Betrokken

Betrokken

vrijdag 30 maart 2018

Alexander Rinnooy Kan en Heleen van den Berg aan de slag aan informateurs


Vlnr: Thierry van Vugt (D66), Alexander Rinnooy Kan, Heleen van den Berg, Evert Bobeldijk (D66), Anna van Popering en Theo Krins (ChristenUnie)
COALITIEVORMING IN GOUDA VAN START

De coalitievorming in Gouda gaat van start met een informatieronde. D66 en ChristenUnie hebben als grootste raadsfracties de handen ineen geslagen voor een gezamenlijke insteek van het informatietraject. Alexander Rinnooy Kan (D66) en Heleen van den Berg (ChristenUnie) gaan op verzoek van de lijsttrekkers van beide partijen aan de slag met een informatieve verkenningsronde.

Woensdag 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen. Maandagavond 26 maart kwam de gemeenteraad bij elkaar om de verkiezingsuitslag te bespreken. In het licht van de verkiezingsuitslag, waarbij maar liefst vijf partijen (D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA) vier raadszetels behaalden, hebben lijsttrekkers Thierry van Vugt (D66) en Theo Krins (ChristenUnie) besloten tot een gezamenlijke aanpak van het traject.

Thierry van Vugt: “De uitslag van de verkiezingen maakt dat D66 weliswaar de grootste is, maar ons ook bescheidenheid past. Er zijn vijf partijen met vier zetels. Wij zijn qua stemmenaantal het grootst, maar we steken er niet met kop en schouders bovenuit. Ik ben blij dat we met de ChristenUnie, als tweede partij, samen op kunnen trekken. Breed draagvlak voor het proces is belangrijk. Dat hopen we zo te realiseren.”

Theo Krins: “Volgens mij hebben we een goed duo gevonden om de komende tijd met alle partijen in de raad een verkennende ronde te doen. Daarbij ligt het accent op de inhoudelijke wensen van de verschillende fracties en de eerste verkenning voor mogelijke coalities. Er zijn verschillende opties mogelijk en het is daarom belangrijk om snel inzicht te krijgen in de gewenste coalities volgens de diverse partijen.”

Van Vugt en Krins hebben hun aanpak maandagavond voorgelegd aan de andere lijsttrekkers tijdens een hiertoe belegde vergadering in het Huis van de Stad. Daar bestond brede steun voor de voorgestelde aanpak. 

De nu aangewezen informateurs krijgen de opdracht om uiterlijk 10 april een advies uit te brengen; daartoe nodigen zij de verschillende politieke partijen in de raad uit voor een gespreksronde. 


Opdrachtbrief voor de informateurs4 opmerkingen:

Anoniem zei

Een hoge ome, die Rinnooy KAN, maar wel met brains

Anoniem zei

Het is tijd voor andere partijen in het gemeentebestuur. De oude coalitiepartijen hebben teveel burgers tegen zich in het harnas gejaagd en zijn teveel met behoud van hun macht bezig geweest.

Anoniem zei

Tsjongejonge het lijkt wel een echte regeringsformatie! Dat schept hoge verwachtingen. Tip: laat de PvdA de schande rondom de sociale werkvoorziening maar oplossen. Drs. J

Anoniem zei

Vandaag wordt het schnabbel rapport van Rinnooy Kan gepubliceerd. Trap er niet in! Drs. J