Betrokken

Betrokken

zaterdag 27 februari 2016

Minder asielzoekers in AZC Gouda!

Haalbaarheidsonderzoek AZC Gouda afgerond
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum (AZC) in de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne. 
Op basis van het onderzoek, de uitgangspunten van het COA en de randvoorwaarden van de gemeente komt het COA tot de conclusie dat de PWA-kazerne geschikt te maken is als AZC. Wel zal er op de bunker moet worden gebouwd om totaal 530 (!) asielzoekers te kunnen huisvesten.
Uitgangspunten onderzoek
Uitgangspunt voor het COA was om te onderzoeken of de PWA-kazerne een geschikte locatie zou zijn voor het vestigen van een asielzoekerscentrum voor 500 asielzoekers voor 10 jaar. Het COA heeft hierbij onder andere gekeken naar aspecten als kwaliteit, functionele bouw, architectuur, techniek en financiën. In het onderzoek zijn de randvoorwaarden ook meegenomen, die de gemeente en het bewonersplatform hebben meegegeven voor een goede inpassing in de wijk, zoals: een kwalitatief goede huisvesting, veel aandacht voor leefbaarheid en veiligheid en aandacht voor dagbesteding op het eigen terrein.
1e verdieping


Galerijwoningen

Het COA kiest voor een verbouwing waarbij het pand goed blijft aansluiten op de bestaande gebouwstructuur en (vlucht)trappenhuizen en de woonunits via een externe galerij te bereiken zijn. 
Doordat de woonunits langs de buitenzijde bereikbaar worden is er wel meer kans op geluidsoverlast en dat wordt een extra punt van aandacht!
Het pand zal van binnen volledig vernieuwd worden en de gevels zullen deels vernieuwd worden.
Er komen appartementen voor acht personen, met twee slaapkamers voor drie bewoners en één voor twee personen, een woonkamer en eigen sanitair. Vooral op de begane grond komen voorzieningen als een kinderspeelruimte, leslokaal, ruimte voor gezondheidszorg en kantoren voor onder andere COA-medewerkers. Op het buiten terrein worden sportvoorzieningen en speeltuintjes aangelegd. 
Meer dan 500 bewoners
Op basis van de tekeningen kom ik uit op 530 bewoners en dat is meer dan het afgesproken maximum van 500!
Begane grond: 19 Eerste verdieping: 120 + 80 op de bunker
Tweede verdieping: 120
Derde verdieping: 120
Vierde verdieping: 71Bouwen op bunker
COA gaat uit van een variant waarbij de bunker niet gesloopt zal worden. Op de bunker zal nieuwbouw worden gerealiseerd om de capaciteit van 530 bewoners te kunnen realiseren. Het is nog niet definitief dat de verbouwing van de PWA-kazerne op deze manier zal plaatsvinden. Het COA en de gemeente gaan nader met elkaar in gesprek over de gekozen variant. Ook het haalbaarheidsonderzoek vormt onderdeel van de onderhandelingen die plaatsvinden tussen de gemeente en het COA.
Motie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer

Minder bewoners
De gekozen variant is opvallend! Duidelijk is dat de bestaande bebouwing niet groot genoeg is om 500 asielzoekers te kunnen huisvesten en daarom extra bebouwing noodzakelijk is. 
In het licht van de (landelijke) discussie, waarbij steeds luider wordt geroepen om kleinere locaties, had het meer voor de hand gelegen om niet te kiezen voor het bouwen op de bunker. Zonder deze woningen kunnen er nog altijd 450 asielzoekers worden gehuisvest. Wat mij betreft is dit een serieus punt van onderhandeling bij de bestuursovereenkomst!
De bunker kan dan gewoon blijven staan en het dak kan door een "groene inrichting" een aantrekkelijke aanvulling voor de geplande verbouwing worden. Bij het oorspronkelijke plan voor de Ark, Gemiva en ouderenwoningen was dit ook het plan.

Senioren
Het pand zal voor 10 jaar dienen als AZC en kan daarna bijvoorbeeld worden benut voor senioren woningen. De vraag naar deze woningen zal de komende jaren alleen maar toenemen al is het wel de vraag of de huidige opzet voldoet aan de eisen die er dan aan dergelijke woningen worden gesteld.

Procedure

Deze maand  starten gemeente Gouda en het COA de onderhandelingen met de bedoeling die eind maart te hebben afgerond. Na het sluiten van de bestuursovereenkomst wordt de verbouwing van de PWA-kazerne Europees aanbesteed, omdat het totale bedrag van de verbouwing meer dan 5 miljoen euro is. 
De verwachting is dat dit traject ongeveer zes maanden duurt. De verbouwing zelf neemt ongeveer  twaalf maanden in beslag. De oplevering vindt dan plaats in de tweede helft van 2017.

102 opmerkingen:

Anoniem zei

Gewoon doordouwen dat hier in deze zeer druk bevolkte stad een AZC moet komen.
En nog wel in een kazerne, waar eigenlijk militairen thuishoren. TOTAAL Fout beleid. Dit leidt tot een ongewenste toestand. Waar zijn wij mee bezig??? En nog wel voor TIEN jaar! Is er al rekening gehouden met een extra moskee voor deze vluchtelingen in de buurt?

Anoniem zei

Draagvlak is nog steeds een zeer belangrijk criterium in het bestuursrecht. Is dat er ? Ik betwijfel dat.

Bewoner Gouda Noord.

Leen Blom zei

Waar blijft de opdracht tot naastenliefde bij de CU? Maak er geen politiek spel van. Blijf bij je principes dan hoef je geen spel met getallen te spelen.

Theo Krins zei

Beste Leen, die opdracht is ons uitgangspunt en dat heeft ook tot onze opstelling geleid dat we voor opvang van asielzoekers in Gouda zijn.
Daar is echter niet alles mee gezegd. We willen met elkaar ook zorgen voor goede begeleiding, huisvesting, integratie etc.
In de praktijk krijgen we steeds meer signalen dat het verstandig is om daarvoor goed te letten op niet al te grote opvang locaties.

Nu op de bunker moet worden gebouwd biedt dit een kans om de omvang wat terug te brengen.

Lees ook:
http://theokrins.blogspot.nl/2015/09/vluchtelingen-welkom-in-gouda.html en
http://theokrins.blogspot.nl/2015/10/warm-welkom.html

Anoniem zei

Is het ook geen opdracht om voor de mede Christenen te zorgen? Zoals vervolgde Christenen. Je moet inderdaad je naaste liefhebben als jezelf. Dus allereerst je mede-christenen. Daar hebben we zeker hier in Gouda onze handen vol aan.

