Betrokken

Betrokken

maandag 23 september 2013

Doorgaan of stoppen?


Begin dit jaar werd de gemeente Gouda met een extra tegenvaller voor het lopende begrotingsjaar 2013 geconfronteerd van € 1,8 miljoen. Gouda krijgt namelijk vanuit het rijk een lager bedrag dan aanvankelijk was verwacht. Mede op aandringen van de raad is het college vervolgens direct aan de slag gegaan om deze tegenvaller op te vangen in de lopende begroting, wat geen geringe opgave is.

Vacaturestop


Begin juli kondigde het college vervolgens een onmiddellijke vacaturestop aan en na het reces volgde meer maatregelen. De ChristenUnie heeft waardering voor de inzet van de ambtenaren om deze extra bezuiniging te realiseren, maar plaatst vraagtekens bij de haalbaarheid daarvan.


Geen debat


Graag wilden wij daarom op 18 september jl. met het college het gesprek over voeren, maar we mochten die avond alleen (technische) vragen stellen en we mogen pas bij het 2e ijkmoment in november erover debatteren, alsof dat dan nog zin heeft….


Operatie DOS


Het college noemt dit hele traject Operatie DOS (Doorgaan Of Stoppen) en heeft de afgelopen maanden alle budgetten kritisch bekeken en op basis daarvan maatregelen voorgesteld. Het lastige is echter dat bij vooral de grootste post (personeel) het niet duidelijk is of ze (volledig) kan worden gerealiseerd. Bij die post moet de ondernemingsraad zelfs nog instemmen, terwijl het inmiddels al eind september is.


Meevallers


We vinden het overigens opvallend dat steeds is aangegeven dat er bij personeel geen ruimte meer was om te bezuinigen en dat er nu wel een radicale stap als een vacaturestop voor minimaal 1 jaar mogelijk is ongeacht de afdeling die het betreft. Verder worden ook meevallers die dit jaar zijn opgetreden meegenomen bij de extra bezuinigingen, terwijl deze normaliter worden gebruikt om tegenvallers te compenseren.


Toezegging


De wethouder heeft op een concrete vraag van Arjan Versteeg (SGP) aangegeven dat de extra bezuiniging van 1,8 miljoen zal worden gerealiseerd en we zullen hem eraan houden!


We hebben het college in ieder geval nog huiswerk meegegeven en wederom gevraagd om bij de begroting voor 2014 concreet aan te geven wat de verplichte taken zijn die moeten worden uitgevoerd. Dan weten we tenminste waar we keuzes over kunnen maken.

Het college heeft toegezegd met concrete invulling hiervoor te komen.

Het wordt nog spannend dit najaar bij de begroting!
5 opmerkingen:

J te G zei

Doorgaan of stoppen met dit College?
De vraag stellen is hem deels beantwoorden. Of de raad blijft aan de leiband lopen en gaat vreemd om met dualiteit, of het College heeft de macht en zit haar rit uit vanwege gebrek aan bijtende raadsleden(niet blaffen maar af en toe bijten of bijna bijten werkt.
J te G

WH Kolkman zei

Theo,

Goed om druk op de ketel te houden. De DOS methode komt nogal paniekerig en binair over over.

Is een vacature stop wel verstandig nu de gemeeente allerlei nieuwe taken gaat krijgen, en dus nieuwe skills en dus nieuwe mensen nodig heeft?

Zonder een goed overzicht en begrip van waar de gemeente ONS geld aan uitgeeft, waarom en wat dat dan oplevert, kun je volgens mij nooit goed de uitgaven in de handhouden, laat staan verstandig bezuinigen.

Dus svp graag meer financiele transparantie, naar raad en burgers!


Theo Krins zei

Dank voor de reacties! We hebben al meerdere malen aangedrongen op een werkplek onderzoek, om zo op een verantwoorde wijze het personeelsbeleid gestalte te geven.
Verder is goed inzage hebben in de geldstromen heel essentieel, maar transparantie daarover lijkt niet eenvoudig...

Anoniem zei

Verkoop Westergouwe zo snel mogelijk

zand er over ............

J. te G. zei

Westergouwe verkopen.
Goed idee. Geen zand er over.Wel deze put bestuurlijk dempeneninzet van de verkiezingen maken.