Betrokken

Betrokken

donderdag 25 april 2013

Na het zuur komt het zout

Leendert van Bloois (alg. directeur van Cyclus) ontvangt een grote zak zoute drop van Theo Krins
(foto: Astrid den Haan)


De winter van 2010-2011 was heftig en in Gouda was er sprake van barre omstandigheden op wegen en fietspaden. Naar het oordeel van de ChristenUnie was de gladheidsbestrijding tekort geschoten en op basis van input van inwoners in Gouda en hebben we toen een Witboek gemaakt met maar liefst 20 aanbevelingen.

Cyclus pakte het sportief op en nam het witboek mee voor het draaiboek voor de winter van 2011-2012.
De winter van 2012-2013 was een goede testcase of de gladheidsbestrijding verbeterd zou zijn. Cyclus had nieuwe voertuigen in dienst genomen en de organisatie stond op scherp. Ze wilde perse dat het deze winter goed zou gaan.
Toen het eenmaal begon te sneeuwen werd er direct voortvarend opgetreden en we hebben veel complimenten over de gladheidsbestrijding gehad, vooral over de goed begaanbare fietspaden.


Nu de winter achter ons ligt hebben we besloten zowel Cyclus als de verantwoordelijke wethouder Wendy Ruwhof op 24 april in het zonnetje te zetten door het overhandigen van een grote zak zoute drop. Ze kregen echter ook een aantal aanbevelingen.
Want op een aantal punten kan het naar onze mening nog altijd beter.

Theo Krins, wethouder Wendy Ruwhof en Gerard Schotanus
(foto: Marianka Peters)

De belangrijkste aanbevelingen voor het winterdraaiboek 2013-2014 zijn:

  1. In sommige woongebieden (o.a. vlakbij scholen [vooral Goejanverwelleschool en bijvoorbeeld de Rietzoom]) wordt door het niet strooien veel overlast ervaren door de bewoners en dat levert de nodige onbegrip en frustraties op. Het is goed om actief een meldpunt (website en telefoonnummer) specifiek over gladheidsbestrijding uit te dragen en ook adequate adviezen te geven, zoals informatie over strooiroutes, waar zout kan worden opgehaald en stimuleren dat iemand in zo’n buurt verantwoordelijkheid wil dragen voor coördinatie van zelf strooien en sneeuw ruimen. 
  2. Diverse inwoners vallen over het feit dat de strooikisten zijn vervallen in het strooiplan voor deze winter. Voor een deel zijn ze inderdaad overbodig geworden, omdat de bewuste wegen nu in de strooiroute zijn opgenomen, maar dat is niet in alle gevallen zo. Twee zaken zijn hier aan de orde: bewoners hebben communicatie over het verwijderen van de kisten gemist en daarnaast is bij het niet opnemen in de strooiroute ook geen alternatief geboden. Voor het komend seizoen moet hier wat ons betreft alsnog aandacht voor komen, met  name in de Kadebuurt was het soms levensgevaarlijk voor de fietsers.
  3. Bewoners die gebruik maken van de bewonersondersteuning krijgen volgens het winterdraaiboek een minicontainer. De geleverde containers zijn echter reguliere afvalcontainers die door hun diepte niet functioneel zijn en soms bij vergissing door de vuilnisophaaldienst worden meegenomen. Zorg voor komende winter dus voor duidelijk herkenbare en bruikbare containers.
  4. Ten aanzien van de strooiroutes hebben we een aantal specifieke locaties genoemd die aandacht behoeven:

  • Cornelis Ketelstraat e.o.    Opvallend is dat een door fietsers (scholieren) druk bereden route tussen de Karnemelksloot en Noothoven van Goorstraat niet wordt gestrooid. Ofschoon er keuzes moeten worden gemaakt, is er vanuit de bewoners wel de vraag gesteld om vanaf komend winterseizoen ook A.G. de Vrijestraat en Cornelis Ketelstraat in de strooiroute mee te nemen.
  • Turfsingel      Buiten de strooiroutes zijn er nog diverse wegen en fietspaden die redelijk intensief worden bereden, zoals de Turfsingel. Is het een mogelijkheid dat medewerkers van Promen een deel van die routes voor hun rekening nemen, zodat het totale bereik wordt vergroot en daarmee ook de verkeersveiligheid een extra impuls krijgt. Op basis van meldingen en eigen waarnemingen van Cyclus zou dit kunnen worden opgepakt.
  • Spieringstraat en Jeruzalemstraat   Genoemde straten zijn belangrijk, omdat er veel mensen door heen gaan op weg naar de St.-Janskerk, de Aloysiusschool staat er, de bibliotheek en je hebt hier Moskee El Fath. Deze straten kunnen eenvoudig worden meegenomen, aangezien parallel en dwars op de deze straten al wordt gestrooid.
  • Omlooppad en Boegpad    Jammer dat het Omlooppad en Boegpad niet sneeuwvrij gemaakt zijn.  Dit is een doorgaande fietsroute vanaf het industieterrein in Reeuwijk richting Glouchesterstraat en Mammoetgebied. 

2 opmerkingen:

Nico zei

Complimenten voor Cyclus. Goed strooi seizoen gedraaid, En nu maar hopen dat de winter niet meer terug komt :-)

Anoniem zei

Beste Theo,

Cyclus heeft geleerd na foute inschatting (ik meen dat het de winter 1e kerstdag 2010 was).
Men had nl. een nieuwe vuilniswagen gekocht van geld wat bestemd was voor strooivoertuig(en).
Foute boel in heel Gouda, maandenlang, zelfs de stadsbussen bij het stationsplein konden daar 3dagen niet eens meer vertrekken, er werd niet eens gestrooid,
maar dat noem je ouwekoeienuitdesloothaalverhalen.

Afgelopen winter waren de locaties c.ketelstr etc. inderdaad een drama maar waar de strooiwagens konden rijden ben ook ik tevreden over de aanpak van Cyclus.

Rest dat wat niet de hoofdprijs verdiend aangepakt gaat worden en daar zie ik naar uit.

Groet,
Klaas