Betrokken

Betrokken

vrijdag 3 juli 2009

Gebak en champagne voor de RaadDeze week was het nog even een intensieve week met diverse "verplichtingen".

Maandag begon ik met een vergadering van de Auditcommissie (financiële commissie), die ik mocht voorzitten. We hebben tijdens deze vergadering kennis gemaakt met de nieuwe accountant en tevens diverse financiële stukken doorgenomen.

Op dinsdag maakte ik met wijkteam Bloemendaal een rondwandeling door de binnenstad.

Het was een interessante rondwandeling, waarbij ik de smalle steegjes het meest boeiende onderdeel vond. Nooit geweten dat Gouda zoveel boeiende en smalle steegjes heeft. We sloten de rondwandeling af met een prima diner.


Woensdag was de laatste raadsvergadering van dit seizoen en er stond nog een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Omdat de aanbesteding van het Huis van de Stad (stadhuis) is gelukt kregen we een gebakje bij de koffie en aan het einde van de vergadering een glas champagne.

Het eerste belangrijke onderwerp was het Uitvoeringsprogramma integraal armoedebeleid 2009. Dit stuk heeft een doorlooptijd van twee jaar gehad, wat voor sommigen wellicht nogal armoedig overkomt... "Armoede is in Nederland een relatief begrip, want het is absoluut zo dat niet iedereen op gelijke wijze meedeelt, maar er zijn ook mensen in de wereld die niet weten of ze morgen eten hebben.", zo betoogde de burgemeester.
Er lag een voor ons lastig amendement van D66, die ervoor pleitte dat de Geld Terug Regeling (GTR) voor iedereen gehandhaafd moet blijven, terwijl het voornemen is om dat voor mensen tussen de 18-65 jaar, die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn, de regeling niet meer te laten gelden. De ChristenUnie vond het een sympathiek amendement. Omdat er echter voor zo'n integrale toepassing niet voldoende middelen zijn, hebben we toch schoorvoetend, net als een meerderheid in de Raad, met de nota en dus de beperking ingestemd.

Het tweede belangrijke agendapunt was de Nota Grote Voertuigen.
De ChristenUnie vindt het van belang dat binnen de singels wordt gehandhaafd op snelheid en lengte, zo betoogde collega Gerard Schotanus. Verder moeten de vrachtwagens zoveel mogelijk buiten de singels blijven. We steunen niet de motie van het CDA en GroenLinks om op de singels een 30km zone in te stellen, omdat er dan ook fysieke aanpassingen nodig zijn. Zonder die aanpassingen is het instellen van die snelheidsbeperking volgens de wethouder "illegaal" en zal handhaven door de politie geen zin hebben. Sterker nog: de burgemeester gaf aan dat hij dan aan de politie ook geen instructie tot handhaving zal geven.
Omdat de Raad over onvoldoende kennis beschikt of het al dan niet wettelijk mogelijk is om de 30km-zone in te voeren zonder aanvullende beperkingen, besloot het CDA de motie tot de volgende vergadering aan te houden. De wethouder zal in de tussentijd de Raad van de benodigde informatie voorzien.
We vierden nog het feit dat de aanbesteding voor de bouw van het Huis van de Stad voor 49.5 miljoen euro gelukt is met een glas champagne en als ik herkozen mag worden zal ik over een paar jaar in een prachtige vergaderzaal mogen gaan vergaderen.

Donderdag nogmaals op stap, ditmaal voor het 2e Huiskamergesprek met leden van de ChristenUnie. Het was opnieuw een boeiende avond over de veiligheidssituatie in Gouda en het blijkt een gouden greep te zijn om op deze ontspannen wijze met de leden te spreken over de politiek. Iedereen was enthousiast.

Het is nu reces en de komende maanden kan ik wat afstand nemen van de politiek, al zal ik nog wel wat avonden moeten gaan schrijven voor het verkiezingsprogramma in 2010. De verkiezingen naderen al weer met rasse schreden.

Voor degenen die de komende weken op vakantie gaan: fijne vakantie gewenst!


Foto's: Marina de Jonge (wijkteam Bloemendaal) en Frank Blijlevens

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Champagne voor een behoorlijke overbodige uitgave, het huis van de stad mag wat kosten.
In het zelfde artikel van Theo wordt gesproken over armoede.
Hoe zijn deze twee te verenigen.
Zit de belasting betaler op zo'n prestige van de burgemeester te wachten?

Hilde Niezen (GroenLinks) zei

Ik weet dat je graag een prikkelende kop kiest voor je stukjes om de aandacht te trekken. Dat is in dit geval zeker gelukt. Ik heb er wel grote moeite mee, zeker omdat je in je stukje niets terugneemt van de kop. Van een bezuiniging op armoedebeleid is namelijk helemaal geen sprake, we hebben vorig jaar al besloten er structureel geld bij te doen en de besteding van dat geld is nu uitgewerkt. Daarbij zijn keuzes gemaakt die voor het overgrote deel heel goed zijn. Alleen de gemaakte keuze voor de Geld Terug Regeling was ook voor ons een moeilijke, maar een alternatief hadden we geen van allen. Door deze kop en deze toonzetting te kiezen doe je jezelf, je fractie, de raad en het college enorm tekort.

Theo Krins zei

Ik begrijp je reactie en misschien ben ik net even te ver gegaan in het prikkelen. De titel is inmiddels aangepast.

Overigens vond ik zelf dat ik de probleemstelling rond de Geld Terug Regeling (GTR) genuanceerd had beschreven. Maar goed door de nogal eenzijdige boodschap heb ik mogelijk een onjuist beeld neergezet over het armoedebeleid waarvoor het college en de Raad zich inzet, alsof we bezuinigen op deze doelgroep.
Dat is niet zo, want we hebben in korte tijd de bijdrage van de GTR verdubbeld en ook de uitkering uit de bijzondere bijstand is toegenomen, maar we moesten nu t.a.v. de GTR wel een budgettaire grens trekken.

Door aanhef en de focus op de GTR en het niet plaatsen van het Armoedbeleid in breder perspectief, heb ik voor de lezer mogelijk inderdaad (onbedoeld!)een onjuist beeld neergezet. Dat wil ik dan hierbij rechtzetten.