijk is wel dat we in Gouda een nieuw politiek dieptepunt hebben bereikt en ik hoop dat dit de laatste keer is geweest, maar daar ben ik niet gerust op....

12 opmerkingen:

Hettte Abma zei

Zo wordt het moeilijk trots op Gouda te zijn.

Anoniem zei

het zelfde treft buregers welke het ergens niet mee eens zijn. ze worden dan door de betreffende wethouder voor aap egzet en dus volkomen buitenspel. Ook kunnen ze dan geen linten meer knippen!

Anoniem zei

Dit is precies waar het omgaat. Burgers voelen niet het vertrouwen hoe leuk het ook aangegeven wordt. Het blijft een politiek spel om de macht en meer niet.

Anoniem zei

Maar beste Theo. het vertrouwen in jou is er nog steeds. maak het waar!

Anoniem zei

We mogen blij zijn met politici die wel betrouwbaar zijn, zoals b.v de fractie van de ChristenUnie
We hopen dat op 19 maart 2014 Gouwenaars op betrouwbare partijen gaan stemmen

Anoniem zei

In 5 minuten een beschouwelijke nota declareren over een stuk met 110 pagina's is ondoenlijk, dit is waarschijnlijk waar Trots op Gouda op doelde met het verhaal "poppenkast" en ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik het mee eens! Zo worden de politieke instrumenten die de oppositie heeft uit handen geslagen en kabbelt de Goudse politiek rustig verder naar de afgrond.

Theo Krins zei

Naast de genoemde 5 minuten is er alle gelegenheid tot vragen stellen geweest op een speciale "tafeltjes avond". Mocht daar te weinig gelegenheid zijn, kan je daarna met de ambtenaren nog verder aan de gang. Bij de algemene beschouwingen is een gelimiteerde tijd heel normaal en vanavond is er ook nog een debat.
Trots op Gouda maakt er zelf een poppenkast van!

HPG zei

Schaamte verwekkend !!!

Anoniem zei

Theo Krins hoor je niet over hetgeen nu inhoudelijk is ontdekt.
Voor mij geen nieuws meer hoor meneer Krins, sinds ik de Goudse politiek heb mogen meemaken door het onzalige bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk, waarbij de Christenunie doodleuk instemt met een ophoping van een Botlek-concentraat van Croda binnen 100 meter van woningen. Zware industrie nota bene !

Moraalridder Krins zou zich eens moeten afvragen wat belangrijker is; de waarheid of de weg daar naartoe ?

De beste stemwijzer is om wat raadsvergaderingen te volgen waar de oneigenlijke argumenten en het verrekenen van oudzeer met steken onder water hogere prioriteit hebben dan het inhoudelijke.

Het is ronduit verontrustend dat alle christelijke partijen voor het belachelijke bestemmingsplan SJZ-dijk gestemd hebben.

Ik stel voor dat die christelijke partijen dan maar opgaan in het nieuwe RCF,
het Rechts Christelijk Front. Dan weten de burgers waar ze vooral NIET op moeten stemmen.

Met vriendelijke groeten
Theo van Schaik

Anoniem zei

We zijn blij dat er nog moraalridders in Gouda zijn zoals Theo genoemd wordt. Misschien hebben we wel te weinig moraalridders in Gouda. En in de politiek moet je soms ingewikkelde beslissingen nemen die burgers in eerste instantie niet altijd direct begrijpen door onvoldoende achtergrond informatie

Anoniem zei

Dit geeft weer eens aan wat burgers nu echt van de politiek vinden. Simpele maar eerlijke conclusie. Hoe dan wel moet ik eerlijk zeggen weet ik ook niet. Wel is duidelijk dat het vertrouwen in de politiek nul comma nul is. Burgers worden een beetje monddood gemaakt, of is dit een lint om te knippen?

Anoniem zei

We zijn blij met moraalridders als Theo Krins ? Burgers begrijpen beslissingen niet door onvoldoende achtergrondinfo ?

Man man, ik weet er meer van dan dan die hele Christen Unie bij elkaar !!

Nou, een anonieme 'we' telt niet en die anonime 'we' brabbelt maar wat met zijn moeilijke beslissingen.

Theo van Schaik heeft groot gelijk !!