Betrokken

Betrokken

vrijdag 19 september 2008

Charmante assistente

Afgelopen woensdag hadden we een bijzondere raadsvergadering. Uiteraard was er aandacht voor alle tumult in de stad. Burgemeester Wim Cornelis legde een uitgebreide verklaring af over het gebeuren van de afgelopen dagen. De hele raad gaf nadrukkelijk aan dat ze achter het optreden van de burgemeester staan en dat deed hem zichtbaar goed.

Leuk was dat Ben van Bommel (voorzitter van wijkteam Korte Akkeren) een prachtig boekje overhandigde met de titel "Kijk op Korte Akkeren". De bewoners van de wijk hebben in dat boekje de ruimtelijke kwaliteiten van hun wijk benoemd. Het staat vol met nuttige informatie over de wijk! Complimenten!!

Na wat verplichte onderdelen, kwam er een presentatie over het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ik leerde daar interessante begrippen, als: "Bende van Bart", en "AH-concept". Er was ook een vermeldenswaardig incident: de inleider namens de VNG noemde namelijk onze griffier zijn "charmante assistente" (ze bediende de laptop voor hem). Ofschoon ik bij de griffier geen blijk van ongenoegen kon waarnemen, waren diverse vrouwelijke raadsleden nogal verontwaardigd en na afloop van de vergadering werd hier nog even flink over doorgepraat. Eén van de dames gaf mij - door mij daartoe een beetje uitgedaagd - precies aan wanneer ik van haar een linkse directe kon verwachten. Ik ben gewaarschuwd....

Geen opmerkingen: