Betrokken

Betrokken

donderdag 18 februari 2010

VVD glijdt onderuitIn oorlog en liefde is alles geoorloofd. Soms lijkt het erop dat dit gezegde ook van toepassing is op de verkiezingsstrijd. De VVD heeft via de pers de gemeente Gouda ervan beticht contant geld aan criminele jongeren te geven.
Het is prima als de VVD kritische vragen stelt, maar in plaats van hierover vragen aan het college te stellen heeft ze halve waarheden op straat gegooid en vond ze bij de Telegraaf een dankbaar oor.
Resultaat van deze actie is echter dat Gouda opnieuw tot een onderwerp van bespotting is gemaakt.
Dit is bepaald niet ‘Kiezen voor Gouda’ (verkiezingsslogan van de VVD) en ik moet constateren dat deze partij door de actie van lijsttrekker Laura Werger flink onderuit is gegleden.

Welzijnswerk

We vinden het op zichzelf prima als de VVD vragen stelt over het welzijnswerk en besteding van geld. Wij horen namelijk teveel geluiden dat het welzijnswerk onvoldoende aan haar doel beantwoordt.
• In Achterwillens zag het wijkteam zich gedwongen om zelf een welzijnsaanbieder van buiten Gouda in te huren omdat onze ‘huisleverancier’ het liet afweten.
• In de zomervakantie moest er extra geld beschikbaar worden gesteld voor activiteiten omdat buurthuizen dicht waren en
• vlak voor de kerstvakantie kreeg de raad een open brief over het ontbreken van activiteiten in het buurthuis van Gouda Oost.

Het college is begonnen met een herijking van het welzijnsbeleid. Voor de ChristenUnie is onder andere van belang dat de professionele welzijnsorganisatie veel meer dan tot op heden zal moeten signaleren wat er nodig is in de stad en specifiek in bepaalde wijken. De werkzaamheden zullen daarop moeten worden afgestemd. Het is ongehoord dat buurthuizen juist in de vakantie gesloten zijn of slechts mondjesmaat activiteiten aanbieden.

Crimineel? Integendeel!

Volgens de VVD beloont de gemeente criminele jongeren die ijsballen gooien. Inmiddels weten we wel beter. Wij lezen in een persbericht van de gemeente dat deze jongeren, die het initiatief hebben genomen om een activiteit te ondernemen en daarvoor een subsidie kregen, totaal niets te maken hadden met degenen die met ijsballen in de weer waren.

In het persbericht staat o.a. het volgende:
“In de wijk Oost heeft, met hulp van een gerespecteerd lid van het wijkteam, een groep van vijf jongens zich opgeworpen om activiteiten in de wijk te organiseren. Deze vijf jongens waren niet betrokken bij de sneeuwoverlast. Met het wijkteam Oost, de Vereniging RenM, de politie en de gemeente is overleg gevoerd. In dat overleg is ondermeer besloten om de initiatiefnemende jongens activiteiten tijdens de Kerstperiode én oud en nieuw te laten organiseren. Daarvoor heeft de gemeente 1750 euro ter beschikking gesteld op basis van bestaande regelingen. Over dat bedrag hebben de ontvangers zich achteraf, met bonnetjes, verantwoord. De vijf jongens zijn vervolgens, tijdens de vakantieperiode, actief in de buurt opgetreden om de situatie beheersbaar te houden. Voor hun inspanningen hebben de vijf jongens achteraf een cadeaubon gekregen. Mede dankzij hun initiatief is de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw in Oost zeer rustig verlopen.”

Het is jammer dat de Telegraaf gisteren opnieuw tendentieuze berichten over Gouda publiceert en geen rekening houdt met de inhoudt van de persverklaring van de gemeente. De storm zal binnenkort wel weer geluwd zijn, maar het was beter geweest als deze storm was voorkomen door iets meer bedachtzaamheid van de veroorzaker.

2 opmerkingen:

Tomas Beerthuis zei

Het probleem is een beetje dat de beeldvorming van een grote groep Gouwenaars en ook niet-Gouwenaars ontstaat júist door een tendentieus medium als de Telegraaf.

Voor ons, als in, de personen die zich ná dat artikel nog verder gaan informeren over de zaak, duidelijk dat Laura Werger een flinke uitglijder heeft gemaakt. Grote vraag is echter of dat voor de kiezer zo is.

Ik hoor namelijk iedereen om mij heen schreeuwen dat "de gemeente tuig afkoopt," en ook al ben ik dan misschien in staat die illusie weg te nemen, een hoop Gouwenaars krijgen misschien niet die wederhoor en geloven dat Laura gelijk had.

Conclusie is dus wat we eigenlijk al wisten: de media is af en toe wel erg machtig als het om het imago van Gouda en de gemeente gaat. Als je daar misbruik van maakt kan dat flinke schade opleveren.

Klaasje Kat zei

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel...

Ondertussen hebben deze jongens met hun positieve actie ook de media gehaald (zij het vooralsnog plaatselijk). Ik had het nog niet gehoord of gelezen, laten we de positieve verhalen vooral doorvertellen, en straks weet iedereen het hopelijk, dankzij Laura.