Betrokken

Betrokken

zaterdag 20 januari 2018

Frans sprookje of unieke kans voor Gouda?

Bron: http://degouda.nl/gouda-krijgt-universiteit/
In februari 2017 vernam de gemeenteraad dat  SUPINFO International University zich wil gaan vestigen in Gouda. De bedoeling is dat in september dit jaar de eerste SUPINFO-studenten in Gouda beginnen. 
Er moet echter wel een gemeentegarantie worden gesteld! 
De gemeenteraad aarzelt, terwijl andere gemeenten staan te popelen om het initiatief van Gouda over te nemen.
SUPINFO

SUPINFO leidt studenten op in verschillende IT-disciplines, zowel op bachelor- als masterniveau! Kenmerkend voor SUPINFO is de nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven (in Gouda o.a. bijvoorbeeld met Vosko, Technolution,  DJI (=Dienst Justitiele Inrichtingen Gouda, i-Sense, ETTU en Itzit )). Zo zullen Goudse bedrijven ook plaatsnemen in een adviesraad van de University of Applied Technologys en input geven voor het studieaanbod. Op die manier wordt gewaarborgd dat studenten die kennis opdoen waar werkgevers in de omgeving het meest behoefte aan hebben; er is één op één aansluiting op wat het bedrijfsleven vraagt.
De nieuwe campus in Gouda is de eerste vestiging van SUPINFO in Nederland. Naast 40 campussen in thuisland Frankrijk heeft SUPINFO al campussen in China, het Verenigd Koninkrijk, Canada, België, Italië en Marokko. Ze hebben op het hoogste niveau rechtstreekse contacten met o.a Apple en Microsoft, Cisco, Intel, SAP, Oracle enz. 
Partners van Supinfo zijn dus rechtstreeks en actief betrokken op de campussen.

Voor iedereen
Al bij de eerste presentatie heeft SUPINFO aangegeven dat deze opleiding voor iedereen toegankelijk zal en geen "elitaire opleiding" is. Omdat het een particuliere opleiding is, is het niet mogelijk om studiefinanciering te krijgen. Er wordt daarom gewerkt aan een vorm van een studielening via een bank.
Gemeentegarantie

Om vestiging van dit opleidingsinstituut mogelijk te maken moet de gemeente Gouda een gemeentegarantie afgeven. Formeel is dit een bevoegdheid van het college, maar het college heeft besloten om de raad actief hierover te informeren. Gevolg is nu dat er veel vragen zijn en een deel van de raad heel kritisch is over deze ontwikkeling.

Sommigen zien het initiatief nog als een Frans sprookje, maar anderen zijn juist positief, maar hebben dikwijls nog wel vragen.

Overigens heeft het college op dit moment een voorwaardelijk besluit genomen. Er moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1. Het verlenen van gemeentegarantie is noodzakelijk om een sluitende financiering te realiseren 
2. Het strategische en maatschappelijke belang van de vestiging van een ICT-campus in Gouda rechtvaardigt de risicoparticipatie door de gemeente.
3. De risico’s worden in voldoende mate afgedekt door de genomen beheersmaatregelen.
4. Het kredietwaardigheidsonderzoek naar Supinfo International University bevestigt het beeld 
van een stabiele en betrouwbare partij

Als aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, neemt het college een definitief besluit over het verlenen van gemeentegarantie. 

