Betrokken

Betrokken

donderdag 13 oktober 2011

Stadhuis van Gouda staat te koop


Deze week hadden we een korte besluitvormende raadsvergadering van slechts 8 minuten, maar daaraan voorafgaand was er een interessant agendapunt: "Proces toekomst stadhuis".

Het was de bedoeling dat we afgelopen woensdag een besluit zouden nemen over de procesaanpak voor mogelijke herbestemmingen van het stadhuis. Het concept besluit was echter dermate vaag dat het van de agenda is gehaald. Het zal op een later moment opnieuw op de agenda worden geplaatst, maar dan met heldere kaders.

Het onderwerp leverde wel interessante beschouwingen in de raad op.

Vooral de overwegingen van Gouda Positief maakten wat los, daar zij de optie van verkoop van het stadhuis nadrukkelijk open willen houden. Heel opvallend, daar je dit soort monumenten nooit gaat verkopen en de waarde van zo'n monument niet in geld is uit te drukken.

We hebben t.a.v. dit gebouw wel een stevige uitdaging, daar de exploitatie van dit gebouw zo'n € 235.000 op jaarbasis bedraagt en het college deze lasten niet langer op de begroting wil laten drukken. Dat betekent dat er partijen moeten worden gevonden die minimaal dit bedrag in het laatje gaan brengen. Dat zal met de beperkingen van het gebouw (beperkte bruikbaarheid van ruimtes, trouwzaal blijft in gebruik etc.) een hele klus worden.

Wees gerust, het stadhuis staat niet te koop en wordt ook niet te koop gezet. Wel worden partijen uitgenodigd om hun creativiteit aan te wenden voor een goede invulling. Dat gebeurt door middel van een zgn. "Townhallmeeting".

Na deze meeting komt er volgens het plan een informatiebijeenkomst en geïnteresseerden kunnen vervolgens een plan indienen, waarbij een jury die plannen gaat beoordelen. De jury wijs dan vervolgens één kandidaat aan die de eerste onderhandelingspartner wordt.

We zullen alle creativiteit nodig hebben voor een goede invulling en ik ben benieuwd wat u een gepaste bestemming vindt. Wie reageert?

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Verkoop of verhuur wat maakt t uit

Anoniem zei

Het bedrag wat de gemeente vraagt, maakt het praktisch onmogelijk het te behouden als historisch erfgoed.
Voor het toerisme en de bewoners van Gouda zou het stadhuis in orginele staat behouden moeten blijven, dit kan! Als een verlengstuk van het museum, waar men de geschiedenis van de stad in beeld brengt, een audio video toer door het eeuwenoude stadhuis, met Graaf Floris als reisleider. De exploitatiekosten zullen te hoog zijn, om dit plan te realiseren. Of de kosten van trouwen mogen meetellen, om de 235.000 euro te halen.

Johan Weeber zei

Toen wij nog niet in de raad zaten, maar Theo wel, is ingestemd met de nieuwbouw onder de voorwaarde dat de huisvestingslasten als totaal voor de gemeente niet zouden toenemen. Dit betekent dat je lopende huurcontracten moet opzeggen (is gebeurd hoop ik)en opbrengst moet genereren uit je huidige panden/cq de tekorten hierop moet afbouwen. (Kl Amerika en Stadhuis). In die zin ben ik het met anoniem1 eens, aan de buitenkant is niet te zien wie eigenaar is en of er een huurder danwel koper het pand exploiteert. Waar het om gaat is dat het pand een geschikte nieuwe bestemming krijgt en dat de gemeente geen nieuwe financiële kleerscheuren oploopt. Dat is de strekking geweest van hetgeen wij gisteren gezegd hebben. "Town Hall Meeting" vind ik trouwens wel mooi taalgebruik voor een verhuurbijeenkomst, maar dat terzijde.

Hans zei

Cultureel erfgoed moet je nooit verkopen, hooguit verpachten of verhuren.
We hebben gezien wat de verkoop van de energiebedrijven en de privatisering van het spoor ons hebben gebracht: bakken met ellende.
Dus als land nooit je cultuur en infrastuctuur privatiseren.

Gert Mallegrom zei

Hoi Theo,

Ik weet niet (buiten de trouwzaal) hoe het pand er vanbinnen uit ziet, maar is het op de andere verdiepingen nog in originele staat?
Anders kun je er mooi een hotel in maken. Gecombineerd met de eetgelegenheid van de burgerhal en een bruidsuite heb je dan een totaalconcept ;-)
Verkopen lijkt me geen goed idee, maar verhuren natuurlijk wel. Zonde als zoiets leeg staat.

Anoniem zei

Het is ook heel naïef van de toenmalige raad om in te stemmen met het plan van het Huis van de Stad. Exploitatie en onderhoud van het oude stadhuis zitten dus in de begroting van het nieuwe Huis van de Stad. Wat kan je met het oude Stadhuis? Daar komt dus straks ook nog het gebouw bij Klein Amerika bij. Waarschijnlijk is dat onverkoopbaar, weer een gat in de begroting! Huis van de Stad is echt een stap te ver geweest voor een armlastige stad als Gouda.

Groet Hans

W Kolkman zei

Sympatiek idee, maar lijkt me dat dit niet een uitdaging is die uniek voor Gouda is, dus laten we niet een hoop activeiten opzetten om het wiel opnieuw uit te vinden. Je zou kunnen beginnen met

1) Share-best-practices
laat een ambtenaar eens gaan inventariseren hoe andere gemeenten met een historisch stadhuis dit in NL of EU opgelost hebben. Zo zou je ook een aantal niet werkbaar gebleken oplossingen/ideen duidelijk boven tafel moeten kunnen krijgen.

dan 2) ambtenaren te laten inventariseren welke opties voor Gouda en dit pand zouden kunnen werken, pros en cons, kosten, etc.

en tot slot 3) de burgers via een townhall voor hun voorkeur te vragen voor realistische opties.

PS. In ieder geval lijkt me dit stadhuis zou karateristiek voor Gouda, dat de gemeente altijd eigenaar zou moeten blijven, dus inderdaad alleen verpachten of verhuren.

Anoniem zei

Beste Theo,

Eur 235.000,-- drukkend op de begroting komend jaar?? zijn dat kosten bij leegstand??

Nog niet eens sprekend over erfgoed, bij de bouw van nieuw stadhuis wordt een bedrag neergelegd van ruim EUR 50 miljoen
en zal vast een paar miljoen meer gaan kosten, wat gaat daar dan mee gebeuren?? niet mee laten drukken op de begroting van komende jaren??

Wat is jou politieke mening en standpunt hierin??

Rob van Steensel zei

Rob van Steensel, vraagt of de boven verdieping te huur is? Van het oude stadhuis. Ex organisator
house, vier keer directeur, twee stchtingen, en twee eenmanszaken gehad. Deze voor kunst en cultuur, en reclame en promotie. Op dit moment doet hij innovatie en inventies, vanuit huis ! Wil in het stadhuis gaan wonen, en gaan voor de titel Koning van Europa.

Teus de Jong zei

In 2011 / 2012 viel ik als geïnteresseerde voor een deel van het oude stadhuis buiten de boot. Wie weet hoe het pand nu anno 2014 wordt geëxploiteerd?