Betrokken

Betrokken

zaterdag 13 april 2013

Gouda worstelt met water
Deze week is op de raadsbijeenkomst onder andere het Activiteitenpan Stadsmarketing 2013 besproken. 

Prijzen

Het is mooi dat er in Gouda de laatste jaren veel (aansprekende) activiteiten zijn georganiseerd en dat dit ook niet onopgemerkt is gebleven. 
In 2012 wonnen we maar liefst 3 prijzen:
  1. The Passion - 1e prijs Beste Stadspromotie evenement
  2. Winterprogramma - 2e prijs Beste Culturele Regio evenement
  3. Goudse evenementen - 4e plaats Evenementenstad

Het jaar 2013 is ook goed begonnen want we zijn nu genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee. Wellicht zit er nog meer in het verschiet want er staan weer veel activiteiten op stapel in 2013.


Gouda Cheese

Om Gouda goed op de kaart te zetten wordt er gekozen voor: kaas, cultuurhistorie en de ligging (in het Groene Hart). Op zichzelf is dat prima, want over de hele wereld weet men dat er vanuit Gouda kaas komt (althans in naam). 
Het is wel vreemd dat het onderwerp "kaas" in het actieplan niet veel aandacht krijgt. Met dit wereldberoemde merk moet je toch heel veel kunnen doen!

Water

Maar het is minder logisch dat naast de trits: kaas, kaars en stroopwafel en de activiteiten rond Erasmus het onderwerp water wederom onderbelicht is gebleven

Ooit ontsprong de Gouwe als zijriviertje van de Hollandse IJssel. Op de zandbult die daar werd afgezet, ontstond de stad Gouda. Haar geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met het water dat door de eeuwen heen zorgde voor bedrijvigheid en welvaart. Het belang van water is nog steeds te zien in de opbouw van de historische stad. Water en historie bepalen de Goudse binnenstad.

Diverse organisaties zien het bijzondere karakter van van Gouda als waterstad. 
Zo zet het Gouds Watergilde zich al heel wat jaren in om Gouda als waterstad op de kaart te zetten.
Ook is er de initiatiefgroep "Gouda sterk aan de IJssel" die zich sterk maakt voor alles wat in en rond Gouda met water te maken heeft en o.a. heel concreet streeft naar het openen van de Havensluis bij de Nieuwe Veerstal. Op dit moment ontbreekt daarvoor het benodigde geld, maar een aantal mensen is actief aan de slag om dit hopelijk toch voor elkaar te krijgen.

Toerisme

Het is onbegrijpelijk dat wethouder Van den Akker en stadsmarketing blijven verdedigen dat water niet onderscheidend genoeg is om als een belangrijk thema mee te nemen voor het activiteitenplan. Naar hun mening is het minder belangrijk, omdat vele steden met water te maken hebben. Ofschoon dat laatste uiteraard waar is gaat het voorbij aan het unieke, historische karakter van het Goudse water. 
Daarnaast wijst Hans Suijs van het Watergilde er terecht op dat water een katalysator is voor het toerisme. Levendigheid op het water geeft een goede impuls aan het toerisme in de stad. 
Tenslotte is het ook niet verstandig om water zo weinig aandacht te geven als er een breed gedragen ambitie is om de Havensluis op termijn weer te openen en de vaarroute door de stad (wat de oorspronkelijke vaarroute was!) weer bevaarbaar te maken.

Bewegwijzering

Er wordt hard gewerkt aan de bewegwijzering in de binnenstad en we zijn blij dat de inzet van de ChristenUnie hiervoor resultaat gaat opleveren. Als het goed is moeten we in mei de nieuwe bewegwijzering gaan zien.

Gouda Ticket

Op dit moment is er nog altijd geen Gouda Ticket. Wel zijn er initiatieven vanuit Best Western Hotel en tussen Museum GoudA en de St.-Janskerk. We begrepen dat er vanuit de VVV nu serieus aan een Gouda Ticket wordt gewerkt en het zou mooi zijn als die er vanaf 2014 is. Dan is er nog een ambitie van de ChristenUnie t.a.v. het toerisme in Gouda gerealiseerd.

