Betrokken

Betrokken

zaterdag 10 maart 2018

Nieuwe moskeeën in Gouda

Communicatie met de wijk Gouda-Oost moet beter!
De islamitische gemeenschap in Gouda heeft al meer dan 10 jaar een uitdaging op het gebied van voldoende gebedsplaatsen. Na uitvoerig overleg met het moskeebestuur MIV Assalam en enkele direct betrokkenen zijn er nu kleinschalige oplossingen gevonden. Aan de Antwerpseweg 1 komt op het bedrijventerrein een islamitisch maatschappelijk cultureel centrum voor maximaal 350 bezoekers. De bestaande wijkmoskee De Rijkestraat wordt verplaatst naar het voormalige supermarktgebouw aan de Dunantsingel. Voor beide locaties worden beheerovereenkomsten gemaakt met afspraken om overlast tegen te gaan. 
De ChristenUnie is blij dat voor kleinschalige buurt moskeeën is gekozen, maar vindt dat de communicatie beter had gemoeten.

Antwerpseweg 1


De gemeente en het moskeebestuur hebben een intentieovereenkomst gesloten voor de Antwerpseweg 1. Dit betekent dat nu de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De vergunningprocedure hiervoor doorloopt het gebruikelijke proces. Na vergunningverlening wordt het pand verbouwd. Dit neemt naar verwachting een jaar in beslag. De gemeenschap bezit ook het pand op nummer 3, maar dit pand wordt verkocht.
Rond dit islamitisch centrum zijn er nog wel een aantal vragen bij de ChristenUnie. We willen meer inzicht krijgen in de activiteiten die ontplooid gaan worden in dit centrum en wat de invulling is van “maatschappelijk cultureel”.
Daarnaast hebben we moeten vaststellen dat voor de fondswerving van deze locatie Tarik Ibn Ali (fondswerver die momenteel gevangen zit op verdenking van propaganda van gewelddadige jihad) een rol heeft gespeeld. De moskee heeft na zijn gevangenneming geen afstand van hem genomen en we willen weten op welke manier eventuele radicale ideeën op deze locatie voorkomen wordt. Juist om tegenstelling tussen Gouwenaars te voorkomen en ervoor te zorgen dat de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd.

Wijkmoskee Gouda-Oost

Gedurende de verbouwing van het pand aan de Antwerpseweg zal het voormalige supermarktpand van de Lidl aan de Dunantsingel 92 in gebruik worden gegeven als vervanging voor de huidige wijkmoskee aan de De Rijkestraat. Vorig jaar is dit pand tijdens de Ramadan al een keer als moskee gebruikt en de buurt was tevreden hoe alles toen verliep.


Met de nieuwe plek voor de wijkmoskee wordt de bestaande overlastproblematiek rond de moskee De Rijkestraat aangepakt. Het aantal bezoekers / gebedsplaatsen aan de Dunantsingel bedraagt maximaal 500 personen (een verdubbeling van het aantal gebedsplaatsen). Dit maximum is vooral relevant voor bijzondere feestdagen.

Aandachtspunt is dat de tijdelijke moskee deze omvang krijgt. 
De ChristenUnie wil duidelijkheid hebben over hoeveel reguliere bezoekers er wekelijks worden verwacht.
Praktisch gezien is het te overwegen om de ingang naar achterzijde te verplaatsen (zijde Antonius college). Er is dan volgens het wijkteam sprake van minder overlast voor de bewoners.

Voor de ChristenUnie en het wijkteam is het belangrijk dat de portakabins bij de huidige moskee weggaan als de andere locatie in gebruik wordt genomen en dat de moskee laat zien dat ze actief in de wijk wil participeren. Dat is tot nu toe helaas te weinig gebeurd.
Na ongeveer een jaar na de opening wordt bekeken wat de ervaringen zijn bij de gebruikers en omwonenden en of er aanvullende maatregelen nodig zijn. De intentie is om de wijkmoskee voor langere periode te verplaatsen naar de Dunantsingel en mee te nemen in de wijkontwikkeling die hier plaats zal vinden.

Beheersovereenkomst


De ChristenUnie heeft altijd de wens gehad dat zou worden ingezet op kleinschalige moskeeën in plaats van één grote moskee. Met deze oplossing wordt daarin voorzien. Op deze manier kan beter worden ingespeeld op de bewoners- en ondernemersbelangen rond deze locaties. Voor zowel de Antwerpseweg als de Dunantsingel worden beheerovereenkomsten gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers. Deze zijn gericht op het voorkomen van overlast. Omwonenden en belanghebbenden krijgen een adviserende rol in het traject rondom de beheerovereenkomsten. Een vergelijkbare aanpak is destijds ook bij het AZC aan de orde geweest.