Vragen ChristenUnie

De ChristenUnie beseft dat het een prachtige kans voor Gouda is. Het is goed voor de revitalisering van de Goudse Poort (SUPINFO komt in het voormalig pand van ORTEC), het geeft de lokale en zelfs regionale economie een mooie impuls en zet Gouda als ICT stad stevig op de regionale, mogelijk zelfs nationale, kaart.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen gesteld:
- Welke risico's lopen we bij dit project ? 
- Waarom moet er een gemeentegarantie aan de eigenaar worden verstrekt?
-  Hoe groot is die garantie en wanneer kan die garantie worden aangesproken?
- Hoe lang geldt de garantie en hoelang loopt het huurcontract?
- Wie is de eigenaar van het pand?
- Hoe bezwaarlijk is het als er een jaar later wordt gestart?Unieke kans

De verantwoordelijke wethouder en betrokken ondernemers die ik heb gesproken zijn erg enthousiast en doen er van alles aan om de raad te overtuigen dat het hier echt om een unieke kans gaat. In die zin is het jammer dat de president van SUPINFO in zijn bijdrage in de raad sprak over een sprookje. Daarmee gaf hij onnodig voer aan criticasters. Marc Gozeling, algemeen directeur van Vosko en woordvoerder namens Gouda Onderneemt, had gelukkig een pakkend en overtuigend verhaal en straalde nadrukkelijk uit heel blij te zijn met de mogelijke komst van SUPINFO. Vooral omdat studenten geen standaard opleiding krijgen, maar een opleiding die is toegesneden op het bedrijfsleven.

Meer steden hebben belangstelling

Het college zal ervoor moeten zorgen dat er snel helderheid over dit dossier komt omdat er andere steden zijn die op het puntje van hun stoel zitten om SUPINFO zelf naar binnen te halen.

Tot nu toe is SUPINFO echter vooral van de lokale overheid in Gouda gecharmeerd, vanwege haar inzet en de samenwerking met de ondernemers en de bereidheid van Onderwijs (er is een toezegging van MBO-Rijnland) om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen die aansluit op Supinfo.  
Het gaat hier om het ultieme voorbeeld van Triple Helix! *

Als echter het proces vertraagd gaat worden en het college niet tot een concreet besluit komt, lopen we het risico dat een andere stad er met dit plan vandoor gaat. Dat zou wel heel zuur zijn...

Terecht zal het college vasthouden aan de voorwaarden die moeten worden ingevuld om de gemeentegarantie te kunnen verstrekken, maar hopelijk komt hierover snel duidelijkheid en neemt het college dan op basis daarvan een definitief besluit. Daarbij is het goed om de raad actief mee te blijven nemen en te voorzien van alle relevante informatie.Zo is het van belang dat de raad goed inzicht krijgt in de daadwerkelijke risico’s die samenhangen met de gemeentegarantie.

Tenslotte

Ik hoop dat de business case een positief beeld gaat laten zien en het mogelijk zal zijn om SUPINFO zich in Gouda te laten vestigen. Ik zie het als een opdracht aan de gehele stad. 

We hebben zo'n impuls echt nodig! Misschien dat we dan in 2022 tijdens ons 750 jarig bestaan ook de accreditatie voor een Universiteit kunnen binnenhalen.
* Triple helix staat voor de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs. Om de potentie voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie goed te benutten, moeten overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken.

23 opmerkingen:

Anoniem zei

Het klinkt allemaal mooi. Ik snap mensen wel die denken: te mooi om waar te zijn.
Dat de gemeente een garantie af moet geven (of wil geven?) vind ik raar. Het is een particuliere partij met vestigingen in veel landen, dat hebben ze helemaal niet nodig (los van de vraag of überhaupt garanties hiervoor bedoeld zijn).

We hebben het wel over risico's die de gemeente aangaat met gemeenschapsgeld. (Wellicht denkt De Laat soms denkt dat hij een bedrijf runt maar dat is de gemeente niet)

Hoewel een collegebevoegdheid - hebben we eerder gehoord in de PWA discussie! - zou het mede gelet op bovenstaande goed zijn als het college wel naar een meerderheid van de raad luistert. Deze keer wel dus. Ook valt er m.i. veel voor te zeggen dat dit soort grote besluiten niet vlak voor de verkiezingen wordt genomen.

Anoniem zei

Grote beslissingen dienen inderdaad een (breed) draagvlak in de Raad te hebben. Een formele meerderheid (50% + 1) is m.i. niet genoeg.