Andre Heijstek zei

Hallo Theo,
Bij het verhaal dat bij dit plan werd gehouden werd aangegeven dat een azc nooit 100% vol zit. Een 6-persoons gezin komt in een 8-persoons woning en daar wordt dan niet iemand anders bij geplaatst. Dus die 530 wordt nooit helemaal gehaald.
Los daarvan lijkt het me inderdaad wel beter om de bunker niet vol te bouwen en het iets kleiner te houden.
Groet, André

Anoniem zei

Wat is dit nu @19:21, zijn we al zo ver dat de COA presentaties als ultieme waarheid worden aangenomen? Mag überhaupt de burger en de Goudse volksvertegenwoordiging hier iets van vinden, of worden we geregeerd door het COA vanuit een toren in Rijswijk?

Dit is het vraagstuk waar het om draait, de technische uitwerking van zaken is slechts een afgeleide. Dat het aantal nu alweer naar 530 stijgt in het beeld van het COA, terwijl de Tweede Kamer, VNG, burgemeesters (ook Milo?), Vluchtelingenwerk, politie, iedereen, zegt dat het kleinschaliger moet: het toont aan dat we hier met pure machtspolitiek en een onbetrouwbare overheid te maken hebben. Straks is het: "Ja we zeiden wel 10 jaar, maar 12 jaar kan ook heel goed en het wil niet zeggen dat we die 12 jaar volmaken."

Wat vindt de gemeenteraad? Waar staan de verschillende partijen? Chapeau Theo dat je jouw positie aangeeft, al vind ik dat je partijgenoten in de Tweede Kamer duidelijker zijn in a) noodzaak tot meer kleinschaligheid en b) zorgen over positie van christenen in AZC's. (Hoe zit dat in Gouda?). Waar staan andere raadsleden en waarom worden meningen wel in een blog, maar niet in de raadszaal naar voren gebracht?

De bewonersgroep heeft duidelijk aangegeven, tegen verdere bebouwing te zijn. Het AZC moet, als het er komt, binnen bestaande gebouwen. Het lijkt me da, alleen al omwille van draagvlak, en de toekomst van deze locatie (zorgwoningen), dit advies zeker gevolgd moet worden. Overigens: verbouwingskosten 5 miljoen is absurd, toont aan dat deze locatie helemaal niet geschikt is (alles moet kennelijk omgegooid) en geloof er niks van dat dit zgn voor 10 jaar is, gelet op de investering.

Anoniem zei

Wie verzint zoiets middenin een woonwijk? Een compleet asieldorp, met getraumatiseerden en voorspoedzoekers uit alle windrichtingen? Is dit humaan naar asielzoekers zelf?
Een inzending voor "Kanniewaarzijn" waard, als je niet beter wist dat het echt waar is. Ik snap echt niet de reacties van sommigen in de trant van "we zouden toch barmhartig zijn". Moeten daarmee alle democratische principes en ruimtelijk-planologische logica maar over boord worden gekieperd?

Ik weet dat het aan een deel van de Goudse gemeenteraad niet besteed is, want daarover praten alleen al is eng, maar het overgrote deel van de NL bevolking (Volkskrant onderzoek) wil niet nog meer asielzoekers opnemen. In veel Europese landen idem. Die barmhartigheid komt voort uit een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Grote groepen mensen komen hier voor welzijn en voorspoed, niet voor bescherming. Zelfs PvdA'er Timmermans beaamt dat. Geef ze eens ongelijk, maar dan ook niet allerlei vrome verhalen houden... We kunnen niet iedereen hierheen halen, de welvaartsstaat trekt dat niet (dixit PvdA'er Dijsselbloem) en de samenleving verwerkt het niet.

Laten we beginnen met in Gouda verstandig inzetten op echt kleinschalige opvang, voor de echte (gezins) vluchtelingen, max 250, zonder verdere bijkomende verbouwingen. De rest, tot die 530 van het COA? Laat andere gemeenten maar ook iets doen.

Anoniem zei

Aan Leen Blom: denk ook eens aan de buurt waar je zelf blijkbaar niet woont en de mensen die hard hebben gewerkt om een huis te kunnen betalen. Je medemens woont ook in Gouda Noord. De meeste reizigers zijn geen oorlogsslachtoffers! De Christenen in het Midden Oosten zijn de klos. Zij blijven! Ook veel Dominees zijn dat vergeten. Veel 80-tigers zijn dolblij dat ze over 10 jaar in een prachtige woning kunnen met gebedsruimte! Daar zorg jij wel voor!

Anoniem zei

Op de NOS al weken geen berichten meer over asielzoekers dus geen AZCs meer nodig.

Anoniem zei

GGZ Midden Holland heeft nu al menskracht tekort. Gastvrijheid betekent dat je goed voor de naaste kunt zorgen. Als je dat niet kunt en je praat met meel in je mond, tja. Dat maakt het niet minder ongastvrij.

Ja. Mits volgens de burgemeester. Maar AD Groene Hart en de Krant van Gouda schrijven al weken alsof het doorgaat. Terwijl er nog niet eens een debat heeft plaatsgevonden.

Lache is dat. De vleermuizen zitten er goed.

Anoniem zei

Krant van Gouda, dat is toch het partijblaadje van Gouda Positief? Schrijven inderdaad kritiekloos over het college.

Burgemeester had "ja mits" gezegd, maar na het aanbieden van een doorwrocht advies van de bewonersgroep (50 man/vrouw) zei hij: "Bedankt, maar er zijn meer adviezen. We zullen bekijken wat we ermee doen". Het is maar wat je noemt, voor de burgers van Gouda staan.

Anoniem zei

Volgens de Krant van Gouda is de burgemeester van Gouda de machtigste burger van Gouda. Dan zou je zeggen dat hij ook een potje moet kunnen breken voor senioren, gehandicapten en ZMLK-ers in Gouda (Noord)

Edward Uittenbroek zei

Omdat dit buiten de wijk om gedaan is, kunnen we er zeker van zijn dat dit een lang traject gaat worden. Die vijftig mensen van het gemeentelijk Bewonersplatform waren er eigenlijk 41, omdat wij als Gouda Noord zoals het Hoort onze leden hadden opgeroepen plaats te nemen. Het bleek een truc om het COA en de Gemeenteraad mee te bedotten. De gemeentefolder spreekt van 50 mensen, maar er waren er aan het eind circa twintig over, een handjevol tegenstanders meegerekekend. Het COA was zichtbaar verrast om van mij te vernemen dat dit totaal buiten de wijk om geregeld is. Onze Wijkpeiling geeft een totaal ander beeld dan de het gemeentelijk Bewonersplatform weergeeft, die geen enkele dekking onder de bewoners heeft. Dit wordt een pijnlijke kwestie voor het College en iedereen die dit regiem ondersteunt.

