Betrokken

Betrokken

woensdag 9 mei 2012

In Gouda geen financieel wanbeleid!


Enkele fracties in Gouda roepen al enige tijd dat het in Gouda (financieel) anders moet en dat het huidige financiële beleid op de schop moet. Met enige verbazing en soms ook ergernis lees en hoor ik de dikwijls ongenuanceerde verhalen en verbaas me erover hoe hardnekkig die verhalen blijven voortbestaan, ondanks het feit dat het uit rapportages van het college én de accountant iedere keer duidelijk wordt, dat er in Gouda echt alles aan wordt gedaan om de financiële situatie zo goed mogelijk in de hand te houden. 

Het is ook vervelend als Gouda op 5 mei op de voorpagina van het AD wordt genoemd als één van de steden die 2011 afsloot met miljoenentekorten. Zonder toelichting en achtergrond informatie schept dat een beeld dat we hier onze zaakjes niet op orde hebben.

Gouda Positief

Gouda Positief verwijt het college o.a. dat er te lang is gewacht met het nemen van financiële maatregelen om de verliezen op de grondexploitaties (Westergouwe, Spoorzone, Hamstergat, Middenwillens e.a.) veilig te stellen. Dat is pertinent onjuist, daar we in Gouda jaarlijks deze grondexploitaties actualiseren en als het nodig is wordt er afgeboekt. Er wordt dus juist heel zorgvuldig hiermee omgegaan omdat het om forse bedragen kan gaan. Daarnaast ga je bouwprojecten ook niet zomaar drastisch op de schop nemen, omdat je met diverse partijen te maken hebt en aanpassingen forse financiële consequenties kunnen hebben.

 

Trots op Nederland

Trots op Nederland maakte het onlangs in de Nieuwsbrief van de gemeenteraad wel erg bont, door te stellen dat de burgers dit jaar 20% OZB verhoging moeten slikken. Ze gaan er daarbij (bewust?) aan voorbij dat de tegelijkertijd de heffing voor rioolkosten is verlaagd.
Deze aanpassing is, afgezien van 2,25% inflatiecorrectie, inkomsten neutraal verlopen!

Ze verwijten daarbij ook nog eens dat het college de afgelopen tijd niet heeft willen luisteren en dan nu maar moet voelen.
De vraag is dan: waar had het college naar moeten luisteren? Trots op Nederland heeft vorig jaar besloten niet mede-indiener te zijn van de alternatieve begroting, die overigens niet meer dan een raamwerk was, en kwam ook niet met een alternatief.
We wachten nog altijd op een doortimmerd voorstel van deze partij en ik ben ervan overtuigd, dat als die er komt de raad en het college bereid zijn om daar constructief naar te kijken.

Roep dan overigens niet dat het alternatief een extra (3e ) tranche van bezuinigen moet zijn en dat deze niet ten laste van de burgers mag zijn. Dat is te makkelijk!
De uitdaging waar een Taskforce al enige tijd mee aan de slag is, is namelijk juist om na te gaan waar nog op een verantwoorde wijze kan worden gesneden in de kosten en als dat niet voldoende is, zal het best wel eens noodzakelijk kunnen gaan worden om de lasten voor de burgers te gaan verhogen of in voorzieningen te gaan snijden, hoe pijnlijk dat ook is.

Is er dan helemaal geen kritische noot te kraken t.a.v. het financiële beleid? Zeker wel!
Een belangrijk punt van aandacht is bijvoorbeeld dat het college van mening is dat bij een “open eind” regeling, zoals de bijstand, je geen voorziening treft (“risico’s begroot je niet”), al heb je het vermoeden dat een bestaande voorziening niet voldoende is.
Dat leidt in de praktijk dan tot tekorten, die al eerder te voorzien waren en die dus ook beter in het financieel beleid verankerd hadden kunnen worden.

De komende tijd zullen raad en college bij de raadsbehandeling van de jaarstukken 2011 en de voorjaarsnota, ieder vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, er van alles aan moeten doen om de financiële positie van Gouda te versterken, maar dat gaat zeker niet lukken met het voorbij gaan aan de feiten en het versimpelen van de realiteit.

16 opmerkingen:

Johan Weeber zei

Ha die Theo, ook Jan Franssen, de CdK, die Gouda toch goed in t snotje heeft qua financiën, noemde Gouda gisteren in de raad een stad met grote financiële problemen, dus wat dat betreft bevinden we ons in goed gezelschap. Daarnaast hebben wij het niet allen over financiële maatregelen gehad mbt Westergouwe, maar ook over faseringsmaatregelen, die wij kort na ons aantreden in 2010 al hebben voorgesteld. Nu eindelijk gaat er gefaseerd worden. Nu eindelijk ook is er doordat wij de accountant benaderd hebben, een voldoende grote afboeking gedaan, zodat de Gouwenaars weten waar hun belastinggeld naar toe vloeit.

