Betrokken

Betrokken

vrijdag 2 februari 2018

Vandalismemeter in Gouda!

Diverse gemeenten in Nederland maken voor de aanpak van vandalisme gebruik van een Vandalismemeter. Met deze meter brengt een gemeente de financiële schade van vandalisme in kaart. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van de inwoners bij het probleem en uiteindelijk leiden tot een daling van het vandalisme.

Vandalismemeter in Gouda

In Gouda zetten we ons al jaren in om de veiligheid te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Daarbij wordt actief ingezet op o.a. het verminderen van het aantal inbraken en het verminderen van de overlast die vooral wordt veroorzaakt door een groep Marokkaans-Nederlandse jongeren. 

Maar er is ook sprake van vandalisme in onze stad en een vandalismemeter maakt de kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen inzichtelijk en verhoogt de bewustwording en kan daardoor ook preventief gaan werken. 

Deze meter is een nuttige toevoeging aan het veiligheidsbeleid in onze stad en het zou een goede zaak zijn als wij die in Gouda ook gaan hanteren! Enige jaren geleden heb ik namens de ChristenUnie al gepleit voor deze meter, maar tot op heden heeft het college hier geen gehoor aan gegeven. Daarom heb ik onlangs bij de bespreking van het Actieplan Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) hier wederom voor gepleit.

Hoe werkt het?

De kosten van vernielingen van gemeentelijke eigendommen, zoals (onderwijs)gebouwen, openbare verlichting, speelvoorzieningen, openbaar groen of straatmeubilair, komen voor rekening van de gemeente Gouda en daarmee voor rekening van de inwoners in Gouda. Om inwoners bewust te maken van de kosten van reparatie en schoonmaak brengt de gemeente met een Vandalismemeter de kosten in beeld.

Niet enthousiast

De burgemeester was in zijn rol van portefeuillehouder veiligheid nog niet erg enthousiast over dit idee en verwacht er geen ander gedrag door. Ons pleidooi - ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma - is om er wel mee te gaan werken, om de bewustwording te bevorderen en daarmee hopelijk ook het gedrag. De kosten zijn immers bekend, dus zoveel extra werk is het niet...!


2 opmerkingen:

Anoniem zei

Interessant idee, alle oplossingen zijn het waard te onderzoeken. Maar de vraag is natuurlijk of je de vandalisme-plegers ermee bereikt. En zoals de burgemeester zegt, of je hun gedrag ermee verandert.

Belangrijkste m.i. om kosten vandalisme op de dader te verhalen (of diens ouders). Dat lijkt me effectief, alleen gebeurt waarschijnlijk nu bijna nooit.

Anoniem zei

Hondenpoep en kattenpoep zijn ook een vorm van vandalisme. Jaap