Edward Uittenbroek
voorzitter Gouda Noord zoals het Hoort

Anoniem zei

Onvoorstelbaar dat de (plaatselijke) politiek hier in het drukke Gouda Honderden (islam)vluchtelingen plaatst met kans op gezinshereniging. Heel kortzichtig en naïef. Wat zijn de effecten voor en op termijn?

Anoniem zei

Geachte heer Krins,

De presentatie van het COA betreffende de verbouwing van de PWA kazerne variant 3 aan het bewonersplatform vermeldt op pagina 5 het aantal van 500 personen. Dat de totale capaciteit toch 530 personen is, zegt alles over deze organisatie, zeker gezien het feit dat hierover tijdens de presentatie met geen woord is gerept.
En weer wordt de wijk Ouwe Gouwe belogen en bedrogen.

Een van de aanwezige wees ook nog op het feit dat:
1. Het landelijke en Europese geluid , steeds groter wordt om kleinschalige AZC’s te realiseren i.p.v. grote AZC’s zoals in de PWA kazerne. Volgens staatssecretaris Dijkhoff is een AZC met 300 personen ook financieel rendabel.
2. Zonder nieuwbouw op de bunker de capaciteit 500-80 = 420 personen is.
Nu blijkt dit dus in werkelijkheid 530-80= 450 personen te zijn.
Of de totale capaciteit wel of niet (tijdelijk) wordt benut is niet relevant – de capaciteit blijft 530 met nieuwbouw en 450 zonder nieuwbouw. In beide gevallen nog steeds grootschalig.

De PWA kazerne moet praktisch geheel verbouwd worden. De verbouwingskosten wil het COA niet bekend maken, maar stijgen boven de € 5 miljoen uit, vandaar de verplichte Europese aanbesteding.
Men hoeft geen bouwkundige te zijn om in te schatten dat dit bedrag uiteindelijk zelfs 2 maal of meer over de kop gaat.
Met een gouden pot in de hand, die eindeloos gevuld wordt door de Nederlandse belastingbetaler, is elk gebouw geschikt te maken voor een AZC door het COA, zo ook de PWA kazerne.

Het verbaast mij nog steeds dat de Goudse CU (en niet alleen de Goudse CU) de burgemeester en wethouders klakkeloos zijn gang heeft laten gaan omtrent de locatie, omvang en duur van een AZC in Gouda in de PWA kazerne en zich verschuilt achter de bevoegdheid van het College en het COA.
Er zijn goedkopere alternatieven beschikbaar in Gouda, zoals u zelf ook weet.
In andere dorpen en steden is gebleken dat de Raad en/of bewoners wel het verschil kunnen maken betreffende het dossier “AZC”. Zo behoort democratie te zijn en daarvan is in Gouda geen sprake.

Een zeer bezorgde realistische wijkbewoner

Anoniem zei

Op 28 mei 2015 hebben de ministers Blok en Van der Steur (beiden VVD, beiden lichtgewicht c.q. brekebeen) op kamervragen geantwoord dat, als de gemeente Gouda de PWA-kazerne niet zou aankopen, het Rijksvastgoedbedrijf zou overgaan tot een openbare verkoopprocedure. Waarom is dat eigenlijk niet gebeurd?
Het COA kan zijn asielzoekers dan onderbrengen in het voormalige belastingkantoor, met een gebruiksoppervlak van 5855 m2 (zie https://www.basis.nl/aanbod/?object=D6730C54-DC0F-4C12-B7DA-E38672018800) oftewel bijna 12 m2 per asielzoeker die het COA voor Gouda "in de aanbieding" heeft.

Anoniem zei

De wijkenquête was een voorschot op het onafhankelijk onderzoek en een visie op de wijkontwikkeling zoals een gemeente die zelf (in samenspraak met bewoners - participatie) hoort te ontwikkelen. Als ik het goed begrijp is het COA ingelicht door Gouda Noord zoals het Hoort, wat ik een goede zaak vindt.

In het vorige dossier is het PWC_rapport nog altijd niet vrijgegeven, en nu wil het COA het niet zeggen van de aanbesteding. Maar zoiets hoort openbaar te zijn.

Weer een muffige zaak?

Bewust anoniem.

Anoniem zei

GEEN KIND "BRUIDEN" in GOUDA. NIET. NIET. NIET.

http://nos.nl/artikel/2060045-uitgehuwelijkte-kinderen-onderweg-naar-ter-apel.html

Anoniem zei

Gisteren 10 politiewagens bij PWA om 4 jongens in de boeien te slaan! Hoeveel straks nodig? Ik heb een paar weken geleden ook gebeld ze moeten nog komen! Straks eigen buurt beveiligingsdienst oprichten?

Anoniem zei

Helemaal eens met 16:52.
Dit COA plan, gesteund door BenW Gouda, daarin niet gehinderd door de Goudse gemeenteraad, is te absurd voor woorden.
Het is helemaal geen kazerne maar een kantoorgebouw, peperduur om dat volledig te verbouwen en ongeschikt ivm locatie midden in woonwijk. Als je dat al zou willen, is een veel kleinere schaal noodzakelijk.

Waar is burgemeester Milo Schoenmaker mee bezig? Waarom zwijgt de Goudse gemeenteraad? Wij hebben ze als burgers toch gekozen om ons te vertegenwoordigen, niet om te zwijgen?

Formalisme, het verschuilen achter (onterechte voorstellingen van) bevoegdheden van het COA, is het enige wat we vernemen.

Anoniem zei

@Edward Uittenbroek: het is bijzonder opmerkelijk dat BenW een bestaande bewonersvereniging in Gouda Noord volledig passeert bij een zo ingrijpend plan, in de wijk Gouda Noord. Het "bewonersplatform" moest anders zijn, want GNZHH was lastig voor de gemeente, vandaar dat positivo's is gevraagd om hierin (op "eigen initiatief") plaats te nemen. Niettemin, ondanks deze subtiele sturing uit het gemeentehuis over wie invloed mag hebben, is dit bewonersplatform ook bijzonder kritisch. Dat het unanieme advies over het AZC, waarbij velen over hun schaduw heen zijn gesprongen, nu kaltgestelt wordt door BenW ("meer adviezen gehad"), is bijzonder slecht gevallen.

Het moet afgelopen zijn met politieke machtsspelletjes in het Huis van de Stad, waar het gaat om zaken waar de burgers gewoon serieus bij betrokken dienen te worden. Er was toenadering beloofd door wethouder Tetteroo, de verhouding met de wijk hersteld. Niks van dat al gebeurde. De gemeenteraad keek weg.

De Ombudsman onderzoekt de boel, geen goed voorteken.

Anoniem zei

@ anoniem 21.59 uur

Waarom waren er 10 politiewagens bij? Is dat een publiciteitsstunt ofzo?

De vorige keer dat Identitair Verzet een spandoek had gespannen duurde het uren voordat het van het gebouw af was. Als of de pers eerst nog even de ruimte moest krijgen. Ik ken die lui van Identitair Verzet niet; maar een spandoek komt mij behoorlijk geweldloos voor (en de PWA is zeker nog altijd niet beveiligd? hoe komen die mensen anders op het dak?)

Anoniem zei

@ anoniem 22.20

dat is dan aardig 'luchtfietsen' om de brug voor herstel van de kloof te leggen.......

:-D :-D :-D :-D

Anoniem zei


Behoorlijk bestuur.

"Formele a.b.b.b.'s gaan over de bevoegdheden van overheden en met name de procedure daarvan. Deze a.b.b.b.'s geven duiding aan hoe het proces zou moeten verlopen en ziet af van de inhoud. Het gaat over de besluitvormingsprocedure evenals de eisen waaraan een besluit moet voldoen (bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel)".

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Nog even een keerpunt. Democratie dient de elite want burgers zijn lekker bezig met kibbelen terwijl het AZC dichterbij komt trap niet in die truc alleen samen sta je sterk

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

@Anoniem, 29/2, 15.53 uur

Mijn waardering voor de heer Uittenbroek en de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort, zijn nog altijd onverminderd groot.

Daar veranderen uw woorden niets aan !

Anoniem zei

En wéér gaat Mark Rutte (VVD) "nat"

http://www.telegraaf.nl/binnenland/25285256/__100.000_asielaanvragen_verwacht__.html?utm_source=t.co&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

mail: asiel@telegraaf.nl

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Theo Krins zei

Jammer dat er nog steeds hoofdzakelijk anoniem wordt gereageerd en dat zelfs een naam van iemand wordt gebruikt die daar zelf niets vanaf weet.
Beste mensen houdt het beschaafd s.v.p. en ga zeker geen naam van iemand anders gebruiken!

Anoniem zei

Ha Theo.

Dat is absoluut enorm jammer. Misschien is het een idee om dit keer te redigeren en de reacties van 9.30 uur vanmorgen - 19.03 weg te halen. Omdat het nodeloos de SP schaadt?

Groet.

Anoniem zei

Reactie verwijderd

Deze reactie is verwijderd door een hypocriete politicus.

Theo Krins zei

Ik doe net een oproep om het beschaafd te houden...

De reacties die zijn verwijderd waren allemaal gericht op een persoon die zelf niet had gereageerd op mijn blog, maar iemand had uit zijn naam reacties geplaatst.
Dat vind ik een ernstig iets!!

Als je in algemene zin alsnog je statement wilt maken, voel je vrij.

Volgens mij biedt ik heel veel ruimte voor het uiten van een mening en past mij de term "hypocriet" absoluut niet!

Anoniem zei

De tweet van Jeroen van Walstijn van SP Gouda vanaf de twitteraccount van Gouda Noord zoals het hoort is inmiddels ook verwijderd. Censuur alom in de goudse politiek....

Anoniem zei

Ha Theo.

Ik weet niet of reactie 20.14 en 20.26 van dezelfde persoon zijn, maar het is naar. Misschien is het ook dezelfde persoon die anderen heeft geprobeerd er in te laten tuinen.

Waardering dat je de blog open laat voor discussie. En vervelend dat anderen dat verstieren willen. Als je dan toch stemming wilt maken tegen iemand; wees dan een held en doe dat openlijk. Niet anoniem.

Dan kunnen de andere anoniemen gewoon de nodige discussie met elkaar blijven voeren.

Groet!

Anoniem zei

Anonieme reacties, zich houdend aan fatsoensnormen, is niks mis mee. Je ziet waar het toe leidt als "onder naam" wordt gepubliceerd. En zoals in een inmiddels verwijderde reactie stond, veel Goudse politieke partijen laten helemaal niks van zich horen. Zoals in de asieldiscussie. Ze hullen zich in stilzwijgen in de hoop dat de bui overwaait. Dat zwijgen, door politici die gewoon goed betaald worden om burgers te vertegenwoordigen, vind ik een stuk kwalijker dan het anoniem reageren door burgers die a. goede redenen hebben om niet met naam permanent in beeld te zijn en b. er nooit voor gekozen hebben om een "publiek figuur" te zijn. Wat een politicus wel heeft.

Anoniem zei

Zomaar even een vraagje. Gelet op het feit dat veel partijen in de gemeenteraad een rotsvast vertrouwen lijken te hebben in de onderhandelvaardigheden van een paar ambtenaren, onder toeziend oog van wethouder Hilde Niezen (GroenLinks):
- heeft de gemeenteraad al in beeld wat de risico's zijn voor de gemeente van asielopvang op deze schaal, voor de beoogde duur?
- is de gemeenteraad bekend met onderzoek dat hiernaar uitgevoerd is, ihbz de maatschappelijke effecten en sociale draagkracht, alsmede onafhankelijk onderzoek naar draagvlak voor opvang onder de Goudse burgers?
- wat dit alles betekent voor de veiligheid in Gouda en financiële draagkracht van de gemeente?

Mevrouw Niezen, al onderzoek gedaan? Weet u het al, meneer Schoenmaker?
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/alle-risico-s-asielzoekers-in-beeld.9520927.lynkx?mt=fjeGbVSniyYDza8iltCJsA&vk=f17W0JP2dJnbybrtiBvkOg&pub=1002

Anoniem zei

@ 29 februari (bijzondere datum!) 21.04. Waar koop je zo'n blad Binnenlands Bestuur? In Den Haag? Ben wel benieuwd naar het hele artikel!

Theo Krins zei

http://www.binnenlandsbestuur.nl

Anoniem zei

Dank Theo. In het kader van aflevering 8 is dit artikel ook interessant. Ook met het oog op de roep naar onafhankelijk onderzoek en risicospreiding gezien vanuit de expertise die Lars Pijlman meebrengt.