1 miljoen bezoekers

Tenslotte wil ik nog aandacht vragen voor één onderwerp: 1 miljoen bezoekers.
Gouda had in 2012 zo'n 700.000 bezoekers, maar wil in een paar jaar tijd doorgroeien naar jaarlijks 1 miljoen bezoekers.
Om dit te kunnen realiseren hebben we jaarlijks een "steractiviteit" nodig en wat dat voor activiteit moet worden is onduidelijk. 
Sterker, er wordt meer ingezet op het uitbouwen en professionaliseren van de bestaande activiteiten. Op zich een verdedigbare keuze, maar naar mijn inschatting gaat het dan wel heel lang duren voordat we jaarlijks 1 miljoen bezoekers zullen hebben.....
Als dit aantal bezoekers werkelijk de ambitie van Gouda is zullen we toch echt een steractiviteit moeten realiseren.

10 opmerkingen:

Anoniem zei

http://www.proefdepolder.eu/waterbeeld-2012/waarom-waterbeeld.html

Hans Suijs zei

Ik heb een halve meter brochures van deze zelfde gemeente met allemaal zaken die er zouden komen. Leugens naar nu blijkt, want water moet nu worden doodgezwegen. Alleen al aan twee DVD's waarin het schuren wordt uitgelegd en beloofd dat het binnenkort te zien is heeft de gemeente tienduizenden euro's belastinggeld gestoken. waarvan de helft NA HET BESLUIT om alles dood te zijgen.
Kan iemand van het college dit met droge ogen uitleggen?

Hans Suijs
voormalig partner van deze gemeente in het consortium Hollandse Waterstad

Kosten consortium meer dan een half miljoen euro weggegooid gemeenschapsgeld!
Van de studie mocht geen eindrapport worden gemaakt!!!!

JanPieter zei

Theo CU fractie.

Gouda excelleert jarenlang in te hoog en politiek uitgesproken ambities. Gedenk Gouda 2000 uit de jaren 80 en nu weer, maar er zijn veel meer voorbeelden met 1 miljoen bezoekers(en gedachte dito omzetten).Gouda, havenstad, binnenhavenmuseum tegelijkertijd in 1984 toonden politiek aanvankleijk ongewenste particuliere ambities. Zeer grote delen van het Havenstad plan hebben de tijd gehad teneinde stap voor stap tot realisaties te komen. Te grote ambities letterlijk en figuurlijk laten varen.Varen, vaartoerisme, lokaal en regionaal landelijk chantigezang bevorderen in hoge mate aantrakkelijkheid van Gouda.Binnenhavenmuseum etc is er dankzij CDA en VVD, Havenstad, is er dank zij een uit PvdA kring afgkomstige denker en doener aan de Westhaven en andere visionairen. Echter stapsgewijs. Jammer is dat men ooit aan de foute kant begonnen is.Noord en niet zuid.
Nu staat Gouda het water aan de lippen.Opnieuw.Naast DE crisis is het crisis in het bestuur. Hoe overleven we de Provincie(repressief toezicht, onze eigen ambities, kosten, beheer en invsteringen in polders en de stad.
1 miljioen bezoekers kan deze stad niet eens aan als gewone zaken van burgers, initiatiefnemers niet de aandacht krijgen zoals ze die, alleen al door de tijd heen verdienen. Zoals Gouda stad van het water en de bevaarbare waterwegen.Er kwam geen kaas, meel, touw,bier, laken,pijpen,en veel meer de stad door en uit zonder watertransport en doorvoer.
Gouda kaasstad, je moet wel olie domzijn, kaasvlellen voor de ogen hebben en grote kazen voor de oren hebben om te denken dat je daarmee de miljoen bezoekers kan halen(om wellicht vervolgens in 2016 en 2012 te constateren dat de Stad het niet gehaald heeft.Het water aan de lippen staat, Luctor et Emergo, maar dankzijhet unieke van het water, de schepen, de voorzieningen en het kunnen ontdekken van het water door de watertoerist en de eigen inwoners. Verzet de koers, vaar scherp aan de wind naar de komende verkiezingen, hou rekening met het water.Voordat je het weet verzuipt men in de eigen verwaterde ambities.Denk aan Leidens ontzet. Koers met water.Bevorder met de nieuwe sluizen watergebonden transport van mens en goed.ZeemanInvestmens(?)Green Real Estate met de halve binnenstad in eigendom... ,laat die boel toch varen. Kies het sop, kies de gracht, een beetje kaas kan altijd aangevoerd worden per schip vanuit de sluizen en start bij het Binnenhavenmuseu met de handel.Kaasgebonden politici draven met hun brikken naar de Markt via een door borden aangegeven route. Tegen betaling kunnen bezoekers, maar beperkt in aantal vanwege het "'onderscheidend vermogen"" deelnemen aan deze vorm van volksvermaak. Dat trekt weer volk en levert en vermaak en business...
Maar koersen op Kaas met een Miljoen? Nou nee.Andere steden zijn onderscheidender.Koester de eenvoud en het mooie in de stad.De rust en drukte bij het gewone.Maar hou altijd het water, waterpeil in de gaten want voordat je het weet, stroomt het water over de sluis en heb je gedonder.In Noodgevallen kun je altijd gelijk Den Briel een aantal Geuzen aanrukken, ook mooi voor de toerist(onderdeel van de 1 miljoen ambitie) en hen de laatste sluis laten veroveren en realiseren als bolwerk voor toekomstige tol, ook wel vaarbelasting genoemd.
Sterkte.JanPieter. NB niet alles is serieus, echter een miljoen..... nou ja zeg.Je kunt ook te veel willen en verkaasd raken.
NB Papekop wordt tzt de nieuwe hoofstad van het Groene Hart.