Communicatie


Voor het wijkteam en een ander buurtplatform was het besluit rond de moskee in Gouda-Oost vandaag een verrassing. In de communicatie is het volgens de ChristenUnie dus helaas (weer) niet goed gegaan. Het wijkteam had eerder in het proces betrokken moeten worden waardoor een breder draagvlak in de wijk was ontstaan.. Ook was er dan de mogelijkheid om vooraf randvoorwaarden mee te geven die voor de buurt van belang zijn.
Door de buurt en het wijkteam nu pas te informeren moet alles achteraf worden “bevochten”. In de buurt is draagvlak, maar er is dan wel een zorgvuldig proces nodig. Vooraf kan dit helaas niet meer, maar doe het nu dan wel rond het opstellen van de beheersovereenkomst.
Samenvattend zijn we blij dat er een oplossing komt voor het huisvestingsprobleem voor de islamitische gemeenschap, maar er liggen nog wel een aantal uitdagingen!

Vragen aan het college 

Moskee Gouda-Oost
  • Wat is de reden dat het wijkteam en andere vertegenwoordigers van de wijk niet eerder bij dit proces zijn betrokken?
  • Wat vindt het college ervan dat deze vertegenwoordigers op de inloop avond op 12 maart op verzoek van het college daar worden verwacht, terwijl ze op 8 maart pas zijn geïnformeerd?
  • Op welke wijze wordt het wijkteam, Buurt Preventie Team Vreewijk en de bewoners bij het verdere proces betrokken?
  • In hoeverre is het college bereid de ingang van de moskee te verplaatsen naar de achterzijde?
  • Op welke wijze krijgen we de garantie dat de portakabins worden weggehaald als de andere locatie in gebruik wordt genomen?
  • Hoeveel bezoekers verwacht de moskee wekelijks buiten de feestdagen?
Islamitisch Centrum Antwerpseweg 1
  • Welke activiteiten worden ontplooid in dit centrum?
  • Hoe wordt ervoor gezorgd dat bij de activiteiten op deze locatie de democratische rechtsorde wordt gerespecteerd?  

16 opmerkingen:

Anoniem zei

Het is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat de islamitische gemeenschap in Gouda, maar ook het college van benw, niet leren van eerdere fouten. Het rapport van de Ombudsman is nooit gelezen.

Heike zei

Heel goed Theo dat je dit zo helder communiceert naar college en burgers. Ik ben benieuwd of en hoe de islamitische gemeenschap in Gouda nu wel de verantwoordelijkheid neemt, om in ieder geval meer transparant te opereren.
Vooral jouw opmerking over de wijze waarop de gebedshuizen participeren in de Goudse samenleving is een punt wat ik meer onder de aandacht zou willen brengen.
Er wordt erg veel geïnvesteerd in zaken als veiligheid, anti radicalisering , jongerenwerkers, zorgmarinier etc die met name gericht zijn op de problemen en de gevolgen daarvan van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda.
Maar waar staat de gemeenschap zelf in deze, wat is hun rol?
Ik ben daar best sceptisch over, als een van de imam's hier in Gouda zijn eigen zoon niet kan weerhouden om zich aan te sluiten bij IS voor de jihad, dan heb ik daar zo mijn twijfels over...


President R-4 Almendros Campoamor zei

Hoe zou het toch komen dat ik bij elk bericht over een nieuwe moskee de gedachte krijg:
"Weer een paard van Troje erbij ! "
Zolang de westerse maatschappij verhuld en openlijk bestreden wordt met in het ergste geval directe aanslagen, heb ik totaal geen vertrouwen in het vredelievende karakter van de islam, tenzij men als een weerloos schaap over de grond kruipt van nederigheid. ( google maar even op dhimmitude !)
Daar is de Nederlandse overheid ( van Aartsen voorop ) trouwens wel heel erg goed in...
Rob

Anoniem zei

Beste mensen laten we eerlijk zijn. Weldenkende mensen zitten niet te wachten op een steeds verder uitbreidende islam. Dit betekent immers het teniet doen van veel persoonlijke vrijheid die de afgelopen decennia is bereikt. Het feit dat er steeds meer gebedsplaatsen nodig zijn is - een heel groot teken aan de wand. Maar ja probeer dit teken maar eens uit te leggen! Je zal worden gedemoniseerd!

Anoniem zei

En wie houdt in de gaten dat maxima aantal bezoekers wordt nageleefd? We hebben in Gouda een rijke ervaring met deze gemeenschap wat betreft het niet nakomen van afspraken en ontransparant zijn.

Iedere nieuwe moskee plek is toch een soort overwinning, mede mogelijk gemaakt door haatprediker Tarik Ibn Ali. Willen we dat? Moet dat kunnen? Nee. Iets om mee te nemen bij mijn stemkeuze.

Anoniem zei

Het is makkelijk praten aan de zijlijn. Helaas heeft het bestuur zowel op lokaal als nationaal niveau te maken met een zogenaamd - wicked problem - wat kun je anders dan dit zo lang mogelijk voor je uitschuiven en de samenleving leefbaar houden en maar hopen dat de toekomst oplossing biedt. Helaas weet je pas achteraf wat de juiste strategie is! J

Anoniem zei

Lees het artikel in het AD
Openlijke statement vanuit de moslim gemeenschap aan de Goudse gemeenschap: "wen er maar aan" .