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/zutphen-zet-risico-s-azc-op-rij.82711.lynkx

Anoniem zei

Theo beetje raar dat je ook oprechte steunbetuigingen delete. En waarom anoniem? omdat ik na 20 jaar overheidservaring precies weet waarom. Overigens kijk ik als christen niet op van censuur bij de CU. Op deze manier verlies je stemmen!

Theo Krins zei

Ik heb alle reacties verwijderd die verwezen naar iemand die zich voor een ander uitgaf. Dat vond ik belangrijk.
Daarbij heb ik aangegeven dat als je een statement wilt maken dat gewoon te doen.

Door die ingreep is mogelijk een bepaalde reactie die deels van algemene strekking was ook verwijderd, maar laat die persoon dan nogmaals reageren.

Iedereen die mij sinds 2008 volgt weet dat ik wars ben van censuur en heel veel toelaat op mijn blog!

Anoniem zei

@anoniem 22.30 uur. De onverkwikkelijke reeks is gedelete. Dat beschouw ik niet als censuur. Maar als antwoord op de vraag van anoniem 20.06. Kan het gezeur over censuur nu stoppen? Er is een inhoudelijke discussie nodig over prangende vragen. Dit leidt helaas alleen maar af!

Anoniem zei

Eens, Theo ;-) #sametime

Ineke van Beijnum zei

Een paar aannames uit de reacties wil ik graag aanvullen.

Allereerst zijn asielzoekers zeker niet allemaal moslim. Christenen ontvluchten evengoed dictators, onderdrukking en geweld. En vast ook mensen met een andere levensovertuiging.

Voor wat betreft het beroep op gezondheidszorg. Natuurlijk kunnen mensen met traumatische ervaringen ggz nodig hebben. Hoogstwaarschijnlijk zijn er evengoed psychologen, artsen en verpleegkundigen bij. De politiek kan beleid maken om de gelden die er worden vrijgemaakt voor asielzoekers, in te zetten voor goede gezondheidszorgsystemen en onderwijs.

Verder geven nieuwe Gouwenaren een prikkel aan de economie. Ze hebben eten en drinken, kleding en andere zaken nodig, net als ieder ander. Er zullen docenten Nederlands nodig zijn, dus werk voor mensen die nu misschien geen werk hebben. Verder zijn deze mensen ook ergens goed in, net als wij. Ze zullen hun diensten hopelijk aanbieden en dan geen uitkering nodig hebben. Kortom: meer vraag en aanbod lijkt me logisch.

Ik hoop dat er in Gouda werk gemaakt wordt van kleinschalige opvang en spreiding over de stad, zeker als dat de zorgen voor Gouda Noord verlicht. Hopelijk is er een combinatie mogelijk in de kazerne van zowel mensen uit ontwrichte landen, als ouderen, studenten en andere mensen die woonruimte nodig hebben. Een andere kijk op stadsontwikkeling. Ik denk dat ze/we veel voor elkaar kunnen betekenen. Het zal integratie bevorderen en hopelijk ook het thuisvoelen van nieuwe Nederlanders.

PS Zullen we in de lege V&D iets als een Goudse Markthal maken? Met winkels die allerlei culturen in de stad weerspiegelen??


Anoniem zei

Beste Ineke,

Ik vind het sympathiek dat je intussen ook voor kleinschalige opvang pleit en spreiding over de stad. Dat is tenslotte ook verreweg het beste.

Verder zou elk stadsbestuur zich de juiste zaken moeten afvragen. Een motie van 5 november 2014 is NIET UITGEVOERD en harde beloftes van eind 2013 ook niet. Nu zouden Gouda Noorders zich moeten troosten met een daktuin 'waar ze ook gebruik van mogen maken' 'net als in het vorige ontwerp' (lees: met gehandicapten, senioren en ZMLK-ers).

De eerste verantwoordelijkheid van deze stad is de eigen inwoners. Als dat in orde is kan het huis open. Het probleem zit nu juist erbij dat het met de eigen stad niet in orde is.

De prikkel aan de economie is een verkeerde voorstelling van zaken. De AZC-ers mogen niet werken, en zijn geheel afhankelijk van de verzorgingsstaat. Terwijl er al zoveel mensen in de bijstand zitten in Gouda.

De V&D is ondertussen een prachtig pand voor opvang AZC-ers. Centraler kan niet, en ook niet voor de inburgering. Veel beter dan zo'n lelijk oud kantoorgebouw.

Groetjes.

Anoniem zei

SP en AZC weg ermee!

Anoniem zei

Oké Theo ik zal geen tweespalt zaaiende wezens meer verbinden aan bepaalde lokale oartijen die het op twtter hebben over het fraaie Gouda Noord terwijl ze zelf op dure locaties wonen. Ik snap niet hoe jullie het uithouden daar in de stroopwafel!

Anoniem zei

Beste Ineke heb je ook een Volkswagen? Dan weet ik hoe de vork in de steel zit! Dan weet ik ook welke positieve partij erbij hoort! En snap ik ook je berichten!

Anoniem zei

Hmmm ook anoniem kunnen we het netjes houden, toch... Zijn het wellicht bepaalde politici zelf die hier de boel op het verder best inhoudelijke forum zitten te verstoren? Het blog van Theo is spraakmakend, zoveel is duidelijk.

Vooraanstaande economen, nu ook weer een Duitse topeconoom, zijn er duidelijk over dat asielzoekers niet positief zijn voor de ontvangende economie. Overigens zeg ik erbij dat het eigenlijk niet zou moeten uitmaken of dat zo is (uitgaande van ECHTE vluchtelingen, maar dat is een wat opgerekt begrip). Het kost NL gewoon miljarden extra; zie ook hoe makkelijk met miljoenen wordt gestrooid om een kantoorgebouw in Gouda aan alle COA vereisten te laten voldoen. Het kan zoveel efficiënter!

De komst van teveel asielzoekers is een bedreiging voor de welvaartsstaat, zegt minister Dijsselbloem. Niet alleen Geert W. zegt dat!
Lokaal is de discussie niet gevoerd over de impact die de komst van 500 op Gouda heeft. Kunnen we het aan? Wat zijn de risico's? Welk onderzoek (niet: veronderstellingen, aannames) ligt hieraan ten grondslag?