Nico Voogt /voorz. GoudaOnderneemt! zei

Als voorzitter van Gouda-Onderneemt.nl reageer ik graag. Prima verhaal van CU/Theo maar dit is namelijk geen vraag maar een UNIEKE kans voor Gouda en regio! We moeten met elkaar dit omarmen en met elkaar verder brengen. Ook met wie twijfelt gaat Gouda-Onderneemt graag in gesprek. Natuurlijk moet de vraag gesteld worden wat een Gemeentegarantie zal inhouden. Echter het gaat er vooral om wanneer deze pas behoeft te worden aangesproken. Graag roep ik ieder die bedenkingen heeft op om de positieve dialoog aan te gaan. Iedereen die ik afgelopen jaar gesproken heb is uitermate positief over dit initiatief. Eindelijk! Fantastisch! TOP! Boost voor Gouda! enz enz. Grootste IT bedrijven zijn betrokken bij dit initiatief. Zullen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dragen ook bij aan dit brede en gezamenlijk initiatief. Het is waar wat geschreven wordt, de samenwerking Overheid, Ondernemers en Onderwijs brengt nu dit als resultaat en dan hebben we allemaal de verantwoordelijkheid dit tot een succes te brengen. Een succes van allemaal en niet van enkelen. Delen is hier vermenigvuldigen! Wellicht is daar een leermoment. Wel dat past prima bij de O van Onderwijs. Maar ondertussen mag dit niet de reden worden om op onze handen te gaan zitten.
Nogmaals ieder neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik kan dat, vanuit mijn functie van Gouda-Onderneemt, als direct betrokkene bij dit initiatief bevestigen! IEDEREEN!
Dan ook Gouda met 'slechts' een garantie. Gouda is goed bezig, nu de bal voor het doel ligt moeten we ook scoren en vertrouwen hebben!
Gouda 750 als Universiteitsstad? DOEN!

Vanuit een ActieprogrammaEconomie van Overheid, Ondernemers en Onderwijs met als Thema Samen Sterker moeten we nu oogsten!

Met vriendelijke groet,
Nico Voogt
Voorzitter GoudaOnderneemt!
(= VBG, SOG, GBC, VNO, COG, CZG, ism MiddenHolland en OFG )


Wilhelm Kolkman zei

Ik wil graag reageren vanuit mijn werkervaring onzekerheden en risico's te managen.

Dat kun om te beginnen pas doen, als je de risico's, de voordelen en de exposure (hoe groot kan de schade uiteindelijk zijn) duidelijk genoeg, bij voorkeur gequantificeerd en ook alternatieven bekeken zijn.
Dit wordt mij helaas helemaal niet duidelijk uit de info uit het stuk van Theo en de reactie van Nico Voogt. Het feit dat die duidelijkheid er niet is, is op zichzelf al een risico, een slecht teken.

Laten we ook niet vergeten dat er een reeel risico is dat afgedkt moet worden, anders zou dit bedrijf er niet om vragen, of dat risico zelf nemen. Wat is dat risico dan precies? Dat kun je beheersen, maar daarmee is het risico niet weggetoverd.

Dus de vragen van Theo lijken mij zeer terecht. Het lijkt mij dat elke bank of andere commerciele partij die ook zou stellen. Ook zou ik meer duidelijkheid willen zien wat nu precies de voordelen voor Gouda zijn, en hoe de grootte van de garant stelling zich verhoudt tot budget van GemeenteGouda (wat is de impact op de gemeente dwz op ons als burgers, als het geld toch kwijt raakt).

