Betrokken

Betrokken

donderdag 26 november 2009

Alcoholverbod bij speelplekken

Deze week stonden er op de agenda van de Raadsbijeenkomst weer veel interessante onderwerpen.

Voor het nieuwe zwembad in het Groenhovenpark is een Plan van Eisen opgesteld en zijn investeringslasten en exploitatie doorgerekend. Op basis van die berekeningen is gebleken dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage berekend op prijspeil 2007 op prijspeil 2013 (opening van het nieuwe zwembad) niet toereikend is. Daarom is er een versobering doorgevoerd bij het PvE, zonder dat het oorspronkelijke ambitieniveau wordt aangetast.

Er mochten nu alleen verkennende vragen aan de insprekers en de wethouder worden gesteld, hetgeen voor Gouda's 50+ Partij erg moeilijk was, want telkens kwam hun eigen mening wel heel sterk naar voren. Hun negatieve opstelling t.a.v. het nieuwe zwembad werd gelukkig niet gedeeld door de insprekers (GZC Donk, Goudse Reddingsbrigade en de Langlaufvereniging).

De ChristenUnie is ook blij dat het nieuwe zwembad er nu gaat komen. We hebben wel vragen gesteld over enkele specifieke financiƫle zaken. Daarnaast hebben we o.a. de wethouder gevraagd om ervoor te zorgen dat de baan voor de Langlaufverening bij zwembad De Tobbe op de huidige lengte kan terugkomen, ook als dit extra kosten met zich meebrengt. Tevens hebben we gevraagd om iets creatiefs te verzinnen om tijdens de bouw (op de locatie van het buitenbad van De Tobbe) het aantrekkelijk te maken om van andere buitenbaden buiten Gouda gebruik te maken, ter compensatie van de overlast. De wethouder heeft toegezegd dat het met die baan goed gaat komen en het andere punt zal hij welwillend meenemen.


Hierna hadden we een wat taai onderwerp: belastingverordeningen 2010.

Vooraf dacht ik dat dit onderwerp snel zou zijn afgehandeld, maar er volgden allerlei beschouwingen bij dit onderwerp. De alsmaar stijgende rioolheffing baart ons enige zorg, maar het is volgens het college nodig voor toekomstig groot onderhoud. Het college gaat in ieder geval haar "stinkende" best doen om zo snel mogelijk een einde te maken aan die snelle stijging.

Collega Anke Huisman heeft zich deze avond ingezet voor de Nota Visie op participatie en het voorstel over Centrum Jeugd en Gezin. Bij dit laatste onderwerp had ze een mooi succes: de wethouder start een pilot om ook de Eigen Kracht Conferentie te gebruiken als relatief eenvoudig hulpmiddel voor jongeren met problemen (http://gouda.christenunie.nl/k/n2234/news/view/379660/43689/Centrum-voor-Jeugd-en-Gezin-van-start-mt-Eigen-Kracht-Conferentie.html)

En nu nog heel wat anders: Aanpassingen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening).
Dit onderwerp staat op 2 december pas op de agenda, maar aangezien in het voorstel aan de Raad wordt vermeld dat het college voornemens is om het alcoholverbod op straat uit te breiden heeft het inmiddels de nodige publiciteit opgeleverd.

Het CDA heeft zich met de ChristenUnie de laatste tijd sterk gemaakt voor uitbreiding van het alcoholverbod. We zijn daarom blij dat er op en rond openbaar toegankelijke speelplekken in Gouda het gebruik van alcoholhoudende drank wordt verboden. Daarbij wordt een straal van 50 meter rond de speelplek aangehouden, om te voorkomen dat men net buiten de speelplek alsnog alcohol gaat nuttigen.
Collega Michel Klijmij vindt deze uitbreiding van de APV eigenlijk gewoon niks: “Gedoog, handhaaf niet de regels.”(..) "Die 50 meter is best veel, als je op een kaart kijkt. Zo ligt er minder dan 50 meter achter mijn tuinhek een speeltuin. Dat betekent dat ik, als ik bijvoorbeeld met een glaasje wijn in de hand visite uitzwaai achter ons huis, ik in overtreding ben", aldus Michel.

Michel gaat volgens mij voorbij aan de intentie van deze APV: de uitbreiding van het alcoholverbod is erop gericht om overlast i.c.m. alcoholgebruik rondom speelplaatsen aan te pakken. Het gaat echt om de combinatie van beiden. Het heeft niet voor niets met het artikel "Hinderlijk drankgebruik" te maken. Omdat overlast altijd voer voor discussie zal zijn is terecht gekozen voor een goed handhaafbaar uitgangspunt: het gebruik van alcohol op bepaalde plaatsen is verboden.

Laten we blij zijn dat we nu in Gouda nog beter in staat zijn om effectief drankoverlast aan te pakken.

Geen opmerkingen: