vrijdag 4 maart 2016

Meer veiligheid in Gouda door Buurt Bestuurt


Op 2 maart jl. hebben de fracties van de PvdA en ChristenUnie een expertmeeting georganiseerd over “Buurtgestuurd Politiewerk”. Achterliggende gedachte bij dit onderwerp is dat de veiligheid in Gouda zal verbeteren als er actief wordt samengewerkt tussen bewoners, gemeente en politie en als er wederzijds commitment is om zaken gezamenlijk op te pakken.

In Rotterdam draait het project Buurt Bestuurt al enige jaren en er waren daarom voor deze avond verschillende sprekers uit Rotterdam uitgenodigd om zoveel mogelijk kennis te verkrijgen over dit onderwerp

Vasco Lub, socioloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, gaf aan dat dit fenomeen afkomstig is uit Chicago.
Hij temperde meteen ook wat de verwachtingen. Inbreng van burgers zal in beperkte mate bijdragen aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel en afname van criminaliteit.  De verbetering wordt vooral ervaren door direct betrokkenen. Het is dus belangrijk dat zoveel mensen erbij betrokken zijn.


Interessant is ook dat uit onderzoek blijkt dat betrokkenen (bijvoorbeeld wijkteam) problemen anders waarnemen dan de bewoners zelf.

Om zoveel mogelijk profijt te hebben van Buurt Bestuurt, is het belangrijk dat alle betrokkenen zijn toegerust om met dit concept aan de slag te gaan en het moet niet bij ideeën blijven, er moet ook echt iets tot stand worden gebracht. Zorg daarom voor dezelfde verwachtingen en ga niet voor persoonlijke belangen.

Voor Gouda had Vasco Lub specifieke aandachtspunten:

·      Ga weloverwogen te werk:

o   liever kwaliteit dan kwantiteit
o   Waak voor ‘institutionalisering’
o   Burgerinspraak is middel, geen doel
·      Werk aan gemeenschappelijk referentiekader
·      Mobiliseer ook bewoners buiten vertegenwoordigende schil
o   Investeer in de breedte (anders establishment bias)
·      Ga voorbij aan vrijblijvendheid:
o   Mandateer het frontliniewerk
o   Zorg voor stevige regie
o   Creëer verantwoordingscultuur


Hans Hoekman, wijkagent en initiatiefnemer van Buurt Bestuurt, waarschuwde direct dat het niet moet gaan om het sturen van politiewerk. Het gaat om de totale veiligheidsaanpak in een wijk of buurt en de politie maakt daar onderdeel van uit.

Tevens een winstwaarschuwing: Buurt Bestuurt is geen wondermiddel maar een methode.
Het gaat om de wil om er samen wat van te maken!

Bij Buurt Bestuurt zijn 3 doelstellingen van belang:
             Veiligheidsbeleving
             Vertrouwen
             Zelfredzaamheid
De volgorde van de doelstellingen is niet van belang, maar alle drie zij ze wel relevant.

Hoe pak je dit nu aan?
·      Formeer een buurtcomité die zo goed mogelijk representatief is. Denk daarbij aan leefstijlen, leeftijd, afkomst, sociale klasse etc.
·      Uitdaging is om aan te sluiten bij buurtgevoel van de bewoners. Je moet het probleem kunnen ruiken en proeven om ze te laten participeren
·      Voeg aan het comité maximaal 4 professionals toe, anders gaan bewoners niet actief meedoen.
Het gaat om een vast persoon van politie, gemeente, toezicht en een opbouwwerker. Laatste persoon is belangrijk om bewonersinitiatieven te ondersteunen.
·      Bewoners kunnen in 10 minuten 200 items benoemen die beter kunnen of anders moeten. Maak daaruit dan een top-3 die SMART omschreven moet zijn en ook haalbaar is. Alle partijen geven dan hun commitment voor de aanpak van deze top-3.
·      Buurt Bestuurt is niet van de gemeente maar is van en voor de bewoners. Bewoners moeten daarom zo snel mogelijk in de lead, over frequentie van overleg, notuleren etc. Ook om aan te geven wanneer een item uit de top-3 kan.
·      Investeer in betrokkenheid van bewoners. Hoeveel mensen weten van initiatieven? Ga naar mensen toe, naar plekken waar inwoners komen, bijvoorbeeld op scholen.
Carolien van Eykelen, beleidsadviseur bij Directie Veiligheid in de gemeente Rotterdam, is mede grondlegger van Buurt Bestuurt.

Carolien geeft aan dat je met bewoners in gesprek moet gaan over problemen en mogelijke oplossingen en wat ze zelf kunnen bijdragen aan de oplossing. In de praktijk gaat het vaak over verkeersveiligheid, overlast door jeugd en hondenpoep.
Kies een onderwerp, welk onderwerp maakt niet uit, maar ga met elkaar aan de slag met problemen die spelen. Het  gaat om het gesprek en het proces.

Veel bewoners hebben overigens niets met het onderwerp veiligheid, dus relativeer het dus wat...

Pas de maatregelen en communicatie aan bij de "buikpijn" van bewoners. Neem als leidraad waar bewoners zich zorgen over maken.
Overheid maakt zich vaak over ander zaken druk dan bewoners. Let daar op! Als het hen niet raakt, doe wat je moet doen, maar maak er minder lawaai over.

Mensen denken vaak na over hun straat en buurt en komen met zinnige oplossingen. Laat je als overheid verrassen. Maak meer gebruik van wijsheid en betrokkenheid van bewoners en hun wens om betrokken te willen worden.

Veel mensen willen betrokken worden maar weten niet hoe dat te doen en Buurt Bestuurt is daarvoor een goed vehikel.
Het vehikel dient als een spiegel voor de gemeentelijke organisatie en politie.

Communicatie: minder generiek, meer specifiek. als een café dicht gaat  een persbericht naar alle kranten is niet verstandig. Daar zijn ze mee opgehouden. Wordt namelijk ook buiten Rotterdam gelezen en dat werkt stigmatiserend voor gebieden.
Communicatie in zo’n situatie alleen aan direct omwonenden, soms alleen met papier op café.

Als basis voor de aanpak dient een coalitie akkoord, waarbij budgetten moeten worden vastgesteld en niet alles inhoudelijk moet worden dichtgetimmerd. De invulling moet samen met de stad gebeuren.

Hoe nu verder?

De fracties van de PvdA en ChristenUnie gaan nu met betrokkenen in de stad (bewoners, politie, wijkteams en ambtelijke organisatie) in gesprek om zo te komen tot een concreet voorstel richting de gemeenteraad. Doelstelling is om nog dit jaar te starten met een eerste pilot van Buurt Bestuurt in Gouda.

14 opmerkingen:

Ron zei

Theo, meer preventie door gericht buurtwerk. Ondersteuning sociale groepen die anders wegglijden in criminaliteit.

WH Kolkman zei

Klinkt interessant, lijk me een goed plan

Ook prima dat jullie proberen te leren van anderen, ipv zelf opnieuw het wiel uitvinden. Moeten we op meer dossiers doen!

Succes met de pilot!
PS. De truck met een pilot is ook die zo te kiezen dat je een redelijke kans op succes hebt. Begin dus niet met het lastigste veiligheidsprobleem of wijk, pak die pas aan als je de pilot aan de praat hebt.

Dat klinkt counter-intuitief, maar is het niet. Immers je hebt 2 uitdagingen: de pilot zelf aan de praat krijgen (andere way of working) en het pilot onderwerp (veiligheid).

Eerst leren fietsen op een stadsfiets, voordat je op een racefiest wedstrijden gaat rijden.....

Theo Krins zei

Dank voor je tip Wilhelm!
Op die avond zelf kregen we inderdaad ook dat advies. We zullen daar goed op letten!

Marcel zei

Misschien is het een idee om te kijken of er leringen zijn te trekken uit het verdelen. Er zullen ongetwijfeld evaluaties rondlingeren over de jaren '80 en '90 (misschien zit ik er wat jaren naast :-) ) ten tijden van de buurtpreventie.

Je ziet de bordjes hier en daar nog wel hangen "Attentie Buurtpreventie".

Misschien is het niks, is er niks. Maar wie weet, worden we van deze info weer een beetje wijzer.

B. te G. zei

Allemaal prachtige woorden, maar het probleem waar het werkelijk omgaat
wordt niet aangeroerd.

Laten ouders hun kinderen de waarde en normen bijbrengen welke
in een westerse samenleving gehanteerd worden. Daar ontbreekt het
enorm aan.

Als dit lukt behoef je al het bovenstaande niet eens te doen.

Anoniem zei

Eens dat dit de kern is, @ 11:42.
Vooral jongeren uit allochtone hoek missen vaak een "rolfiguur", een vader die werk heeft en een nuttige maatschappelijke rol vervult.
Je kunt een boekenkast vullen met studies hierover.

Daardoor missen ze een ankerpunt en gaat het vaak (gelukkig niet altijd) van kwaad tot erger. Geen werk, verkeerde vrienden, criminaliteit.

Die kern van de zaak moet aangepakt, zeker in Gouda. Het zou fijn zijn Theo als hier ook de PvdA van overtuigd zou kunnen worden, want die hebben toch vaak nog denkpatronen uit de jaren zeventig.

Anoniem zei

De omgeving bij de MCD is eindelijk veilig en de beveiligingscamera's zouden er weg worden gehaald?????????

Omgeving Ouwe Gouwe krijgt nu alvast een proef met een buurt-what'sapp als voorbereiding op het grotendeels ongewenste AZC??????

Echt, heel echt?

De buurt bestuurd? Ok. GEEN AZC.

Anoniem zei

De buurt bestuurt is een verkeerde titel. Het suggereert dat bewoners het voor het zeggen krijgen en dat is niet zo.

Het is niet zoiets als: "Burgers mogen meepraten over het AZC", terwijl het college van BenW al precies weet wat ze wil, het COA steunt ipv de eigen inwoners en nul invloed op planvorming geeft.

Bovendien zijn er al goede initiatieven, denk aan de buurt app. Dat werkt en is snel en simpel. Het optuigen van bureaucratie moet je mee oppassen, het kan bewoners teveel tijd gaan kosten en verantwoordelijkheden gaan door elkaar lopen. Plan klinkt nog erg vaag, dus ben benieuwd wat voorstel gaat inhouden...

Anoniem zei

Ik bedoel "het is net zoiets als"

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Theo Krins zei

Graag alleen reageren op onderwerp en blog niet misbruiken voor andere doeleinden!!

Anoniem zei

Volgens recente berichten zijn er veel vrijwilligers in Gouda. Wie weet zijn er nog wat werkeloze mensen die zo'n professionele job in een wijkteam willen hebben?

beveiligingscameras.nl zei

Camera Preventie blijft één van de betere manieren om de veiligheid op straat te verhogen. Het is van belang dat men het gevoel krijgt dat ze er niet alleen voor staan als er iets gebeurd. Natuurlijk is het van belang dat dit niet ten koste gaat van de dagelijkse privacy. Wellicht een idee om alleen tijdens de avond/nacht uren de preventie in te schakelen?