Als het inderdaad om garantiestelling voor huur van een pand gaat, dan de volgende suggesties:
- waarom kan een international bedrijf als deze die niet zelf dragen?
- die garantie stelling kun je ook minimaliseren door bijv de gevraagde huurtermijn te reduceren (is het 1 of voor 10 jaar), waarom wil de verhuurder zelf dat risico niet nemen of verzekeren?
- Realiseer je als gemeente dat er de kantoorverhuur markt in NL een kopersmarkt is, dus als huurder kun je hard onderhandelen, er staan ook allerlei andere panden leeg.
- maximaliseer de upside voor de gemeente Gouda, als het goed gaat. Bijv welke guaranties heft de gemeente, dat deze club dan eerst in Gouda gaat groeien, ipv in een andere locatie eerst een 2e opleiding gaat starten.

ex-prof-supinfo zei

https://twitter.com/prof_supinfo/status/931931041211744256

Mefiez vous de ce menteur !!

ex-prof-supinfo zei

De heer Mouriesse heeft in 2017 3 faillissementen geleden voor enkele tientallen miljoenen euro's schulden. Hij heeft zijn leraren en leveranciers nooit kunnen betalen, maar geeft de voorkeur aan auto's, appartement en kasteel.
Ik nodig u uit om de financiën van deze heer serieus te controleren. Neem contact op met de vereffenaar in Frankrijk van zijn bedrijf https://www.brouard-daude.com
Neem contact op met Judge Claise in Brussel.

Ik bid dat deze heer in de gevangenis zal eindigen.

Mr Mouriesse a subit 3 faillites en 2017 pour plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes. Il n'a jamais su payer ses professeurs et fournisseurs mais préfére s'acheter voitures, appartement et chateau.
Je vous invite a vérifier sérieusement les finances de ce Monsieur. Contactez le liquidateur en france de ses entreprise https://www.brouard-daude.com
Contactez le Juge Claise à bruxelles.

Je prie pour que ce monsieur termine en prison.

Anoniem zei

Helaas hebben we te maken met bestuurders die niet worden gehinderd door enige vorm van kennis. Binnenkort Gouda in TROS opgelicht! Jaap

Anoniem zei

Aan Nico zou je het ook doen als je het zelf zou moeten financieren/garant staan? Antwoorden hoeft niet want kan ik wel raden. Jaap

Anoniem zei

Ik zou graag genoeg geld vrijmaken voor het verzorgen van onze ouderen en zieken, die het land en ook de stad Gouda ja, hebben opgebouwd. Utopische dromen komen daarna aan bod.

Nico Voogt zei

Beste Jaap,

Als een garantie kan worden afgedekt, de afspraken goed zijn en het Gouda qua vernieuwende economie, werkgelegenheid en vitaliteit helpt en uiteindelijk verder brengt dan wel. Wellicht zijn of waren er wel meer besluiten of investeringen in de stad `plat te redeneren`die uiteindelijk toch in positieve zin de stad hebben gemaakt die we zijn. Zo komen er ook nog genoeg uitdagingen. Daar is een verstandige Raad en College voor nodig en personen of organisaties die proberen te werken aan de stad. Daar zijn gelukkig tal van goede voorbeelden van en dan doel ik zeker niet alleen op GoudaOnderneemt!
Terug naar mijn eerste reactie, ik heb daar aangegeven dat Theo Krins hier een prima blog neerzet! Dus inclusief de kritische vragen en voorwaarden die hij stelt! Vragen gesteld door de Raad afgelopen woensdag zijn ook terecht maar waar het vooral om gaat is dat we vanuit een positief attitude met elkaar proberen dit naar Gouda te halen en de problemen die we zien of tegenkomen met elkaar proberen op te lossen. Natuurlijk moet er strak gecontracteerd worden. Natuurlijk moet we kritisch zijn. Dat zal in het kader van elke garantie of investering verwacht mogen worden van Raad en College. Van belang is en blijft dat we wel kijken naar het risico die vaak een subsidie met zich meebrengt en daarentegen een garantie kan bieden. Dat was zo bij Goudasfalt dat wordt zo bij de KaasExperience en zo waren er en komen er nog wel meer zaken op ons af.