Milo Schoenmaker heeft gezegd, vertaald naar Merkel: wir schaffen das. Prima dat hij ervoor wil staan, aardige man ook die het echt zal menen, maar dit is voor een bestuurder (wat hij is) niet genoeg. Kom met een volledig verhaal, geef aan waar je op afgerekend kunt worden. Als het met Merkeliaanse uitroepen begint.... We zien aan onze oosterburen en de Balkan waar dat nu toe leidt....

Anoniem zei

Kijk eens naar de Erasmus foto van Milo en de uitspraak eronder geeft weer eens een andere blik!

Anoniem zei

SP en AZC weg ermee!!!!!!

Anoniem zei

@ Anoniem, 1 maart 2016, 6.53 uur

U zegt dat het met de eigen stad niet in orde is. Maar met Nederland en zelfs met Europa is het niet in orde. Cultuur in crisis !

Oratie (samenvatting) van Antoine Bodar: "Ik droom mij Europa"
www.belkerken.nl/sintjan/IkDroomMijEuropa_OratieAntoineBodar.pdf

Anoniem zei

@ anoniem 2 maart 9.18 uur

Ik zie ook een Europa in crisis. Maar het College is alleen voor deze stad verantwoordelijk.

Anoniem zei

Laat college het inderdaad goed doen voor deze stad. Het ontbreekt echter vooralsnog aan:
- een helder plan
- risico analyse
- analyse van gevolgen, maatschappelijk - sociaal - financieel voor Gouda
- inzicht in de vraag of Gouda dit kan en wil dragen

Verder...
- een debat in de gemeenteraad ontbreekt
- een burgemeester die echt iets doet met zorgen van bewoners ontbreekt (mooie praatjes maken kunnen we allemaal)
- een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling binnen BenW ontbreekt, nu is het weer Niezen geloof ik die erover gaat (OMG)
- gemeenteraadsfracties staan verder van hun achterban, sluiten zich op in hun gelijk. (Hallo Klijmij!)

Anoniem zei

SP en AZC weg ermee!!!!!

Anoniem zei

De discussie gaat alle kanten op en we richten ons op de verkeerde partij. We weten allemaal wie in Gouda de dienst uitmaakt daar kan de helaas naïeve CU niets aan veranderen! En Theo ik vind je titel wel misleidend!

Anoniem zei

Titel had moeten zijn: mogelijk wat minder asielzoekers in Gouda Noord?

Anoniem zei

@Anoniem, 2 maart 2016, 20.13 uur

Ik ben het geheel met u eens dat de primaire verantwoordelijkheid van het College in Gouda ligt.

Het bijgaande artikel geeft juist aan dat allerlei vormen van cultuur-relativisme en verkeerd begrepen multi-culturalisme, nou net het probleem zijn, en dat we onze wortels moeten bewaken. En inderdaad, de burgemeester en wethouders moeten "het Goudse" bewaken en er voor opkomen, ook in Gouda Noord ! En als het eigen huis op orde is, dan pas kun je wat voor een ander betekenen.

Anoniem zei

@ anoniem 3 maart 2016 7.26 uur.

Dank voor uw samenvatting.

Ik heb weinig met Rooms - Katholieken en hun visies - maar meneer Bodar slaat hier de spijker op de kop. Het bewaken en verdedigen van 'eigen terrein' zou uitgangspunt van het leven moeten zijn, het omzien naar de ander kan dan ook goed gefundeerd en evenwichtig. Maar daar is wel wat zelfvertrouwen en moed voor nodig.

Anoniem zei

Nou Theo, het COA noemt het misschien een "haalbaarheidsonderzoek", maar dit onderzoek heeft niks van doen met aspecten als draagvlak, war wil Gouda en de wijk Gouda Noord, zijn er genoeg vrijwilligers, welke risico's loopt Gouda, wat betekent dit financieel etc.etc.

COA kijkt alleen waar ze de spijkers in de muur kunnen slaan. En heeft kennelijk geld zat om een heel jaar te verbouwen (??) terwijl er geschikte panden in Gouda zijn die je zo kunt betrekken. Lekker efficiënte besteding van belastinggeld. Jammer ook voor de ouderen in Gouda, die hadden gerekend op een seniorenwoning. Hebben de vrienden van GoPo bij het COA toch mooi weten te voorkomen...

Anoniem zei

Christenen, boedisten,...homo's, lesbiennes, transgenders,... in de PWA geen probleem.Maar geen islam!

Anoniem zei

@ 3 maart 2016 20.58 uur

In AD Groene Hart vandaag een proefballonnetje om tijdelijke asielzoekers op te vangen in Gouda. Een proef met 150 personen. Interessant, want op 4 november 2015 hebben een aantal politieke partijen al aangegeven dat te willen, maar het College wilde dat pertinent niet. Toch zou Theo Krins daar ook voor voelen, volgens AD Groene Hart.

De gemeente lijkt op dit gebied aardig stuurloos te worden, intussen. Geen plan van aanpak, geen visie op wijkontwikkeling Ouwe Gouwe behalve een veiligheidsapp en een brief van de burgemeester, en totale onhelderheid over de parameters van het College wat betreft de onderhandelingen met het COA. En nee; dat zou ik niet aan ambtenaren overlaten ;-)

Anoniem zei

Een noodopvangproef van 150 wordt snel permanent. Denk nog eens aan het kwartje van Kok dat was ook tijdelijk. Allemaal erg goedkope verandertrucs.

Anoniem zei

@ 4 maart 2016 07.05

Gouda heeft al enorm grote moeite om verplichte statushouders te vestigen...

Anoniem zei

Waar blijft dat "Ja Mits" nu toch van de burgemeester???

Anoniem zei

Omroep West: "Gouda bespreekt met COA of asielzoekers in 1 keer of geleidelijk naar AZC komen." Dat is toch wat de bewoners(platform) willen. Gefeliciteerd daarmee!

Anoniem zei

De burgemeester zegt bij Omroep West dat hij geen problemen verwacht. Die verwachting mag hij hebben, maar ik zou dan wel graag hebben dat als er toch problemen komen, dat de consequenties voor hem zijn, en niet voor onze wijk.

Bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

En welke consequenties zijn dat dan? Aftreden? zodat er vervolgens niks gebeurt aan de problemen? Dank je de koekoek.

Andere bewoner Gouda Noord

Anoniem zei

SP en AZC weg ermee !!!

Anoniem zei

Burgemeester zegt bij Omroep West dat het college wil dat er gelijk 500 komen. Dat is niet wat de bewoners zeggen.
Kennelijk is het bewonersadvies na de vrome woorden van Milo gelijk door de shredder gegaan.

