Betrokken

Betrokken

vrijdag 4 december 2009

Geen spuugverbod in Gouda


Deze week kwam de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan de orde en het was hét moment om te proberen een spuugverbod in Gouda te realiseren. Door mijn weblog daarover is er in Nederland een flinke discussie geweest over dit onderwerp en dat heeft er waarschijnlijk toe geleid dat het college pro-actief is nagegaan of een spuugverbod haalbaar is.

Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. In het raadsvoorstel voor de nieuwe APV staat e.e.a. toegelicht:

"Het bespugen van mensen wordt geregeld via het Wetboek van Strafrecht (belediging, bedreiging e.d.) en kan niet in de APV worden opgenomen. Het spugen op straat is in Nederland redelijk geaccepteerd, zolang het maar niet te opzichtig en te vaak gedaan wordt. Er is daarmee sprake van een etiquette-regel. Het is onderdeel van het geheel van de beleefdheidsregels en de omgangsvormen in onze samenleving. Een dergelijke genuanceerde etiquette-regel ten aanzien van spugen op straat (niet te opzichtig en niet te vaak) is niet in een APV-verbodsregel te vatten. Vervolgens is er het probleem van handhaafbaarbeid. Daarbij is er ook nog de vraag of een dergelijk totaalverbod op spugen juridisch wel mogelijk (verbindend) is, onder andere in verband met de rechten van de mens."

Deze toelichting en het feit dat een grote meerderheid in de raad een verbod niet zit zitten heeft ertoe geleid dat we op andere wijze aandacht zullen moeten blijven vragen voor asociaal gedrag.

Toen ik donderdagavond bij de C&A een jongen zag hangen en wat provocerend een fluim op de vloer zag deponeren moest ik me bedwingen om geen felle reactie te geven en vond ik het op slag jammer dat we daar geen heldere APV voor hebben.

Maar toch, blijkbaar mag het niet té vaak en niet té opzichtig. Dat is wel weer interessant. Zou er werkelijk opgetreden worden tegen opzichtig spugen of te vaak spugen (dan moet je iemand wel een tijdje achterna lopen....).

Dit soort vage uitgangspunten leiden ertoe dat er dus niets gedaan wordt tegen dit soort gedrag of het moet wel heel provocerend zijn en dan nog...

"Jammer dan", hoor ik u mompelen, "houdt er nu maar over op, er zijn toch belangrijkere zaken om je voor in te zetten."

Dat is zo als je alleen naar dit specifieke verschijnsel kijkt en het op zichzelf beschouwt, maar het gaat om meer, het gaat om hoe we ons gedragen in de maatschappij en dat is een onderwerp waar we niet vaak genoeg aandacht voor kunnen vragen.

6 opmerkingen:

Johan Weeber zei

Beste Theo,

Langs deze weg wil ik je laten weten dat ik samen met Jan de Laat Gouda Positief heb opgericht, een nieuwe politieke partij gericht op oa een andere bestuurscultuur in Gouda.
kijk op www.goudapositief.nl voor meer informatie

Roelie zei

Theo, bedankt voor je inzet in de Goudse raad om het spuugverbod in het APV op te nemen Helaas niet gelukt, maar er is wel een stukje meer aandacht gekomen voor het niet tolereren van a-sociaal gedrag.

Toch wordt de problematiek welke kan ontstaan door het spugen op straat onderschat. Het wekt agressie op en wat totaal over het hoofd wordt gezien is de hygiene, op dit moment van de Mexicaanse griep een hot item!

Nog een punt van hygiene en ergenis is het uitspugen van kauwgum op straat. Soms zien de tegels wit van de uitgespuugde kaugum. Hoezo Gouda schone stad? Laten we op dit punt elkaar als Gouwenaars in de toekomst een beetje meer op aanspreken.

Anoniem zei

Even een korte reactie,
Probeer het via de goudse stadsregels bespreekbaar te maken.
In verschillende culturen is spugen een uiting van minachting. Daarom belnagrijk dat we elkaar scherp houden!

Groet,
Dick van Dijk

Theo Krins zei

Dag Dick, daar heb ik inderdaad ook al aan gedacht en we pleiten in ons nieuwe verkiezingsprogramma voor herinvoering van de Goudse stadsregels, maar dan wel in een geactualiseerde vorm. Dank voor je meedenken!

Arjen Voogt zei

Afgelopen zomer maakte ik met het gezin een rondreis door de U.S.A. Wat mij van deze rondreis op het gebied van de lokale strijd tegen asociaal gedrag sterk is bijgebleven zijn de lokale boetes die worden geheven bij een willekeurige overtreding.

Zo staat op het dumpen van afval op straat een boete van USD 1.000,-- en in het geval je het in een National Park de naar (on)geopende verpakking foods & drinks zoekende beren wel heel erg makkelijk maakt een boete van 'slechts' USD 5.000,--

Wanneer de lokale overheid of 'national-parc beheerder' de parkbezoekers niet op deze wijze zou benaderen zou er ongemerkt een berusting kunnen ontstaan.

Op het dumpen van afval (etensresten behoort ook tot deze categorie) staat niet voor niets een boete van dergelijke omvang.

Het is blijkbaar de enige manier om lokaal opgestelde regels te handhaven door ze op deze wijze af te dwingen. Aan een overtreding zal je je namelijk niet zo snel wagen toch? Of zou er alsnog een oogje worden dichtgeknepen wanneer een dergelijke overtreding niet al te opzichtig wordt begaan? Ik vrees van niet! Duidelijkheid is de enige remedie. Omdat grenzen in toenemende mate worden opgezocht zal de overheid die grenzen dus (helaas) moeten afdwingen. Spugen, kauwgom op straat, of de uitwerpselen van je hond stomend achter laten. . . . . . . zijn allemaal van gelijke (wan)orde en dus asociaal.

In Amerika is de strijd tegen dergelijk asociaal gedrag in mijn beleving een succesvolle. Gouda mag dit succes wat mij betreft opvolgen. Herinvoering van de Goudse stadregels zullen dit kracht bij zetten.

blindganger zei

Hoi Theo,
Je hebt hier best een lastig thema, omdat inderdaad spuwen een uiting is van minachting jegens een persoon of groep personen. Dat hoeft niet zo te zijn. Het kan ook een uiting/statement van onafhankelijkheid zijn. Het moeilijke zit erin dat de helft van de boodschap wordt gevormd door de ontvanger! Toch, lettend op wie er spugen, en wat dat in hun culturele context voor waarde heeft zou er best wat minder gepolderd mogen worden. Maar hoe kom je van dat gedoe (en van ander als a-sociaal ervaren gedrag)af? Mijns inziens niet door verboden. Misschien ben ik in dat opzicht liberaal, maar biedt mensen het betere, en zij zullen het (hopelijk) kiezen.