Dus niet raden naar antwoorden maar met elkaar proberen bij te dragen aan ontwikkelingen en kansen die de stad heeft. Het College is daarvoor, met een positief kritische Raad mans genoeg voor. Graag spreek ik de hoop uit dat een besluit in die zin waar of hoe ook niet wordt beïnvloed door verkiezingen-gunnen/of misgunnen maar door met elkaar proberen de stad verder te brengen. Als het een succes wordt moet en kan ieder daar de eigenaar van zijn.

Het is aan de beantwoording van de gestelde vragen, aan het College en of aan de Raad en de voortgang die past bij die rollen-verantwoordelijkheden en het initiatief. Daarna weer verder of niet.

Het binnenhalen van een internationale IT-Universiteit, daar is iedereen, maar dan, ook iedereen, het echt over eens is fantastische kans van en voor Gouda.Met vriendelijke groet,
Nico Voogt
Voorzitter GoudaOnderneemt!

Anoniem zei

Als iedereen het eens is, ben ik altijd op mijn hoede. Hoe dan ook, hoe zeker is eigenlijk dat ze zich hier willen vestigen? In de column van Marianka Peters las ik dat Gouda al een halve ton ambtelijke kosten voor het mogelijk komen van Supinfo heeft gemaakt.

Ook vraag ik me af in hoeverre de gemeente Gouda een serieuze partij is tegenover zo'n enorm universiteitsbedrijf. Een toilet neerzetten bij Klein Amerika blijkt al te moeilijk, ex wethouder Bergman (nu ereburger!) draagt het probleem over aan haar opvolger.

Trouwens wat moet je kunnen om ereburger te worden? Het PWA dossier werd deze dame al snel te zwaar, dat moesten anderen vervolgens doen. Zag haar vooral neerbuigend kijken als burgers aan het woord waren tijdens raadsvergaderingen over PWA.

Anoniem zei

@21/1 21.42

Links-liberale arrogantie: iedereen die het er niet mee eens is, is populist, dus niet in orde.

Anoniem zei

Tjonge Nico wat een verhaal zeg. Dank daarvoor. Neemt niet weg dat er weer eens grote financiële risico's op de belasting betalers afgewenteld gaan worden. Als we dan toch geld uit gaan geven dan pleit ik voor het opnieuw oprichten van een Gouds Conservatorium. Kost wat maar daar heeft de belastingbetaler tenminste wat aan. Ook goed om zangles te nemen ;-). Jaap

Anoniem zei

Interessante casus.

Ik citeer Nico Voogt: "Dus niet raden naar antwoorden..."

Geef die antwoorden op de vragen dan ook maar.
- welk percentage van het risico wordt zou door de gemeente moeten worden gedragen? Is dat 20% of 40% of nog meer? Let op, ik vraag niet naar geld, slechts naar percentage.

- waarom moet de gemeente een vastgoedeigenaar helpen? Dit is toch gewoon vrije markt? Zeker als zoveel grote bedrijven het steunen. Die kunnen toch ook garant staan? Voor hoeveel procent van het risico staan de genoemde bedrijven garant?

- Hoe zit het met bovengenoemde faillissementen. Kloppen die?

Ik ben benieuwd, meneer Voogt.

Anoniem zei

Als het een solide organisatie is, is er vast een bank te vinden die tegen gunstige voorwaarden een lening of garantie wil verstrekken. Wil geen bank zich daaraan branden of zijn er onduidelijke redenen waarom de gemeente garant zou moeten staan, hoed je dan maar.
#diegoudsemediagroepgingookfailliiet

Henri van Heffen zei

Alle hens aan dek!

Goedenavond allemaal, beste Theo,

Allereerst dank voor het schrijven over dit onderwerp. Als er spannende zaken zijn, reageer ik altijd graag op jouw blogs. Veel meer mogelijkheden zijn er niet om een open discussie te voeren over belangrijke lokale onderwerpen. Supinfo is bij uitstek zo'n onderwerp.