Gerard Schotanus zei

Beste Theo,

De bovenste foto is goede gekozen. Water zorgt ook voor actie in de stad. Met zoveel ambassadeurs van Gouda sterk aan de Ijssel moet het toch lukken naast kaas ook water op de kaart te zetten?

Gerard Schotanus

JanPieter www.watererfgoed.nl zei

Op een volgende gemeente besturen blaakten van ambitie als het ging om het water van Gouda. Go where the Flow is.
Subsidie van anderen binnen te halen. Graag en terecht.Het Hollandse Waterstad project werd een duur betaald ambtelijk en politiek schip,dat opgetuigd en wel nooit bedoeld was te varen.Dat bleek onlangs bij een presentatie/export van het product van Hollandse Waterstad naar nota bene Zeeland(Middelburg).Zie de Goudse ambtelijke presentatie(met alleen beelden!)op www.watererfgoed.nl .Hollandse Waterstad bood ambtities, maar geen realiteitszin en bood werk voor lokale en externe onderzoekers.
Een van de goede resultaten was en is het Actieplan Watertoerisme: "'Beter dan Kaas"'.Echter uitvoering is onzichtbaarder geworden, ambitie teruggebracht tot onderhoudswerkzaamheden.Uitgestelde welliswaar, maar toch. Nieuwe briggen werden met veel subsidie van anderen gebouwd in de Gouwe.
De scheepvaart gaat Gouda voorbij, letterlijk met de tweede Nieuwe sluis die al in 1935 werd bedacht.(plan Stieltjes).Misschien moeten de plannen wachten op realisaties na jaren, gelijk de Tweede nog niet van naam voorziene...... sluis.Ernstiger is dat tonnen aan belastinggelden aan het Hollandse Waterstad project, dat naar later bleek... slechts als kennis en kennisoverdrachts project/leertafel bedoeld was. Zonder echte eindevaluatie door een externe partij zoals H.Suijs van het Watergilde ook schrijft.Misschien valt te leren van torenhoge ambities: je moet met elkaar niet te veel willen, maar het haalbare met visie en vergezichten naderbij brengen.
Stap 1, uitvoeren actieplan Watertoerisme, Stap 2 Brug en sluistijden tijdig verlengen zodat de ANWB gidsen het tijdig weten en kunnen opnemen.Stap 3 Bevaarbaar maken van Kromme Gouwe naar Supermarkt aan het water.Stap 4 Verplaatsen Jachthaven met verblijfs-en overwinteringsaccommodatie naar de Stad.Kattensingel, Fluwelensingel,Regentesseplantsoen en Turfsingel.Extra ligplaatsen voor historische bewoonde schepen in Kattensingel.Ruimte voor chartervaart nabij station en Parkeren.Stap 5: realiatie van een historisch verantwoorde pannenkoekenboot tussen Kleijwegbrug en Schouwburgbrug en ligplaatsen voor inwoners met scheepjes en vaartuigen in de Fluwelensingel.Stap 6: vestigen van een tijdelijk drijvend restaurant,(schip?) koffie en thee en koek en kaas!! in de Gouwe, ter hoogte van het Museum en de trappen.
Stap 7 Verwijderen fout aangelegde steigers uit de Gouwe en plaatsen van al op eb en vloed voorbereide af- meervoorzieningen.En verder.
Gouda staat al op de Waterkaart.Nu het . de gemeentebesturen nog.
JanPieter

