Betrokken

Betrokken

donderdag 17 januari 2013

Glijden of rijden?Aanleiding

Ruim 2 jaar geleden werd o.a. Gouda getroffen door langdurige sneeuwval. Tot verbazing van veel Gouwenaars gebeurde er nauwelijks iets aan het bestrijden van de ontstane situatie en vervolgens waren vele (doorgaande) wegen dagenlang zeer slecht berijdbaar.


Voor de ChristenUnie was dit aanleiding om een Witboek te gaan samenstellen, waarin de reacties van burgers zijn verzameld en totaal 20 aanbevelingen zijn gedaan.
Dit Witboek heeft ertoe geleid dat de gladheidsbestrijding aanmerkelijk is verbeterd. In de winter van 2011-2012 was dit al zichtbaar, maar vooral deze winter heb ik diverse reacties van inwoners gehad dat het over het algemeen goed is geregeld dit jaar.

Strooi criteria

Natuurlijk zijn er straten waar niet is gestrooid is en waar het mogelijk behoorlijk glad is, maar dat komt omdat er een specifieke strooi route is vastgesteld en daarbij gelden een aantal criteria:

1. Alle straten moeten binnen een straal van 350 meter van een weg liggen die is opgenomen in het strooiplan. Dus u hoeft maximaal 350 meter te glibberen...
2. In woonstraten met een lage verkeersdruk (bijv. de Cornelis Ketelstraat) en op woonerven (bijv. Boschpolderstraat) wordt niet gestrooid en niet geruimd. De bewoners van deze gebieden kunnen wel gebruik maken van de bewonersondersteuning om zelf de gladheid te bestrijden. Er worden gratis zakjes zout ter beschikking gesteld op het afvalbrengstation op de Goudkade.
3. Bewonersondersteuning bij gebouwen met een minicontainer (ook bij scholen) komt voor rekening van beheerders. Cyclus sluit met deze beheerders een contract. Dat gebeurt ook met bewoners die een groot terrein bestrijden.
4. Voor bruggen is er een speciale route om op- en afritten en brugdekken te strooien. Dit gebeurt steeds als de situatie daar aanleiding toe geeft.

Daarbij is het ook van belang wat er nu gestrooid moet worden: het gaat om doorgaande wegen en woonstraten, vrijliggende fietspaden en bruggen. Vervolgens is op een specifieke kaart te zien welke wegen en fietspaden dat dan betreft.

Spieringstraat

Toch is het goed mogelijk dat er straten niet gestrooid worden die eigenlijk ook op de strooiroute moeten komen te staan.
Een concreet voorbeeld is de Jeruzalemstraat en de Spieringstraat.


Dit zijn belangrijke straten, omdat er mensen door heen gaan op weg naar de St.-Janskerk, de Aloysiusschool staat er, (tot in ieder geval begin 2014) de bibliotheek en je hebt hier Moskee El Fath. Deze straten kunnen eenvoudig worden meegenomen, aangezien parallel en dwars op de deze straten al wordt gestrooid. De ChristenUnie zal de wethouder verzoeken de Jeruzalemstraat en de Spieringstraat voortaan ook mee te nemen.

Uw ervaringen zijn welkom!


Mocht u ook op situaties zijn gestuit waarvan u vindt dat deze straten of fietspaden ook moeten worden gestrooid dan verneem ik die graag. Houdt u daarbij wel rekening met de criteria die gelden en zet er ook uw argumentatie bij. U kunt reageren door een reactie op deze blog te plaatsen of mij te mailen: theo.krins@gouda.nl
Ook vind ik het leuk als u alleen uw ervaringen deelt. Het is belangrijk dat we met elkaar een goed beeld krijgen over de gladheidsbestrijding deze winter.
9 opmerkingen:

Sjaak zei

Beste Theo,
Blij verrast dat er zoveel gestrooid is, ook in onze wijk de asfaltweg, echt maar 100 mtr "glibberen".
Jammer dat het Omlooppad en Boegpad niet sneeuwvrij gemaakt zijn, dit is een doorgaande fietsroute vanaf het industieterrein in Reeuwijk richting Glouchesterstraat en Mammoetgebied.
groet Sjaak

Anoniem zei

Goed dat je het strooibeleid wederom onder de aandacht brengt. In Goverwelle is het nog steeds dramatisch.
Alle wegen richting de
Goejanverwelleschool, locatie Chopin, is levensgevaarlijk.
De Chopinstraat en Beethovenhof zijn spiegelglad. Honderden kinderen en ouders moeten hier glijdend en glibberend overeen.
Ouders komen noodgedwongen met de auto omdat je er gewoon niet kan fietsen.
Na de sneeuwval (dinsdag) is er nu op (vrijdag) nog steeds niks gebeurd.
Schandalig, maar ja al jaren zo en blijkbaar geen prioriteit...

Anoniem zei

Beste Theo,

Strooien alleen heft niets op als er verder geen gebruik wordt gemaakt van zo'n route.
Fietspaden waar scholieren massaal gebruik van moeten maken, winkelend publiek, openbaar vervoer, en dan ook denkend aan het station waren nog al eens een onder gesneeuwd kindje.

Verplicht te werkgestelden, Papierprikkers, werkzoekenden, vrijwilligers zouden hier een goede besteding hebben om zulke locaties tot nut en veiligheid van de bevolking antieslip te maken.

Gr. Klaas

Anoniem zei

Catsveld en fietspad naar Bloemendaalseweg zijn nog niet gestrooid, er ligt wel 5 cm. vastgereden sneeuw

Anoniem zei

beste allen,

al met al is er zeer goed gestrooid.
de locaties die genoemd worden staan niet op de kaart van gouda

joost

Anoniem zei

Ik vind het ronduit belachelijk dat er in onze straat niet geschoven en niet gestrooid is.
Op parkeer terreinen van bedrijven wordt het wel gedaan door cyclus, maar die zullen er wel
voor betalen, het meest vreemde is dat wij uiteraard via de gemeentelijke heffingen ook betalen!
Ik heb er wel een oplossing voor, dat degenen , die in straten wonen waar niets gedaan wordt gewoon een korting krijgen op de gemeentelijke heffingen.

Niemand gaat toch betalen voor iets wat totaal niet geleverd wordt?
Wat kan mij het schelen dat je niet meer dan 350 meter moet lopen, je moet ook nog terug dus het is dan al 700 meter, niet discrimineren overal schuiven en strooien EEN IEDER HEEFT ER VOOR BETAALD.

Chris zei

Dikke plus voor het strooi en schoonmaakwerk op de hoofdroutes.

Anoniem zei

Voeg de Tufsingel maar toe aan je lijstje.
Dat is ook meer dan 350 meter glibberen.
Ben van Bommel

Anoniem zei

Ik vind complimenten voor het vegen wel op z'n plaats: veel doorgaande en wijkroutes zijn goed schoon. Ook fietspaden zijn veel beter schoon doordat ze goed geveegd worden: over de hele breedte zijn ze schoon.