Mijn betoog was uitgegroeid tot 572 woorden, maar eerlijk gezegd was ik niet tevreden. Supinfo is een heel delicaat onderwerp. Misschien mag ik zo brutaal zijn om hieronder wat te plakken uit mijn gekras:

'Iedereen ziet het belang van dit onderwerp en wat ik mis is een proces dat recht doet aan dat belang'

'Dat brengt ons bij andere onderwerpen die zeker blogwaardig zijn en waar we wel meer over kunnen zeggen. Denk hierbij aan het veiligheidsplan en niet te vergeten de mogelijke afsluiting van de af- en oprit van de A12'

'Al deze ontwikkelingen moeten op een positieve wijze worden afgerond om in de race te blijven als stad. Zo simpel is het'

Feitelijk varianten op wat al geschreven is, wat kunnen wij werkelijk toevoegen?

Uiteindelijk kunnen we slechts oordelen over het besluit, en dat zal een zwaarwegend oordeel worden. Geklungel zal grote gevolgen hebben. Mogelijk zitten we zelfs op een politieke bom. Naast grote kansen liggen grote bedreigingen, zo is het nu eenmaal.

Graag sluit ik af met wat ik heb bedacht als oplossing. 'Om Gouda te laten glimmen, moeten de verhoudingen veranderen' en niet alleen de politiek -bestuurlijke verhoudingen!

Inmiddels staan de verkiezingen voor de deur. Misschien kan ik dit keer een actievere rol spelen en is het straks 'raar' als ik op jouw blog schrijf.
Het belangrijkste was dus om in ieder geval even snel wat te schrijven.Het waren spannende jaren en het wordt ongetwijfeld nog spannender.


Veel succes met #gr2018!

Met vriendelijke groet,

Henri van Heffen

'Ja of nee, geen praatjes'

Anoniem zei

Solide IT bedrijven zoals bijvoorbeeld Ortec zijn door bestuurlijk geklungel uit Gouda vertrokken. Nu gaat men een Frans IT instituut naar binnen halen met belasting geld. Is dit nog uit te leggen! Jaap

William zei

Het is toch geen heel groot geheim wie de eigenaar is? In het kadaster kan je vinden dat de goede man ook Theo heet, in Stolwijk woont en nog wat pandjes meer heeft in de stad. Onder andere het pakhuis van de Marskramer. Er zullen best meer pandeigenaren zijn die hun wat minder kansrijke vastgoed met gemeentegarantie willen opknappen.

Kan de gemeente eigenlijk een garantie geven aan een privépersoon? Daar zou je eens naar moeten vragen, Theo! En anders staan al die ondernemers toch gewoon garant? Zo hoog is het risico niet als ik hun moet geloven.

Zou jammer zijn als er weer eens een mooi plan door schimmig gedoe van de gemeente zou stranden!

Anoniem zei

Vraag blijft voor hoeveel geld wordt de gemeente en dus de belastingbetaler over enige tijd gedupeerd. Misschien wil Zoetermeer het instituut wel hebben of zijn ze daar slimmer. Jaap

Anoniem zei

Ik lees dat er een besloten raadsvergadering is, waar de hoogte van de gemeentegarantie bekend wordt. We mogen als burgers dus ook niet weten hoe er met ons belastinggeld wordt getoverd. Rara gang van zaken dit. Waarom moet de gemeente überhaupt aan een commerciële partij een garantie verstrekken? Het lijkt erop dat buiten wat ambitieuze gemeentebestuurders (Jan de Laat voorop) eigenlijk niemand echt in dit project gelooft.

Dit snel regelen voor de verkiezingen zou een slechte zaak zijn. Dit hele dossier rammelt. Kwantitatief is dit college met velen, kwalitatief stelt het met dit soort fratsen wederom teleur.