Maurits zei

Als ze in Rotterdam een brug naar hem noemen, de universiteit, ziekenhuis, verzekeringen tot de sportschool aan toe, lees ik in het AD van raadsleden van de christelijke partijen in Gouda, dat je deze stad niet alleen aan Erasmus moet koppelen, maar meer aan de kaas en stroopwafelen. Niks mis mee met Erasmus, hoor, maar daarmee win je het niet in toeristenland...zegt een zekere broeder Krins.
Nee, komen ze wel naar Gouda om kazen en stroopwafels te proeven ? Nee, ook stadhuis, markt en de Sint Jan natuurlijk, het grootste monument ( van Erasmus! ). Daarom moeten er snel grote borden langs de rijksweg komen en bij het station !
Niet meer over vergaderen, DOEN voordat we weer een paar jaar verder in de crisis blijven hangen.

Theo Krins zei

Dank voor alle reacties!

Maurits, ik vind alle aandacht voor Erasmus prima en ik vind het een mooie vondst om Gouda hiermee meer op de kaart te zetten. Echter... we hebben meer nodig om die 1 miljoen toeristen naar Gouda te krijgen.
Dus ik ben zeker niet negatief over keuze voor Erasmus!

Het belangrijkste middel daarvoor is kaas. Gouda Cheese is over de hele wereld bekend! In mindere mate zijn ook stroopwafels en kaarsen van belang.
Daarnaast moet ook water een veel prominentere plaats krijgen. Activiteiten in en rondom water trekken veel toeristen.

Anoniem zei

Plaats GROTE Borden langs rijksweg en onder het station. Dat werkt bij jou in Frankrijk en Duitsland toch ook ? Daar hoef je geen stadsmarketeer voor te zijn.

Het mag natuurlijk niet in Nederland, van de Rijkswaterstaat of wie dan ook, wel dan moeten we creatief zijn, zoals de Mac Donalds dat doen. Iets verder van de rijksweg, maar wel zichtbaar.

Maak een replica van de Sint Jan in glas als een kas of zo en zet dat in een weiland, kunstenaar genoeg die in de bijstand lopen.

Zet kunstenaars aan het werk om te brainstormen.

Hein Plenge zei

1)Sluis bij Oosthaven/Ijssel in oude staat terug brengen!
Is in 1953 met lelijke betonblokken dicht gegooid.
Gouda heeft de grootste sluis van Nederland begint bij de Ijssel en eindigt bij het bolwerk de Gouwe op. kan nu goed door komst nieuwe rondweg goed geregeld worden. Het zgn scheuren is de sluis open te zetten vanaf de ijssel wat een wildwaterbaan veroorzaakt op de Oosthaven is spectaculair!
2) Mijn neefje uit griekenland weet meer van Erasmus en Gouda dan ik ,zwaar onderbelicht! leuk uitstapje naar oude klooster in Haastrecht waar Erasmus geleefd heeft.
3) Touringbussen mijden Gouda vanwege parkeerprobleem leg ze in de watten en creeer in en uitstap stops midden oo de Markt in Gouda , kijk naar Delft !
4) groot gratis parkeerterrein aan rand van stad met gratis pendelbussen in het weekend.
5) inhuren van kaasmeisjes bij de Waag met fotostudio om op de foto te gaan wat ze in volendam ook doen.
6)Oude traditie van Gouds pateel en aardewerk in ere herstellen Regina huis.
7) Gouda is van kaas! Een brug of huis stadbussen enz inpakken in Kaasfolie .
8) Grootste kerk van Nederland met mooiste glas en lood ramen van Nederland beter tentoonstellen niet alleen in het Nederlands maar ook in het engels uitgebreide uitleg van voorstellingen Op de markt grote fotodoeken van kerk plaatsen.
9)Graaf Florispad, ontdek de polder van Holland! met bus vanaf de markt naar Hekendorp en terug lopen door Polder over Graaf Florispad naar markt in Gouda.
10) rondvaartboot, kano s , sloepen door Gouda ,
11) Goudse kaarsen , zelf kaarsen maken en kaars tentoonstelling .
12) Kaaskoppen, vierkante piepschuim hoeden verkopen voor toeristen in de vorm van een kaas om door Gouda mee te lopen.
13) cruiseboten als vip behandelen, aanleggen super aantrekkelijk maken.
14) met spido boot vanuit Rotterdam naar kinderdijk en of Gouda varen
15) Goudse pijpen Peter Stijvenstant figurant met Goudse pijp en pijpen tentoostelling

Theo Krins zei

Dank voor de vele nuttige tips Hein!