Betrokken

Betrokken

vrijdag 13 november 2009

Twitteren irriteert raadsleden in Gouda

Gouda Millenniumgemeente

Afgelopen woensdag en donderdag zijn we als Raad druk geweest met de Programmabegroting 2010-2013.
Het waren lange avonden met veel betogen, maar nu voor het eerst ook met de mogelijkheid om te interrumperen middels losse microfoons in de zaal.

De eerste avond stonden er maar twee microfoons en moest je je langs de mensen wringen om een microfoon te kunnen bereiken, maar op de tweede avond ging dat met maar liefst vier microfoons een stuk beter.

Op de eerste avond kon je als partij in grote lijnen je visie op de begroting kwijt en tevens aandachtspunten meegeven. Voor sommige fracties was het blijkbaar een goede gelegenheid om de verkiezingscampagne te starten, maar over het algemeen waren het wel interessante betogen. De VVD maakte allerlei interessante bochten door aan te geven positief te willen beginnen, maar er is niets om te oogsten en er zijn veel zorgen. Volgens mij is er toch echt heel wat bereikt en iets daarvan klonk bij hen ook door in de bijdragen. Uiteindelijk werd door de VVD verrassend wel ingestemd met de begroting.

GroenLinks had een mooie metafoor: “Deze week is het herdacht dat 20 jaar geleden de muur van Berlijn is gevallen. Ondertussen groeien er in de hoofden van veel mensen een ander soort muren: muren tussen moslims en niet-moslims, tussen allochtonen en autochtonen, muren tussen wij en zij. (..) Juist nu moeten we blijven zoeken naar ontmoeting en verbinding. Zodat we ook de muren in onze hoofden kunnen slechten.”

Onze fractievoorzitter Gerard Schotanus voerde deze avond namens de ChristenUnie het woord en had zijn bijdrage ingedeeld op basis van 10 punten goed nieuws en 10 punten actueel nieuws.

Bij het goede nieuws kwam onder andere aan de orde:
- Begroting voor 2010 is positief
- Veiligheidshuis en inzet van straatcoaches en gezinsmanagers
- Ouderenadviseur
- Bouwen van woningen heeft een duidelijke impuls gekregen
- Bolwerk gaat van start

Bij het actuele nieuws kwam o.a. aan de orde;
- Communicatie. De ChristenUnie wil dat de communicatie met de burgers goede aandacht krijgt en pleit voor een evaluatie van de nieuwe service code na één jaar.
- FairTrade. De ChristenUnie wil zich hard maken voor meer eerlijke producten en meer kennis over eerlijke handel in Gouda en vraagt het college zich in te zetten om tot een FairTradegemeente te komen.
- Veiligheid. We hebben vooral aandacht gevraagd voor aanpak van overlast en geweld door jongeren en we pleiten voor een integraal veiligheidsbeleid, waarbij relaties worden gelegd met welzijn,sport, woningbouw en integratie.
- Schuldhulpverlening. De vele maanden wachttijd voor de schuldhulpverlening zijn onacceptabel. De wethouder verwacht eind dit jaar resultaten van een extern onderzoek. De ChristenUnie wil in januari dit rapport in de raad op de agenda hebben, met een uitgewerkt plan voor de korte termijn en structurele oplossing.

Daarnaast hebben we nogmaals aandacht gevraagd voor Gouda millenniumgemeente. We hebben al enige tijd enkele borden daarvoor en die zijn nu uit het stof bij de afdeling communicatie gehaald. Gerard Schotanus overhandigde de voorzitter van de raad een bord en gaf aan dat hij daarbij vanuit gaat dat dit bord opgehangen wordt onder het bordje Gouda aan een van de toegangswegen.

Voordat we op de tweede avond begonnen met de begrotingsbehandeling, namen we eerst nog afscheid van Fred de Wit (SGP). De raad vindt het bijzonder jammer dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen en er is hem door de burgemeester veel lof toegezwaaid. Hij zei o.a. dat Fred de gave heeft om verrassend uit de hoek te komen. Hij is toegewijd en heeft een luisterend oor voor de burgers. In zijn laatste bijdrage merkte Fred op: “Een mens is pas echt groot op zijn knieën.”
Rien Hoek werd vervolgens in zijn plaats als raadslid geïnstalleerd.

De tweede avond was er volop gelegenheid om op de reactie van het college en de fracties te reageren en doordat we nu met vier interruptie microfoons werkten werd het voor het eerst in de Goudse raad een levendig debat. Vooral de bijdrage van SP werd voortdurend geïnterrumpeerd, waardoor Hans-Daniel van Alphen meer dan een half uur aan het woord was. Dat kwam o.a. door zijn prikkelende uiteenzetting over zijn stokpaardje: segregatie. Ook maakte hij “heftige” opmerkingen: “Als je werk in de Raad je enige baan is, dan sta je buiten de samenleving” (n.a.v. zijn betoog om als raadsleden een gedeelte van de raadsvergoeding in te leveren. Laura Werger (VVD) kreeg van zijn insteek zelfs vlekken….) en “Het maakt niet uit wat ik zeg, u maakt toch uw eigen verhaal en u bent druk met twitteren en uw website’ (tegen Michel Klijmij van GL).

Het onderwerp twitteren werd door Wim Hillenaar (CDA) nadrukkelijk aan de orde gesteld. Hij gaf geen waarde oordeel maar las wel enkele berichtjes voor. Duidelijk was dat het irritatie opwekt als tijdens een bijdrage enkele raadsleden steeds aan het twitteren zijn en er ook beledigende of ondoordachte berichtjes worden verzonden. Zelf twitter ik overigens ook, al probeer ik het altijd wel leuk te houden. Het presidium hoeft niet met regels te komen (zoals voor webloggen destijds), want dat is niet de oplossing. De twitteraars zullen zich nu echt wel wat gaan matigen.

Al met al waren het intensieve dagen, maar het publiek en ik hebben ons – zeker op de 2e avond - geen moment verveeld!

1 opmerking:

Cees Wouters zei

Het zgn. twitteren (ik zou overigens niet weten hoe je dat moet doen) is erg irritant en ook nog eens onbeleefd tegenover de mede raadsleden. Allerlei nieuwe technieken zijn wel leuk, maar ik denk dat men de wellevendheid in acht moet nemen.