Ziet dan niemand dat dit proces weer helemaal fout loopt? Bewoners worden voor het karretje van BenW geplaatst ("je mag meepraten, maat het AZC komt er, op die plek, met zoveel man, en niks anders"). Vervolgens gaat BenW gewoon zijn goddelijke gang en speelt dit advies geen enkele rol van betekenis meer.

Dialoog met inwoners van Gouda en debat in gemeenteraad wordt wel gevoerd over Koudasfalt en non issues, niet over echt wezenlijke zaken als een AZC. Gemeente gaat onderhandelen met COA maar inzet volstrekt onduidelijk.

Anoniem zei

Anoniem, 4/3 15.04 uur

Daden, en ook woorden, hebben consequenties...

Anoniem zei

@ 4 maart 23.48

Het is om wanhopig van te worden. Ook ik zie geen verbeterde houding B&W ondanks grote beloften.

Anoniem zei

Nicek, al die anonieme reacties van collega-politici op je blog, Theo. Dit zijn geen bewonersreacties. Men weet te veel, gebruikt politiek jargon, moeilijke woorden. Twitterreacties worden hier nogmaals weergegeven en zijn dus te herleiden. Mogelijk zijn het zelfs partijgenoten van je, of leden van andere (oppositie)partijen. Je hebt aldus belang bij anonieme reacties omdat die in je straatje passen en je kunt zeggen dat "men" er zo en zo over denkt. Nu snap ik ook waarom je anonieme reacties toestaat op je blog terwijl dat makkelijk anders kan.

Bewoonster Gouda-Zuid

Anoniem zei

@Anoniem 6 maart 2016, 01.18 uur

Bewoners uit Gouda (Noord) zijn gewoon goed ontwikkelde mensen. En dat ze goed geschoolde mensen, met kennis en ervaring, uit hun midden kiezen om hun belangen te vertegenwoordigen in de politieke arena, lijkt me niet fout...

Anoniem zei

Ja hoor, geloof je het zelf Jeroen van de SP? Toch geen bewoner te vinden die jou zo gaat ophemelen.

Bewoonster Gouda-Zuid

Anoniem zei

Aan : bewoonster Gouda Zuid 7/3/2016, 14.43 uur.

Beste bewoonster,

Het is niet mijn bedoeling wie dan ook op te hemelen, en heb dat dan ook niet gedaan. Lees nog maar eens goed. Ik ben een gewone Goudse burger die deze blog met interesse volgt. Ik heb geen belangen, ook niet bij "Jeroen van de SP", en ben dat zeker ook niet. Ik hoop dat dit bericht e.e.a. opheldert.
Met vriendelijke groet, Anonieme Gouwenaar.

P.S. Ik blijf om privacy redenen graag anoniem.

Anoniem zei

"Goed geschoolde mensen, met kennis en ervaring" geweldig als je dat over jezelf schrijft, zogenaamd anonieme bewoner van Gouda Noord.

Anoniem zei

Nogmaals beste mensen burgers moeten samenwerken niet kibbelen op een blog. Het is jammer dat politici nadat we ze hebben gekozen de burgers zijn vergeten.

Anoniem zei

Wat ik veel erger vind is dat een niet gekozen bewonersplatform ons is vergeten nadat men in de armen van onze politici is gevallen....Schande. SP en AZC weg ermee.

Anoniem zei

Het is heel simpel mensen die het niet eens zijn met GNZH gaan bij het platform je krijgt dus vanzelf een groepje (want niet representatief) met andere ideeën aan het handje van de politiek.

Anoniem zei

De politiek doet niks, en de politici die wel een openbaar debat willen worden niet gesteund door hun collega's. Dus in feite werkt het niet meer democratie in deze plaats. Verder is het een idee bij een platform te gaan, als je denkt 'redden wat er te redden valt'. Tevens is er een scherp document afgeleverd, waarin in de pers voor het gemak maar meteen aan voorbij gegaan is. De BGM heeft het niet meer over "Ja, mits" (Krant van Gouda) maar zegt gewoon "500 tegelijk in de PWA". Terwijl er niet eens fatsoenlijk onderzoek is gedaan door gemeente Gouda wat passend is. Maar ja. Machtsvertoon doet zich in wel meer dossiers voor in deze stad. Een opgepoetst imago met prijzen. En de praktijk van alledag is dat steeds meer burgers zich niet gehoord voelen. Lekker ook. Om het erfgoed van talloze Gouwenaars zo te verkwanselen.

Anoniem zei

@ bewoonster Gouda - Zuid (de plek waar je door slijmen met politici kreeg wat je wilde?) 7/3/2016 14.43 uur.

Er bestaat zoiets als de Wet Openbaar Bestuur. En er hebben goede journalisten op de zaak rondom de PWA gezeten vorig jaar. Niet dat gemeente Gouda volgens de WOB alle stukken heeft vrijgegeven. Dat lees je bijvoorbeeld in een stuk van Sjors van Beek over het PWC_rapport. Kwestie van opletten en alle stukken goed lezen. Dat doet niet elke politicus in Gouda bleek tijdens het volgen van de webcast :-D. Dus niet zo denigrerend over de bewoners van Gouda Noord. We kennen ons buurtje en hebben van laag tot hooggeschoold onze visies helder! En gebruiken eigenlijk gewoon ons boerenverstand. Mag dat?

Anoniem zei

@Anoniem, 7 maart, 22.36 uur

Ik had het niet over mezelf. Goed lezen !!!

Anoniem zei

Uit een reactie op een WOB-verzoek van 7 januari 2016:

9. Wat zijn de huidige wachtlijsten in de gemeente voor sociale huurwoningen en hoe worden dezecijfers samengesteld?
N.B Eén gemiddelde voor alle sociale huurwoningen in de gemeente is een nietszeggend
cijfer net zo min als het landelijk gemiddelde van 8,4 jaar dat onlangs door onderzoek vanRTL Nieuws voor heel Nederland is vastgesteld.
Het woonruimteverdeelsysteem voor sociale huurwoningen in Gouda (combinatie van aanboden lotingsmodel en soms bemiddeling) kent geen wachtlijst, wel is er sprake van slaagkans,zoektijd en inschrijfduur. De slaagkans is het aantal verhuringen gedurende een specifiekeperiode gedeeld door het aantal actief woningzoekenden binnen dezelfde periode * 100. Degemiddelde slaagkans van een geslaagde woningzoekende in Gouda was in 2014 16 %. De zoektijd is de tijd tussen de eerste reactie van een woningzoekende op een aangeboden woning en de acceptatie van een woning door die woningzoekende. De gemiddelde zoektijd van een geslaagd woningzoekende in Gouda was in 2014 13 maanden. De inschrijfduur is de tijd tussen
de inschrijving van een woningzoekende in Woningnet en de acceptatie van een woning door die woningzoekende. De gemiddelde inschrijfduur van een geslaagd woningzoekende in Gouda was in 2014 16 maanden. De gemeente verhuurt geen sociale huurwoningen. Actuelere gemiddelde slaagkans, zoektijd en inschrijfduur zijn onbekend. (bijgevoegde bronnen: schaarste
onderbouwing en antwoorden technische vragen CU).