Anoniem zei

Theo, een aantal aspecten aan het verhaal klopt niet:
- dat er "kleine" moskeeen verrijzen, is niet zo: het max. aantal gebedsplaatsen gaat fors omhoog t.o.v. de oude situatie. Raadslid Karkache (Gouda Positief, dat is dus de moslim gemeenschap uit de vorige reactie) zinspeelt al op nog verdere uitbreiding. Dan weet je het al.
- hoe "tijdelijk" is de moskee in het Lidl pand? Wie zegt eigenlijk, lees ook AD, dat ze daar gewoon niet blijven? Ook in dat opzicht wordt je als bewoners om de tuin geleid, net als met al die "beheersovereenkomsten". Een doekje voor het bloeden, in de keuze als je als bewoner geen moer te vertellen, dat werd in de achterkamer geregeld.
- hoe dit het met de timing: vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dubieus. Twee jaar lang heeft het college van B&W niets laten horen over de Goudse moskeeen, nu opeens ligt die deal er. En hoe goed eigenlijk is dit voor de integratie, "eigen" sociale voorzieningen in de moskee? Terug naar de verzuiling?

Vlak voor de verkiezingen komt die mega moskee er toch, maar dan via een omweg. Dat CDA en CU nu kritische vragen stellen is mooi, maar waar zijn en waren de eigen wethouders van deze partijen in het college?

Anoniem zei

"Wen er maar aan", dat er meer en grotere moskeeen komen zonder duidelijkheid over financiering, dat is dus de uitspraak van Gouda Positief-raadslid Kharkache. Dat iedereen weet waar ie straks op stemt.

Ze zijn weer overal in Gouda aanwezig die GoPo'ers, veel mensen uit Gouda Noord weten gelukkig wat deze partij daadwerkelijk heeft "betekend" in de PWA discussie.

Anoniem zei

Vergeet ook de rol van de PvdA niet. Een partij die zich al jaren heeft afgekeerd van alles wat Nederlands is. En nu met islamitische stemmen het verliest probeert te beperken. En uit de tweede kamer terugekeerde leden zomaar op plaats 2 zet en eigen mensen die jaren hard hebben gewerkt passeert.

Anoniem zei

Vlak ook D66 en GroenLinks niet uit: alles hebben ze eraan gedaan om in de PWA discussie bewoners te negeren en hun eigen zin door te drijven, ook al ging dat tegen alle principes van scheiding tussen kerk en staat in.
Maar bij Gouda Positief geldt: ze presenteren zich in allerlei mooie posters en advertorials als de redder van de gewone Gouwenaar. Hopelijk trappen niet veel mensen in deze doorzichtige praatjes.

Anoniem zei

Gouda Positief is een populistische zakenvriendjes kliek meer niet. Wat zij voor Gouda doen blijft een raadsel.

Anoniem zei

Het is deja vu, dat frame van “kleine moskeeën”. Zeiden ze bij PWA ook. De uitbreiding komt nog wel. Spoorzone biedt in het bestemmingsplan ruimte voor nog een moskee, Tetteroo vindt dat heel normaal. Je moet iets doen immers voor je achterban.

CDA en CU worden in het college ondergesneeuwd is mijn beeld. Zelfs fatsoenlijk betrekken van omwonenden hebben de wethouders van deze partijen niet weten afdwingen. Of ze waren er met hun aandacht niet bij, dat is net zo erg. Jammer dat Tetteroo c.s. gewoon ongehinderd hun machtspolitiek kunnen doorzetten, mooie praat over andere manier van besturen was alleen voor de bühne. En om de christelijke partijen zo ver te krijgen, in de coalitie te stappen.

Anoniem zei

Ik denk dat de PvdA fractie op 21 maart geen bitterballen zal eten! Drs. J

Theo Krins zei

"Vlak voor de verkiezingen komt die mega moskee er toch, maar dan via een omweg. Dat CDA en CU nu kritische vragen stellen is mooi, maar waar zijn en waren de eigen wethouders van deze partijen in het college?"

Onder invloed van o.a. de ChristenUnie is er in dit proces o.a. goed gelet op de omvang en de locatie. We hebben wel moeite met de wijze waarop de communicatie heeft plaatsgehad en hebben daarom vragen gesteld aan het college. Vanuit het dualisme lijkt me dat een goede zaak.

Anoniem zei

Hoewel de CU fractie ongetwijfeld goede intenties heeft, komt dit waf naïef over. Het college waar de CU in zit, heeft een jaar met het moskeebestuur gesproken maar geen enkele bewoner betrokken. Dat kun je niet slechts laten passeren met enkel wat kritische vragen.