Anoniem zei

We weten toch allang wat voor partij Gouda Positief is! Wat doet belastinggeld van burgers ertoe er is weer een pand van ... verhuurd. Jaap

Sara Wendt-Meeder zei

Beste Theo, bedankt weer voor je blog.
Een mooie kans voor Gouda, maar ook een lastig onderwerp waar veel vragen over te stellen zijn.
Als kenner van het hoger onderwijs stel ik er een paar..

Over de doelgroep Het is een privaat instituut, waardoor studenten geen studiefinanciering krijgen. Wat is het beoogde collegegeld? Dit is opvallend afwezig op sites van SupInfo. Het reguliere wettelijke collegegeld in Nederland bedraagt circa E2000 per jaar (voor bekostigde instellingen). Particuliere instellingen vragen een veelvoud: E 6000, E 8000, ..
Wat is de beoogde doelgroep van deze opleidingen? Wie willen en kunnen dit collegegeld betalen? Reguliere studenten zullen toch kiezen voor de bestaande en bekostigde ICT-opleidingen van de hogescholen in Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag en Utrecht. Wellicht de regionale ICT-bedrijven voor hun medewerkers? Dat lijkt mij het meest waarschijnlijk. Maar is daar dan subsidie voor nodig?

Over het nut van de studentenkamers In het huidige stelsel met studieleningen blijken studenten vaker thuis te blijven wonen om zo kosten te besparen. Dit lijkt mij ook het geval voor de dure SUPINFO-opleidingen. De bereikbaarheid van Gouda met het OV is ook top. Het belang van studentenkamers op de campus lijkt mij daarom beperkt. Daarbij heeft SUPINFO een geweldige online campus. Het lijkt zelfs hun paradepaardje. Het starten met alleen onderwijsruimten, zonder studentenkamers, lijkt mij voor de aantrekkelijkheid van SUPINFO Gouda daarom geen enkel probleem. En financieel een stuk minder risicovol.

De erkenning van de Franse diploma's Is het zo dat de bachelor- en masterdiploma's van SUPINFO ook in Nederland één op één erkend worden? Heeft de Raad dat zwart op wit? Is dat onderzocht? Het is heel mooi dat het bedrijfsleven direct inzetbare ICT-ers krijgt, maar je wilt ook dat de studenten een NVAO-erkend diploma ontvangen.

Tot slot moet mij nog iets van het hart. In de discussie vind ik dat de bestaande HBO-ICT opleidingen tekort worden gedaan. Uit ervaring weet ik hoezeer hogescholen hun best doen om het bedrijfsleven bij hun opleidingen te betrekken, met werkveldcommissies, grote praktijkopdrachten en Microsoft certificaten etc.. En nee, niet alles kan. De HBO-instellingen zijn ook gebonden aan de wettelijke eisen van een HBO-curriculum. Maar hopelijk is SUPINFO dat ook.

Sara Wendt-Meeder

Anoniem zei

Ik ben benieuwd of al deze kritische vragen ook door de raadsleden worden gesteld. Fijn dat zo velen hierover meedenken, dat is dan weer een voordeel van zo'n blog. Wel jammer blijft dat discussie weer gaat nu over een prestige project van een wethouder, ging het eens over zaken die er echt toe doen en waar mensen in Gouda mee zitten. Dat er weinig vrije zwemruimte is in Gouda, de kwaliteit van zwemlessen teleurstelt, de PWA locatie plannen alleen van bewoners komen en de gemeente niks laat horen, het college plannen over nieuwe mega moskeeën over de verkiezingen heen tilt of er geheimzinnig over doet...

En waar kunnen we straks bij de verkiezingen echt uit kiezen? Bepaald duidelijk is dat nog niet, wat überhaupt de verschillen zijn tussen partijen. Mij is wel duidelijk dat partijen die in het college zitten een verdraaid goed verhaal moeten hebben. Een partij als D66 lijkt nog steeds niet te begrijpen wat ze verkeerd heeft gedaan in de crisis van 2016; die doet bijv. voor mij finaal af. Oud wethouder Bergman gaf daar blijk van in een laatste interview in Goudse Post.