Betrokken

Betrokken

dinsdag 19 november 2013

Steun voor begroting 2014


Vorig jaar heeft de ChristenUnie voor het eerst tegen de begroting gestemd omdat o.a. ondanks ons aandringen het college niet meer haast wilde maken met extra bezuinigingen die wij noodzakelijk vonden. Ook hadden wij zorgen over de oplopende kosten bij Wet Werk en Bijstand (WWB)
Positief
Dit jaar heeft de ChristenUnie besloten wel voor de begroting te stemmen omdat er een aantal belangrijke zaken zijn verbeterd:
1.    De bijdrage vanuit het Rijk voor WWB is verhoogd en het lijkt erop dat die verhoogde bijdrage nu afdoende is.
2.    Financiële tegenvallers die zich voordoen in het lopende begrotingsjaar worden direct aangepakt en niet uitgesteld tot de volgende begroting. Zo zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de september circulaire gelijk verwerkt.
3.    De ontwikkeling rond de grondexploitaties is dusdanig dat we geen grote afschrijving in 2013 verwachten.
Wettelijke taken
Al heel wat keren heeft de ChristenUnie gevraagd om inzage te krijgen in de wettelijke taken die Gouda moet uitvoeren, zodat we beter zicht hebben op wat we verplicht moeten doen en waar we eventueel kunnen bezuinigen. Tijdens de begrotingsbehandeling is hier opnieuw naar gevraagd en nu is toegezegd dat we die in december zullen ontvangen. Dit overzicht zal worden toegevoegd aan de notitie “Bezuinigingen met beleid 4” die als input dient voor de extra bezuinigingen van 5 miljoen euro voor 2015 die het nieuwe college in 2014 op haar bordje heeft liggen…
5 miljoen extra bezuinigen
De ChristenUnie heeft er moeite mee dat de extra bezuiniging van 5 miljoen euro wordt overgelaten aan het nieuwe college. Er was namelijk toegezegd bij de Voorjaarsnota dat bij de begroting deze bezuiniging op hoofdlijnen zou worden ingevuld. Dat is nu niet gebeurd, al komt er dus wel in december een notitie.
Conclusie
Collega Anke Huisman geeft in haar bijdrage op de site van de ChristenUnie terecht aan dat we tijdens deze college periode ieder  jaar hebben aangedrongen op strak begroten en het strak handhaven van die begroting. Nu waren er echter ieder jaar (forse) overschrijdingen. Pas in 2013 zijn er uiteindelijk maatregelen genomen om overschrijdingen direct aan te pakken.
Anke Huisman concludeert: “We houden het erop dat de aanhouder heeft gewonnen en dat onze tegenstem van vorig jaar alsnog iets goeds heeft uitgewerkt."

1 opmerking:

Ria Jansn zei

Ja gezegd tegen oplopende schuld van meer dan 300 miljoen, en alweer een greep uit het teruglopende weerstandsvermogen om de begroting voor een moment sluitend te laten zien!
Dan zeg je ja tegen een cultuur van leentje buur en zadel je de Gouwenaars opmet een groot financieel probleem voor de toekomst, onverantwoordelijk zij zijn het die het mogen ophoesten. Dan ook nog voorstellen om te gaan sparen? Waarvan? Van meer dan 300 miljoen schuld? Onbetaalbaar!
Wel duidelijk straks voor de verkiezingen in maart 2014, waar je niet op moet stemmen.