Anoniem zei

@Anoniem, 9/3/2016, 10.26 uur.

Uw zorg om het erfgoed van Gouda, vind ik volkomen terecht !

Anoniem zei

Goedemomrgen 11 maart 2016 9.22

Wie de Goudse Post en de commentaren op de nieuwsberichten volgt weet dat de PWA niet het enige dossier is waarop dit College totaal langs de burgers heen opereert..

Het is een schrale troost, maar toch.

Anoniem zei

Hang er helemaal vanaf welke burgers je bedoelt en welke krant je leest. In het AD vanmorgen een bewoner van de Thijsselaan die het totaal niet eens is met zijn medebewoners om het verhogen van de straat verder uit te stellen. Doet me ook denken aan andere dossiers in Gouda. De hardste schreeuwers krijgen de meeste aandacht, maar hoeven niet de mening van de zwijgende meerderheid te vertegenwoordigen. Meestal niet zelfs.

Bewoonster Gouda-Zuid

Anoniem zei

Het kan zo eenvoudig zijn:
-in het Huis van de Stad kan een open discussie plaatsvinden tussen alle vertegenwoordigers van de bevolking, de raadsleden. Op die manier is dan iedereen gehoord !

Anoniem zei

Sylvain Ephimenco van Trouw:

Buigt Gouda ook voor de Turkse sultan?

Sylvain Ephimenco
Gisteren om 6:10 ·
MORELE WAARDEN
Mensensmokkelaars hebben in 2015 uitstekend geboerd: volgens Europol kon door de sector, dankzij meer dan een miljoen asielmigranten die Europa bereikten, tussen de 3 en 6 miljard euro worden verdiend. Vanzelfsprekend hebben de Turkse smokkelaars een flink deel van de koek voor zichzelf opgeëist. Als men een bedrag van rond de duizend euro of meer rekent voor elk van de 800.000 mensen die de Turkse kust verlieten, hebben de lokale handelaars in migranten vorig jaar bijna een miljard euro uit de zakken van ontheemden geklopt.
Geschrokken door de proporties die haar welkomstpolitiek aannam, reisde bondskanselier Merkel in oktober naar Ankara om de hulp van president Erdogan te vragen. De neo-Ottomaanse 'sultan' beloofde wat maar deed niets: na oktober bleef de stroom vluchtelingen toenemen. De smokkelaars werd door de Turkse autoriteiten nagenoeg niets in de weg gelegd. Vanuit het perspectief van Erdogan is dit vrij logisch: vluchtelingen blijven een formidabel pressiemiddel om de verfoeide EU te chanteren en als het kan te verzwakken. Bovendien wordt het geld van de smokkelaars weer in de Turkse economie gepompt. Het Turkije van Erdogan is duidelijk verworden tot wat men in gewonemensentaal een schurkenstaat noemt. Niet alleen vanwege de vluchtelingenchantage. Het lijkt alsof zijn ontmoeting met de bondskanselier hem vleugels en erkenning gaf. Sindsdien heeft Erdogan zichzelf in ieder geval in kwaadaardigheid overtroffen. Hele Koerdische steden en buurten worden gebombardeerd, eigen onderdanen worden in deze vuile oorlog vermoord, academici, journalisten en gewone burgers worden wegens belediging van de sultan in het gevang gesmeten, kranten en tv-stations van de oppositie worden gesloten of overgenomen.
Toch heeft de bondskanselier de zwakke EU-leiders overtuigd om met de schurkenstaat te gaan onderhandelen en spectaculaire concessies te doen. Om het cynisch samen te vatten: met zes miljard euro van de EU kan Erdogan wat lucht krijgen op een moment dat hij vers geld nodig heeft om zijn oorlog tegen de Koerden voort te zetten. En als de visumplicht voor Turken wordt afgeschaft, kan hij wellicht een hoop Koerden op de vlucht naar Europa zien verdwijnen. Erdogan, een Bashar al-Assad (voorlopig) in het klein, kan Angela Merkel dankbaar zijn, die volgens boze EU-partners en buitenlandse waarnemers 'bezeten is door Turkije'.
Zo komen we tot de beschamende conclusie dat Duitsland, om zijn hoge morele standaard inzake vluchtelingen te garanderen, zijn EU-partners dwingt tot een amorele buiging voor een schurkenstaat. Het blijft me verbazen dat zoveel mensen die de voeten van de bondskanselier zouden willen kussen, niet zien dat haar zogenaamde morele waarden selectief, particulier en in feite weinig consistent zijn. Om eindelijk met het eigen historische trauma af te rekenen, dompelt Duitsland de rest van Europa in een ander trauma: de vernederende buiging voor een tiran. Of zoals het Duitse weekblad Der Spiegel deze week stelt: 'De deal met Turkije blijft de smerige keerzijde van Wir schaffen das'.

Anoniem zei

Schade aan sporthal Duitsland, opvang vluchtelingen. Nog niet alles is berekend...

'Oh Nederland let op uw saeck'

https://www.netzplanet.net/berlin-43-millionen-euro-schaden-durch-fluechtlinge-in-zwei-turnhallen/

Anoniem zei

@Anoniem 13 maart 9:13

Hoe naief kun je zijn. Ook als mensen gehoord zijn betekent dat nog niet dat ze ook hun zin krijgen. Nee, het enige dat helpt is....... dat zullen ze nog meemaken in Gouda.

Anoniem zei

@ 14 maart 2016 9.53 uur.

Te beginnen met discussie en horen zou Gouda in ieder geval het idee geven dat de democratie iets doet, toch? En wat daarna volgt kan nog altijd duidelijk worden. Een begin is wel belangrijk!

Anoniem zei

Net gezien in het journaal: Rutte zegt: de vluchtelingenstroom wordt aanzienlijk minder. Hij had belooft nul in maart! AZC niet meer nodig VVD!