Anoniem zei

WOZ inkomsten neutraal, onzin is absoluut een leugen. Zeker kan het falende beleid niet ten koste gaan van de burger. Kijk eens welke projecten er binnen Gouda zijn en welke daarbij niet in een keer goed verlopen zijn. kijk dan daarbij eens naar de herstelkosten welke mislukte projecten kosten. Breng als gemeente eens in beeld wat het project Atlantis park heeft gekost en wat daarbij de herstelkosten waren, misschien wel het zelfde bedrag als wat het oorspronkelijke plan koste. Geef als politiek dan eens eerlijk aan dat we ons hebben vergist. Kijk eens wat er plaatsvindt rondom Cyclus, in deze tijd van bezuinigingen zie je nog steeds twee medewerkers een vuilnis bakje legen en voordat de vuilnisophaaldienst komt staan er dan nog een poosje medewerkers van Cyclus te kijken of alles wel goed gaat. En ja of de burger wel alles naar regels doet. Om misselijk van te worden, kom raadsleden stap in de realiteit van het leven.

Anoniem zei

Theo voor mij was de truc met de belasting 8% negatief. Dus zeker niet neutraal. Garro

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Ik heb niet veel verstand van begrotingen, maar waar ik wel een klein beetje verstand van heb is communicatie.
Als het zo is dat het financiële beleid van Gouda goed is, dan wordt dat verhaal wel zeer beroerd uitgelegd. Het klinkt ook niet erg geloofwaardig dat je 14 miljoen tekort komt terwijl je beleid goed is, maar dat terzijde.

Het probleem met de gemeenteraad van Gouda is dat ze overal vooraan willen staan en alles willen (Passion binnenslepen, liefst ook het glazen huis, woonwijk op het diepste punt van Nederland, stadhuis wat niet te betalen is etc) terwijl ze eigenlijk al hun geld nodig hebben om de tent een beetje fatsoenlijk draaiend te houden.
In die zin ben ik het wel eens met anoniem. Stap eens in de realiteit.

Groet
Gert

Anoniem zei

Beste Theo,

Gouda een politiek socialistic bolwerk heeft zich jaren lang bezig gehouden met financieel wanbeleid.
Bolwerklocatie, drienotenboom locatie een spelletje van????
Geld is gespandeerd in de tijd dat er geld verdiend had kunnen worden.

Jammer dat de "crisis" hier nu een eind aan maakt, Bolwerklocatie een financieel hoofdpijn dosiers evenals het"huis van de stad".
Gouda west een farce.

Gouda is geen socialistich politiek bolwerk meer, een zegen wat mij betreft, luister naar bekwame politieke nieuwkomers en schop op de politieke sleutelposities de rooie ambtenaren uit het systeem, die hebben hun tijd gehad.

Tijd van poetsen en niet lullen.

Ben van Bommel zei

Beste Theo,
Wat een oordelen naar aanleidng van jouw verhaal! Wat mij op valt is de 'haat' tegen de socialistische partij, die de wijkontwikkelingswijken er bovenop hebben geholpen, Gouda weer aan het bouwen heeft gekregen (samen met andere partijen). OOk de beste stuurman staan aan wal mentaliteit is treffenden en vooral het langs elkaar heen praten. Ben van Bommel

Gert Mallegrom zei

Dag Ben,

Ik wil even reageren op: "Wat mij op valt is de 'haat' tegen de socialistische partij, die de wijkontwikkelingswijken er bovenop hebben geholpen, Gouda weer aan het bouwen heeft gekregen"

Ten eerste is er wat mij betreft geen sprake van haat. Het stoort me alleen mateloos dat de socialistische partijen de boel decennia lang hebben laten sloffen en nu ineens trots gaan doen over de bereikte resultaten.
In plaats daarvan zouden ze met een mea culpa moeten komen dat ze niet veel eerder aan de slag zijn gegaan.

Groet
Gert

Anoniem zei

Gouda zal het best niet goed gedaan hebben, waren we indertijd geen artikel 12 gemeente?
En wat de financiële escapades betreft, of het nu de gemeenten zijn of de rijksoverheid, de burgers moeten er voor opdraaien!
Met name Jan met de Pet is de dupe. Helaas zo is het altijd geweest en zal het altijd blijven, wat zei Thorbecke in de 19e eeuw? Precies!

Anoniem zei

Als Johan Weeber gelijk heeft en de gemeente vorig jaar niks gedaan heeft, is dat een ernstige zaak! Lijkt op de Titanic. Doorspelen jongens!

Theo Krins zei

Wees gerust, Johan Weeber heeft pertinent ongelijk. We hebben zelfs de complimenten van de accountant in ontvangst mogen nemen dat Gouda adequaat beleid voert op het terrein van de grondexploitaties.
Johan vertelt een sprookje en gaat er vervolgens in geloven en vindt het vreemd als anderen hem daarin niet volgen...

