Betrokken

Betrokken

dinsdag 7 juli 2009

Bespugen politie is onacceptabel

Bewonersavond Gouda Oost druk bezocht

Dinsdagavond was er in Gouda Oost een bewonersavond waarin het wijkprogramma werd gepresenteerd. De burgemeester vond het belangrijk om voor de zomervakantie de bewoners bij te praten over enkele ontwikkelingen in de wijk, waaronder de geplande zomeractiviteiten.

Opvallend was het dat er maar een handvol Nederlandse Marokkanen aanwezig waren, waardoor er toch weer zo nu en dan een "praten over"-sfeer ontstond.

Burgemeester Wim Cornelis begon deze avond met een overzicht van de ontwikkelingen in de wijk sinds het inmiddels beruchte busincident, september vorig jaar. Hij gaf aan dat op diverse terreinen de situatie sterk is verbeterd, maar dat op andere terreinen, met name geweld en vernielingen, nog veel inzet nodig is.

Met de extra middelen die van het rijk gevraagd zijn wil hij nu doorpakken in deze wijk. Hij zet daarbij hoog in: iedereen in de wijk moet zich veilig voelen. Dat kan hij echter niet alleen, maar daar zal iedereen: organisaties, politie, gemeente en bewoners van de wijk, een steentje aan moeten bijdragen.
Ik vind het een goed initiatief om de bewoners op deze manier, op kernachtige wijze bij te praten.

Anke van der Landen, wijkmanager Gouda Oost, presenteerde het wijkprogramma op basis van een aantal thema's, maar noemde eerst welke activiteiten er in de wijk op stapel zijn of reeds in uitvoering zijn:

1. Zinvolle dagbesteding jongeren 8 - 14 jaar
2. Sportverenigingen
3. Activiteitenpaspoort (jongeren stimuleren om punten te verdienen om daarmee naar leuke activiteiten te kunnen gaan)
4. Communities that Care (sturingsprogramma dat erop is gericht om alle activiteiten voor jongeren tussen 0-18 jaar te evalueren op basis van effectiviteit).
5. Opvoedingsondersteuning (o.a. vader participatie bevorderen)
6. Centrum voor Jeugd en Gezin

Thema's:

1. Veiligheidsaanpak (groep en persoonsgerichte aanpak, gezinsmanagers, streetcoaches, Halt en Veiligheidshuis)
2. Sociale samenhang (onmoeting en contact, samen spelen op straat)
3. Arbeidsparticipatie (Oost Actief - voor werk, informatie en participatie)
4. Schoon en Heel (aanpak van zwerfvuil en grofvuil, zowel preventieve aanpak als daadwerkelijk opruimen. Ook ophogen en inrichten van gebieden valt hieronder)

Na deze inleidingen werden rond deze thema's ronde tafel gesprekken gehouden en zelf ben ik aangeschoven bij het onderwerp veiligheid.
"Haal de schotels van het dak!"
Het was me al bij de inleidingen opgevallen dat diverse bewoners erg kritisch zijn en ervan balen dat er zo weinig Nederlandse Marokkanen aanwezig zijn. Tijdens het gesprek werden opnieuw scherpe opmerkingen geplaatst. De Marokkanen moet veel beter integreren, beter de taal leren, de meisjes moeten meer vrijheid krijgen, de schotels moeten van het dak af enz.

Voor wat betreft de schotels: misschien een goed idee om de jongeren - net als in Amsterdam - de schotel te laten "pimpen". Dat maakt de aanblik een stuk leuker en het is een leuke zomeractiviteit!
Het was een boeiende avond, maar het werd me wel duidelijk dat ondanks de vele verbeteringen, er nog heel wat in deze wijk te doen is en dat er bij een deel van de wijkbewoners nog veel onvrede heerst.

Een kleine greep uit de onderwerpen die besproken zijn:

- Het onderhoud aan het openbaar groen en het water moet beter
- Pak stevig door bij onderhoud van de buurten, met name het ophogen en betrek de burgers erbij, voor zover er ook sprake is van herinrichting
- Bespugen van ambtenaren in functie (o.a. politie en ambulance personeel) is onacceptabel en moet flink worden bestraft.
- Pleidooi om niet meer te spreken van wij en zij, maar van wij.
Overigens kan dit makkelijk leiden tot het wegpoetsen van de verschillen en daarom kan je op zichzelf best (tijdelijk) van wij en zij blijven spreken, als je maar gericht bent op het in harmonie met elkaar samenleven.
- Maak speelveldjes voor de jeugd. Voldoende ontspanning geeft afleiding en vermindert overlast.
- Organiseer activiteiten om elkaar te ontmoeten en elkaars cultuur beter te leren kennen.
- Stimuleer het samen spelen van de kinderen, waardoor ook de ouders elkaar ontmoeten.

Het is goed dat in het najaar weer een vervolgavond wordt belegd. Op deze manier betrek je de bewoners bij de voorgang van de diverse activiteiten en houd je elkaar scherp. Wel ga ik ervan uit dat er de volgende keer meer mensen uit de Marokkaanse gemeenschap aanwezig zijn, want het praten over moeten we zoveel mogelijk beperken.

Laat het de inzet van allen zijn dat uiterlijk in 2014 Gouda Oost in de top vijf van veiligste wijken van Gouda staat!

1 opmerking:

Bernadette zei

Ja, da's een mooi streven om samen de maatschappij te verbeteren. Nu is het al lastig om iets goed te houden, als het al eens goed was, maar nog lastiger om het individualisme terug te dringen.
Daar zit een flinke knoop te ontwarren...
Ook wil ik graag kwijt dat wat betreft normen en waarden de overheid invloed zou moeten uitoefenen op de reclamecode. Tenslotte geeft de reclame waarbij asociaal gedrag (bijv.Specsavers reclame) gepromoot lijkt te worden en andere reclames die blijkbaar het vernielen van openbaar gebied (ook in thuissituatie toch niet echt bruikbaar!) tot een coole ervaring willen neerzetten, echter geen enkele meerwaarde aan de zo gevreesde teneergang van 'onze' normen en waarden.
Bovendien zijn wij in deze tijd genoodzaakt om niet meer zelf in te grijpen, maar enig delict wel direct te melden... Is dit dan geen individualische actie?? Hiermee word de betrokkenheid om het echt samen; = persoonlijk op te lossen, ook niet echt bevorderd. Het zorgt eerder voor een linke en dus stiekeme sfeer.
Laten er duidelijke regels gelden, waarbij het slachtoffer in de eerste plaats beschermd word en de dader in wat voor vorm dan ook snel en zeer duidelijk terechtstellen. Geef bijv. de chauffeur meer rechten en laat hem dan - zeker in beginfase - liever met een soort van beveiliger de weg op gaan!
Ik hoop van harte dat de politiek nu eens vooraf paal en perk stelt aan wantoestanden; nogmaals duidelijk èn consequent!!