Betrokken

Betrokken

woensdag 27 februari 2019

Van harte welkom op 4 maart bij de ChristenUnie!

De ChristenUnie nodigt u en jou van harte uit voor een bijeenkomst op maandagavond 4 maart 2019 in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, te Reeuwijk. 
Deze avond staat in het teken van de komende Waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland.
Waar: Zalencentrum De Brug in Reeuwijk Brug
Hoe laat: aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Sprekers: 
  • lijsttrekker Eerste Kamer Mirjam Bikker (uit Gouda), 
  • lijsttrekker Provinciale Staten Jacco Schonewille, 
  • Djoeki van Woerden kandidaat Provinciale Staten (uit Gouda) 
  • en kandidaten van de 5 waterschappen van Zuid Holland
Mirjam Bikker
Tijdens deze bijeenkomst zal de Goudse Mirjam Bikker, lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Eerste Kamer, vertellen over haar werk in de Eerste Kamer. 
Jacco Schonewille
De kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen van Zuid-Holland Djoeki van Woerden (eveneens woonachtig in Gouda) en Jacco Schonewille willen u graag een inkijkje geven in hun werk in de Provinciale Staten en zullen vooruitblikken op de aankomende verkiezingen eind maart. 
Tevens zullen er kandidaten, van alle vijf de waterschappen die in Zuid Holland actief zijn, aanwezig zijn.
Djoeki van Woerden
Aanmelden
Om een indicatie te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten, zou het prettig zijn als u zich aanmeld op: info@gouda.christenunie.nl, ook voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via dit mailadres. Deze avond staat ook open voor geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de ChristenUnie.

Provinciale Staten


Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart 2019 kiest u de leden van de Provinciale Staten. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning.
Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba - van de leden van de Eerste Kamer. Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie. 
Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschapsverkiezingen


Tegelijk met de verkiezingen voor de Provinciale Staten, vinden ook de Waterschapsverkiezingen plaats. De 21 waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding. Zo zorgen zij voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of watergraaf. Je stemt bij de waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad. Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Een ander deel van het algemeen bestuur is voor vertegenwoordigers van bedrijven, boeren en natuurbelangen. Zij worden niet gekozen via verkiezingen. Zij hebben zogeheten geborgde zetels.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

In de blog lees ik o.a.: "Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid een even zware stem. Het gewicht van de stem is afhankelijk van het inwonertal van de provincie." Dat lijkt me logisch: in Zuid-Holland, met veel inwoners, tellen de stemmen van de statenleden minder zwaar dan die van bijv. statenleden uit Drenthe.
Maar dan lees ik in de volgende zin: "Ruim 20% van de inwoners van Nederland woont in Zuid-Holland. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus grote invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer." Dus... als inwoners van Zuid-Holland hebben we extra veel invloed omdat.... of toch niet? De stemmen van "onze" statenleden tellen toch minder zwaar? Graag wat meer duidelijkheid over deze kwestie: hebben we als inwoners van Zuid-Holland nou wel meer invloed omdat we met zo velen zijn, of toch minder invloed omdat de stemmen van "onze" statenleden minder zwaar tellen? Dit nog afgezien van de vraag in hoeverre statenleden een op een op een eerstekamerlid stemmen van dezelfde partij... Hoe is het stemgedrag van de Zuidhollandse CU-statenleden wat dit betreft?

Theo Krins zei

Bij het kiezen van de leden van de Eerste Kamer heeft niet elk statenlid en elk kiescollegelid een even zware stem.

Dat ligt ook niet voor de hand, want de provincies en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba verschillen nogal in aantallen inwoners. Daarom is het gewicht van de stem, stemwaarde genoemd, afhankelijk van het inwonertal van de provincie/het eiland. De inwoneraantallen voor het berekenen van de stemwaarden zijn die van 1 januari van het jaar waarin de verkiezing plaatsvindt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het aantal inwoners van de provincies begin april vast.

Het inwonertal wordt gedeeld door het honderdvoud van het aantal statenleden van de provincie. Zo is bij de verkiezing voor de Eerste Kamer in 2015 de stemwaarde van een statenlid in Zuid-Holland (bij een inwonertal van 3.600.784) 655, terwijl de stem van een statenlid in Drenthe (bij een inwonertal van 488.611) een stemwaarde van 119 heeft.

Anoniem zei

Het aantal zetels in Provinciale Staten hangt af van het aantal inwoners van de provincie. Hoe meer inwoners een provincie heeft, des te meer Statenleden een provincie heeft. De provincies Zuid Holland, heeft (samen met Noord-Brabant, Noord-Holland) het grootste aantal, namelijk 55 zetels. Dus Zuid Holland heeft de meeste zetels én de hoogste stemwaarde per zetel.