Theo Krins zei

Ook nog even een toelichting over het tekort van 14 miljoen dat voornamelijk is veroorzaakt door een viertal oorzaken:

- Een voorziening voor de pensioenvoorziening voor politieke ambtsdragers. Op basis van nieuwe regelgeving moet je hiervoor een voorziening aanhouden en dat is € 3,8 miljoen. Aan de andere kant levert dat structureel op jaarbasis een voordeel op van € 200.000,-
- Afwaardering grondposities Grondbank Zuidplas. We hebben hierin een belang van 6% en we moeten door de afwaardering € 1,8 miljoen afboeken
- Voorziening grondexploitaties in totaal: € 10,9 miljoen (Westergouwe, Middenwillens, Spoorzone, Hamstergat e.a.)
- Een tekort van bijna 3 miljoen op de bijstand (minder van het rijk en meer mensen in de bijstand)

Het totale saldo kan ten laste van het weerstandsvermogen worden gebracht en het heeft daarmee geen directe consequenties voor de burger.

Ten aanzien van The Passion: hierbij heeft Gouda faciliterend opgetreden en de financiële bijdrage was gering in relatie tot de totale kosten.

En v.w.b. het Huis van de Stad: de totale lasten t.o.v. de huidige situatie zijn in de business case gelijk gebleven, waarbij wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan, zoals een bepaalde opbrengst uit het stadhuis op de Markt.
De investering was dus verantwoord!

Anoniem zei

Wie vertelt hier nu sprookjes Theo, je vertelt hier het sprookje van de onfeilbare overheid met geld dat nooit op kan raken. Die tijd is geweest, Theo, dat de mensen dat voor zoete koek aannamen. Dat overheden, ook lokaal, er financieel een potje van gemaakt hebben, is nu toch wel voldoende aangetoond. En vooral dat dit ons burgers erg veel geld gaat kosten. Neem toch verantwoordelijkheid en stap uit die raad. Je bent je zetel als raadslid van NB de oppositie met zo weinig zelfreflectie niet waard.

Theo Krins zei

Jammer dat je mij als "Anoniem" op deze manier tegemoet treedt. Ik beweer absoluut niet dat de overheid onfeilbaar is en ik ben een kritisch raadslid in de gemeente Gouda.
Waar het mij hier om gaat is dat we op ons feiten moeten baseren en we voorzichtig moeten zijn met het diskwalificeren van het financiële beleid in Gouda.

Anoniem zei

Net zo voorzichtig als jij de terechte kritische geluiden vanuit de raad hierboven afserveert als sprookjes en pertinente leugens? Als kiezer zou ik graag zien dat jullie es met oplossingen komen voor de problemen, in plaats van bagatelliseren of elkaar de schuld geven. Dat niveau heb jij duidelijk niet.
Groet Hans.

Anoniem zei

"Dat is pertinent onjuist, daar we in Gouda jaarlijks deze grondexploitaties actualiseren en als het nodig is wordt er afgeboekt. Er wordt dus juist heel zorgvuldig hiermee omgegaan omdat het om forse bedragen kan gaan."
Dat is toch geen weerwoord op wat GOPO zegt? In feite precies wat GOPO zegt wat niet moet.

Wat zeggen complimenten van de accountant nu eigenlijk? U hebt grote verliezen geleden, maar wat u deed was wel adequaat. Dat spreekt elkaar tegen.

Het is een heel griezelige ontwikkeling. Wat vroeger verlies was is nu een investering. Op grond daarvan zijn oude verliezen gactiveerd als bezittingen. Daardoor is het weerstandsvermogen opgekrikt. Als dat adequaat genoemd wordt. We zijn er geen spat rijker van geworden, maar het wordt wel zo gepresenteerd + dat toekomstige verliezen niet meer te zien zijn.

En dat Theo financieel alleen maar wat weet van iemand beleggingen aanpraten kun je hier ook zien. Hij begrijpt niet dat je geen voorzieningen kunt treffen voor de core business. Als je daarop namelijk altijd verlies maakt moet je de tent sluiten.

Anoniem zei

Wat een Gouds geneutel tegen elkaar daar moet ik als burger toch een beetje verdrietig van worden.Laten we voordat de schuldige aan het bekende kruis is geslagen naar de toekomst eens proberen zaken in één keer goed te doen en na te gaan wat er in het verleden mis is gegaan en daarvan te leren. Maar belangrijk daarbij is ook eens naar de burger te luisteren, dat zou al heel wat herstelkosten voorkomen. En ja, geef eens gewoon toe dat zaken niet goed zijn verlopen en dat we met z'n allen proberen het produkt beter te maken. Zoals ik al eerder aangaf "Stap eens in de realiteit van het leven". Elkaar beschuldigen lost niets op wel met elkaar het beter gaan doen. Dus nogmaals geen burgertje pesten maar luisteren.