Betrokken

Betrokken

vrijdag 1 april 2016

Hofje van Jongkind is gered!


In mei 2013 stond het bestemmingsplan Binnenstad Oost op de agenda en de fractie van de ChristenUnie heeft dat moment benut om aandacht te vragen voor het voormalig pand van Firma Van der Goes in de Zeugstraat dat nu al weer jaren leegstaat en nog restanten bevat van een oud hofje, Het Hofje van Jongkind

De binnenplaats van dit pand is nu bedekt met een plat plastic dak en de woningen die om de binnenplaats liggen, zijn leeg en dienen als opslag.
Het pand is op dit moment in handen van een Utrechts ontwikkelingsmaatschappij en het zou heel mooi zijn als het hofje weer in ere wordt hersteld. Dat laatste lijkt nu te gaan lukken!

Concreet plan

Op dit moment ligt er een concreet plan om het pand te gaan herstellen en er drie kleine winkels in te gaan vestigen. Het is een goede zaak dat de gevel grondig wordt aangepakt, want het pand ziet er nu werkelijk niet uit.
Het plan voorzag echter niet in het herstel van hofjes en daarmee dreigde een historische kans verloren te gaan...

Onze fractie heeft er daarom opnieuw bij het college op aangedrongen om niet alleen de gevel en de bovenverdiepingen te herstellen, maar ook de hofjes zelf.

Last onder dwangsom

Bij inspectie op 12 januari 2015 is door de ODMH geconstateerd dat er bij dit pand sprake is van een ernstige situatie die ingrijpen rechtvaardigt. De ODMH heeft op 14 april 2015 daarom een aanschrijving met last onder dwangsom laten uitgaan op alles wat verband houdt met ernstig achterstallig onderhoud. Dit betreft het gehele pand (!) inclusief de bovenwoningen en de eerste verdieping van het hofje (inclusief kappen, daken en buitengevels). De eigenaar van het pand is op basis daarvan verplicht om uiterlijk 1 juli 2016 al het achterstallig onderhoud weg te werken. Als het achterstallig onderhoud is weggewerkt komt de volgende fase aanbod: herstel van de toegang naar de hofjes en het gaan realiseren van twee kleine winkels links en rechts van het pand. De toegangspoort die nu nog bij de museumtuin van het Verzetsmuseum staat zal weer in de gevel worden geplaatst.
Verwarring
Aanvankelijk leek het erop dat de eigenaar alleen de bovenverdiepingen en de voorgevel moest opknappen, maar navraag leerde dat ook de beneden verdieping inclusief de hofjes moeten worden hersteld. Het college ziet de huidige situatie, waarin sprake is van ernstige verwaarlozing van dit pand, een unieke kans om het herstel af te dwingen en heeft – mede door ons aandringen – uiteindelijk doortastend opgetreden richting de eigenaar.
Herstel
De monumenteninspecteurs van de Omgevingsdienst (ODMH) zorgen ervoor dat dit werk volgens de omgevingsvergunning wordt uitgevoerd en dat de onderdelen met monumentale waarde volgens de oorspronkelijke tekeningen worden hersteld. Ook zullen onderdelen van het pand moeten worden vervangen, waaronder de zinken dakgoten en dakpannen. Panlatten en tengels worden nagezien en waar nodig vernieuwd en/of opnieuw vastgenageld. Enkele spanten, muurplaten en gordingen zullen in verband met houtrot hersteld worden. Het voeg- en metselwerk in de gevels zal ook nagezien en waar nodig hersteld worden.

Het is bijzonder verheugend dat naar verwachting eind 2016 Gouda er weer een prachtig hofje bij heeft!

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Leuk nieuws, goed gedaan!

Anoniem zei

Wat fijn om te horen Theo! Je hebt je er tijden lang sterk voor gemaakt en dat heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Uiteraard wil ik bij deze ook de eigenaar van het pand bijzonder bedanken voor de inzet. Goed om te zien dat deze man uiteindelijk heeft ingezien dat cultuur belangrijker is dan geld en bezit.Waren er maar meer van deze ondernemers.Een woord van dank gaat uiteraard ook uit naar de voltallige gemeenteraad. Ook zij hebben hun beste beentje voor gezet, chapeau!!
Ondertussen zal ik de vorderingen op de voet volgen.

Godert Schouten

Gert van den Brink AA zei

Theo, goed dat de fractie en jij in het bijzonder dit hebben opgepakt. Ik vind het echt geweldig nieuws

Gert

Henk van Blitterswijk zei

Een mooie actie. Hoe was het ook al weer. Hebben hier vroeger niet prediker van Welzen, de oude Maasbach en/of Jan Zijlstra hier vroeger geen evangelisatie diensten gehouden? Zou dat onder de overkapping van het hofje zijn geweest? Is er misschien iemand dat het precies weet?

Henk

Anoniem zei

Gefeliciteerd met dit resultaat. Mooi dat dit bewaard kan blijven voor onze historische binnen stad. Henk van Oorschot

Peter zei

Fantastisch. Zo wordt de stad steeds mooier en verdienen de investeringen zich op de lange termijn zeker terug. Investeren in erfgoed = duurzaam!