Betrokken

Betrokken

donderdag 11 februari 2010

Laatste raadsvergadering

Foto: Marianka Peters - City Photo


Onder grote publieke belangstelling werd gisteren de laatste gemeenteraadsvergadering in deze raadsperiode gehouden. Dit betekende dat gisteren nogal wat raadsleden voor het laatst als raadslid aanwezig waren.

Op 3 Maart zijn er verkiezingen en er zullen dan heel wat nieuwe raadsleden in de raad verschijnen en mogelijk zelfs twee nieuwe partijen. Voor zover mij bekend komen in ieder geval 14 raadsleden niet terug, omdat ze dat zelf hebben aangegeven. Daarbij zijn bekende raadsleden, zoals: Jan van Dijk (Gouda’s 50+ partij), Roy Kraft van Ermel (CDA) en Ria Caljouw-Rooijackers(PvdA).

We hadden op deze laatste raadsvergadering een overvolle agenda met wel 17 onderwerpen op de agenda. Het werd een lange avond, temeer daar we voor de raadsvergadering ook nog een uur lang de gelegenheid hadden om vragen te stellen over de verkennende studie over bezuinigingen in Gouda.

Op deze laatste vergadering kon ik namens de ChristenUnie nog een klein succes boeken doordat ons amendement over de benoemingsprocedure van de (vice)voorzitter van de vertrouwenscommissie werd aangenomen. Het was gebruikelijk dat de grootste fractie de voorzitter leverde en de één na grootste fractie de vice-voorzitter. Wij hadden daar moeite mee, omdat naar onze mening een voorzitter op basis van deskundigheid moet worden gekozen en het soms wenselijk kan zijn om een "neutrale" voorzitter te benoemen. In ons amendement stellen we voor dat voortaan de vertrouwenscommissie uit haar midden de (vice) voorzitter kiest en daarmee was dus een grote raadsmeerderheid het eens.

Er stonden nog een aantal belangrijk onderwerpen op de agenda, zoals verordeningen voorzieningen WMO, Essay Gouda Oost en Burgerinitiatief Jeruzalemkapel.

Het Essay Gouda-Oost gaat over veranderingen in de wijk Oosterwei, die afwijken van de plannen die er tot nu toe waren. Het ging om de plaats van de winkels, de plaats van de moskee, de verscheidenheid in woningen en het opnieuw inrichten van De Rijkestraat. De ChristenUnie wil graag dat in deze wijk nu snel tot actie wordt overgegaan, er is genoeg gepraat de laatste jaren. De wijk is dringend aan herstructurering toe.

Het burgerinitiatief Jeruzalemkapel ging over een muur tussen de Jeruzalemkapel en de ernaastliggende schoolmeesterswoning. Officiële instanties adviseren de muur, vanwege de historische waarde, te laten staan. De initiatiefnemers willen echter graag de muur weghalen en een mooie doorkijk creëeren, zoals oorspronkelijk het geval was. Het onderwerp riep veel discussie op.

Collega Gerard Schotanus hield een gloedvol betoog en had een alternatief idee: een glazen wand i.p.v. de muur. De stenen kunnen dan per opbod worden verkocht. Verder vroeg hij de wethouder de gereserveerde gelden voor aanpassing te blijven reserveren en dit werd toegezegd.
De raad besloot uiteindelijk de muur voorlopig te laten staan. Over een jaar wordt met de gebruikers van de ruimte bekeken of de muur niet teveel belemmeringen oplevert en of alsnog het weghalen van de muur moet worden overwogen.

Na nog een paar agendapunten was het eindelijk rond half twaalf genoeg geweest en konden we met elkaar op de foto en was het tijd voor bitterballen en een drankje.

Aan een mooie raadsperiode kwam zo een (voorlopig?) einde

Geen opmerkingen: